תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתגנ/ 17242הפיכת דרך הולכי רגל לדרך משולבת והרחבתה, יפיע
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתגנ/ 17243שינוי בתואי ורוחב דרך מאושרת, ריינה
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתגנ/ 17244הצרת דרכים, עילוט
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתגנ/ 17315שינוי במערכת הדרכים, ריינה
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתגנ/ 17316שינוי תואי דרך, ריינה
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכניתגנ/ 17317הרחבת מגרש מגורים והתוית דרך גישה, עין מאהל16/12/2010
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכניתגנ/ 17318הרחבת מגרש מגורים ע"ח שצ"פ, עין מאהל11/08/2009
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתגנ/ 17321שינוי בשימושים של שצ"פ, ריינה11/08/2009
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתגנ/ 17323שינוי יעוד ממגורים למגורים משולב בתעסוקה, עילוט
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתגנ/ 17324שינוי תואי דרך, רינה
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתגנ/ 17346ריתכנון שכונת מגורים, יפיע
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתגנ/ 17352הצרת רוחב דרך, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתגנ/ 17353הרחבת שטח המגורים והסדרת מערכת דרכים, עילוט
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתגנ/ 17354שינוי בהוראות וזכויות בניה, ריינה19/03/2009
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתגנ/ 17355שינוי בהוראות וזכויות בניה, ריינה24/05/2009
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתגנ/ 17359הרחבת והסדרת דרך גישה, רמת ישי08/07/2010
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתגנ/ 17366שינוי קוי בנין והתרת קונזולה מעל הדרך, יפיע01/06/2010
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכניתגנ/ 17405הקטנת שטח שצ"פ והפיכתו למגורים, עין מאהל06/07/2009
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתגנ/ 17407שינוי בשימושים המותרים במגרש תעשיה, עילוט
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתגנ/ 17408שינוי בהוראות וזכויות בניה ושינוי במערכת הדרכים, עילוט
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתגנ/ 17409שינוי בהוראות וזכויות בניה, כפר כנא14/09/2009
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכניתגנ/ 17439שינוי בהוראות בניה והפיכת שביל לדרך משולבת, עין מאהל
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתגנ/ 17454שינוי תוואי דרך, עילוט05/03/2009
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכניתגנ/ 17456הפיכת דרך לשביל, אכסאל
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכניתגנ/ 17458שינוי יעוד ממגורים למוסד ציבורי לתרבות, עין מאהל14/09/2009
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתגנ/ 17459שינוי יעוד ממגורים למגורים מעורב במסחר, בסמת טבעון
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתגנ/ 17461הרחבה נקודתית למגורים, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתגנ/ 17467הסדרת מערכת דרכים ושינוי בהוראות וזכויות בניה, ריינה
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתגנ/ 17470שינוי בהוראות וזכויות בניה, רינה04/11/2009
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתגנ/ 17530שינוי במערכת הדרכים המקומית, יפיע
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכניתגנ/ 17533שינוי יעוד מתעשיה למגורים ומסחר, אכסאל07/01/2010
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתגנ/ 17536הקטנת שצ"פ מאושר והצעת שצ"פ חדש, עילוט
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתגנ/ 17540שינוי יעוד מתעשיה למסחר משולב במשרדים, רמת ישי
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתגנ/ 17581הגדלת שטח מגרש מגורים ע"ח שצ"פ ומבנה ציבור, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתגנ/ 17582הרחבת שטחי המגורים - שכונת זבידאת מערב, בסמת טבעון
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתגנ/ 17583הרחבת שטחי המגורים, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתגנ/ 17617הסדרת מערכת דרכים, יפיע31/08/2011
צפוןיקנעם עילית, מבוא העמקיםתוכניתגנ/ 17629דרך מילוט לאזור התעשיה, יקנעם עילית16/09/2010
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתגנ/ 17645שינוי יעוד משצ"פ למגורים ושינוי תוואי דרך, רינה
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתגנ/ 17646שינוי בהוראות וזכויות בניה, משהד
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתגנ/ 17647שינוי בהוראות וזכויות בניה, משהד24/03/2010
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכניתגנ/ 17648ביטול חלק מדרך מאושרת, עין מאהל04/11/2009
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתגנ/ 17649הסדרת תוואי דרך עקב טעות סופר שנפלה בתכנית ג/ 8156
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתגנ/ 17673ביטול דרך מקומית, כפר כנא22/10/2009
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתגנ/ 17711שנוי בהוראות וזכויות בניה, כפר כנא08/02/2010
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתגנ/ 17725הגדלת שטחי תעשיה ע"ח שצ"פ, רינה
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתגנ/ 17726שנוי יעוד מתעשיה למסחר משולב במשרדים, דרך גישה, שצ"פ וחניון ציבורי, רמת ישי
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתגנ/ 17727שנוי ברוחב ותואי דרך משולבת, כפר כנא07/03/2010
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתגנ/ 17728שנוי בהוראות וזכויות בניה ובשימושים, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתגנ/ 17735תכנון מחדש של תוואי דרך משולבת מס' 5, כפר כנא14/09/2009
