תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתג/ 18713קביעת הוראות בניה, בסמת טבעון
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתג/ 18714שנוי יעוד ממגורים א' למגורים מסחר והגדרת קווי בניה לפי הקיים, בסמת טבעון
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 18716שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים א'- משהד
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 18722הודעה בדבר הכנת תכנית ןמתן תנאים להוצאת היתרים, יפיע
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 18723ביטול חלק מדרך וחלוקת קרקע בהסכמה, יפיע14/06/2011
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתג/ 18754הסדרת דרכים, בסמת טבעון
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 18755מתן תנאים להוצאת היתרים ואישור תשריטי חלוקה, ריינה
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 18758מרכז מסחרי ומשרדים, רמת ישי
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 18776שינוי בהוראות וזכויות בנייה ושינוי בתוואי דרך, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 18784מתן תנאים להוצאת היתרים ואישור תשריטי חלוקה לפי סעיף 78 לחוק, יפיע
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכניתג/ 18785הסדרת מערכת דרכים, אכסאל
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתג/ 18787שנוי בהוראות וזכויות בניה, בסמת טבעון
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכניתג/ 18810הסדרת מערכת דרכים, אכסאל01/12/2011
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 18815שינוי יעוד מחקלאי למגורים ב', ריינה
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 18816שינוי תוואי דרך גישה, עילוט
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 18844שנוי והסדרת תוואי דרך לפי מצב קיים בשטח, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 18848מערכת דרכים לפי חלוקה מאושרת, ריינה
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 18849הרחבה נקודתית למגורים, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 18877שנוי יעוד מדרך להולכי רגל למגורים ומסחר, ריינה
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 18878שנוי בהוראות וזכויות בניה, כפר כנא01/12/2011
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 18916שינוי בהוראות וזכויות בנייה, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתג/ 18931שנוי זכויות בניה והסדרי תנועה, בסמת טבעון
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 18932שנוי יעוד משטח לתעשיה לשטח למסחר תעשיה קלה ומלאכה, ריינה
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 18948תוספת קומה והגדלת אחוזי בניה, יפיע13/03/2012
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכניתג/ 18992שנוי יעוד קרקע למתחם פסולת, עין מאהל
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 18994מרכז מסחרי ומשרדים, רמת ישי
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכניתג/ 18995שנוי יעוד מחקלאי לבית עלמין ודרכים, עין מאהל
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 18996שנוי יעוד מחקלאי למגורים ב' ושנוי תוואי דרך, ריינה
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 19016הקמת שכונת מגורים בת 48 יחידות דיור, דרומית לישוב עילוט
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 19038שינוי ייעוד קרקע לדרכים, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 19039שינוי ייעוד מחקלאי למגורים, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 19040מרכז מסחרי, משרדים ותחנת תידלוק, יפיע
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 19041הזזת תוואי דרך, עילוט
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 19042ביטול שביל והצעת דרך משולבת ושנוי קווי בניין, עילוט11/09/2012
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכניתג/ 19108ביטול תוואי דרך והתווית זיקת הנאה, אכסאל
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתג/ 19157הרחבה נקודתית למגורים, בסמת טבעון
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 19169שנוי יעוד משטח מגורים ב' לשטח למבנים ומוסדות ציבור לדת, עילוט
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכניתג/ 19170שנוי תוואי כביש והגדרת קווי בניה, אכסאל
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 19203שנוי יעוד מתעשיה לתעסוקה ומסחר, רמת ישי
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכניתג/ 19204שנוי בהוראות בנייה והצרת דרך, איכסאל
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 1923תכנית מס' 192311/03/1976
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 1930יעוד השטח למגורים -משהד21/10/1976
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכניתג/ 19315הסדרת דרך עין מאהל
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכניתג/ 19349בית קברות, עין מאהל
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 19359הודעה עפ"י סעיפים 77 ו - 78 לחוק התכנון, ריינה
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכניתג/ 19375הרחבת שכונת מגורים - עין מאהל
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתג/ 19388הסדרת יעודי קרקע ודרכים בסמת טבעון
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 19391שינוי בהוראות וזכויות בניה יפיע
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 19400הסדרת מערכת דרכים מקומית
