תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 6911אזור תעשייה ובנה ביתך
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 6926שנוי יעוד למגורים, יפיע
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 6937שנוי יעוד למגורים -רמת ישי - (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 6943שנוי יעוד לתחנת דלק -ריינה21/07/1996
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 6960שנוי יעוד למגורים -רמת ישי12/06/1994
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 6967שנוי יעוד לתחנת תידלוק, משהד
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכניתג/ 6993שנוי תוואי דרכים-עיןמאהל
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 7010בתים אפורים משהד.
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 7011בתים אפורים, ריינה
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 7037שינוי יעוד למגורים, רמת ישי.02/12/1993
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכניתג/ 7071שינוי יעוד למגורים - עין מאהל.
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 7085מתקנים הנדסיים לביוב - רמת ישי
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 7086מתקנים הנדסיים לביוב -רמת ישי
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 7087שנוי יעוד לשביל להולכי רגל - רמת ישי
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 7088שנוי יעוד לאזור תעשיה- כפר כנא12/06/1994
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 7134שנוי יעוד מחקלאי למגורים -יפיע - (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכניתג/ 714תכנית מתאר איכסאל23/02/1984
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכניתג/ 7155שנוי יעוד למגורים -עין מאהל
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 7161שנוי יעוד למגורים - כפר כנא - (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 7165שנוי יעוד למגוריםפ -יפיע - (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 7214שינוי יעוד למגורים עילוט
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכניתג/ 7257שנוי יעוד למגורים -עין מאהל - (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 7280שינוי תוואי דרך -יפיע
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 7283שנוי יעוד למגורים -יפיע
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 7310שנוי יעוד למגורים -כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 7311שנוי יעוד למגורים -כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 7312שנוי יעוד למגורים -כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 733 - צפוןתיקון לתכ' מס' ג/ 590 - ריינה16/02/1967
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכניתג/ 7333שינוי יעוד למגורים-עין מאהל - (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 7351שינוי יעוד למגורים -ריינה02/07/1995
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 7353שנוי יעוד לתחנת דלק, ריינה
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 7406שנוי יעוד למגורים, כפר כנא -(גניזה)
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 7407שנוי יעוד לשרותי דרך, כפר כנא - (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 7409קביעת מקום ותנאי שמוש למבנים חקלאים, עילוט
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 7439שינוי יעוד לתחנת דלק - כפר כנא (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 7444שנוי יעוד לדרך, רמת ישי29/07/1993
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתג/ 7451הקצאת שטח למסגד ומבני ציבור -בסמת טבעון10/06/1993
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכניתג/ 7468תכנית מתאר כפר איכסאל.01/09/1996
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 7474שנוי יעוד למגורים, רמת ישי
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתג/ 7512שינוי לתקנון תכנית מפורטת - בסמת טבעון05/05/1994
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 7554שנוי יעוד למגורים, כפר כנא - (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכניתג/ 7609תכנית מתאר, עין מאהל11/08/1996
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 7620שנוי רוחב דרך, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 7621שנוי יעוד למגורים , ריינה31/08/1995
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 7622שנוי יעוד למגורים , ריינה30/06/1996
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 7623שנוי יעוד למבנה צבור, יפיע30/01/1994
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 7624שנוי יעוד למגורים, משהד27/04/1995
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכניתג/ 7641שנוי יעוד לספורט (בריכת שחיה) איכסאל
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 7704שינוי יעוד לשטח חקלאי
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 7741שנוי יעוד למגורים -משהד
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 7758שנוי יעוד למגורים ,ריינה - (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 7771שנוי יעוד למלאכה ותעשיה זעירה, ריינה16/11/1995
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 7772שנוי יעוד למגורים, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 7773שנוי יעוד למגורים ומסחר, כפר כנא - (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 7774שנוי יעוד למגורים, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 7784שנוי תואי דרך, יפיע24/11/1998
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 7789שנוי יעוד למגורים, יפיע29/01/1995
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתג/ 7821שנוי יעוד מתעשיה ומלאכה לאזור מגורים, בסמת טבעון06/01/1999
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 7875שנוי יעוד לתחנת דלק, משהד26/01/1999
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 7931שנוי יעוד למגורים, כפר כנא08/08/1996
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 7932שנוי יעוד למגורים, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 7947שנוי יעוד למבני תיבור, ריינה
צפוןמבוא העמקיםתוכניתג/ 7953מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 7963שנוי יעוד למגורים, ריינה02/03/1998
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 7964שנוי יעוד לתעשיה, ריינה
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 7967שנוי יעוד למגורים, עילוט10/08/1995
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 7987שנוי תוואי דרכים, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 8059שנוי יעוד למגורים, כפר כנא - (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 8062בטול דרך, כפר כנא13/10/1994
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 8066הסדרת דרכי גישה, משהד
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 8067שנוי יעוד למגורים, משהד - (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 8068הסדרת דרך גישה
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 8074שנוי יעוד למגורים, עילוט
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 8080שנוי יעוד למגורים, ריינה31/10/1999
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 8119שנוי דרך גישה, כפר כנא16/03/1995
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 8120שנוי רוחב תואי דרך, כפר כנא21/07/1996
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 8129שנוי יעוד למגורים, ריינה - (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 8130שנוי יעוד למגורים, ריינה -(גניזה)
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 8133שנוי תואי דרכים , כפר כנא - (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 8156תכנית מתאר, רמת ישי23/11/1997
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 8163שנוי יעוד לספורט, עילוט18/06/1996
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 8172שנוי במערכת הדרכים, שינוי למתאר, ריינה.20/03/1997
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 8189שנוי יעוד למגורים, ריינה14/10/1999
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 8224שינוי יעוד משטח חקלאי לאיזור תחנת דלק ושירותי דרך ושירותי דרך בגוש 17406 בחלק
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 8228תחנת דלק מסחר ושרותי דרך יפיע - (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 8259שנוי תואי דרכים, משהד
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 8275שינוי יעוד למגורים, משהד - (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 8276שינוי יעוד למגורים משהד - (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 8278שינוי בתקנון תכנית ג / 4776 , רמת ישי30/03/1995
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 8318שנוי יעוד לשרותי דרך, כפר כנא -(גניזה)
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 8319שנוי יעוד למגורים, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 8350שנוי יעוד למגורים ומסחר, כפר כנא (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 8359דרך להולכי רגל, ריינה08/02/1996
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכניתג/ 8443שינוי יעוד למגורים איכסאל30/03/2000
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 8471שינוי בתקנון ג / 1313 , יפיע08/02/1996
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 8473שינוי יעוד למגורים, רמת ישי
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 8537שינוי בתקנון ג / 5507 , אד' ריינה13/07/1997
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 8538שינוי לתקנון ג / ,5507 אדמות ריינה
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 8543שנוי יעוד מקרקע חקלאית לשטח לשרותי דרך, מלאכה ומסחר, גוש 17510 חל' 10-17 ר
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 8588מתאר כפר כנא01/08/1999