תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 14441תחנת תדלוק ומסחר
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 1446הרחבת תחום הבניה
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 1447הרחבת תחום הבניה -כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכניתג/ 1448הרחבת תחום -עין מאהל
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 14494שכונת מגורים דרומית יפיע10/04/2011
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 1450שנוי יעוד -רינה
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 14541הסדרת דרך גישה מקומית כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 14542שנוי בתואי דרך מקומית כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 14543הצרת דרך מקומית, משהד
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 14545ריתכנון שכונת מגורים ריינה29/12/2005
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 14580שכונת מגורים דרומית, כפר כנא17/04/2005
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכניתג/ 14588מתקן הנדסי- תחנת איכסל
צפוןמבוא העמקים, כפר כנא, משהדתוכניתג/ 14589שכונת מגורים צפון מזרחית משהד22/10/2009
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 14592הרחבת נקודתית למגורים, משהד
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 14617שכונת מגורים ומרכז מסחר ותעסוקה שכונתי, כפר כנא17/08/2005
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 14659שכונת מגורים, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 14660הרחבת שטח למגורים ומבני ציבור, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 14661הסדרת קטע מדרך 754 ע"פ מצב קיים בשטח, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 14668תחנת תדלוק ומסחר, עילוט05/03/2009
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 14706שכונת מגורים דרום מזרחית - כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 14707שינוי סיווג דרך להולכי רגל לדרך משולבת, רינה
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתג/ 14709הרחבת נקודתית למגורים, בוסמת טבעון
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 14726הרחבה נקודתית למסחר ותעשיה, עילוט13/03/2007
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 14727הסדרת מערכת דרכים מקומית, עילוט24/07/2005
צפוןאצבע הגליל, בית שאן, בקעת בית הכרם, גבעות אלונים, גולן, גלילית מחוז צפון, הגלבוע, הגליל המזרחי, הגליל המרכזי, הגליל העליון, הגליל התחתון, טבריה, יזרעאלים, כרמיאל, לב הגליל, מבוא העמקים, מגדל העמק, מטה אשר, מעלה הגליל, מעלה חרמון, מעלה נפתלי, מרום הגליל, משגב, נהריה, נצרת, נצרת עילית, עכו, עמק הירדן, עמק המעיינות, עפולה, צפת, קצרין, קרית שמונה, שפלת הגלילתוכניתג/ 14728שינוי והשלמה לתכנית מתאר מקומית מספר ג/ 6540 , הוראות למתקני מים בשטחים חקלאים
צפוןמבוא העמקים, נצרת עילית, ריינהתוכניתג/ 14744תכנון תוואי חדש כביש 754
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 14774שינוי בהוראות וזכויות בניה, יפיע03/11/2005
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 14775תכנון שכונת מגורים מערבית, יפיע
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכניתג/ 14777שינוי יעוד נקודתי למגורים, אכסאל
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 14778הרחבת שטח למגורים ומבנה ציבור, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 14779תכנון שכונת מגורים, 36 יח"ד, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 14782תחנת תדלוק דרך 79, רינה
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 14807הקטנת רוחב דרך, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 14809ביטול דרך גישה, ריינה24/01/2007
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 14810מוקד מסחרי על דרך 77, משהד
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 14811הסדרת מערכת דרכים, עילוט
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכניתג/ 14812שינוי במערכת דרכים ושצ"פ, איכסאל
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכניתג/ 14813שכונת מגורים ומרכז ציבורי, עין מאהל
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 14818הפיכת דרך משולבת לדרך להולכי רגל והצרתו, יפיע
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 14860הסדרת דרך, שצ"פ וחניה, יפיע24/04/2006
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 14861הרחבת אזור מגורים מעורב במסחר, ריינה
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 14862הסדרת מערכת דרכים ותוספת שטחים לחניה, ריינה26/02/2007
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 14863איחוד, חלוקה והקטנת דרך להולכי רגל, רמת ישי24/04/2006
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 14889הסדרת דרך 754, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 14939הקטנת רוחב ושנוי תוואי דרך להולכי רגל, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 14994שכונה צפונית, ריינה
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 14995שכונה צפונית מזרחית, ריינה
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתג/ 14996ביטול דרך גישה והצרת דרך, בסמת טבעון
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 14997שכונת מגורים צפון מזרח, ריינה