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכניתגנ/ 17755שנוי יעוד משטח חקלאי למגורים ומתן לגיטימציה לבניה קיימת, אכסאל
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתגנ/ 17789שנוי יעוד למבנה ציבור משולב במסחר, בסמת טבעון
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתגנ/ 17791יעוד שטח עבור תחנת טרנפורמציה, רמת ישי
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתגנ/ 17807שנוי מקומי במערכת הדרכים, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתגנ/ 17808שנוי יעוד משצ"פ ושב"צ למגורים, בסמת טבעון
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתגנ/ 17809הרחבה נקודתית למגורים, רינה
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתגנ/ 17842שנוי בהוראות וזכויות בניה והסדרת יעודים, משהד08/11/2010
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתגנ/ 17865שנוי תוואי דרך, יפיע
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתגנ/ 17890שנוי יעוד משב"צ למגורים, חניה ציבורית שצ"פ ודרך, משהד
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתגנ/ 17894הסדרת מערכת הדרכים באזור התעשיה, כפר כנא24/03/2010
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתגנ/ 17895שנוי בהוראות וזכויות בניה ושנוי בתואי דרך, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתגנ/ 17896הסדרת תוואי דרכים עקב טעות סופר בתכנית ג/ 8156, רמת ישי24/03/2010
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכניתגנ/ 17897שנוי בהוראות וזכויות בניה, אכסאל
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתגנ/ 17973הוספת שימוש אזור מסחרי ישן, רמת ישי01/06/2010
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתגנ/ 17986שנוי בהוראות וזכויות בניה, יפיע27/02/2011
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתגנ/ 17987שנוי יעוד משב"צ למגורים והסדרת נגישות, בסמת טבעון
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתגנ/ 17988הרחבה נקודתית למגורים, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתגנ/ 18014שינוי נקודתי בתואי דרך ושינוי בהוראות וזכויות בניה, יפיע
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכניתגנ/ 18049הצרת דרך ושינוי בהוראות וזכויות בניה, אכסאל07/10/2010
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכניתגנ/ 18062שינוי יעוד ממגורים למגורים מעורב במסחר, אכסאל23/02/2011
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתגנ/ 18063התויית דרך גישה לתחנת דלק, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתגנ/ 18064הרחבה נקודתית למגרש, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתגנ/ 18066הצרת דרך ושינוי בהוראות וזכויות בניה, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתגנ/ 18067שינוי בהוראות וזכויות בניה, משהד
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתגנ/ 18068שינוי בהוראות וזכויות בניה ובשימושים, משהד
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכניתגנ/ 18069הסדרת יעודי קרקע עפ"י הקיים בשטח, עין מאהל26/01/2011
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתגנ/ 18070שינוי בשימושים המותרים במגרש תעשיה, עילוט13/03/2012
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתגנ/ 18082הצרה מקומית של דרך 754 ודרכים מקומיות, כפר כנא
צפוןמבוא העמקיםתוכניתגנ/ 18089הרחבת שטחי המגורים בשכונת זבידאת מערב, זבידאת
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכניתגנ/ 18112ביטול שטח לבנייני ציבור והפיכתו למגורים, איכסאל
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתגנ/ 18121הרחבה נקודתית באזור תעשיה, רמת ישי
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכניתגנ/ 18122שינוי במערכת הדרכים המקומית, אכסאל21/06/2010
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתגנ/ 18123שינוי בהוראות וזכויות בניה, ריינה26/01/2011
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתגנ/ 18165הרחבת מגרש מגורים ע"ח שצ"פ ודרך משולבת, לגיטימציה למבנים קיימים, כפר כנא05/01/2012
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתגנ/ 18166הקמת מרכז למוסדות דת, חינוך משולב במסחר, כפר כנא29/08/2010
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכניתגנ/ 18167שנוי בהוראות וזכויות בניה, עין מאהל16/09/2010
צפוןמבוא העמקיםתוכניתגנ/ 18168מגרש מסחרי בצומת בית רימון
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתגנ/ 18169הרחבה נקודתית למגורים, רינה
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתגנ/ 18214שינוי בהוראות וזכויות בניה, עילוט17/03/2011
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתגנ/ 18216ביטול קטע דרך, יפיע
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתגנ/ 18220הסדרת מערכת דרכים ושינוי בהוראות וזכויות בניה, יפיע10/04/2011
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתגנ/ 18221הרחבה נקודתית למגורים, ריינה
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכניתגנ/ 18250הצרת דרך להסדרת שטח למבני צבור, אכסאל16/12/2010
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתגנ/ 18273הצרת דרך והפיכת שצ"פ לשפ"פ, יפיע
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתגנ/ 18295שנוי בהוראות וזכויות בניה, יפיע16/09/2010
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתגנ/ 18296שנוי בהוראות וזכויות בניה, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתגנ/ 18298שנוי במערכת הדרכים המקומית, ריינה
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכניתגנ/ 18367ביטול שביל להולכי רגל ושנוי תוואי דרך, עין מאהל23/02/2011
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתגנ/ 18369שנוי יעוד משטח לבנייני ציבור למגורים, בסמת טבעון31/08/2011
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתגנ/ 18379שנוי יעוד למגורים, ריינה