תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים095/ 03/ 2שימוש חורג - מחסן לבעלי חיים
צפוןמבוא העמקים, יפיעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים096/ 02תביעת פיצויים
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים096/ 04/ 2סככה חקלאית ומחסן חקלאי
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים097/ 11/ 2תוספת מרפסות בקומת קרקע
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים099/ 06/ 2התנגדות לתכנית מפורטת
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכנית1/ מע/ מק/ 6265/ 31שינוי קו בנין, בסמת טבעון17/11/2011
צפוןיקנעם עילית, מבוא העמקיםתוכנית1/ מע/ מק/ 6539/ 83איחוד וחלוקה ללא הסכמה, ושיניוי קווי בנין, יוקנעם עילית
צפוןמבוא העמקים, יפיעערר על החלטת ועדת מחוזית10/ 6ערר על החלטת ו. מחוזית צפון לתכנית ג/ 16465 - יפיע - תכנית מתאר
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאישות כללית10/ המ/ 23בקשה להארכת מועד לתביעת פיצויים ג/5942, ג/ 8588
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכנית10/ מע/ מק/ 10068/ 23איחוד וחלוקה , שינוי קו בנין והקטנת מגרש מינימלי, בסמתטבעון06/04/2006
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכנית10/ מע/ מק/ 6215/ 11שינוי קו בנין, בסמת טבעון
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכנית10/ מע/ מק/ 6265/ 1הקטנת שטח מגרש למגורים שנופל בתוואי דרך24/08/2000
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכנית10/ מע/ מק/ 6265/ 15שינוי קו בנין, בסמת טבעון30/06/2005
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכנית10/ מע/ מק/ 6265/ 20איחוד וחלוקה מחדש והרחבת דרך, בסמת טבעון18/03/2010
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכנית10/ מע/ מק/ 6265/ 27איחוד וחלוקה ושינוי קו בנין, בסמת טבעון15/04/2007
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכנית10/ מע/ מק/ 6265/ 30איחוד וחלוקה והסדרת קווי בנייה למבנים קיימים - בסמת טבעון06/09/2012
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכנית10/ מע/ מק/ 6265/ 7שינוי קו בנין, בוסמת טבעון21/01/2003
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכנית10/ מע/ מק/ 911/ 12שינוי קו בנין, בוסמת טבעון31/07/2005
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכנית10/ מע/ מק/ 9601/ 34שינוי קווי בניין - בסמת טבעון06/09/2012
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכנית10/ מע/ מק/ 9601/ 8חלוקה ללא הסכמה ושינוי קו בנין, בסמתטבעון08/09/2003
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכנית10/ מע/ מק/ טב/ 50/ 5שינוי קו בנין, בסמת טבעון21/01/2003
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכנית10/ מע/ מק/ טב50/ 10שינוי קו בנין, בסמת טבעון15/07/2003
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכנית10/ מע/ מק/ טב50/ 4הזזת תוואי דרך ואיחוד וחלוקה מחדש, בסמת טבעון15/07/2003
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים100/ 12/ 2תשריט חלוקה 6/ח/13/17519
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים102/ 06/ 2התנגדות לתכנית מפורטת
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה103/ 08/ 2התנגדות לתכנית מפורטת
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים103/ 10/ 2תכנית שינויים
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים103/ 12/ 2הצבת מכולה כמחסן חקלאי+גדר רשת
צפוןמבוא העמקים, משהדערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים104/ 03/ 2סככה חקלאית + מחסן חקלאי
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה104/ 08/ 2התנגדות לתכנית מפורטת
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה104/ 12/ 2ערר בגין תכנית מפורטת 8/מעמק/94/16835
צפוןמבוא העמקים, יפיעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים106/ 07/ 2התנגדות למגורים
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים107/ 04/ 2אנטנה
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים108/ 08/ 2מגורים - שלוש יחידות
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים108/ 10/ 2מחסן חקלאי לאחסון חומרי הדברה וכלים חקלאיים
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים109/ 04/ 2תכנית מפורטת
צפוןמבוא העמקים, משהדערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים110/ 04/ 2התנגדות לתכנית מפורטת
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים110/ 11/ 2תוספת ממ"ד וחדר מדרגות בקומת קרקע + תוספת יח"ד חדשה בקומה א'
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים115/ 03/ 2התנגדות למתן היתר בניה
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים115/ 06/ 2תכנית מפורטת
צפוןמבוא העמקים, משהדערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים115/ 12/ 2אי מתן טופס 4
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים118/ 03/ 2בקשה לשימוש חורג במבנה קיים - מסחר משרדים ותעשיה זעירה
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים121/ 05/ 2תביעת פיצויים
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים124/ 06/ 2התנגדות להיתר בניה
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים125/ 04/ 2תכנית שינויים
צפוןמבוא העמקים, יפיעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים125/ 11/ 2בניין מגורים חדש
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים126/ 03/ 2חממה חקלאית + מחסן חקלאי
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים128/ 04/ 2בניה חדשה יחידה אחת
