תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים172/ 02/ 2בקשה להקמת סככה חקלאית מפולשת עם כיסוי קל.
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים173/ 06/ 2שינוי בתכנית מפורטת
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים174/ 02/ 2תכנית מפורטת
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים175/ 06/ 2התנגדות לבניה
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים175/ 06/ 2התנגדות לבניה
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים175/ 12/ 2תכנית בינוי לדיר צאן- עין מאהל
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים177/ 03/ 02תוכנית בינוי דיר צאן
צפוןמבוא העמקים, משהדערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים177/ 03/ 2בניית מחסן חקלאי וסככה חקלאית
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים180/ 06/ 2התנגדות לבניית חניות
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים181/ 06/ 2התנגדות למתן היתר בניה
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים182/ 05/ 2לירן גבע
צפוןמבוא העמקים, משהדערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים183/ 03/ 02דיר צאן
צפוןמבוא העמקים, משהדערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים183/ 03/ 2מבנים חקלאיים בניה חדשה
צפוןמבוא העמקים, יפיעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים184/ 09/ 2לגטימציה לסגירת קומת עמודים למגורים
צפוןמבוא העמקים, יפיעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים185/ 09/ 2הריסת בניין קיים והקמת בנין מגורים חדש
צפוןמבוא העמקים, יפיעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים187/ 11/ 2הקמת מספרה ומכון יופי
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים188/ 02/ 2תביעת פיצויים
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה188/ 06/ 2אישור תוכנית
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים188/ 07/ 2בקשה להקמת גדר
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים188/ 11/ 2אי מתן טופס 4
צפוןמבוא העמקים, יפיעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים193/ 04/ 2סככה חקלאית + מחסן חקלאי
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים193/ 11/ 2אולם חתונות
צפוןמבוא העמקים, משהדערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים194/ 02/ 2לגיטימציה ותוספת למגורים
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים194/ 03/ 2בקשה להיתר
צפוןמבוא העמקים, יפיעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים194/ 07/ 2התנגדות לתכנית מפורטת של איחוד וחלוקה
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים196/ 02/ 2מבנה חקלאי
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים196/ 06/ 2בניית יח"ד חדשה
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים196/ 09/ 23 יחידות מגורים
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים196/ 12/ 2בקשה לתחנת תדלוק
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים197/ 10/ 2לגיטימציה לקומת מרתף+תוספת ממ"ד
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים199/ 06/ 2תוספת למגורים
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכנית2/ ג/ מק/ 6659/ 005תוכנית 2/ ג/ מק/ 6659/ 00509/10/1997
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכנית2/ ג/ מק/ 8156/ 011תוכנית 2/ ג/ מק/ 8156/ 01111/02/1999
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכנית2/ ג/ מק/ 9122/ 008תוכנית 2/ ג/ מק/ 9122/ 00826/02/1998
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכנית2/ מע/ מק 6659/ 20איחוד וחלוקה מחדש, שינוי הוראות בינוי והפיכת דרך לדרך משולבת
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכנית2/ מע/ מק/ 11176/ 43שינוי קווי בנין והגדלת מס' יח"ד למגרש, רמת ישי
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכנית2/ מע/ מק/ 17218/ 73שינוי בהוראות בינוי ושינוי בקו בניין - רמת ישי
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכנית2/ מע/ מק/ 17359/ 69החלפת שטחים בין שצ"פ למגורים - רמת ישי
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכנית2/ מע/ מק/ 174/ 26איחוד וחלוקה והגדלתשצ"פ, רמת ישי14/12/2004
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכנית2/ מע/ מק/ 17896/ 62איחוד וחלוקה ללא הסכמה ושינוי בחלוקת שטחי הבנייה. רמת ישי.
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכנית2/ מע/ מק/ 219/ 43הרחבת דרך, רמת ישי19/10/2006
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכנית2/ מע/ מק/ 4224/ 39שינוי קו בנין, רמת ישי26/11/2006
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכנית2/ מע/ מק/ 4224/ 48שינוי קווי בניין , רמת ישי16/06/2008
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכנית2/ מע/ מק/ 4224/ 56איחוד וחלוקה ללא הסכמה ושינוי הוראות בינוי, רמת ישי
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכנית2/ מע/ מק/ 4224/ 59שינוי קווי בנין ואיחוד וחלוקה, רמת ישי
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכנית2/ מע/ מק/ 4224/ 60שינוי קו בנין, רמת ישי
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכנית2/ מע/ מק/ 5249/ 2שינוי יעוד ממגורים לשטח מבני ציבור, ריינה
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכנית2/ מע/ מק/ 6659/ 12הרחבת תוואי דרך מס' 7217/01/2000
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכנית2/ מע/ מק/ 6659/ 15תוכנית 2/ מע/ מק/ 6659/ 1515/03/2001
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכנית2/ מע/ מק/ 6659/ 29שינוי קו בניין , רמת ישי17/07/2005
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכנית2/ מע/ מק/ 6659/ 32איחוד וחלוקה מחדש, ושינוי הוראות בינוי והפיכת דרך הולכי רגל לדרך משולבת,10/10/2005
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכנית2/ מע/ מק/ 6659/ 49שינוי קווי בניין ואיחוד וחלוקה , רמת ישי14/02/2008
