תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים220/ 11/ 2תוספת חניה+תוספת חדר מדרגות+תוספת מגורים
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים221/ 07/ 2סירוב למתן טופס 4
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים222/ 04/ 2תכנית איחוד וחלוקה
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים224/ 02/ 2התנגדות לתכנית מפורטת 6/מע/מק/21/5249
צפוןמבוא העמקים, יפיעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים225/ 02/ 2בקשה להקמת מחסן חקלאי
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים228/ 08/ 2קיר אקוסטי קבוע
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים229/ 02/ 2תביעת פיצויים
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים229/ 04/ 2גדר
צפוןמבוא העמקים, יפיעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים230/ 07/ 2מגורים - שלוש יחידות
צפוןמבוא העמקים, עילוטערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים231/ 08/ 2אי מתן טופס 4
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים234/ 02/ 2הקמת תחנת תדלוק
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים236/ 06/ 2רמפה ומשטח פסולת גושית
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים238/ 04/ 2סגירת קומת עמודים
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים239/ 03/ 2שתי יחידות דיור מעל קומת עמודים
צפוןמבוא העמקים, יפיעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים239/ 04/ 2תכנית בינוי לדיר צאן
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים240/ 05/ 2טופס 5
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים240/ 06/ 2התנגדות לבנייה חדשה
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים241/ 04/ 2מגורים - שתי יחידות
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים243/ 04/ 2גדר
צפוןמבוא העמקים, יפיעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים245/ 05/ 2אי מתן טופס 4
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים248/ 04/ 2מגורים - ארבע יחידות
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים248/ 05/ 2דיר צאן
צפוןמבוא העמקים, אכסאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים248/ 09/ 2בית מגורים חדש
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים250/ 06/ 2גדר
צפוןמבוא העמקים, אכסאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים250/ 09/ 2תשריט חלוקה
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים252/ 09/ 2תשריט חלוקה
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים253/ 06/ 2התנגדות להיתר
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים254/ 04/ 2טופס 4
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים255/ 04/ 2תשריט חלוקה
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים255/ 06/ 2בקשה לשימוש חורג
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים255/ 09/ 2שימוש חורג למגרש תצוגת רכבים
צפוןמבוא העמקים, אכסאלערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה258/ 09/ 2שינוי קו בניין
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים258/ 11/ 2ערר על תכנית בינוי 6/מע/0198
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים259/ 03/ 2מגורים
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים259/ 11/ 2לגיטימציה להצבת מתקן שלט
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים261/ 03/ 2ערר על דחית בקשה עקב יצירת מפגע סביבתי
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים261/ 04/ 2מגורים - שתי יחידות
צפוןמבוא העמקים, עילוטערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים264/ 03/ 2לגיטימציה
צפוןמבוא העמקים, עילוטערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים264/ 08/ 2אי מתן טופס 4
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים266/ 10/ 2תשריט חלוקה 8/ח/33/17394
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים266/ 11/ 2אי מתן החלטה תוך 3 חודשים
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים267/ 04/ 2תשריט איחוד וחלוקה
צפוןמבוא העמקים, יפיעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים268/ 07/ 2התנגדות לתוספת יח"ד חדשה
צפוןמבוא העמקים, אכסאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים268/ 10/ 22 יחידות דיור (קוטג'ים)
צפוןמבוא העמקים, יפיעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים270/ 05/ 2תכנית מפורטת
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים270/ 06/ 2התנגדות לשימוש חורג
צפוןמבוא העמקים, אכסאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים271/ 03/ 2מניעת מתן שרותי חשמל , מים, טלפון למבנה דיר צאן
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים271/ 04/ 2אי מתן טופס 4
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים273/ 10/ 2מחסן+סככה חקלאית
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים274/ 05/ 2תכנית בינוי
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים274/ 10/ 2ערר על תשריט חלוקה 8/ח/33/17394
צפוןמבוא העמקים, יפיעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים275/ 06/ 2לגיטמציה ותוספות לבית עסק/חנויות
צפוןמבוא העמקים, יפיעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים275/ 07/ 2אי מתן טופס 4
