תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 10341תכנון שטח המיועד לתכנון בעתיד ושינוי יעוד מחקלאי למגורים, שינוי למתאר, יפיע20/12/2005
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 10356הקטנת קוי בנין, הגדלת אחוזי בניה וגובה מרכז תחבורהומסחר, שינוי למתאר, עילוט
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכניתג/ 10357שינוי בדרכים, שינוי למתאר, עין מאהל
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 10359שינוי יעוד מחקלאי למגורים א', שינוי למתאר, עילוט.
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 10360שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים א', שינוי למתאר, ריינה.
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 10361שינוי תוואי דרך וביטול דרכים להולכי רגל, שינוי למתאר, ריינה.
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכניתג/ 10452שינוי יעוד ממבני ציבור למגורים, שינוי למתאר, עין מאהל
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 10454שינוי יעוד מחקלאי למבנה חינוך, שינוי למתאר , עילוט30/03/1999
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכניתג/ 10456שינוי תוואי דרך מס' 20 והרחבת צומת דרכים, שינוי למתאר, איכסאל21/08/2000
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 10457הגדרת מגרש מינימלי, קוי בנין ואחוזי בניה, שינוי למתאר, רמת ישי
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 10458שינוי לתכנית ג / 8119 , כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 10463שינוי יעוד ממגורים ב' לתיירות, שינוי למתאר, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 10464שינוי יעוד מחקלאי למגורים א' ודרך גישה, שינוי למתאר, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 10474מסחר משולב בעסקים ושרותי דרך, שינוי למתאר, רמת ישי
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכניתג/ 10477שינוי תוואי דרך, שינוי למתאר, איכסאל
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכניתג/ 10487ביטול קטע מדרך גישה, שינוי למתאר, עין מאהל10/12/2000
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 10488הזזת תוואי דרכים להולכי רגל, שינוי למתאר, ריינה
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 10550שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים, שינוי למתאר, עילוט
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 10573דרך גישה לחלקה מס' 8, שינוי למתאר, כפר כנא.
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 10575שינוי יעוד מחקלאי למגורים וחלוקה למגרשים, שינוי למתאר, כפר כנא.09/09/1999
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 10576תחנת תדלוק ושרותי רכב - כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 10583מגורים ומסחר, שינוי למתאר, כפר כנא.
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתג/ 10587ביטול קטע דרך ושינוי תוואי והסדרת המצב הקיים, שינוי למתאר, בסמת טבעון.
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 10588ביטול דרך גישה ושינוי תוואי דרך, שינוי למתאר, ריינה.
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 10594שינוי תוואי וחלוקה למגרשים, שינוי למתאר, כפר כנא08/02/2000
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 10596שינוי תוואי דרך באזור תעשייה, שינוי למתאר, ריינה
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 10611שינוי בתוואי דרך, שינוי למתאר, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 10612שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח למתקנים הנדסיים27/08/2000
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 10613שינוי בתוואי דרך וחלוקה למגרשים, שינוי למתאר, ריינה.
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 10616שינוי במערכת הדרכים וחלוקה חדשה, שינוי למתאר, משהד.
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 10673שנוי חלקי בתוואי דרך, שינוי למתאר, ריינה
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 10674שינוי ייעוד ממבני ציבור למגורים א' וחלוקה למגרשים,שינוי למתאר, ריינה
צפוןיזרעאלים, מבוא העמקים, נצרת, יפיע, עילוט, עמק יזרעאל, כפר החורשתוכניתג/ 10701מערכת הכבישים בצפון מערב נצרת, שינוי למתאר21/05/2007
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 10717יעוד שטח למגורים, שינוי למתאר, עילוט12/07/2000
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 10719שינוי יעוד מחקלאי לספורט, תיירות ונופש, שינוי למתאר, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 10723שינוי יעוד מחקלאי למגורים, שינוי למתאר, עילוט20/12/2005
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 10724שינוי תוואי דרך, הצרתה וחלוקת חלקה 52, שינוי למתאר, רמת ישי
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 10725שינוי יעוד מחקלאי למגורים, שינוי למתאר, כפר כנא14/10/1999
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכניתג/ 10726שינוי יעוד מחקלאי למגורים, שינוי למתאר, איכסאל
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 10727תחנת תדלוק, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתג/ 10729שינוי נקודתי במערכת דרכים, שינוי למתאר, בסמת טבעון06/08/2003
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 10817תכנית אב ריינה
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 10835שינוי יעוד למגורים מיוחד, שינוי למתאר, ריינה27/08/2000
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 10836שינוי יעוד מאזור חקלאי ושצ"פ למגורים א', שינוי למתאר, ריינה21/06/2000
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתג/ 10862בית עלמין לבסמת טבעון, שינוי למתאר
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 10890שכונת מגורים צפונית - שינוי למתאר, משהד
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 10891חנויות מקורות, שינוי למתאר, רמת ישי09/02/2000
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכניתג/ 10892מבנים חקלאיים בשטח חקלאי - לול, שינוי למתאר, איכסאל03/10/2002
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 10893שינוי יעוד מחקלאי למגורים א', שינוי למתאר, משהד
