תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתגנ/ 16096שינוי ייעוד משצ"פ ומשפ"פ למגורים , בסמת טבעון
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתגנ/ 16118שינוי יעוד ממגורים למגורים מעורב במסחר, בסמת טבעון06/07/2009
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכניתגנ/ 16119שינוי במערכת הדרכים, עין מאהל20/02/2008
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתגנ/ 16120ביטול דרך גישה, כפר כנא28/06/2007
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתגנ/ 16164הקטנת שצ"פ והתוית דרך גישה, עילוט26/11/2009
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתגנ/ 16167שינוי והצרת תואי דרך, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתגנ/ 16214הקטנת שצ"פ והסדרת דרכי גישה , כפר כנא05/06/2008
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתגנ/ 16215שינוי בהוראות וזכויות בניה , בסמת טבעון10/03/2008
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתגנ/ 16216הסדרת ייעודים, מערכת דרכים וחניה ציבורית - עילוט26/06/2008
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתגנ/ 16217הסדרת דרך גישה ושינוי במקום השצ"פ , ריינה20/02/2008
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתגנ/ 16218שינוי ייעוד ממגורים למגורים משולב בתעסוקה , ריינה04/09/2007
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתגנ/ 16220שינוי ייעוד מתעשייה לתעשייה עם מסחר ומשרדים , רמת ישי11/09/2007
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתגנ/ 16221שינוי בתוואי דרכים והסדרת חנייה, עילוט27/11/2007
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתגנ/ 16223שינוי במערכת הדרכים ובהוראות וזכויות בניה , כפר כנא12/12/2007
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתגנ/ 16270הסדרת שטח למתקן הנדסי - בריכת מים, בסמת טבעון05/06/2008
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתגנ/ 16321שינוי ייעוד משצ"פ למגורים והסדרת דרכי גישה
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתגנ/ 16322הרחבת שטח למגורים , בסמת טבעון08/11/2007
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתגנ/ 16329שינוי ייעוד משטח עתיקות לשטח מגורים , רמת ישי23/01/2008
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתגנ/ 16337הצרה נקודתית של דרך , יפיע
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתגנ/ 16340שינוי ייעוד ממגורים למגורים מעורב במסחר , בסמת טבעון05/02/2008
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתגנ/ 16341שינוי ייעוד משב"צ ושצ"פ לשטח מגורים , בסמת טבעון
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתגנ/ 16342שינוי במערכת דרכים ובהפרשות לצרכי ציבור , ריינה
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתגנ/ 16343שינוי בהוראות וזכויות בניה , כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתגנ/ 16346שינוי יעוד משטח למבנה ציבור לשטח מסחר ומשרדים, רמת ישי19/03/2009
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתגנ/ 16349שינוי בהוראות וזכויות בניה, בסמת טבעון11/11/2008
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתגנ/ 16360הסדרת דרך גישה, יפיע05/06/2008
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתגנ/ 16406שינוי יעוד ממגורים למגורים מעורב במסחר, בסמת טבעון05/02/2008
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתגנ/ 16426ריתכנון שכונת מגורים, עילוט
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתגנ/ 16429שנוי ברוחב דרך ובמיקום שצ"פ משהד27/11/2007
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתגנ/ 16430שינוי יעוד משצ"פ למגורים והרחבת דרך גישה, רמת ישי
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתגנ/ 16431הרחבה נקודתית למגורים, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתגנ/ 16432הצרת דרך ושינוי בהוראות וזכויות בניה, יפיע
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכניתגנ/ 16433הצרת דרך ושינוי בהוראות וזכויות בניה, איכסאל
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתגנ/ 16434התוית דרך גישה ושינוי במערכת הדרכים, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתגנ/ 16435הסדרת שצ"פ ודרכים, כפר כנא20/03/2008
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתגנ/ 16436הרחבה נקודתית למגורים, ריינה20/02/2008
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתגנ/ 16437שינוי יעוד ממגורים למוסדות דת, יפיע20/02/2008
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתגנ/ 16533שינוי ייעוד ממגורים למבנה ציבור - מבנה מועצה , ריינה
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתגנ/ 16535הצרת דרך והרחבת שביל הולכי רגל , ריינה04/12/2008
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתגנ/ 16536הצרת דרך , כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתגנ/ 16537שינוי במערכת הדרכים , ריינה08/11/2010
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתגנ/ 16549הרחבת שצ"פ והפיכת שפ"פ למגורים, בסמת טבעון
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתגנ/ 16567שינוי יעוד מחקלאי למגורים, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתגנ/ 16568הצרה ושינוי תוואי דרכים , משהד02/04/2008
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתגנ/ 16569שינוי בהורואת וזכויות בנייה , ריינה10/03/2008
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתגנ/ 16570התווית דרך , כפר כנא20/02/2008
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתגנ/ 16573שינוי בהוראות וזכויות בניה והסדרת נגישות , ריינה
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתגנ/ 16642שינוי בהוראות וזכויות בניה, יפיע10/03/2008
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתגנ/ 16643ביטול דרך גישה, יפיע
