תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןהגליל המזרחי, יזרעאלים, מבוא העמקים, אל בטוף, משהד, עמק יזרעאל, רומת הייבתוכניתג/ 8601תוכנית מספר ג / 8601 תחנת תידלוק בגוש 17463 רמות הייב.20/11/2006
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 8611שינוי יעד שטח חקלאי לאזור שרותי דרך ותחנת תדלוק, כפר כנא.
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 8632התאמת תקנון ג / 4031 למצב הקיים ואפשרות הרחבת בתים בשכונת עמיגור.08/08/1996
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 8639שינוי יעוד משטח המיועד למבני צבור לשטח ציבורי פתוח10/08/1995
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכניתג/ 8644ביטול חלק מדרך קיימת והמרתה למגורים.
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכניתג/ 8657שינוי יעוד שטח חקלאי לאזור תחנת תדלוק ושרותי דרך אכסל.04/05/1997
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכניתג/ 8665שינוי יעוד קרקע מקרקע חקלאית לשטח המיועד לתחנת תדלוק ושירותי דרך, שינוי למת27/07/1997
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 8676שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח לבנייני ציבור, שצ"פ, ומגורים - שינוי למתאר, כפר מ
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 8727שנוי יעוד מחקלאי לתעשיה ומסחר, ריינה14/12/1997
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 8767תחנת תדלוק ושירותי דרך רינה. - (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 8803שינוי יעוד מחקלאי לתעשיה ,תחנת תדלוק ושרותי דרך -עילוט.30/05/2000
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 8804שנוי יעוד משטח מגורים לשטח למבני ציבור, שינוי למפורטת, עילוט.21/07/1996
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 8810שינוי יעוד, כפר כנא. - (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 8837שינוי לתכנית מתאר משהד ג / 6485 .09/10/1997
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 8839שינוי יעוד מדרך להולכי רגל לשטח מגורים , שינוי למתאר, ריינה ג / 550727/11/1997
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 8843שינוי תוואי דרך, שינוי למתאר, כפר יפיע. הודעה לפי סעיף 77 לחוק התכנו
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 8852שינוי לתוכנית מתאר מספר ג / 5249 , כפר ריינה. (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 8853שינוי יעוד משטח חקלאי למתקן הנדסי, עילוט.19/12/1996
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 8860ביטול דרך גישה מס' 51, שינוי למתאר, עילוט.30/06/1996
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 8873שינוי חלקי לתואי דרכים, כפר עילוט
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 89שכון פליטים -רינה
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 890אתר ביהכ"נ -יפיע
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 8931שינוי יעוד לשטח מגורים ומסחר מעורב ולחניה, הגדלת זכויות הבניה, שינוי למתאר, כ15/06/1999
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 8952שינוי יעוד מחקלאי לדרך, כפר עילוט.28/09/2006
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 8956יעוד שטח מסחרי לתחנת דלק, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 8987התווית דרך גישה לאזור תעשיה, שינוי למתאר, ריינה.
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 8988שינוי יעוד לשטח למבני ציבור, מגורים א' והרחבת דרך, שינוי למתאר, רמת ישי.27/03/1997
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 9014שינוי יעוד משטח ציבורי למגורים, שינוי למתאר, ריינה(גניזה)
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 9015שינוי תוואי חלקמדרך קיימת והמרתה למגורים, שינוי למתאר, ריינה.12/01/1997
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתג/ 9021שנוי יעוד מאזור מגורים לתחנות תידלוק מדרגה א' מסחר, זובידאת
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 9025שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור מגורים א', שינוי למתאר, כפר כנא.24/02/1999
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 9061אזור תעשיה ומלאכה, שינוי למתאר, כפר כנא.23/02/1997
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 9097שינוי יעוד משטח חקלאי ומגורים לשטח לבריכת שחיה ומתקני עזר, שינוי למתאר, משה
צפוןיזרעאלים, מבוא העמקים, אכסאל, עמק יזרעאלתוכניתג/ 9098דרך גישה לאכסאל, שינוי למתאר.
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 9100חלוקה ותכנון שטח לבנייני ציבור מחדש, שינוי למתאר, יפיע.
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 9108שנוי יעוד משטח חקלאי לתחנת תידלוק, שרותי דרך ושטח ציבורי פתוח, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 9117שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור תעשיה ודרך, שינוי למתאר, משהד.
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 9118שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים א' ודרכים, שינוי למתאר, כפר כנא.01/09/1998
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 9122הזזת שביל להולכי רגל, איחוד וחלוקה בחלקה 32, גוש 11181, שינוי למתאר, רמת ישי.12/06/1997
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 9123שינוי תוואי דרכים, שינוי למתאר, ריינה.11/02/1999
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 9137שינוי יעוד מאזור חקלאי לשטח מלאכה ותעשיה ודרכים, מתאר, כפר כנא. - (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 9138שינוי יעוד מאזור ציבורי פתוח לאזור מגורים ב' והרחבת דרך, שינוי למתאר, כפר
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 9139שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור מלאכה ותעשיה זעירה, מתאר, ריינה. - (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 9145שנוי יעוד משטח חקלאי לתחנת תידלוק ושרותי דרך ולדרך מוצעת, משהד03/09/2009
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 9154שינוי יעוד משטח ציבורי לשטח מגורים בשטח בנוי, שינוי למתאר, כפר כנא.08/12/1998
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 9156שינוי יעוד משצ"פ למגורים, שינוי למתאר, רמת ישי.21/08/1997
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 9157שינוי יעוד מחקלאי למגורים א', שינוי למתאר, ריינה. (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 9165הגדלת זכויות בניה אזור התעשיה, רמת ישי
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 9214ביטול חלק מדרך קיימת והמרתה לאזור מסחר ומגורים, שינוי למתאר, ריינה.27/11/1997
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 9215שינוי יעוד מאזור חקלאי למגורים א', שינוי למתאר, משהד.01/09/1998
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 9223שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים, התוית דרכים, הקצאת שצ"פים וחלוקת שטח למגרשים, ש
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 9230אזור מסחרי, רמת ישי30/03/2000
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכניתג/ 9243שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור מלאכה, תעשיה זעירה ומסחר, שינוי למתאר, אכסאל.
