תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 20230רה תכנון ושדרוג אזור תעשיה, רמת ישי
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 20269התווית דרך - צומת נווה יער - אז"ת רמת יישי.
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 20293שינויי בהוראות וזכיות בניייה , ריינה
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 20307הודעה בדבר הכנת תוכנית ומתן תנאים להוצאת היתרי בנייה - משהד
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 20308שכונת מגורים ומתחם מסחר ותיירות - כפר כנא.
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 20311הסדרת מערכת הדרכים המקומית,ריינה.
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 20313שינויי בהוראות וזכויות בנייה - ריינה.
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 20314הרחבה נקודתית למגורים - כפר כנא.
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 20336הסדרת דרך כפר כנא.
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 20353הוספת שימושים באזור מגורים מעורב במסחר ביישוב יפייע.
צפוןיזרעאלים, מבוא העמקים, נצרת, עמק יזרעאל, ריינה, צפוריתוכניתג/ 20449מתחם 14 - מתחם תעסוקה עירוני, נצרת
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 208שינוי לתכנית בנין ערים -רמת ישי
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 2097תכנית מס' 209723/03/1978
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 2103שנוי יעוד לתחנת תידלוק-רינה
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 2157יעוד חלקה לתעישה -יפיע17/06/1976
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 2162שנוי יעוד לתעשיה אבן ושיש -כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 2163חלוקת חלקה -כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 2169חלוקת חלקה למגרשי בניה -כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 2170חלוקת חלקה למגרשי בניה -כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 2175שנוי יעוד חלקה -כפר כנא13/02/1977
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 2195חלוקת חלקה למגרשי בניה, כפר כנא22/08/1977
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 2277חלוקת מגרשי בניה, כפר כנא08/12/1977
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 2284חלוקת חלקה -כפר כנא09/03/1980
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 2287חלוקת חלקה -רינה01/03/1979
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 2312חלוקת מגרשים לבניה - רינה28/05/1981
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 2535חלוקת מגרשי בניה -כפר כנא17/07/1980
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 2567שנוי יעוד לתחנת דלק ריינה
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכניתג/ 2635שנוי יעוד חלקה -עין מאהל
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 2650שנוי יעוד מחקלאי למגורים, ריינה14/02/1980
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 2655שנוי יעוד מחקלאי למגורים, רינה
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 2662חלוקת מגרשי בניה - כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכניתג/ 2676שינוי יעוד ממגורים לתעשייה - איכסאל19/07/1979
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 2682שינוי יעוד למגורים - כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 2683שינוי יעוד למגורים - כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 2693חלוקת מגרשים לבניה -רינה01/01/1981
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 2716יעוד שטח לשמוש חורג -אדמות רינה
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 2735חלוקת מגרשים לבניה -כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 2736שנוי יעוד למגרש ספורט -כפר כנא27/04/1980
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 2768מוסד מפגרים -כפר כנא28/09/1979
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 2804שנוי תואי דרך וחלוקת -משהד
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 2805חלוקת חלקה, משהד
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכניתג/ 2811חלוקה בחלקה -עין מאהל17/04/1980
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכניתג/ 2812התוית מערכת כבישים וחלוקת מגרשים לבניה, עין מאהל
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 2816שנוי יעוד לשטח ספורט במשהד17/07/1980
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 2841חלוקת חלקה כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 2851תחנת תידלוק -רינה - (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 2901חלוקת מגרשים -כפר כנא18/10/1979
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 2942שנוי יעוד ממגורים למסחרי ומגורים -רינה08/06/1978
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכניתג/ 2961חלוקת מגרשים לבניה - עין מאהל03/03/1983
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתג/ 2977שינוי מקום מבנה ציבורי - בסמת טבעון30/10/1980
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 2997בנוי וחלוקת מגרשים לבניה -רמת ישי09/04/1980
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 303מתאר רמת ישי04/06/1971
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתג/ 3041תעשיה בשמת טבעון16/08/1979
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 3094שנוי מערכת כבישים מוצעת -רינה25/03/1982
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 3095שנוי יעוד למגורים -רינה
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכניתג/ 3098שכונה מערבית -איכסל12/08/1982
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכניתג/ 3099שכונה מזרחית -איכסל25/03/1982
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 3106שינוי יעוד ממגורים לצבורי -רינה18/11/1982
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 3123שינוי יעוד למגורים - רמת ישי -(גניזה)
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכניתג/ 3137חלוקת מגרשים לבניה, עין מאהל
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 3201שנוי יעוד וחלוקה -רינה
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 3214שנוי יעוד לתעשיה זעירה -רינה15/11/1979
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 3249שנוי יעוד לתחנת תידלוק -משהד - (ניזה)
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכניתג/ 3250שנוי יעוד למגורים -עין מאהל17/12/1981
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 3272הזזת שביל -רמת ישי
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכניתג/ 3277שנוי יעוד למגורים -איכסאל
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכניתג/ 3283מרפאה - עין מאהל
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 3284שינוי יעוד מחקלאי לתעשייה זעירה - (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 3382שנוי יעוד מחקלאי למגורים -רינה08/01/1981
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתג/ 3427שנוי יעוד לאזור צבורי -בשמת טבעון
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתג/ 3428שנוי יעוד מחקלאי לבנין צבורי מרכז חנוך ותרבות, ספורט, בסמת טבעון13/05/1993
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכניתג/ 3470שנוי יעוד למגורים וחלוקה -איכסל - (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 3503יעוד שטחים למלאכה וספורט, יפיע
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 3505שנוי תואי כביש, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 3507שנוי יעוד למלאכה ותעשיה, ריינה
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכניתג/ 3517שנוי יעוד למגורים, איכסאל - (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 3529שינוי יעוד לבניני חינוך - יפיע17/06/1982
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 3534שינוי תואי דרך מס' 3 -רינה
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 3554ייעוד שטח למגורים - רמת ישי
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 3555חלוקת השטח למגרשי בניה -רמת ישי
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 3556שנוי יעוד למגורים -יפיע01/04/1982
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 3566שנוי יעוד למגורים, כפר כנא - (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכניתג/ 3586שנוי יעוד למרכז תחבורה -איכסאל
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 3589שינוי יעוד למבני ציבור03/03/1983
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכניתג/ 3617שנוי יעוד למגורים וחלוקת מגרשים, איכסאל
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 3623שנוי יעוד למגורים, יפיע - (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 3624יעוד שטח למלאכה ותעשיה, יפיע - (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 3646שנוי יעוד למגורים וחלוקה גוש-רינה17/12/1981
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 3729הסדרת שטחים -יפיע23/06/1983
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 3730חלוקת מגרשים לבניה, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 3731שנוי יעוד למגורים, כפר כנא - (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 3732שנוי יעוד לתעשיה ומלאכה, כפר כנא - (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 3733שנוי יעוד למלאכה ותעשיה -משהד25/03/1982
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכניתג/ 3739שנוי יעוד לאזור צבורי -עין מאהל
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכניתג/ 3745שנוי יעוד למגורים -איכסל
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 3752שנוי יעוד למגורים -משהד - (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 3796שנוי יעוד לתעשיה זעירה -רינה - (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 3801שנוי יעוד משטח צבורי פתוח למגורים -רמת ישי
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכניתג/ 3831שינוי יעוד וחלוקה למגורים
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 3833שנוי יעוד למלאכה ותעשיה, יפיע - (גניזה)