תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 5333שנוי יעוד למגורים
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכניתג/ 534 - צפוןשינוי דרכים פנימיות - עין מאהל09/06/1966
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 5344שנוי יעדו למגורים
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 5351שנוי יעוד לתעשיה, ריינה - ( גניזה)
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 5391שנוי יעוד לאחסנה.
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 5404שנוי יעוד למגורים - (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכניתג/ 5411תכנית מס'5411 הסדרת מערכת דרכים -איכסל27/12/1990
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכניתג/ 5412יעוד שטחים ושנויים בתואי דרכים ובית קברות איכסאל25/04/1991
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכניתג/ 5413תכנית מס' 5413 שנוי יעוד לבניה איכסאל צפון27/12/1990
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 5417שינוי יעוד למגורים ולמבני ציבור
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 5474שנוי יעוד למגורים, אדמות ריינה - (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 5483שנוי יעוד למגורים, כפר כנא - (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 5485שנוי תוואי דרך, יפיע18/02/1988
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 5507אדמות ריינה14/07/1994
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכניתג/ 5572שינוי תוואי דרך
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכניתג/ 5573שינוי יעוד למגורים
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 5585הזזת שביל להולכי רגל, רמת ישי16/12/1993
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 559אתרים היסטורים -כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכניתג/ 5591שינוי תוואי לדרכים - (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 5638שנוי יעוד לשרותי דרך, רינה - (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 5639שנוי יעוד לבניני ציבור, ריינה
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 5682שינוי יעוד למגורים - (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 5693שנוי יעוד למלאכה זעירה, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכניתג/ 5711שינוי יעוד למגורים - עין מאהל
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 5788שנוי יעוד למגורים17/12/1992
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 5793שינוי יעוד למגורים - משהד
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 5864שנוי יעוד למתקן הנדסי -רינה21/03/1991
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 5942תכנית מתאר כפר כנא16/01/1992
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 5949הסדרת תכנון שטח הגורן, משהד (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתג/ 5961שינוי בתקנון תכנית מפורטת מס' 1737 ,בסמת טבעון08/07/1990
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 5969הסדרת דרכים יפיע30/03/1995
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 6025שינוי יעוד למגורים - משהד
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 6028מלאכה ותעשיה13/11/1994
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכניתג/ 6039שנוי יעו למגורים עין מאהל - (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכניתג/ 6040שנוי יעוד למגורים עין מהאל - (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכניתג/ 6070חלוקת מגרשים לבניה עין מאהל
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 6081שנוי יעוד השטח למגורים, יפיע - (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 6082שנוי עוד השטח למגורים -יפיע09/01/1996
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 6083מבנה דרך מסעדה - כפר כנא - (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 6097יעוד שטח לספורט -יפיע21/10/1993
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 6107שינוי יעוד השטח לדרך גישה - יפיע
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 6123שינוי יעוד מחקלאי לאזורים למסעדה - (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 6124שנוי יעוד למגורים משהד. (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 614חלוקה בחלקה -יפיע09/09/1965
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 6159שנוי יעוד למגורים - (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכניתג/ 6172שנוי יעוד למגורים ושנוי תואי דרך, עין מאהל (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 6202שנוי יעוד למגורים, ריינה - (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 6228שנוי יעוד למגורים, משהד26/03/1992
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 6229שנוי יעוד למגורים, משהד - (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 6236שינוי יעוד לתעשיה - (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתג/ 6265אחוד תכניות מפורטות בסמת טבעון31/10/1999
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 627 - צפוןחלוקה בחלקה 6 גוש 16880 - יפיע21/07/1966
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 6276שינוי יעוד למגורים - (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 6278שרותי דרך, ריינה
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 6309הרחבת תחום הבניה יפיע - (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 6310שינוי יעוד למגורים - משהד
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכניתג/ 6311שנוי יעוד למגורים - (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 6312שינוי יעוד למגורים-ריינה10/10/1991
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכניתג/ 6321שינוי ייעוד למגורים - (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 6358אתר לאומי חאן - (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 6362שינוי יעוד למגורים , עילוט
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 6381שנוי יעוד לתעשיה ומגורים כפר יפיע.22/11/1992
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכניתג/ 6384מלכה ותעשיה זעירה - איכסאל13/09/1992
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכניתג/ 640עין מאהל הצפונית02/11/1967
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכניתג/ 641חלוקה בעין מאהל05/05/1966
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 6422שינוי תוואי דרך -יפיע29/01/1995
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 6429שנוי יעוד למגורים , יפיע13/05/1999
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 6430שנוי יעוד מאזור חקלאי למגורים, שינוי למתאר, יפיע.17/11/1996
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכניתג/ 6431שנוי יעודל למגורים - (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 6441שנוי יעוד למגורים - (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכניתג/ 6484שנוי יעוד למגורים
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 6485תכנית מתאר משהד14/07/1994
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 649 - צפוןחלוקה בגוש 17521 - ריינה21/07/1966
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 6504אזור מלאכה
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 6541שנוי יעוד לספורט בריכת שחיה -ריינה
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 6548תיקון בתואי דרך -רמת ישי29/01/1995
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 6555שנוי תואי דרך להולכי רגל - (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 6562שרותי דרך ונופש, כפר כנא - (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 6566יעוד שטח לשרותי נופש, ריינה
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 6567אזור מרכז אזרחי מסחרי
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 6568שנוי יעוד לחקלאי מיוחד - כפר כנא - (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 6595שנוי יעוד לתחנת תידלוק ושרותי דרך, ריינה10/09/1992
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 6659שנוי יעודים שונים -רמת ישי27/04/1995
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 6660שנוי תואי דרך21/11/1991
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 6664שינוי יעוד למגורים
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 6684ש.י. למגורים רמת ישי30/01/1994
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 6698ש. י. למגורים - (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכניתג/ 6699שינוי יעוד למגורים
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 6700שנוי יעוד למגורים
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 6712שינוי יעוד למגורים - רמת ישי - (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 6713שנוי יעוד למגורים - (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 6714שינוי יעוד למגורים - (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 6716שנוי יעוד למגורים
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 6738שינוי יעוד למסחרי -רמת ישי
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכניתג/ 6785שנוי יעוד למגורים, עין מאהל - (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 6800שנוי יעוד למבני ציבור, רמת ישי
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 6801שנוי יעוד למגורים, רמת ישי - (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, נצרתתוכניתג/ 6827שינוי יעוד למגורים ומבני ציבור-נצרת
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכניתג/ 6893שינוי קו בנין - איכסאל
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכניתג/ 6894שינוי תוואי דרך איכסאל27/12/1990