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים276/ 11/ 2אי מתן החלטה תוך 3 חודשים ע"י הועדה
צפוןמבוא העמקים, עילוטערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים277/ 04/ 2מגורים - שתי יחידות
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים277/ 08/ 2תשריט חלוקה
צפוןמבוא העמקים, עילוטערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים278/ 04/ 2מגורים + מסחר
צפוןמבוא העמקים, משהדערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים278/ 05/ 2בנית דיר צאן מתבן ומחסן
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים280/ 05/ 2אי מתן טופס 4
צפוןמבוא העמקים, עילוטערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים281/ 04/ 2מגורים - יחידה אחת
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים282/ 11/ 2לגיטימציה לתוספת+תוספת ממ"ד וחדר מדרגות
צפוןמבוא העמקים, עילוטערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים283/ 04/ 2לגיטימציה לשינוים בשטח מגורים
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים286/ 04/ 2התנגדות להיתר בדבר מגורים חדשים
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים286/ 07/ 2לגטימציה למבנה חקלאי
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים287/ 10/ 2לגיטימציה לתוספת מקלט בקומת קרקע + תוספת מדרגות לא מקורות בקומת הכניסה + מקורה
צפוןמבוא העמקים, יפיעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים288/ 04/ 2בקשה להיתר בניה למגורים
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים289/ 07/ 2מגורים
צפוןמבוא העמקים, משהדערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים290/ 05/ 2מגורים - שתי יחידות
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים290/ 06/ 2לגיטמציה ותוספות לדירת מגורים
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים292/ 04/ 2אי מתן טופס 4
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים293/ 04/ 2מגורים
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים293/ 05/ 2מגורים - יחידה אחת
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים295/ 07/ 2גנרטורים
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים297/ 05/ 2תשריט חלוקה
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים298/ 07/ 2חלוקה ללא הסכמה
צפוןמבוא העמקיםבקשה ועדה מקומית3/ 16910שימוש חורג לתחנת מעבר לפסולת
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכנית3/ מע/ מק/ 10454/ 5תוכנית 3/ מע/ מק/ 10454/ 527/07/2000
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכנית3/ מע/ מק/ 11248/ 18שינוי קו בנין, עילוט03/03/2008
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכנית3/ מע/ מק/ 7215/ 04תוכנית 3/ מע/ מק/ 7215/ 0407/09/2000
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכנית3/ מע/ מק/ 7215/ 06תוכנית 3/ מע/ מק/ 7215/ 0611/06/2000
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכנית3/ מע/ מק/ 7215/ 08חלוקת מגרשים ללא הסכמת בעלים, עילוט
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכנית3/ מע/ מק/ 7215/ 10איחוד וחלוקה ושינו הוראות בניה, עילוט19/08/2004
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכנית3/ מע/ מק/ 7215/ 12חלוקה ללא הסכמה, ושינוי הוראות בניה, עילוט01/09/2004
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכנית3/ מע/ מק/ 7215/ 13שינוי בהוראות בניה, חלוקה והרחבת דרך, עילוט
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכנית3/ מע/ מק/ 7215/ 16שינוי קו בנין , עילוט16/05/2006
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכנית3/ מע/ מק/ 7215/ 20שינוי קו בנין, עילוט
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכנית3/ מע/ מק/ 7215/ 21שינוי קו בנין , מס' קומות , עילוט15/03/2007
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכנית3/ מע/ מק/ 7215/ 23שינוי קו בנין, עילוט31/08/2006
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכנית3/ מע/ מק/ 7215/ 24שינוי קווי בניין , עילוט
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכנית3/ מע/ מק/ 7215/ 25איחוד וחלוקה והרחבת דרך , עילוט
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכנית3/ מע/ מק/ 7215/ 28שינוי הוראותבניה ואיחוד וחלוקה בהסכמה, עילוט08/08/2012
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכנית3/ מע/ מק/ 7215/ 29שינוי קו בנין ותכסית, עילוט
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכנית3/ מע/ מק/ 7215/ 30שינוי בקווי בנין ובהורואת בניה, עילוט26/07/2010
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכנית3/ מע/ מק/ 7215/ 32שינוי קו בנין, עילוט07/12/2009
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכנית3/ מע/ מק/ 7215/ 33שינוי קו בנין, עליוט18/03/2010
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכנית3/ מע/ מק/ 7215/ 34שינוי קו בנין, עילוט28/12/2009
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכנית3/ מע/ מק/ 7215/ 35חלוקה ללא הסכמת בעלי הקרקע, עילוט
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכנית3/ מע/ מק/ 7215/ 36איחוד וחלוקה ללא הסכמה, והרחבת דרך, עילוט
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכנית3/ מע/ מק/ 7215/ 37שינוי קווי בנין במגרש 100(A)-עילוט24/09/2012
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכנית3/ מע/ מק/ 7215/ 38איחוד וחלוקה בהסכמה ושינוי קווי בנין, עילוט23/06/2011