תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכנית8/ מע/ מק/ 8588/ 79שינוי בהוראות בניה, כפר כנא01/11/2009
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכנית8/ מע/ מק/ 8588/ 80הרחבת דרך, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכנית8/ מע/ מק/ 8588/ 81שינוי קווי בנין ותכסית, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכנית8/ מע/ מק/ 8588/ 82שינוי קווי בנין, כפר כנא12/04/2010
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכנית8/ מע/ מק/ 8588/ 85שינויקו בנין , כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכנית8/ מע/ מק/ 8588/ 86שינוי קו בנין, כפר כנא01/07/2010
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכנית8/ מע/ מק/ 8588/ 87שינוי קו בנין, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכנית8/ מע/ מק/ 8588/ 90שינוי קו בניין ותכסית הבנייה - כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכנית8/ מע/ מק/ 8588/ 99שינוי הוראות בניה, כפר כנא02/02/2012
צפוןמבוא העמקים, משהדערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים801/ 12/ 2ערר היטל השבחה בגין תכניות ג/6504 ו ג/14589
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים802/ 11/ 2ערר על שומה מכרעת להיטל השבחה מתוכניות ג/1233 , ג/5249
צפוןמבוא העמקים, משהדערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים803/ 12/ 2ערר היטל השבחה בגין תכניות ג/6504 ו ג/14589
צפוןמבוא העמקים, משהדערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים804/ 12/ 2ערר היטל השבחה בגין תכניות ג/6504 ו ג/14589
צפוןמבוא העמקים, משהדערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים805/ 12/ 2ערר היטל השבחה בגין תכניות ג/6504 וג/14589
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים806/ 10/ 2ערר על שמאי מכריע
צפוןמבוא העמקים, משהדערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים806/ 12/ 2ערר היטל השבחה בגין תכניות ג/6504 ו ג/14589
צפוןמבוא העמקים, משהדערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים807/ 12/ 2ערר היטל השבחה בגין תכניות ג/6504 ו ג/14589
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים808/ 09/ 2היטל השבחה מתכנית 6/ג/6028
צפוןמבוא העמקים, משהדערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים808/ 12/ 2ערר היטל השבחה בגין תכניות ג/6504 וג/14589
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים809/ 09/ 2היטל השבחה על תכנית 6/ג/6028
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים810/ 09/ 2היטל השבחה על תכנית 6/ג/6028
צפוןמבוא העמקים, יפיעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים8100/ 10/ 2ערר בגין תכניות ג/ 1585, ג/ 1313
צפוןמבוא העמקים, יפיעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים8103/ 11/ 2ערר על שמאית מכריעה בגין תכניות ג'/1313, ג'/8471
צפוןמבוא העמקים, אכסאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים8108/ 11/ 2ערר היטל השבחה בגין תכנית ג'/7468
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים8109/ 11/ 2ערר היטל והשבחה בגין תכניות ג/303, ג/4392, ג/6659, ג/מק/6659/005
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים811/ 09/ 2היטל השבחה על תכנית 61ג/6028
צפוןמבוא העמקים, אכסאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים8110/ 11/ 2היטל השבחה בגין תכנית ג/7468
צפוןמבוא העמקים, אכסאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים8111/ 11/ 2ערר היטל השבחה בגין תכנית ג/7468
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים8112/ 11/ 2היטל השבחה בגין תכנית ג'194
צפוןמבוא העמקים, אכסאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים817/ 09/ 2תביעה להיטל השבחה בתכנית 5/ג/13239
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים817/ 11/ 2ערר היטל השבחה בגין תוכנית ג/5507
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים823/ 10/ 2תביעה על תכנית 5855
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים826/ 11/ 2ערר בגין תוכניות תממ/17/2, תמ"א/36/א'
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים827/ 11/ 2ערר היטל השבחה בגין תכנית ג/6028
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים828/ 10/ 2היטל השבחה שלא לצורך
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים834/ 10/ 2היטל השבחה מתכניתג/8156 בגין הקלה
צפוןמבוא העמקים, יפיעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים835/ 10/ 2ערר היטל השבחה בגין תכנית ג/7789 ו- ג/9607
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים836/ 10/ 2ערר בגין תכנית ג/194
צפוןמבוא העמקים, יפיעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים837/ 12/ 2ערר היטל השבחה בגין תכניות ג'/9607,ג'/6430,ג'/1313
צפוןמבוא העמקים, יפיעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים846/ 11/ 2היטל השבחה בגין תוכניות ג/1313, ג/8471
צפוןמבוא העמקים, יפיעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים850/ 11/ 2ערר היטל השבחה בגין תוכניות ג/1585 ג/1313 ג/8471
צפוןמבוא העמקים, יפיעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים854/ 12/ 2ערר היטל השבחה בגין שמאי מכריע בין תכניות ג'/1313, ג'/8471
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים858/ 11/ 2ערר היטל השבחה בגין תוכניות 6/ג/1233, 6/ג/5249
צפוןמבוא העמקים, יפיעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים859/ 11/ 2ערר היטל השבחה בגין תוכניות 4/ג/1313, 4/ג/8471
צפוןמבוא העמקים, משהדערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים877/ 11/ 2ערר היטל השבחה בגין תכנית ג'/9145
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים878/ 11/ 2היטל השבחה בגין תוכניות ג'4392, ג'/8156
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים883/ 11/ 2היטל השבחה בגין תכניות ג'12614, ג'/6028
צפוןמבוא העמקים, יפיעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים893/ 10/ 2ערר היטבל השבחה בגין תוכניות ג'1313,ג'/8471
צפוןמבוא העמקים, עילוטערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים897/ 10/ 2ערר בגין תכנית ג'/7215
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכנית9/ מע/ מק/ 11475/ 22איחוד וחלוקה מחדש, משהד01/09/2004
