תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 11411שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור מגורים12/07/2000
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 11414אזור תעשיה כפר כנא, מתאר126/08/2003
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 11452שינוי תוואי להולכי רגל וחלוקה למגרשים30/05/2002
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתג/ 11471ערב אל חילף - מתחם דרומי, מתאר 124/02/2005
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 11475שינוי יעוד מאזור עתיקות למגורים א'19/09/2000
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתג/ 11476שינוי יעוד ממבנה ציבורים למגורים
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 11477שינוי יעוד מאזור חקלאי למגורים, מבני ציבור, שצ"פ והתווית דרכים, משהד, מתאר 114/07/2004
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 11483התווית דרך למתן גישה לחלקה 3512/07/2000
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכניתג/ 11498הסדרת דרך הגישה לאכסאל30/12/2001
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 11523אחוד וחלוקה ושינוי תוואי דרך, כפר כנא, מתאר 1
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 11552שינוי יעוד מאזור חקלאי למגורים א'
צפוןמבוא העמקים, נצרת, ריינהתוכניתג/ 11553הגדלת אחוזי בניה ומספר קומות והרחבת דרך16/01/2003
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 11558שינוי יעוד מאזור מחקלאי למגורים כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 11559שינוי מחקלאי למגורים א'10/12/2000
צפוןיזרעאלים, מבוא העמקים, נצרתתוכניתג/ 11561דרך מס' 79 - מחלף כניסה מערבי לנצרת (מחלף ציפורי)
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 11567הסדרת מערכת הדרכים והתווית דרכים בעילוט
צפוןיזרעאלים, מבוא העמקים, אכסאל, עמק יזרעאלתוכניתג/ 11573רצועת נחל תבור מערבית
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 11584שינוי יעוד מחקלאי לאתר לסילוק פסולת מוצקה
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 11585שינוי בתוואי דרך וביטול שצ"פ
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 11586שינוי יעוד מחקלאי למגורים א'
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 11587שינוי בתוואי דרך
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 11588שינוי בתוואי וברוחב דרך
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 11589הגדלת אחוזי בניה ומספר קומות - רמת ישי13/09/2001
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 11651שינוי יעוד משצ"פ לשטח למבנה ציבור
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 11653שינוי יעוד משצ"פ למבנה צבור09/08/2001
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 11654שינוי יעוד משצ"פ למבנה ציבור09/08/2001
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 11655שינוי יעוד מחקלאי למגורים ושצ"פ04/02/2002
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 11656הגדלת אחוזי בניה ושינוי הוראות בניה
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתג/ 11657התוית דרך גישה וחלוקה למגרשים
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 11658שינוי יעוד מחקלאי לאזור מלאכה ותעשיה10/12/2000
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 11739שנוי יעוד מחקלאי למגורים א' והתווית דרכים
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 11795שנוי יעוד מחקלאי למגורים30/09/2001
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכניתג/ 11797שינוי יעוד מחקלאי למגורים, איכסאל12/07/2001
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 11827תוכנית אב יפיע
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 11851שיוני יעוד משטח חקלאי לשטחתיירות נופש ובילוי,
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 11871שינוי באחוזי בניה וקווי בנין לצורך מתן לגיטימציה למבנה קיים
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 11872שינוי באחוזי בניה וקווי בנין לצורך מתן לגיטימציה למבנה קיים24/05/2001
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 11873ייעוד שטח למבנה ציבור
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 11874ייעוד שטח למבנה דת
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכניתג/ 11888שינוי יעוד משצ"פ למגורים א' והרחבת דרך
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 11889שינוי יעוד משטח חקלאי לשרותי דרך
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 11904שינוי וביטול תוואי דרכים להולכי רגל21/08/2002
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 11918הצרת דרך מאושרת בהתאם למצב הקיים בשטח06/04/2003
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתג/ 11930שינוי יעוד מציבורי למגורים16/08/2001
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 11950שנוי יעוד מחקלאי למגורים ומבנה ציבור14/11/2004
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 11952שינוי תוואי דרך28/11/2001
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 11953שנוי יעוד משצ"פ למגורים15/10/2002
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכניתג/ 11970הצרת דרך ע"פ מצב קיים