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכניתג/ 15015ביטול דרך מקומית, עין מאהל
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 15016הסדרת מערכת הדרכים מתחם מזרחי, עילוט
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 15017שינוי יעוד ממגורים למגורים עם מסחר, ריינה
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 15077הרחבה נקודתית למגורים, ריינה
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 15116שינוי מיקום דרך גישה למקלט, רמת ישי12/12/2006
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 15117שכונת מגורים,36 יח"ד, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 15118הצרת רוחב דרך, כפר כנא28/09/2006
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכניתג/ 15119הפיכת שצ"פ לחניה ומגורים, עין מאהל
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 15122שינוי תואי דרכים, עילוט
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 15125הרחבת שטח למגורים, עילוט
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 15126שינוי בהוראות וזכויות בניה, ריינה13/05/2007
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 15127שינוי יעוד ממגורים לאזור מסחר ומגורים, ריינה
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 15193הגדלת מגרש מגורים במקום שטח ציבורי פתוח, ריינה
צפוןמבוא העמקים, נצרת עילית, משהדתוכניתג/ 15227הרחבה נקודתית לאזור תעשיה ציפורית, משהד ונצרת עילית
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 1524הסדרת המעין -כפר רינה
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכניתג/ 1525הרחבת תחום הבניה -עין מהאל
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 1526הרחבת תחום הבניה -כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 15261ביטול דרך גישה למגרש, יפיע31/12/2006
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 15262רהתכנון שצ"פ ומבנה ציבור, עילוט26/02/2007
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכניתג/ 15264הרחבה נקודתית למגורים, עין מאהל
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 1527הרחבת תחום הבניה ברינה
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתג/ 15274הסדרת מערכת דרכי גישה לשכונת סעדיה, בסמת טבעון
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתג/ 15275הוספת שימוש מסחרי לאזור מגורים, בסמת טבעון
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 1528הרחבת תחום הבניה באדמות רינה
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 15314שינוי תואי דרך ומיקום שטח ציבורי פתוח, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכניתג/ 15315הרחבת שטח למגורים, איכסאל
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתג/ 15319שינוי יעוד מתעשיה זעירה למגורים, בסמת טבעון22/07/2009
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 1533הרחבת תחום הבניה -משהד
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתג/ 15377הסדרת מערכת דרכי גישה למגרשים, בסמת טבעון
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 15380הרחבה לשכונת מגורים של כ- 114 יחידות דיור, משהד
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 15382הקמת שכונה מערבית צפונית - 180 יח"ד משהד11/11/2008
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 15383הרחבה לשכונת מגורים 200 יח"ד
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 15385שינוי בהוראות וזכויות בניה, יפיע
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 15388הרחבת שטח למגורים ומבנה ציבור, יפיע
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 15409שינוי בהוראות וזכויות בניה, רינה
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 15424שינוי יעוד ממסחר למגורים, רמת ישי
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 15426שכונת מגורים צפונית, משהד
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 15427שכונת מגורים מערבית, משהד
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 15428הרחבה נקודתית למגורים ומסחר, משהד
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 15429שכונת מגורים מזרחית- משהד
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 15430שכונת מגורים מזרחית - רינה
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 15472שינוי יעוד ממגורים ומסחר לשרותי דרך ומסחר, יפיע
צפוןיזרעאלים, מבוא העמקים, אכסאל, עמק יזרעאלתוכניתג/ 15489אזור ספורט פנאי ונופש19/06/2006
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 15498שינוי יעוד לחקלאי מיוחד, לול, עילוט
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 15500הקמת שכונת מגוריםדרום מזרחית-יפיע
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 15554שכונת מגורים צפון מערבית, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכניתג/ 15555ריתכנון שכונת אל ווערה והרחבת דרך, עין מאהל03/06/2009
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 15556שכונת מגורים מזרחית, כפר כנא08/08/2007
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 1558שנוי יעוד -רינה
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 15589הרחבת שטח למגורים ושינוי תואי דרכים, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכניתג/ 15641תכנון שכונת מגורים דרומית-עין מאהל.