צפוןמבוא העמקים, משהדערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים129/ 04/ 2סככה חקלאית + מחסן חקלאי
צפוןמבוא העמקים, משהדערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים130/ 04/ 2סככה חקלאית ומחסן חקלאי
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים130/ 06/ 2התנגדות לבנית מגורים
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים130/ 08/ 2התנגדות לתשריט חלוקה
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים131בקשה להקמת מבנה חקלאי
צפוןמבוא העמקים, אכסאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים131/ 05/ 2שש יחידות מגורים
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה132/ 05/ 2התנגדות לתכנית מפורטת
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים133/ 05/ 2מגורים - ארבע יחידות
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים133/ 12/ 22 יחידות דיור מעל קומת עמודים+גדרות
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים135/ 09/ 2שינוי בתשריט חלוקה
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים137/ 04/ 2סככה חקלאית
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים137/ 09/ 2דיר צאן
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים139/ 12/ 2שימוש חורג מהיתר למוסך למכונאות רכב
צפוןיקנעם עילית, מבוא העמקיםערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה140/ 10/ 2הרחבת בית קברות יוקנעם עילית
צפוןמבוא העמקים, משהדערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים141/ 07/ 2מבנים חקלאים לגיטימציה ותוספות
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים142/ 08/ 2מחסן חקלאי
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים143/ 07/ 2תוספת מגורים
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים143/ 10/ 2לגיטימציה ליחידת דיור קיימת בקומת קרקע
צפוןמבוא העמקים, אכסאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים144/ 02/ 2בקשה להקמת מבנים חקלאיים
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים144/ 03/ 2תוכנית שינוים ותוספת
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים145/ 07/ 2תוספת לבית עסק
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים147/ 04/ 2חממה חקלאית
צפוןמבוא העמקים, יפיעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים149/ 08/ 2טופס 4, בניית מבואה למעלית
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים149/ 12/ 2בית מגורים חד משפחתי+ברכית שחיה+קירות וגדרות פיתוח
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים150/ 06/ 2מגורים + מסחרי
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים151/ 04/ 2מגורים יחידה אחת
צפוןמבוא העמקים, יפיעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים151/ 08/ 22 יחידות דיור
צפוןמבוא העמקים, יפיעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים152/ 03\ 02הוספת יח"ד המערבית וסגירת קומת עמודים
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים153/ 07/ 2התנגדות לתשריט חלוקה
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים154/ 06/ 2ערור על תנאים בבקשה לתוספת לבנין קיים
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים155/ 09/ 2אישור תכנית בינוי
צפוןמבוא העמקים, יפיעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים157/ 06/ 2התנגדות לתוסםת מכולת לבניין קיים+שימוש חורג לאטליז
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים158/ 06/ 2מגורים
צפוןמבוא העמקים, משהדערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים159/ 12/ 2מתקן פוטו וולטאי, שער חשמליוגדר רשת
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים160/ 06/ 2אישור תשריט חלוקה
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים160/ 07/ 2התנגדות לבנית מגורים
צפוןמבוא העמקים, עילוטערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים160/ 09/ 2סגירת קומת עמודים
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים161/ 07/ 2התנגדות למגורים + תעשיה
צפוןמבוא העמקים, יפיעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים162/ 07/ 2תשריט חלוקה
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים163/ 04/ 2תוכנית מפורטת
צפוןמבוא העמקים, יפיעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים164/ 09/ 2היתר
צפוןמבוא העמקים, עילוטערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים164/ 10/ 2לגיטימציה לסגירת קומת עמודים ל- יח"ד+תוספת מרפסת
צפוןמבוא העמקים, עילוטערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה165/ 10/ 2ערר בגן תכנית 3/מע/מק/35/7215
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים166/ 03/ 2בינין שומה מכרעת
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים167/ 03/ 2שינוי קו בניין במגרש 147
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה167/ 10/ 2ערר בעניין תכנית מפורטת 2/מע/מק/8156/54
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים168/ 02/ 2התנגדות לבנית שתי יחידות מגורים
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים169/ 08/ 2אי מתן טופס 4
צפוןמבוא העמקים, אכסאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים169/ 10/ 2לגיטימציה לתוספת למרפסת מעל עמודים
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים170/ 04/ 2מגורים
צפוןמבוא העמקים, עילוטערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה170/ 12/ 2ערר בקשר לתכנית מפורטת 3/מע/מק/29/7215
צפוןמבוא העמקים, יפיעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים171/ 03/ 2בקשה להיתר