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכנית9/ מע/ מק/ 11477/ 33חלוקת קרקע בהסכמה וקביעת הוראות בניה, משהד24/12/2008
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכנית9/ מע/ מק/ 6485/ 08תוכנית 9/ מע/ מק/ 6485/ 0826/03/2001
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכנית9/ מע/ מק/ 6485/ 20איחוד וחלוקה, הגדל שצ"פ, ושינוי קו בנין, משהד21/01/2004
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכנית9/ מע/ מק/ 6485/ 21חלוקה ללא הסכמה , שינוי קו בנין, משהד10/02/2005
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכנית9/ מע/ מק/ 6485/ 28שינוי קווי בניין , משהד
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכנית9/ מע/ מק/ 6485/ 30שינוי מיקום שצ''פ במסגרת איחוד וחלוקה מחדש. משהד31/08/2006
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכנית9/ מע/ מק/ 6485/ 31איחוד וחלוקה ושינוי תוואי דרך, משהד07/06/2006
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכנית9/ מע/ מק/ 6485/ 32איחוד וחלוקה בהסכמה , משהד
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכנית9/ מע/ מק/ 6485/ 37איחוד וחלוקה בהסכמה ושינוי בהוראות בניה, משהד01/07/2010
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכנית9/ מע/ מק/ 6485/ 38שינוי הוראות בניה, משהד17/11/2010
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכנית9/ מע/ מק/ 6485/ 40שינוי הוראות בניה, משהד28/10/2010
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכנית9/ מע/ מק/ 6485/ 42שינוי הוראות בניה, משהד
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכנית9/ מע/ מק/ 6485/ 44שינוי בקווי בניין - משהד
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכנית9/ מע/ מק/ 6485/ 9תוכנית 9/ מע/ מק/ 6485/ 903/02/2000
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכנית9/ מע/ מק/ 8601/ 41שינוי הסדרי תנועה ונגישות ושינוי בינוי , רומת הייב
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכנית9/ מק/ מע/ 6485/ 01תוכנית 9/ מק/ מע/ 6485/ 0106/01/1999
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים903/ 07/ 2דחיית תביעת פיצויים
צפוןמבוא העמקים, אכסאלישות כלליתא/ 08/ 325וג'יה תופיק חאלד נגד ועדה מחוזית צפון
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתא/ 1תכנית אב כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכניתא/ 2תכנית אב איכסאל
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתא/ 34תכנית אב עילוט
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכניתא/ 35תכנית אב עין מאהל
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתא/ 36תכנית אב ריינה
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתא/ 37תכנית אב משהד
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתא/ 55תכנית אב לדרכים - יפיע מערב
צפוןמבוא העמקים, אכסאלישות כלליתא/ נצ/ 2517/ 07פאיז חפזי נגד ועדה מחוזית צפון וכו'
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתבש / מק/ 17383/ 18בקשה לסככה חקלאית + מחסן, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, יפיעישות כלליתבש"א/ 10/ 138יוסף מרגיה נגד ועדה מחוזית מחוז צפון
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתבש/ 17403/ 2 / 3בקשה לסככה חקלאית + מחסן, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, אכסאלישות כלליתבשפ/ 08/ 02/ 3751עירית נצרת, מי נע, מו"מ יפיע וכו' נגד ועדה מחוזית צפון וכו'
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 10028יעוד שטח לבית עלמין, שינוי למתאר, ריינה03/02/2003
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 10029שינוי יעוד מחקלאי למתקן הנדסי עם דרך גישה, שינוי למתאר, ריינה07/09/2004
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 10067דרך גישה לאזור תעשיה, שינוי למתאר, עילוט
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתג/ 10068שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים, שינוי למתאר, בסמת טבעון (חילף).24/06/1999
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכניתג/ 10070שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים, שינוי למתאר, עין מאהל
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 10071ביטול ושינוי הצעת דרכים, שינוי למתאר, ריינה.
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 10072שינוי יעוד מחקלאי למגורים א', דרך גישה ושצ"פ, שנוילמתאר, עילוט.
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכניתג/ 10073ביטול דרך גישה בין ח' 66 לח' 65, שינוי למתאר, אכסאל31/10/1999
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 10116שינוי יעוד מחקלאי למגורים ודרך, שינוי למתאר, ריינה
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 10117שינוי יעוד ממלאכה ותעשיה זעירה ומגורים א' למגוריםומסחר מעורב, שינוי למתאר, כפ
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 10172שינוי יעוד מקרקע חקלאית למתקן לביוב בין עילוט לגבעת אלה.28/04/1998
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 10177פרדס חסכון - דרום, שינוי למתאר, רמת ישי27/01/2005
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 10178שינוי יעוד משטח פרטי פתוח ומגורים א' למסחר ומגוריםשינוי למתאר, משהד.
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכניתג/ 10180הקטנת שצ"פ ויעודו למגורים עקב הפקעת יתר, שינוי למתאר,עין מאהל21/08/2002
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 10251שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים, שינוי למתאר, ריינה.
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 10252שינוי יעוד ממבני ציבור למגורים ב', שינוי למתאר, יפיע27/08/2000
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 10256בית קברות כפר כנא29/02/2004
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכניתג/ 10331ביטול קטע מדרך גישה עפ"י החלטת ועדה מחוזית, שינוי למתאר, איכסאל
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכניתג/ 10339שינוי חלק משצ"פ למגורים, שינוי למתאר, איכסאל
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 10340הצרת דרך ושינוי יעודה למגורים + מסחר, שינוי למתאר,ריינה.