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתג/ 10894הגדלת אחוזי בניה, שינוי למתאר, בסמת טבעון12/07/2000
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 10922תכנית מס' 10922 שינוי יעוד מחקלאי לנופש וספורט, כפר כנא30/11/2004
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 10964שינוי יעוד מחקלאי למגורים, יפיע
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 10965הזזת תוואי דרך, עילוט
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 10966שינוי יעוד מחקלאי למגורים, ריינה
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 10996תיירות ונופש בקרבת הישוב ריינה
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 10997שינוי יעוד משצ"פ למגורים -רמת ישי
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 11056אזור תעשייה ריינה21/06/2000
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתג/ 11062שינוי זכויות בניה בתכנית מתאר טב / 50 המאושרת, בסמת טבעון
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 11063שינוי יעוד מאזור חקלאי למגורים - כפר כנא30/05/2000
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 11064שינוי יעוד מאזור חקלאי למגורים א' לשצ"פ - כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 11066ביטול דרך גישה מס' 7712/07/2000
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 11076הקטנת מפרץ חניה מ31- מר' ל - 15 מר'
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 11083שינוי יעוד מחקלאי למגורים ודרכים, משהד
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכניתג/ 11084שנוי יעוד משטח ציבורי למגורים וביטול דרכי גישה, אכסאל.21/12/1999
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכניתג/ 11136שינוי רוחב דרכים בחלקן ובשלמותן, איכסאל17/01/2000
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 11137שנוי מספר קומות לבניה, רמת ישי
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 11139שנוי יעוד ח"ח 39 ממבני ציבור למגורים ב', רמת ישי17/01/2000
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 11141שנוי יעוד ממבנה ציבורי למרכז אזרחי מסחרי
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 11176שינוי יעוד ממסחר למגורים, רמת ישי12/07/2001
צפוןיזרעאלים, מבוא העמקים, בסמת טבעון, עמק יזרעאלתוכניתג/ 11178חבור רמת טבעון, עד בסמת טבעון
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 11205ביטול ושינוי ברוחב ובתוואי דרך המיועדים לש.צ.פ. שינוי דרך להולכי רגל לדרך גי24/05/2001
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 11206שנוי בגודל ובמקום דרך להולכי רגל - רינה
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 11212יעוד שטח לתחנת תדלוק ושרותי דרך ריינה
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 11213שינוי יעוד משצ"פ למגורים א' 4 - רמת ישי23/10/2001
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 11215שנוי יעוד מקרקע שצ"פ למגרים א' ושינוי אחוזי בניה16/11/2000
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 11216ביטול דרך גישה ושינוי יעוד למגורים והתווית דרך גישה חדשה - רמת ישי
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 11248שינוי יעוד מאזור ציבורי פתוח למבנה ציבור, עילוט30/05/2000
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 11259שינוי יעוד מאזור חקלאי לתחנת תידלוק ושרותי דרך, ריינה.
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 11263הגדלת שטח בניה מותר עקב חריגת בניה - שינוי לגב"מ 174, רמת ישי22/11/1999
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתג/ 11264מתחם צפוני ערב אל חילף, בסמת טבעון, מתאר 118/03/2003
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 11271שינוי יעוד משטח לספורט לאזור מגורים ב', רמת ישי, מתאר 1
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 11290שינוי יעוד ממגורים א' למגורים ומסחר
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 11313שינוי יעוד ממבנה ציבור לשטח מגורים ב'08/06/2000
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 11314שינוי יעוד מקרקע חקלאית למגורים וחלוקה למגרשים
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 11315שינוי בתואי דרך להולכי רגל
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 11316שינוי יעוד מאזור חקלאי למסחר
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 11317שכונה צפונית המהווה שינוי ל-ג/ 5249 המאושרת21/03/2002
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכניתג/ 11318שינוי יעוד משטח מבני ציבור למגורים מעורב במסחר
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 11319שינוי בתואי דרך ובקוי בנין12/07/2000
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 11320שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים א' וחלוקה למגרשים
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 11321ביטול דרך גישה והסדרת זכות מעבר למגרשים29/04/2002
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 11322ביטול דרך וייעוד השטח המבוטל לאזור מלאכה ותעשיה וחקלאי30/05/2000
צפוןיזרעאלים, מבוא העמקיםתוכניתג/ 11326תשריט לדרך מס' 79 בקטע שבין צומת המוביל לצומת ציפורי26/06/2003
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 11346שיוני יעוד מאזור חקלאי לקרית חינוך, משהד, מתאר 119/09/2000
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 11347שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור מסחר והתווית דרך גישה
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 11348שינוי יעוד משטח ציבורי וחקלאי לשטח למגורים ושצ"פ
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכניתג/ 11349שינוי תוואי דרך 11008/06/2000
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 11408שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור ספורט נופש והתויית דרך גישה, יפיע
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכניתג/ 11409תחנת תדלוק ליד איכסאל
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 11410שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים א' שצ"פ ודרך גישה