תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכנית3/ מע/ מק/ 7215/ 40הרחבת שטח למבנה ציבור, עילוט
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכנית3/ מע/ מק/ 7215/ 41שינוי קווי בניין וגובה10/05/2012
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכנית3/ מע/ מק/ 7219/ 29שינוי קווי בנין ותכסית , עילוט
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכנית3/ מע/ מק/ 8163/ 15איחוד וחלוקה , שינוי קו בנין , הקטנת גודל מיגרש מינימלי, עילוט05/10/2006
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכנית3/ מע/ מק/ 8803/ 11שינוי תכנית בינוי, עילוט27/10/2003
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכנית3/ מע/ מק/ 8803/ 39שינוי בהוראות דבר עיצוב אדריכלי - עילוט
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכנית3/ מע/ מק1 7215/ 32שינוי קו בנין , עילוט
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכנית3/ מק/ מע/ 8804/ 03תוכנית 3/ מק/ מע/ 8804/ 0319/08/1997
צפוןמבוא העמקים, יפיעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים300/ 09/ 2לגיטימציה לתוספת ושינויים ע"פי מצב קיים
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים301/ 04/ 2סירוב ליתן טופס 4
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים305/ 04/ 2שימוש חורג למוסך
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה306/ 05/ 2תכנית מפורטת
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים307/ 10/ 2טופס 4
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים307/ 11/ 2תוספת מבואה ותוספת יחידה
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים309/ 07/ 2חלוקה ללא הסכמה ושינוי קו בנין
צפוןמבוא העמקים, יפיעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים309/ 10/ 2דחיית תשריט החלוקה
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכנית31 מע/ מק/ 7215/ 12חלוקה ללא הסכמה ושינוי הוראות בניה, עילוט
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים316/ 10/ 2תשריט חלוקה 6/ח/17542/ 4א
צפוןמבוא העמקים, אכסאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים317/ 08/ 2בניית 3 יחידות מגורים
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים318/ 11/ 2תוספת מבואה מקורה+ תוספת יחידת דיור
צפוןמבוא העמקים, יפיעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים324/ 08/ 2בקשה לשינויים במגורים ומסחר
צפוןמבוא העמקים, עילוטערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים335/ 08/ 2בית מלאכה
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים338/ 08/ 2אי מתן טופס 4
צפוןמבוא העמקים, יפיעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים38/ 04/ 2לגיטימציה לקומה ד' בבנין רשוי בהיתר מס' 12439
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןבקשה ועדה מקומית4/ 10476בית מגורים
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכנית4/ מע/ 0029שינוי תוואי דרך ללא שינוי בשטחים, יפיע
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכנית4/ מע/ מק 12535/ 22חלוקה ללא הסכמה, יפיע10/10/2005
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכנית4/ מע/ מק/ 0029שינוי תוואי דרך ללא שינוי בשטחים, יפיע
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכנית4/ מע/ מק/ 11950/ 31הרחבת שטח למוסדות ציבור ושינוי הוראות בניה, יפיע20/02/2007
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכנית4/ מע/ מק/ 6429/ 20שינוי קו בנין ותכסית, יפיע31/07/2005
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכנית4/ מע/ מק/ 6429/ 22שינוי קו בנין, יפיע17/11/2005
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכנית4/ מע/ מק/ 6429/ 44חלוקה ללא הסכמה ושינוי הוראות בינוי, יפיע26/07/2010
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכנית4/ מע/ מק/ 6429/ 50שינוי קו בנין, יפיע31/08/2009
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכנית4/ מע/ מק/ 6429/ 51שינוי הוראות בניה והגדלת מס' יח'ד , יפיע
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכנית4/ מע/ מק/ 6429/ 53חלוקה ללא הסכמת בעלי הקרקע, יפיע
