תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 3839שנוי יעוד לתחנת דלק, משהד - (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 3841הרחבת תחום הבניה, כפר כנא - (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 3888שנוי יעוד למגורים, רינה
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 3910שינוי יעוד לאזור חקלאי - רינה - (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 3929שנוי יעוד לאזור מלאכה ותעשיה -כפר כנא - (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 3950שנוי יעוד למלאכה, ריינה
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 3951שנוי יעוד למגורים, ריינה19/11/1981
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 3977שינוי יעוד למלאכה ותעשיה01/03/1988
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכניתג/ 3980שינוי יעוד למגורים -איכסאל24/11/1983
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 3985שנוי יעוד לבניני צבור -רמת ישי - (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 4008שנוי יעוד למגורים -רמת ישי05/08/1984
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 4009תכנון השטח וחלוקתו להקמת מבנה מגורים -רמת ישי22/07/1982
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 4018הרחבת תחום הבניה, כפר כנא - (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 4019שנוי יעוד למלאכה ותעשיה זעירה, כפר כנא (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכניתג/ 4021חלוקת שטחים לבניה, עין מאהל23/02/1984
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 4031חלוקת מגרשי בניה -רמת ישי07/02/1991
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 4040שנוי יעוד למגורים מלונאות ונופש -רמת ישי (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכניתג/ 405תחום הבניה -אכסל20/07/1967
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 4051שנוי יעוד לשרותי דרך -כפר כנא - (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 4062הסדרת שמושי קרקע קטע ט' רמת ישי19/08/1993
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכניתג/ 4063בטול קטע מדרך מוצעת, איכסאל - (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 4064הרחבת תחום בניה בצפון, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 4068שנוי יעוד למגורים, משהד
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכניתג/ 4078שינוי יעוד למגורים25/08/1983
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכניתג/ 411עין מאהל - תחום הבניה19/07/1962
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכניתג/ 4121שנוי תואי דרך עין מהאל
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 4129הזזת שביל זבות מעבר, רמת ישי
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 4130שנוי יעוד מחניה למגורים13/05/1982
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 4139תכנון רשת דרכים -יפיע
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכניתג/ 4148שינוי יעוד וחלוקת מגרשים27/02/1994
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 4155שנוי יעוד למגורים וחלוקה כפר כנא - (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 4161שנוי תואי כביש, יפיע - (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 4189שינוי יעוד למגורים
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכניתג/ 4192שינוי יעוד לתחנת דלק - (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתג/ 4196אזור תעשיה22/08/1985
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכניתג/ 4207חלוקת שטחים ויעוד שטח למרכז, אכסאל22/08/1985
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 4210חלוקת מגרשים לבניה משהד07/06/1984
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 4224אזור תעשיה , רמת ישי28/02/1985
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 4238שינוי יעוד למגורים
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 4251תעלת ניקוז לאיזור התעשיה11/07/1985
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 4260שינוי יעוד למגורים וביטול דרך
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 429תחום הבניה -כפר כנא22/07/1965
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 4337שינוי יעוד למגורים וחלוקה
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 4343שנוי יעוד לתעשיה זעירה , רינה - (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 4386בטול דרך10/11/1983
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 4392שנויים בתקנון תוכנית מתאר07/06/1984
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 4394חלוקת מגרשים ושטחי ציבור, כפר כנא29/06/1989
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכניתג/ 4397שנוי יעוד למגורים
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 4483שנוי יעוד מחניה ודרך למגורים א' -רמת ישי25/10/1991
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 4501שנוי יעוד למגורים10/04/1986
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 4511שינוי יעוד לדרך שרות
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 455חלוקה יפיע
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 4552שינוי יעוד לתעשיה זעירה - (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 4582שינוי יעוד למגורים - כפר כנא01/08/1985
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 4585שינוי יעוד למגורים רמת ישי03/05/1984
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 4629אחוד חלקות, רמת ישי
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 4630חלוקת חלקה ברמת ישי22/08/1985
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 4649שנוי יעוד לתחנת תידלוק, רמת ישי
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 4687שינוי יעוד למגורים ריינה - (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכניתג/ 4729שינוי יעוד למגורים
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכניתג/ 4732שנוי יעוד למגורים איכסאל
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 4738משחטת עוף העמק, רמת ישי
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 4742חלוקת מגרשים לבניה29/01/1995
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 4764תחנת תידלוק
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 4776שינוי יעוד למגורים01/08/1985
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכניתג/ 4781שינוי יעוד למלאכה ותעשייה, איכסאל - (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 4795שינוי יעוד לשטח פרטי23/06/1985
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 4812שינוי יעוד לבנין צבורי01/03/1988
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 4815שינוי יעוד לבית ספר גוש 17469 חלקה 65,78 משהד
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 4831הרחבת שטח ספורט
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 4835בית קברות משהד
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 4861שינוי יעוד למבני ציבור - (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 4863שינוי יעוד למגורים
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 4887שנוי יעוד למגורים רמת ישי19/08/1993
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 4888מבנן ה' חלוקת מגרשי בניה04/08/1988
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 4890שנוי יעוד למגורים, רמת ישי - (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 4964יעוד שטח למגורים - (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 4990הסדרת דרך גישה ומגורים
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 5001שינוי יעוד מחקלאי למגורים - (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 501תחום בניה -רינה
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 5017שינוי יעוד למתקני הנדסה23/09/1986
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכניתג/ 5039שנוי יעוד למגורים, איכסאל - גניזה)
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 5042שנוי יעוד למבני ציבור, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 5080יעוד שטח לספורט14/07/1989
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 5085שינוי יעוד למסחרי מגורים
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 5147שינוי יעוד לתעשיה זעירה ומלאכה17/12/1989
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 518תכנית תחום יפיע
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 5184שינוי יעוד למסחר
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 5186שנוי יעוד למגורים - (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 5235שינוי יעוד לשרותי דרך -כפר כנא29/12/1994
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 5249תכנית מתאר, ריינה25/02/1993
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכניתג/ 5253שינוי תואי דרך לבי"ס - (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 5263מלאכה ותעשיה מפעל בטון ומוסך, ריינה - (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכניתג/ 5270שנוי יעוד לתחנת תידלוק - (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 5275שנוי יעוד לתעשיה
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 5276שינוי יעוד למגורים וחלוקתן מגרשים
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכניתג/ 5281שנוי יעוד למבני צבור
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 5289שינוי יעוד למבני שירות - (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 5317שינוי תואי דרך ושטח צבורי
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 5319שינוי יעוד למבני ציבור - יפיע29/04/1990