תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכנית6/ מע/ מק/ 5249/ 53איחוד וחלוקה ושינוי הורואת בניה , ריינה15/05/2008
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכנית6/ מע/ מק/ 5249/ 54שינוי קווי בנין וגובה, ריינה05/08/2008
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכנית6/ מע/ מק/ 5249/ 61שינוי בהוראות בניה, ריינה
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכנית6/ מע/ מק/ 5249/ 63שינוי קויי בנין וניוד אחוזי בניה10/10/2011
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכנית6/ מע/ מק/ 5249/ 64שינוי קו בנין, ריינה
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכנית6/ מע/ מק/ 5249/ 69שינוי בהוראות בניה וניוד זכויות בנייה - ריינה
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכנית6/ מע/ מק/ 5507/ 10מתן לגיטימציה למבנים קיימים שאינם שומרים על מרווחים חוקיים , ריינה
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכנית6/ מע/ מק/ 5507/ 12איחוד וחלוקה מחדש , שינוי קו בנין, וגודל מגרש מינימלי, ריינה21/06/2001
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכנית6/ מע/ מק/ 5507/ 22איחוד וחלוקה מחדש, ריינה21/11/2002
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכנית6/ מע/ מק/ 5507/ 34איחוד וחלוקה מחדש ושינוי הוראות בניה, ריינה01/09/2004
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכנית6/ מע/ מק/ 5507/ 35שינוי קו בנין, ריינה13/09/2004
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכנית6/ מע/ מק/ 5507/ 40חלוקה ללא הסכמה והרחבת דרך, ריינה
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכנית6/ מע/ מק/ 5507/ 46תוכנית 6/ מע/ מק/ 5507/ 46
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכנית6/ מע/ מק/ 5507/ 67איחוד וחלוקה ללא הסכמה והקטנת גודל מגרש מינימלי - ריינה
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכנית6/ מע/ מק/ 7963/ 30שינוי קו בנין, ריינה08/01/2004
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכנית6/ מע/ מק/ 8727/ 07שינוי קווי בניה19/10/1999
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכנית6/ מע/ מק/ 8727/ 27שינוי קווי בנין צדדי, אחרוי וגודל מגרש מינימלי, רינה30/04/2003
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכנית6/ מע/ מק/ 9015/ 45שינוי קו בנין, תכסית וגובה, ריינה14/01/2007
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכנית7/ מע/ מק/ 7609/ 08תוכנית 7/ מע/ מק/ 7609/ 0807/01/2001
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכנית7/ מע/ מק/ 7609/ 10חלוקה למגרשים ושינוי גודל מגרש מינימלי וקו בנין, עין מאהל17/01/2002
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכנית7/ מע/ מק/ 7609/ 12שינוי בקו בנין, גודל מגרש מינימלי וחלוקה למגרשים, עין מאהל30/07/2002
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכנית7/ מע/ מק/ 7609/ 13חלוקה ללא הסכמת בעלים, עין מאהל06/03/2003
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכנית7/ מע/ מק/ 7609/ 14איחוד וחלוקה מחדש, ושינוי קו בנין, עין מאהל10/02/2003
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכנית7/ מע/ מק/ 7609/ 18איחוד וחלוקה מחדש והרחבת דרכים, עין מאהל01/09/2003
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכנית7/ מע/ מק/ 7609/ 20חלוקה ללא הסכמה ושינוי הוראות בניה., עין מאהל
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכנית7/ מע/ מק/ 7609/ 21שינוי קו בנין ואיחוד וחלוקה, עין מאהל
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכנית7/ מע/ מק/ 7609/ 24חלוקה ללא הסכמה, ושינוי בחלוקת שטחי הבניה, עין מאהל13/08/2006
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכנית7/ מע/ מק/ 7609/ 27איחוד וחלוקה ללא הסכמה ושינוי קו בנין, עין מאהל05/01/2006
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכנית7/ מע/ מק/ 7609/ 28איחוד וחלוקה שינויקו בנין, עין מאהל18/08/2009
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכנית7/ מע/ מק/ 7609/ 29איחוד וחלוקה , דינוי גודל מגרש מינימלי וקווי בניין - עין מאהל
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכנית7/ מע/ מק/ 7609/ 31שינוי בתכנית ובקווי בנין, עין מאהל
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכנית7/ מע/ מק/ 7609/ 32איחוד וחלוקה ושינוי קו בנין, עין מאהל07/06/2006
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכנית7/ מע/ מק/ 7609/ 34שינוי קו בנין ותכסית, הקטנת גודל מגרש, עין מאהל20/07/2006
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכנית7/ מע/ מק/ 7609/ 35תוכנית 7/ מע/ מק/ 7609/ 3522/02/2012
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכנית7/ מע/ מק/ 7609/ 36חלוקה ללא הסכמה , עין מאהל28/05/2008
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכנית7/ מע/ מק/ 7609/ 37שינוי קווי בניין ותכסית , עין מאהל15/05/2008
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכנית7/ מע/ מק/ 7609/ 38שינוי קווי בניין ואיחוד וחלוקה , עין מאהל
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכנית7/ מע/ מק/ 7609/ 40חלוקה ללא הסכמת ושינוי הוראות בניה, עין מאהל15/07/2008
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכנית7/ מע/ מק/ 7609/ 41תכנית איחוד וחלוקה ליעודים בהסכמה והרחבת דרך.