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 19401שינוי בהוראות וזכויות בניה לצורך הוספת קומת חניה, ריינה01/11/2012
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 19402הסדרת חלק ממבנה שחדר לתחום דרך, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 19463שינוי תוואי דרכים עילוט
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכניתג/ 19481שינוי בהוראות וזכויות בניה, עין מאהל01/11/2012
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 19491שינוי בשימושים של התכנית, יפיע
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 19521הודעה בדבר הכנת תכנית ומתן תנאים להוצאת היתרים ואישור תשריטי חלוקה - רמת ישי
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 19541הרחבת שטח המגורים 90 יח"ד - רינה
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 19554הסדרת יעודי קרקע רמת ישי
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכניתג/ 19565הצרה ושינוי תוואי נקודתי של דרך מקומית, עין מאהל
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 19566הרחבה דרומית לישוב תוספת כ- 30 יחדיות דיור - עילוט
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 19579שינוי יעוד ממתחם למבנה ציבור ומגורים, עילוט
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 19583הקטנת שצ"פ וקביעת זיקת הנאה למעבר, יפיע
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 19693שינוי בהוראות וזכויות בניה משהד
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 19744שינוי יעוד ממגורים למוסדות ציבור כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 19769דרכים חקלאיות בדרך מספר 79 קטע נצרת רינה.
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 19770שינוי תוואי דרך להולכי רגל ושינוי בהוראות וזכויות בניה בעילוט
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 19799מתחם לשני גני ילדים, עילוט
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 19801מתחם לשני גני ילדים עילוט
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 19802מתחם לגני ילדים עילוט
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתג/ 19804הרחבת שטח המגורים
צפוןמבוא העמקיםתוכניתג/ 19805מחלף בית רימון כביש 77
צפוןמבוא העמקים, נצרת עיליתתוכניתג/ 19806מלפון ציפורית ומעבר הולכי רגל אל - בטוף
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתג/ 19809קביעה ושינוי הוראות וזכויות בניה - בסמת טבעון
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 19867שינוי בתוואי דרך, עילוט
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 19869הרחבת שכונת מגורים -משהד
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 19906שנוי בהוראאות וזכויות בנייה
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 19907הסדרת מערכת דרכים בעילוט
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 19908שינוי ייעוד ממגורים למוגרים מעורב במסחר.
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 19909שינוי בהוראות וזכויות בנייה שימושים
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתג/ 19910שינוי תוואי דרך ושינוי בהוראות וסכיות בניה.
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 19924שינוי ייעוד משפ"צ לשב"צ,ריינה.
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 19949שינו יעוד ממגורים למרכז מסחר תעסוקה ומגורים.
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 19969שינוי במערכת הדרכים המקומית
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 19976ביטול נקודתי של חלק מדרך.
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 19980הרחבה נקודתית למגורים
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתג/ 19993רה- תכנון יעודי קרקע בהתאם לקיים- בסמת טבעון
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכניתג/ 2000קביעת שטחי תיירות ונופש08/02/1978
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 20067שינוי במערכת הדרכים ושינוי בהוראות וזכויות בניה
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 20084הסדרת יעודי הקרקע במגרש עילוט
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכניתג/ 20087הרחבה נקודתית למגורים ומבנה ציבור
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 20093הצעת אזור מגורים - עילוט
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכניתג/ 20094שינויים במערכת הדרכים ובפריסת השטחים הציבוריים עין מאהל
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתג/ 20095שינוי יעוד משצ"פ למרכז מבני ציבור ומסחר
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 20168שינוי בהוראות וזכויות בניה רמת ישי
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 20169הפיכת שביל לדרך משולבת ושינוי התוואי והרוחב שלה, עילוט
צפוןמבוא העמקיםתוכניתג/ 20179שינוי יעוד משטח חקלאי לבית קברות דרכים ושצ"פ
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 2018שנוי יעוד חלקה 18 ריינה11/03/1976
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתג/ 20180הסדרת דרכים- בסמת טבעון
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 20181שכונה מערבית רינה
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתג/ 20214הסדרת יעודי קרקע ותוואי דרכים, בסמת טבעון
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 20218שינוי בהוראות וזכויות בנייה, כפר כנא