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 11981שינוי יעוד ממגורים למבנה ציבור
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 11982תכנון מתחם מגורים בהתאם לתכנית האב
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 11984שינוי יעוד מתיירות ונופש ומגורים
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 11985מתן לגיטימציה למבנה קיים שחורג באחוזי בניה20/12/2001
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 11986שינוי יעוד מחקלאי למגורים ושצ"פ17/01/2005
צפוןיזרעאלים, מבוא העמקיםתוכניתג/ 12016הרחבת כביש 75 - קטע צומת רמת ישי - צומת נהלל08/11/2010
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 12038מרכז ספורט ונופש ומתקן הנדסי
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 12045אזור מסחר ומשרדים
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 12059שינוי תואי ורוחב דרך
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכניתג/ 12060ביטול דרך גישה23/01/2003
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 12062שינוי תוואי דרך03/10/2002
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 12063הגדלת אחוזי בניה ושינוי בקוי בנין
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 12064שינוי יעוד מחקלאי למגורים
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 12096יעוד שטח חקלאי למגורים
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתג/ 12104תכנון מחדש שטחי מגורים ושטחי ציבור
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 12105הרחבת שטח לאזור מלאכה ותעשיה זעירה ושינוי
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 12106הסדרת גישה לחלקה 1419/09/2002
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 12107תכנון שכונת מגורים03/02/2003
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 12108יעוד שטח למגורים23/01/2003
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 12109יעוד שטח לתעשיה מלאכה ומסחר
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 12149הגדלת אחוזי בניה ושינוי קוי בנין לצורך מתן לגיטמציה20/12/2001
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 12179הצרת דרך בהתאם למבנים קיימים
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 12180הסדרת מערכת דרכים27/09/2005
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 12181ביטול מפרצי חניה והפיכתם למגורים, יפיע15/05/2002
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 12184שינוי באחוזי בניה והוראות בניה וחלוקה למגרשים21/03/2002
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 12186מרכז מסחרי, יפיע
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכניתג/ 12219שינוי יעוד ממבנה ציבור למבנה ציבור משולב עם מגורים15/02/2005
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכניתג/ 12220הגדלת שטח למגורים על חשבון שטחים ציבוריים
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכניתג/ 12221הג'דלת שטחי ציבור והתווית דרכים.15/05/2002
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 12222הצרת דרך להולכי רגל וחלוקה למגרשים.
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 12248הגדלת שטחי שרות לחניות תת קרקעיות.04/02/2002
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 12249ביטול שצ"פ, רמת ישי
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 12251שכונת מגורים ביפיע05/04/2005
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 1228תוכנית מתאר משהד18/11/1982
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתג/ 12282שינוי במערכת הדרכים ובשטחים הפתוחים.21/09/2003
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 12283הסדרת מערכת דרכים נקודתית
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 1231תכנית מתאר כפר כנא12/02/1981
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 12319יעוד שטח לצבורי פתוח29/12/2005
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 12321יעוד מגרש למגורים והתוית דרך גישה
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 12322חנוין לרכב כבד ושרותי דרך
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 12323הגדלת שטח למגורים
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 12324שנוי בתוואי ורוחב דרכים21/09/2003
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 12325שנוי יעוד למגורים מעורב במסחר ושנוי הוראות הבניה07/03/2002
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 12326יעוד שטח למבנה ציבור05/11/2002
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 12329מתקן הנדסי - בריכת מים26/06/2003
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 1233תכנית מיתאר מקומית מס' 123310/09/1981
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 12362תחנת תדלוק מדרגה ג
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 12366תכנון שכונת מגורים
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 12445יעוד שטח לגידול בע"מ
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 12449תחנת תידלוק מדרגה ב', כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 12464הזזת דרך24/04/2006
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 12509הרחבת שטח לתעשיה כפר כנא30/05/2003