תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 13459התווית דרך מקומית
צפוןהגליל המזרחי, הגליל התחתון, מבוא העמקים, נצרת עיליתתוכניתג/ 13481דרך מס' 6401 מנצרת עד כדורי
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 13483שכונת מגורים מסחר ותעשיה
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכניתג/ 1355עין מאהל22/07/1982
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 13552שכונת מגורים צפונית
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 13554שינוי יעוד משצ"פ למגורים
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 13557הוספת מגרשי תעשיה על חשבון שטחים פתוחים30/12/2004
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 13619הקמת שכ' מגורים,מסחר ובי"ס מקיף
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 13620התווית דרך מקומית13/05/2007
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 13622ביטול שצ"פ29/03/2005
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 13623שינוי בהוראות ובזכויות בניה08/11/2006
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 13624ביטול דרך
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 13625הצרת דרך מקומית
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתג/ 13626זבידאת מערב
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 13634שינוי יעוד לשצ"פ ומבנה ציבור
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 13674הרחבת איזור תעשיה
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 13696שינוי בהוראות וזכויות בניה - לגיטימציה03/03/2005
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 13697תכנון שכונה דרום מזרחית
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכניתג/ 13698הרחבת שטח למגורים
צפוןיזרעאלים, מבוא העמקים, בסמת טבעון, עמק יזרעאלתוכניתג/ 13709יער אלונים
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכניתג/ 13734הרחבה נקודתית למגורים ולדרך
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 13752הרחבת שטח למגורים
צפוןיזרעאלים, מבוא העמקים, מגדל העמק, יפיע, עמק יזרעאלתוכניתג/ 13753אזור תעסוקה - יפיע07/10/2010
צפוןמבוא העמקים, נצרת עיליתתוכניתג/ 13776כביש 77, דרכי שרות לחקלאות בקטע צומת ציפורית-צומת בית רימון
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתג/ 13799הגדלת שטח למגורים
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 13822הרחבת שטח למגורים
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 13824ביטול דרך פנימית:05/02/2006
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכניתג/ 13825ריתכנון מחדש:
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 13826תחנת דלק ומסחר:17/04/2005
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 13827תכנון שכונת מגורים בת 70 יח"ד:08/06/2005
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 13828תכנון שכונת מגורים בת 137 יח"ד:
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 1385שנוי יעוד -כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 13893ביטול דרך פנימית - יפיע:
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתג/ 13900שינוי בהוראות, זכויות בניה ותכליות:12/01/2006
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 13901דרך גישה לאלבטוף
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 13936שינוי בתוואי דרך וקווי בנין:06/07/2004
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 13937שינוי בהוראות וזכויות בניה:
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 13938הקטנת שטח למבנה ציבור:13/03/2007
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 13939שינוי בהוראות ותכליות לאזור תעשיה:
צפוןמבוא העמקים, נצרת, ריינהתוכניתג/ 13963שינוי בהוראות וזכויות בניה והתוית גישה-ריינה:03/03/2005
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 13964"שכונה מגורים מזרחית חדשה"- כפר כנא:
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתג/ 13966ביטול שצ"פ ומבנה ציבור לצורך מגורים:14/11/2004
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 13985הקטנת דרך ושינוי סיווגו-ריינה:
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 13987אזור תיירות ומסחר, ריינה
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 14080ביטול הפקעת יתר-רמת ישי:
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 14084מרכז ספורט ונופש-כפר כנא:
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 1410שנוי יעוד חלקה -רינה
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 14100תכנון שכונת מגורים של 200 יח"ד-כפר כנא:
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 14101שינוי במערכת דרכים מקומית-כפר כנא:
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 14102התווית דרך גישה-יפיע:12/12/2006
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 14103שינוי בתוואי דרך-כפר כנא:
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 14104דרך גישה לאזור תעשיה לאיזור תעשיה מדרך 77-כפר כנא:
