תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 9724שינוי יעוד מחקלאי למגורים א', שינוי למתאר, עילוט.
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 9725יעוד שטח לשכונת מגורים - שכונה דרומית, שינוי למתאר, עילוט.
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 9726יעוד שטח למגורים - שכונה צפונית, שינוי למתאר, עילוט.
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 9733שינוי יעוד משטח חקלאי לתעשיה, הזזת דרך מס' 12, שינוי למתאר, ריינה.
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 9734שינוי יעוד ממגורים א' למסחר משולב במשרדים, שינוי למתאר, רמת ישי.19/09/2000
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 9823שינוי יעוד שטח חקלאי למתקן הנדסי - בריכת מים, שינוי למתאר, עילוט.
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 9840תחנת תידלוק, מסחר ותעשיה, ריינה
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 9852שינוי יעוד מאזור חקלאי למגורים, שינוי למתאר, כפר כנא.
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכניתג/ 9868שינוי יעוד מבניני ציבור למגורים עקב הפקעת יתר, שינוי למתאר, עין מאהל.31/10/1999
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 9869שינוי יעוד משטח חקלאי ושמורת יער למבני ציבור ומגורים (בית ספר תיכון), שינ24/02/1999
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתג/ 9882קביעת מיקום למתקנים הנדסיים-תחנת שאיבה, שינוי למתאר, בוסמת טבעון25/01/2000
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 9898שינוי בתוואי דרכים וחלוקה למגרשים, שינוי למתאר, יפיע
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכניתג/ 9899שינוי יעוד מאזור חקלאי למגורים א', דרכים ודרכי גישה, שינוי למתאר, איכסאל
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 9912שינוי יעוד משצ"פ למגורים א', ושינוי תוואי דרכים, ריינה, שינוי למתאר11/04/2002
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 9913שינוי יעוד מחקלאי למגורים א', שצ"פ ומבני ציבור, ריינה, שינוי למתאר
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 9938שינוי תוואי דרך מס' 13, שינוי למתאר, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 9939שינוי יעוד מחקלאי למסחר, מלאכה ותעשיה זעירה, שינוילמתאר, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 9942שינוי ממגורים ומסחר למגורים א' שינוי למתאר, כפר ריינה01/10/1998
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 9943שינוי תואי דרך וחלוקה למגרשים, שינוי למתאר, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 9944שינוי יעוד ממלאכה ותעשיה זעירה למגורים ומסחר מעורבשינוי למתאר, כפר כנא21/06/1998
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 9945שכונה מערבית, שינוי למתאר, משהד.
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתג/ 9946שינוי יעוד מדרך להולכי רגל למתקן הנדסי ולדרך גישה בסמת טבעון.
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 9947הגדלת שטח מותר לבניה לצורך סגירת מרפסת במגרש 123 ,הדר ישי09/09/1999
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 9967תכנית אב עילוט
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 9968תכנית אב משהד
צפוןאצבע הגליל, בית שאן, בקעת בית הכרם, גבעות אלונים, גולן, גלילית מחוז צפון, הגלבוע, הגליל המזרחי, הגליל המרכזי, הגליל העליון, הגליל התחתון, טבריה, יזרעאלים, כרמיאל, מבוא העמקים, מגדל העמק, מטה אשר, מעלה הגליל, מעלה חרמון, מעלה נפתלי, מרום הגליל, משגב, נהריה, נצרת, נצרת עילית, עכו, עמק הירדן, עמק המעיינות, עפולה, צפת, קצרין, קרית שמונה, שפלת הגליל, הגילבוע, מקומי - מחוזי מחוז הצפוןתוכניתג/ 9999מבנים חקלאיים בשטחים חקלאיים
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ במ/ 112שכונת פנורמה יפיע05/07/1992
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ במ/ 118רמת ישי29/10/1992
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ במ/ 226תיקון לג / במ / 174 וג / במ / 118 - רמת ישי17/03/1996
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ במ/ 284הדר ישי - בנה ביתך, שינוי לג / במ / 174.26/10/1995
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ במ/ 45רמת ישי - מערב18/07/1991
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ במ/ 57רמת ישי - מערבית
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ בת/ 188רמת ישי אזור תעשיה.20/01/1994
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ בת/ 193אזור תעשיה רמת ישי
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ בת/ 219תכנית שינוי לתכנית ג / 4224 אזור תעשיה רמת ישיי28/02/1996
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתג/ מה/ 6265/ 14שנוי יעוד מדרך להולכי רגל לשטח למתקן הנדסי ודרך גישה. בוסמת טבעון
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ מק/ 5942/ 05תוכנית ג/ מק/ 5942/ 0516/11/1997
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ מק/ 8156/ 009תוכנית ג/ מק/ 8156/ 00922/05/1998
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ מק/ 8156/ 011תוכנית ג/ מק/ 8156/ 01111/02/1999
צפוןמבוא העמקיםבקשה ועדה מקומיתגז/ תמא/ 37/ ב/ 9/ 1הקמת מע' הולכה לגז טבעי מקטע חגית תל קשיש
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתגנ/ 12390הגדלת שטח למגורים, בסמת טבעון
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתגנ/ 13383הצרת דרך 754 עקב בניה קיימת והפקעת יתר
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתגנ/ 13621ביטול סובה לצורך מתן לגיטימציה למבנה, בסמת טבעון22/05/2008
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתגנ/ 14544הקטנת שטח למבנה ציבור, בסמת טבעון
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתגנ/ 14780ריתכנון שכונת מגורים מערבית, יפיע
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתגנ/ 15121הרחבת שטח למגורים ומבנה ציבור, משהד
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתגנ/ 15123ביטול דרך גישה ושינוי קוי בנין, עילוט