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 9244שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים וחלוקת שטח המגורים למגרשים, שינוי למתאר, עילוט.
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 9245שינוי יעוד לאזור תעשיה, מגורים משולב מסחר, שינוי למתאר, רינה.
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 9246חלוקת חלקה לפי תכנית חלוקה קיימת, שינוי למתאר, יפיע.
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 9247שינוי רוחב ותוואי דרכים, שינוי למתאר, משהד.
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 9272שינוי תוואי דרך, שינוי למתאר, עילוט.
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 9306מועדון נוער, שינוי למתאר, משהד.
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 9358הקמת תחנת דלק ושרותי דרך בכניסה הצפונית של כפר כנא.
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 9407הסטת תוואי דרך בשל מבנה קיים, שינוי למתאר, ריינה.
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכניתג/ 9423שכונת אלווערה, זוגות צעירים, שינוי למתאר, עין מאהל.22/05/1998
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 9431תכנית שינוי תוואי בדרך 754 והסדרת צומת לישוב משהד27/10/1998
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 9433שינוי תוואי דרך והתאמתו למצב הקיים, שינוי למתאר, משהד.01/09/1998
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 9434שינוי יעוד מחקלאי למגורים א', שינוי למתאר, כפר כנא.
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 9436שנוי יעוד משטח חקלאי לתחנת תידלוק ושרותי דרך, ריינה
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 9437שינוי יעוד ממגורים ב' למגורים מיוחד. שינוי למתאר, כפר כנא.26/02/1998
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 9448שינוי יעוד מחקלאי למגורים, שינוי למתאר, ריינה.22/11/1999
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 9449שינוי יעוד למגורים א' ולבניני ציבור ושצ"פ, שינוי למתאר, כפר כנא.
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתג/ 947 - צפוןמגרש ספורט בסמת טבעון
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 9510שינוי יעוד מחקלאי לבית עלמין, שינוי למתאר, ריינה.
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 9514שינוי יעוד ממבני ציבור למגורים, שינוי למתאר, עילוט.
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 9521שינוי יעוד ממגורים למבני ציבור, שינוי למתאר, כפר כנא.11/09/1997
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 9522הגדלת שטח לבניני ציבור, שינוי למתאר, רמת ישי.
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 9543שינוי יעוד משטח חקלאי לתחנת תידלוק ומסחר, שינוי למתאר, ריינה
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 9546שינוי יעוד מחקלאי למגורים ודרכים, שינוי למתאר, כפר כנא.
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 9551שינוי יעוד מחקלאי למגורים, שינוי למתאר, ריינה.
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתג/ 9553שינוי יעוד וגודל מבנים , במרכז אזרחי בסמת טבעון
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 9554שינוי יעוד מחקלאי למגורים, שינוי למתאר, ריינה.
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתג/ 9564ביטול קטע דרך, בסמת טבעון08/06/2000
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 9565פרסום לפי סעיף 77 ו78-, אזור תעסוקה ומסחר, רמת ישי
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 9566שינוי תוואי דרך, שינוי למתאר, עילוט.
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 9567שנוי יעוד משטח חקלאי ומגורים, לשטח למסחר ותחנת תידלוק ושרותי דרך, ריינה14/10/1999
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 9568שינוי יעוד מחקלאי למגורים, שינוי למתאר, כפר כנא.
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 9569שינוי יעוד מחקלאי למגורים, שצ"פ ומבני ציבור, שינוי למתאר, משהד.
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 9570שנוי יעוד משטח חקלאי לתחנת תידלוק ושרותי דרך, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 9572שינוי יעוד מחקלאי למגורים, שינוי למתאר, כפר כנא.
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 9573שינוי יעוד מחקלאי למגורים, שינוי למתאר, כפר כנא.
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 9589כביש מחבר באדמות ריינה, שינוי למתאר.
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתג/ 9601זבידאת - מערב, שינוי למתאר05/09/2000
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 9607שינוי תוואי דרכים, שנוי למתאר, יפיע.14/05/2000
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 9608הצרת דרך וביטול שביל, שינוי למתאר, ריינה.
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 9653איחוד וחלוקת חלקות וביטול דרך, שינוי למתאר, רמת ישי.
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 9664שינוי יעוד מחקלאי למגורים, שינוי למתאר, כפר כנא.
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 9665תכנון שטח מבני ציבור מחדש, שינוי למתאר, יפיע.29/08/1999
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 9666ביטול ושינוי בתוואי דרך, שינוי למתאר, כפר כנא.
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 9678שינוי חלוקה בהתאם - לחזקה בשטח, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 9696כביש גישה לאזור תעשיה, שינוי למתאר, עילוט.07/03/2002
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 9711מחלף חיבור דרכים, שינוי למתאר, ריינה.
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכניתג/ 9718הסדרת מערכת דרכים, שינוי למתאר, עין מאהל.16/08/2001