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכנית4/ מע/ מק/ 6429/ 61חלוקה ללא הסכמת הבעלים - יפיע
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכנית4/ מע/ מק/ 6430/ 07שינוי בקו בנין, יפיע24/10/2002
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכנית4/ מע/ מק/ 6430/ 14איחוד וחלוקה מחדש, יפיע07/07/2003
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכנית4/ מע/ מק/ 6430/ 25שינוי קו בנין והרחבת דרך להולכי רגל, יפיע17/01/2006
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכנית4/ מע/ מק/ 6430/ 44איחוד וחלוקה מחדש, יפיע
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכנית4/ מע/ מק/ 9607/ 03איחוד וחלוקה בהסכמה. יפיע
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכנית4/ מע/ מק/ 9607/ 05שיוני קו בנין, ומס' קומות, יפיע26/03/2002
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכנית4/ מע/ מק/ 9607/ 06שינו קו בנין קדמי ואחורי וחלוקה למגרשים בהסכמת הבעלים, יפיע05/05/2002
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכנית4/ מע/ מק/ 9607/ 10שינוי הוראות בניה ומתן ליגיטימציה לבתים , יפיע07/01/2003
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכנית4/ מע/ מק/ 9607/ 11שינוי בהוראות בניה ואיחוד וחלוקה מחדש30/04/2003
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכנית4/ מע/ מק/ 9607/ 12הגדלת שטח למבני ציבור, יפיע
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכנית4/ מע/ מק/ 9607/ 13שינוי קו בנין וחלוקה והקטנת גודל מגרש מינימלי, יפיע
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכנית4/ מע/ מק/ 9607/ 15שינוי קו בנין , איחוד וחלוקה, ושינוי הוראות בניה, יפיע22/07/2004
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכנית4/ מע/ מק/ 9607/ 16שינוי קו בנין, תכסית ומס' קומות, יפיע19/01/2005
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכנית4/ מע/ מק/ 9607/ 17חלוקה ללא הסכמה, יפיע14/12/2004
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכנית4/ מע/ מק/ 9607/ 21איחוד וחלוקה להסדרת דרכי גישה, יפיע
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכנית4/ מע/ מק/ 9607/ 23איחוד וחלוקה, יפיע31/01/2007
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכנית4/ מע/ מק/ 9607/ 27שינוי קו בנין ותכסית, יפיע30/10/2006
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכנית4/ מע/ מק/ 9607/ 28איחוד וחלוקה ושינוי קו בנין, יפיע
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכנית4/ מע/ מק/ 9607/ 29שינוי קו בנין, יפיע28/05/2007
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכנית4/ מע/ מק/ 9607/ 34שינוי קווי בניין , יפיע09/09/2008
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכנית4/ מע/ מק/ 9607/ 36איחוד וחלוקה בהסכמה , יפיע15/01/2008
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכנית4/ מע/ מק/ 9607/ 39איחוד וחלקה בהסכה , יפיע
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכנית4/ מע/ מק/ 9607/ 41שינוי קו בנין ותכסית , יפיע
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכנית4/ מע/ מק/ 9607/ 42איחוד וחלוקה בהסכמה ושינוי קו בנין, יפיע
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכנית4/ מע/ מק/ 9607/ 49חלוקה ללא הסכמת ושינוי הוראות ומגבלות בניה, יפיע13/01/2010
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכנית4/ מע/ מק/ 9607/ 51שינוי קווי בנין,שינוי בהוראות בניה, ותוספת זיקת הנאה, יפיע
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכנית4/ מע/ מק/ 9607/ 52איחוד וחלוקה לצורך מתחם חינוך, יפיע22/02/2010
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכנית4/ מע/ מק/ 9607/ 54חלוקה ללא הסכמה ושינוי בהוראות בנייה06/09/2012
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכנית4/ מע/ מק/ 9607/ 55שינוי הוראות בניה, יפיע
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכנית4/ מע/ מק/ 9607/ 56שינוי קו בנין, יפיע23/06/2011
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכנית4/ מע/ מק/ 9607/ 57שינוי בהוראות בנייה - מבוא העמקים
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכנית4/ מע/ מק/ 9607/ 58הסדרת גישה לחלקה 22 ע"י אחוד וחלוקה והרחבת דרך