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתגנ/ 15124שינוי תואי דרך ושינוי קוי בנין, עילוט
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתגנ/ 15192הסדרת דרך מס' 75 ע"פ תכניות ביצוע של מע"צ, יפיע08/11/2007
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכניתגנ/ 15220הוספת שימוש חנות לחומרי בנין לאזור מגורים, עין מאהל22/03/2007
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתגנ/ 15221שינוי בתוואי דרך ובהוראות וזכויות בניה, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתגנ/ 15222ביטול חלק מדרך משולבת, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתגנ/ 15223הרחבה נקודתית למגורים, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתגנ/ 15224הרחבת שטח למגורים, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתגנ/ 15263הצרת דרך מקומית, ריינה11/09/2007
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתגנ/ 15312הצרה נקודתית של דרך, כפר כנא08/11/2006
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתגנ/ 15313חלוקה ללא הסכמה ושינוי תוואי דרך, כפר כנא05/02/2008
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתגנ/ 15316שינוי בהוראות וזכויות בניה, רמת ישי26/02/2007
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתגנ/ 15318ביטול חלק מדרך והצרתו, כפר כנא30/04/2007
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתגנ/ 15367שנוי יעוד ממסחר למגורים והרחבת דרך, רמת ישי28/08/2006
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתגנ/ 15375שינוי בהוראות וזכויותבניה, כפר כנא04/09/2006
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתגנ/ 15376מתקן הנסי, עילוט
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתגנ/ 15378שינוי בהוראות וזכויות בניה, בסמת טבעון12/12/2006
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתגנ/ 15379שינוי קווי בנין והצרה נקודתית של דרך, בסמת טבעון02/04/2008
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתגנ/ 15381שינוי תואי דרך ושינוי הוראות וזכויות בניה, משהד22/03/2007
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתגנ/ 15387הצרת דרך בהתאם לבתים קיימים, יפיע08/11/2006
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתגנ/ 15425שינוי בהוראות וזכויות בניה, רמת ישי04/09/2006
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתגנ/ 15496שינוי במערכת הדרכים
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתגנ/ 15497שינוי בהוראות וזכויות בניה.10/03/2008
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתגנ/ 15499ריתיכנון שכונת מגורים
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתגנ/ 15536הרחבה נקודתית למגורים והצרת דרך-עילוט28/06/2007
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתגנ/ 15548הקטנת שצ"פ עקב בניה
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתגנ/ 15549הסדרת צומת עקב בניה ושינוי קווי בניין
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתגנ/ 15643שינוי תוואי דרך והפיכת שצ"פ למגורים-כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתגנ/ 15645שינוי תוואי דרך והצרתן-עילוט
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכניתגנ/ 15666שינוי יעוד מתעשיה למגורים מעורב במסחר, איכסאל
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתגנ/ 15706הצרת דרך ושינוי בהוראות וזכויות בניה
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתגנ/ 15718ברחבה נקודתית למגורים ודרך גישה -כפר כנא08/01/2008
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתגנ/ 15719ביטול דרך להולכי רגל-ריינה
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתגנ/ 15720הקטנת שצ"פ והפיכתו למגורים-ריינה
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתגנ/ 15721הרחבה נקודתית למגורים -ריינה
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתגנ/ 15722שינוי תוואי דרך-יפיע12/12/2007
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתגנ/ 15723הרחבה נקודתית למגורים מעורב במסחר-כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתגנ/ 15724התווית דרך גישה למגרש ספורט-משהד24/01/2007
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתגנ/ 15725ביטול דרך ושינוי תוואי דרך, כפר כנא23/07/2007
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתגנ/ 15726שנוי יעוד ממגורים למוסד דת04/09/2007
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתגנ/ 15727הצרת דרך גישה והארכתו
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתגנ/ 15729הצרת דרך ושינוי בהוראות וזכויות בניה
צפוןיזרעאלים, מבוא העמקים, נצרת, יפיע, עמק יזרעאלתוכניתגנ/ 15752התווית דרך-יפיע
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתגנ/ 15753הרחבת שטח למוסדות ציבור ושינוי בזכויות בניה-יפיע
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתגנ/ 15911שינוי יעוד ממגורים למגורים מעורב במסחר, ריינה
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתגנ/ 15921שינוי יעוד מחקלאי למגורים, בסמת טבעון
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתגנ/ 15922שינוי בהוראות וזכויות בניה, יפיע
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתגנ/ 15923שינוי בהוראות וזכויות בניה, משהד26/12/2007
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתגנ/ 15924שינוי בהוראות וזכויות בניה, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכניתגנ/ 15938הזזת תואי דרך מקומית, איכסאל26/02/2007
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכניתגנ/ 15989שינוי במערכת הדרכים המהווה שינוי לתכנית ג/ 7609, עין מאהל04/12/2008
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתגנ/ 15990שינוי ייעוד ממגורים ושצ"פ לדרך ומגורים ומסחר , בסמת טבעון
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתגנ/ 16048שינוי בשימושים של שצ"פ , ריינה
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתגנ/ 16064שינוי במערכת הדרכים ובהוראות וזכויות בניה, עילוט