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכנית7/ מע/ מק/ 7609/ 45שינוי בהוראות בינוי, עין מאהל29/07/2009
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכנית7/ מע/ מק/ 7609/ 46שינוי בהוראות ומגבלו בניה, עין מאהל
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכנית7/ מע/ מק/ 7609/ 47שינוי קו בנין ותכסית , עין מאהל
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכנית7/ מע/ מק/ 7609/ 52שינוי הוראות בניה, עין מאהל18/03/2010
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכנית7/ מע/ מק/ 7609/ 53איחוד וחלוקה בהסכמה, ושינוי קווי בניןו וגודל מגרש מינימלי, עין מאהל28/12/2011
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכנית7/ מע/ מק/ 7609/ 54שינוי הוראות בניה, עין מאהל
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכנית7/ מע/ מק/ 7609/ 55שינוי הוראות בינוי , עין מאהל04/08/2011
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכנית7/ מע/ מק/ 7609/ 56שינוי בהוראות ומגבלות בניה - עין מאהל
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכנית7/ מע/ מק/ 7609/ 9איחוד וחלוקה ושינוי בהוראות בניה, עין מאהל01/09/2004
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכנית8/ מע / מק/ 8588/ 52הגדלת שטח מבנה ציבור , כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכנית8/ מע/ מק/ 10612/ 26שינוי קו בנין קיים,
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכנית8/ מע/ מק/ 14431/ 92שינוי בהסדרי תנועה וחניה, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכנית8/ מע/ מק/ 14617/ 58תוכנית 8/ מע/ מק/ 14617/ 5827/12/2006
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכנית8/ מע/ מק/ 14617/ 93שינוי בהוראות בניה - כפר כנא12/09/2011
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכנית8/ מע/ מק/ 15318/ 68איחוד וחלוקה בהסכמה ושינוי קו בנין, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכנית8/ מע/ מק/ 15318/ 69איחוד וחלוקה בהסכמה, כפר כנא14/06/2010
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכנית8/ מע/ מק/ 16835/ 94איחוד וחלוקה ללא הסכמה ושינוי הוראות בנייה-כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכנית8/ מע/ מק/ 4394/ 07תוכנית 8/ מע/ מק/ 4394/ 0709/06/1999
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכנית8/ מע/ מק/ 4394/ 14תוכנית 8/ מע/ מק/ 4394/ 1426/03/2001
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכנית8/ מע/ מק/ 5249/ 33שינוי קו בנין, ריינה
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכנית8/ מע/ מק/ 5942/ 10שינוי קו בנין למגרשים 27/7 27/8 27/924/08/2000
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכנית8/ מע/ מק/ 5942/ 17איחוד וחלוקה מחדש, כפר כנא12/05/2002
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכנית8/ מע/ מק/ 7468/ 10חלוקה ללא הסכמה, שינו קו בנין והרחבת דרך, איכסל16/05/2006
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכנית8/ מע/ מק/ 8588/ 13תוכנית 8/ מע/ מק/ 8588/ 1309/08/2000
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכנית8/ מע/ מק/ 8588/ 16תוכנית 8/ מע/ מק/ 8588/ 1615/03/2001
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכנית8/ מע/ מק/ 8588/ 18איחוד וחלוקה מחדש ושינוי קו בנין, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכנית8/ מע/ מק/ 8588/ 21הקטנת קו בנין כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכנית8/ מע/ מק/ 8588/ 23שינוי תוואי דרך מס' 55א, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכנית8/ מע/ מק/ 8588/ 27שינוי קו בנין ואיחוד וחלוקה, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכנית8/ מע/ מק/ 8588/ 30שינוי תוואי דרך, כפר כנא08/09/2003
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכנית8/ מע/ מק/ 8588/ 31שינוי קו בנין, כפר כנא19/01/2005