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכנית2/ מע/ מק/ 8156/ 14שינוי גודל מגרש מינימלי, רמת ישי26/03/2002
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכנית2/ מע/ מק/ 8156/ 22הזזת תוואי דרך מס' 26, צפונה, והקטנת צש"פ בהתאם. רמת ישי30/04/2003
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכנית2/ מע/ מק/ 8156/ 24שינוי הוראות בניה, רמת ישי09/05/2007
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכנית2/ מע/ מק/ 8156/ 25הגדלת מס' יח"ד מ- 2 ל- 4 יח"ד, רמת ישי05/10/2006
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכנית2/ מע/ מק/ 8156/ 28שינוי קו בנין, רמת ישי13/09/2004
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכנית2/ מע/ מק/ 8156/ 30שינוי קו בנין, רמת ישי13/09/2004
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכנית2/ מע/ מק/ 8156/ 31,חלוקה והגדלת מס' יח"ד , רמת ישי27/11/2005
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכנית2/ מע/ מק/ 8156/ 33חלוקה ללא הסכמת בעלים ושינוי הוראות תכנית , רמת ישי
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכנית2/ מע/ מק/ 8156/ 34שינוי בינוי, רמת ישי17/07/2005
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכנית2/ מע/ מק/ 8156/ 35הקטנת גודל מגרש מינימלי, קווי בנין והעברת זכויות והגדלת יח"ד , רמת ישי
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכנית2/ מע/ מק/ 8156/ 36שינוי קו בנין והגדלת מס' יח"ד ומבנים, רמת ישי31/07/2005
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכנית2/ מע/ מק/ 8156/ 37הרחבת שטח ציבורי, רמת ישי
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכנית2/ מע/ מק/ 8156/ 38איחוד וחלוקה , שינוי קו בנין וגודל מגרש, רמת ישי31/10/2005
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכנית2/ מע/ מק/ 8156/ 40הרחבת שטח ציבורי ואיחוד וחלוקה, רמת ישי28/02/2006
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכנית2/ מע/ מק/ 8156/ 41הקטנת גודל מגרש מינימלי, רמת ישי02/08/2006
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכנית2/ מע/ מק/ 8156/ 42הגדלת מס' יח"ד , רמת ישי14/02/2008
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכנית2/ מע/ מק/ 8156/ 43הגדלת מס' יחידות דיור , רמת ישי03/03/2008
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכנית2/ מע/ מק/ 8156/ 45שינוי בהוראות וצפיפות בניה, רמת ישי30/06/2008
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכנית2/ מע/ מק/ 8156/ 47הרחבת שטח למבני ציבור , רמת ישי01/07/2010
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכנית2/ מע/ מק/ 8156/ 49שינוי במס' יח"ד , רמת ישי16/04/2008
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכנית2/ מע/ מק/ 8156/ 50הגדלת מס' יח'ד ושינוי קו בנין, רמת ישי11/09/2008
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכנית2/ מע/ מק/ 8156/ 53שינוי בהוראות בניה וחלוקה בהסכמה, רמת ישי
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכנית2/ מע/ מק/ 8156/ 54שינוי הוראות בניה והגדלת מס' יח"ד, רמת ישי
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכנית2/ מע/ מק/ 8156/ 55חלוקה ושינוי קו בנין, רמת ישי26/07/2010
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכנית2/ מע/ מק/ 8156/ 57שינוי הוראות בניהוי וקווי בנין, רמת ישי14/10/2010
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכנית2/ מע/ מק/ 8156/ 58שינוי מרווח בניה , רח' אלון 47, רמת ישי
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכנית2/ מע/ מק/ 8156/ 65הגדלת מס' יח"ד במגרש - רמת ישי30/05/2012
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכנית2/ מע/ מק/ 8156/ 66חלוקה ללא הסכמה, שינוי הוראות בנייה והעברת זכויות - רמת ישי
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכנית2/ מע/ מק/ 8156/ 68שינוי בהוראות בנייה ואיחוד וחלוקה בהסכמה - רמת ישי
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכנית2/ מק/ מע/ 6659/ 04תוכנית 2/ מק/ מע/ 6659/ 0426/06/1997
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכנית2/ מק/ מע/ 6659/ 06תוכנית 2/ מק/ מע/ 6659/ 0610/09/1998
צפוןמבוא העמקים, אכסאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים200/ 09/ 2תשריט חלוקה
צפוןמבוא העמקים, יפיעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים201/ 07/ 2התנגדות לתוספת 3 יח"ד
צפוןמבוא העמקים, עילוטערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים204/ 07/ 2חידוש היתר ותוספות חדשות למגורים
צפוןמבוא העמקים, יפיעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים205/ 06/ 2לגיטמציה לקומה ב'
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים209/ 06/ 2תשריט חלוקה
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים210/ 02/ 2אנטנה
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים210/ 07/ 2מגורים - יחידה אחת
צפוןמבוא העמקים, יפיעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים211/ 09/ 2תשריט חלוקה
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים212/ 08/ 2קירוי עונתי פריק
צפוןמבוא העמקים, אכסאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים214/ 07/ 2התנגדות לתשריט חלוקה
צפוןמבוא העמקים, אכסאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים215/ 07/ 2התנגדות לתשריט חלוקה
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים215/ 11/ 2מחסן חקלאי
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים216/ 02/ 2בקשה ללגטימציה להקמת ארבע יחידות דיור
צפוןמבוא העמקים, משהדערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים216/ 09/ 2תוספת בניין מגוריםחדש
צפוןמבוא העמקים, משהדערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים217/ 09/ 2תוספת בניי מגורים חדש
צפוןמבוא העמקים, עילוטערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים218/ 02/ 2תחנת תדלוק
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים219/ 04/ 2מגורים יחידה אחת לגיטימציה