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכנית4/ מע/ מק/ 9607/ 59איחוד וחלוקה בהסכמה וקביעת קווי בניין ע"פ הקיים. יפיע
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכנית4/ מע/ מק/ 9607/ 6הקמת תחנת תידלוק באזור תעשיה והגדלת מס' קומות וגובה מקסימלי, יפיע
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכנית4/ מע/ מק/ 9607/ 60שינוי בקווי בניין למגרש - יפיע
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכנית4/ מע/ מק/ 9607/ 9שינוי תכסית קרקע07/01/2003
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכנית41 מע/ מק/ 9607/ 52איחוד וחלוקה ליעודי קרקע בהסכמה, יפיע
צפוןמבוא העמקים, עילוטבקשה ועדה מקומית41/ 17484תוספת מגורים
צפוןמבוא העמקים, ריינהבקשה ועדה מקומית49/ 17509הצעת דיר צאן(לגידול בשר) מתבן,מחסן וגדר רשת
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכנית5/ ג/ מק/ 7468/ 001תוכנית 5/ ג/ מק/ 7468/ 00124/11/1998
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכנית5/ מע/ מק/ 7468/ 08הרחבת דרכים , איכסל
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכנית5/ מע/ מק/ 7468/ 10איחוד וחלוקה ללא הסכמה, ושינוי קו בנין והרחבת דרך מאושרת, איכסל.16/05/2006
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכנית5/ מע/ מק/ 7468/ 11שינוי קו בנין, איכסל07/06/2006
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכנית5/ מע/ מק/ 7468/ 12איחוד וחלוקה והרחבת דרך , איכסל28/02/2007
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכנית5/ מע/ מק/ 7468/ 13שינוי קווי בניין ותכסית , איכסאל05/07/2007
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכנית5/ מע/ מק/ 7468/ 16שינוי קו בנין ותכסית, איכסל
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכנית5/ מע/ מק/ 7468/ 18שינוי הוראות בינוי והרחבת דרך, איכסאל17/11/2010
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכנית5/ מע/ מק/ 7468/ 22איחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים - אכסאל
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכנית5/ מע/ מק/ 7468/ 4הרחבת שטח למבנה ציבור ואיחוד וחלוקה, איכסל03/03/2008
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכנית5/ מע/ מק/ 7468/ 7שינוי לקו בנין , איכסל25/06/2002
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכנית6/ ג/ מע/ מק/ 0002תכנית מס' 6/ג/מע/מק/000212/12/1996
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכנית6/ ג/ מק/ 5507/ 001תוכנית 6/ ג/ מק/ 5507/ 00110/09/1998
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכנית6/ מע/ מק/ 4249/ 51הרחבת שטח למבנ ציבור, ריינה
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכנית6/ מע/ מק/ 5249/ 05שינוי קו בניין קדמי ואחורי24/06/1999
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכנית6/ מע/ מק/ 5249/ 09חלוקה קרקע ללא הסכמת בעלים בהתאם להוראות סעיף 62א (א1)1) לחוק, ריינה18/11/1999
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכנית6/ מע/ מק/ 5249/ 11תוכנית 6/ מע/ מק/ 5249/ 1107/01/2001
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכנית6/ מע/ מק/ 5249/ 15שינוי קו בנין ואחוזי בניה17/09/2001
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכנית6/ מע/ מק/ 5249/ 21איחוד וחלוקה ללא הסכמה ושינוי בקווי בנין, ריינה21/11/2002
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכנית6/ מע/ מק/ 5249/ 24שינוי הוראות תכסית, ריינה21/01/2003
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכנית6/ מע/ מק/ 5249/ 29שינוי קו בנין, ריינה12/06/2003
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכנית6/ מע/ מק/ 5249/ 31חלוקה ללא הסכמה ושינוי קו בנין, ריינה21/01/2004
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכנית6/ מע/ מק/ 5249/ 41שינוי בקווי בניין ותכסית , ריינה18/08/2009
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכנית6/ מע/ מק/ 5249/ 44איחוד וחלוקה מחדש,שינוי קו בנין, גודל מגרש, ריינה26/11/2006
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכנית6/ מע/ מק/ 5249/ 51הרחבת שטח למבני ציבור, ריינה