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 14105שינוי בהוראות וזכויות בניה-כפר כנא:
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 14106הרחבה נקודתית למגורים - כפר כנא:
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 14107שכונת מגורים מערבית-כפר כנא:
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 14109חלוקה למגרשים, הסדרת גישה מטורית ושינוי בגודל מגרש מינימלי וקוי בנין-ריינה:08/01/2009
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 14133הצרת דרך מקומית כפר כנא:
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 14134שינוי יעוד במערכת הדרכים שכונתית וחלוקה למגרשים-עילוט:17/04/2005
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 14136שינוי במיקום צומת-עילוט:24/04/2006
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 14137שכונת מגורים מזרחית ומבני חינוך-כפר כנא:
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 14171שינוי בהוראות וזכויות בניה-עילוט:
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 14172שינוי מקומי בתוואי הדרך-כפר כנא:17/04/2005
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 14173שינוי בהוראות וזכויות בניה-יפיע:01/08/2004
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 1419שנוי יעוד קרקע בצפון -כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 14190תכנון שכונה דרום מזרחית-ריינה:
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 14198תחנת תידלוק - צומת בית רימון:
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 14199הסדרת מערכת דרכים שכונתית-יפיע:
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 14200שינוי ברוחב וסיווג דרך-ריינה:
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 14202שינוי בתוואי ורוחב דרך גישה-עילוט:19/03/2006
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 1421שנוי יעוד -כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 14221שכונת מגורים חדשה בת 800 יח"ד
צפוןיזרעאלים, מבוא העמקים, אכסאל, עמק יזרעאלתוכניתג/ 14257אזור ספורט פנאי ונופש בכניסה לאכסאל - הרחבה לתכנית ג/12046
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתג/ 14266שינוי בתנאים למתן היתרי בניה-בסמת טבעון:14/12/2004
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 14269שכונת מגורים דרומית-עילוט
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 14306הסדרת מערכת דרכים ושטחי ציבור וחלוקה-כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 14307שכונת מגורים ואזור מסחרי
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 14308שינוי בהוראות וזכויות בניה-כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 14309שכונה דרום מזרחית-כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 14310הרחבהנקודתית למגורים-כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 14311שינוי תוואי דרך מקומית-עילוט
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתג/ 14312שינוי יעוד ממגורים למגורים מעורב במסחר-בוסמת טבעון
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 14332שכונת מגורים מזרחית-ריינה
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכניתג/ 14336ריתכנון מיקום לול בצמוד למגורים-איכסאל28/08/2006
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 14362הקטנת סובה ושינוי בקו בנין-ריינה16/02/2006
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 14363שינוי בהוראות וזכויות בניה-ריינה
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 14364שינוי בהוראות וזכויות בניה-ריינה
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכניתג/ 14365הרחבת שטח למגורים-עין מאהל18/05/2005
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכניתג/ 14366ריתכנון מיקום לול בצמוד למגורים-איכסאל
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 14367שכונת מגורים בכניסה לעילוט - 65 יח"ד-עילוט27/11/2007
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 14368שינוי בהוראות וזכויות בניה - רמת ישי29/03/2007
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 14369הקטנת מפרץ, רמת ישי09/08/2006
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 14384ביטול הפקעה והתוית דרכי גישה-ריינה30/11/2004
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 14409שינוי בתוואי הדרך-עילוט
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 14410ריתכנון אזור מגורים-עילוט
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 14411הסדרת דרך גישה מוטורית-ריינה19/06/2006
צפוןגלילית מחוז צפון, מבוא העמקים, כפר כנא, מקומי - מחוזי מחוז הצפוןתוכניתג/ 14412חניון יער מקנזי
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 14415הרחבת שטח למגורים-יפיע
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 14429הקטנת שטח צבורי פתוח עקב בניה
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 14430הסדרת מערכת דרכי גישה פנימיים
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 14431תחנת תדלוק בכניסה לכפר כנא17/08/2005