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתגנ/ 16644שינוי בהוראות וזכויות בניה, רינה
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתגנ/ 16670שינוי תוואי דרך, עילוט
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתגנ/ 16714שינוי בהוראות וזכויות בניה והצרת דרך, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתגנ/ 16715שינוי בהוראות וזכויות בניה והצרת דרך, ריינה
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתגנ/ 16721הצרה מקומית של דרך ושינוי בהסדרי התנועה, ריינה
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתגנ/ 16764שינוי תוואי דרך , ריינה05/02/2008
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתגנ/ 16805התווית דרך מקומית , יפיע
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתגנ/ 16807הסדרת מערכת דרכים וייעודים , יפיע
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתגנ/ 16808מוסד חינוך פרטי - כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתגנ/ 16809שינוי במערכת הדרכים , כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתגנ/ 16810מתקן הנדסי - בריכת מים , עילוט
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתגנ/ 16811שינוי תוואי דרך וקווי בניין , יפיע
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתגנ/ 16812שינוי תוואי דרך וקווי בניין , כפר כנא25/08/2009
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתגנ/ 16865שינוי יעוד מתעשיה לתעשיה מעורב במסחר, רמת ישי12/01/2009
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתגנ/ 16866שינוי יעוד ממגורים למגורים מעורב במסחר, בסמת טבעון18/08/2008
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתגנ/ 16867הרחבת שטח למגורים, בסמת טבעון10/08/2011
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתגנ/ 16868שינוי בהוראות וזכויות בניה, יפיע12/01/2009
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתגנ/ 16869שינוי במערכת דרכים מקומית, ריינה17/12/2008
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכניתגנ/ 16870הרחבה נקודתית למגורים, איכסאל
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכניתגנ/ 16871הצרת דרך, איכסאל
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכניתגנ/ 16873שינוי יעוד מתעשיה לאזור מגורים משולב בתעסוקה, איכסאל
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתגנ/ 16938הסדרת דרכים ע"פ מצב קיים, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכניתגנ/ 16939הצרת דרך גישה, עין מאהל02/04/2008
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתגנ/ 16940שינוי תוואי דרך, יפיע
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתגנ/ 16942הרחבת שטח למגורים, עילוט04/11/2009
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתגנ/ 16943שינוי במערכת הדרכים והקטנת שצ"פ, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתגנ/ 16994שינוי בהורואת וזכויות בניה , יפיע24/05/2009
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכניתגנ/ 16995שינוי ייעוד נקודתי מחקלאי למגורים , עין מאהל
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכניתגנ/ 16996שינוי ייעוד נקודתי מחקלאי למגורים , עין מאהל
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתגנ/ 16997הצרה נקודתית של דרך, כפר כנא18/11/2008
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתגנ/ 16998שינוי ייעוד משטח חקלאי למגורים , כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתגנ/ 17025הסדרת דרכים ע"פ חלוקה מאושרת, רמת ישי18/08/2008
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתגנ/ 17042שינוי בהוראות וזכויות בניה, יפיע
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכניתגנ/ 17043הצרת דרך ושינוי בהוראות וזכויות בניה, איכסאל
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתגנ/ 17044שינוי יעוד ממסחר משרדים ושפ"פ למסחר, ריינה17/12/2008
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתגנ/ 17125שינוי במערכת הדרכים, רינה
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתגנ/ 17126הקטנת שטח למבנה ציבור , ריינה
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתגנ/ 17127הקטנת שטח למבנה ציבור , ריינה
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתגנ/ 17129שינוי בהורואת וזכויות בניה , רמת ישי05/02/2009
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתגנ/ 17130שינוי ייעוד מחקלאי למגורים , עילוט08/02/2010
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתגנ/ 17131שינוי תוואי שביל להולכי רגל , כפר כנא21/10/2010
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתגנ/ 17150שינוי תואי ורוחב דרך, רמת ישי20/03/2008
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתגנ/ 17154הסדרת מערכת דרכים מקומית, יפיע
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתגנ/ 17155שינוי יעוד ממבנה ציבור למגורים, רמת ישי07/01/2010
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתגנ/ 17184שינוי תוואי דרך, משהד11/08/2009
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתגנ/ 17187שינוי במערכת הדרכים ובהוראות וזכויות בניה, יפיע
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתגנ/ 17198התווית דרך והסדרת ייעודים , משהד
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתגנ/ 17218שינוי יעוד ממבנה ציבור למגורים, רמת ישי12/01/2009
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתגנ/ 17221שינוי בהוראות וזכויות בניה, ריינה05/02/2009
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתגנ/ 17234שינוי יעוד ממגורים למבנה ציבור, יפיע10/07/2008
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתגנ/ 17241שינוי יעוד ממגורים למוסדות דת, עילוט05/03/2009