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכנית8/ מע/ מק/ 8588/ 32איחוד וחלוקה מחדש וביטול דרך, כפר כנא09/01/2005
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכנית8/ מע/ מק/ 8588/ 33איחוד וחלוקה ללא הסכמה ושינוי קו בנין, כפר כנא07/09/2005
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכנית8/ מע/ מק/ 8588/ 36שינוי קו בנין, כפר כנא14/12/2004
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכנית8/ מע/ מק/ 8588/ 37איחוד וחלוקה ושינוי קו בנין, כפר כנא15/07/2008
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכנית8/ מע/ מק/ 8588/ 38שינוי קו בנין, כפר כנא14/12/2004
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכנית8/ מע/ מק/ 8588/ 39שינוי בהוראות בניה ואיחוד וחלוקה, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכנית8/ מע/ מק/ 8588/ 43שינוי קו בנין, תכסית והרחבת דרך, כפר כנא31/07/2005
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכנית8/ מע/ מק/ 8588/ 44שינוי קו בנין , הרחבת דרך ואיחוד וחלוקה למגרשים, כפר כנע07/02/2006
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכנית8/ מע/ מק/ 8588/ 45תוכנית 8/ מע/ מק/ 8588/ 4530/10/2006
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכנית8/ מע/ מק/ 8588/ 46שינוי קו בנין, כפר כנא05/01/2006
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכנית8/ מע/ מק/ 8588/ 47הרחבת דרך, הקנטת גודל מגרש מינימלי ושינוי קו בנין, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכנית8/ מע/ מק/ 8588/ 48שינוי בקו בנין, כפר כנא05/10/2006
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכנית8/ מע/ מק/ 8588/ 49שינוי קו בנין, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכנית8/ מע/ מק/ 8588/ 50שינוי קו בנין, כפר כנא17/12/2006
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכנית8/ מע/ מק/ 8588/ 51איחוד וחלוקה בהסכמה ושינוי קו בנין , כפר כנא30/06/2008
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכנית8/ מע/ מק/ 8588/ 52הגדלת שטח מבני ציבור, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכנית8/ מע/ מק/ 8588/ 54תוכנית 8/ מע/ מק/ 8588/ 5405/10/2006
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכנית8/ מע/ מק/ 8588/ 55שנוי בהוראות בניה והגדלת מס' יח''ד במגרש, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכנית8/ מע/ מק/ 8588/ 56שינוי בהוראות בניה וחלוקה, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכנית8/ מע/ מק/ 8588/ 59שינוי קוי בנין , הרחבת דרך ואיחוד וחלוקה, כפר כנא26/11/2006
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכנית8/ מע/ מק/ 8588/ 60שינוי קו בנין ואיחוד וחלוקה, כפר כנא05/10/2006
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכנית8/ מע/ מק/ 8588/ 61שינוי הוראות ומגבלות בניה וחלוקה בהסכמה, כפר כנא06/12/2006
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכנית8/ מע/ מק/ 8588/ 64שינוי קו בנין, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכנית8/ מע/ מק/ 8588/ 65שינוי בהוראות בניה וגודל מגרש מינימלי , כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכנית8/ מע/ מק/ 8588/ 67שינוי קווי בניין ואיחוד וחלוקה , כפר כנא06/04/2008
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכנית8/ מע/ מק/ 8588/ 71רח' אלחנונה, כפר כנא14/10/2010
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכנית8/ מע/ מק/ 8588/ 73הרחבת דרך איחוד וחלוקה ושינוי הוראות בניה, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכנית8/ מע/ מק/ 8588/ 75שינוי קווי בנין, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכנית8/ מע/ מק/ 8588/ 77שינוי הוראות בניה, כפר כנא04/08/2011
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכנית8/ מע/ מק/ 8588/ 78שינוי בהוראות בניה וחלוקה בהסכמה, כפר כנא29/07/2009