תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 12535שכונת מגורים ל - 50 יח"ד יפיע20/10/2003
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 12536שינוי בתוואי דרך ובהוראות בניה משהד13/02/2003
צפוןמבוא העמקים, נצרת עילית, ריינהתוכניתג/ 12590שכונה דרומית, ריינה14/06/2011
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 12607יעוד שטח למבנה ציבור
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 12608הזזת דרך העולה על בית03/02/2003
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכניתג/ 12609תכנון שכ' מגורים
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכניתג/ 12610הזזת דרך העולה על הבית27/06/2004
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 12611הרחבת שטח למגורים
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 12614שכונת מגורים, ריינה24/03/2010
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכניתג/ 12665הקטנת שטח ציבורי וחלוקה ללא הסכמה למגרשים
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 12666שינוי יעוד אזור מגורים למגורים מעורב במסחר15/02/2005
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכניתג/ 12667שינוי יעוד מציבורי למגורים וחניה
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 12691שינוי יעוד מחקלאי למרכז מסחרי תיירותי משולב, ריינה
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 12694תחנת תדלוק13/09/2005
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתג/ 1272בסמת טבעון -מרכז אזרחי15/06/1972
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכניתג/ 12753הרחבת שטח למגורים והקטנת שטח ציבורי21/09/2003
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 12761הגדלת שטח ציבורי והסדרת מערכת דרכים22/03/2004
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 12762הצרת דרך מס' 509/03/2004
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 12763הסטת תוואי דרך מספר 11013/03/2003
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 12764הגדלת שטח למגורים על חשבון שטח ציבורי22/03/2004
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 12765הצהרת דרך 12613/02/2003
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 12766שכונה מזרחית - 375 יח"ד
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 12803הרחבת שטח למגורים16/06/2003
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 12804שינוי יעוד משצ"פ למגורים.13/02/2003
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 12805שינוי יעוד שצ"פ למגורים.13/02/2003
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 12806שינוי יעוד שטח מבנה ציבור למגורים
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 12807שינוי יעוד למתקן הנדסי
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 12808הסדרת מערכת דרכים מקומית05/02/2006
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתג/ 12835ביטול דרך גישה והצרת דרך
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 12879ביטול שטח ציבורי והסדרת דרכי גישה
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכניתג/ 12880תוכנית ג/ 1288023/09/2004
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 12881הרחבת שטח לתעשיה
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 12882שינוי נקודתי במערכת הדרכים
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 12901הצרת דרך ושינוי סיווגו
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 12916הסדרת מערכת דרכים ושצ"פ לפי הקיים בשטח
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתג/ 12917מרכז מסחרי ומגורים
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 12918יעוד שטח למגורים
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 12919ביטול דרך גישה והקטנת שצ"פ
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 12920הגדלת שטח מגורים על חשבון שטחים ציבוריים16/11/2003
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 12940מרכז תעשיה ,מסחר ותחנת תדלוק02/02/2004
צפוןהגליל המזרחי, הגליל התחתון, יזרעאלים, מבוא העמקים, בועיינה-נוג'יידאת, טורעאן, כפר כנאתוכניתג/ 12955יער טורען08/02/2010
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 12990שינוי רוחב ותוואי וסיווג דרך משולבת וחלוקה למגרשים22/07/2003
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכניתג/ 12991שכונת מגורים דרומית
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 12992תכנון שכונת מגורים מערבית חדשה
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 12993הגדלת שטח למגורים
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 12994שינוי סיווג דרך להולכי רגל לדרך משולבת והסדרתו
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 12995מרכז נופש ובילוי אזורי, ריינה (6/ מע/ 0077)
צפוןמבוא העמקים, נצרתתוכניתג/ 13029השלמת קטע דרך04/09/2007
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 13065הקמת שכונת מגורים צפונית
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 13066הרחבת שטח למגורים
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכניתג/ 13067התויית דרך טבעית וביטול דרכי גישה
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכניתג/ 13068שינוי במערכת דרכים מקומית
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 13069שכונת מגורים בכניסה לעילוט
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 13070שכונת הבוסתים בצידי דרך 6400
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 1308הרחבת תחום בניה -משהד26/10/1972
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכניתג/ 1310חלוקה מפורטת במערב איכסאל
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 13107שינוי בהוראות וזכויות בניה והסדרת יעודים לצורך מתן לגיטימציה לביה"ס22/07/2003
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 13108הרחבת אזור תעשיה והסדרת מערכת דרכים18/02/2004
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכניתג/ 1311חלוקה מפורטת במזרח איכסאל
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 13112שינוי ברוחב ותוואי דרכים בהתאם לקיים בשטח
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 1313תכנית מתאר יפיע30/04/1991
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 13181הרחבת שטח למגורים01/04/2004
צפוןמבוא העמקיםתוכניתג/ 13182הגדלת שטח מגורים
צפוןמבוא העמקיםתוכניתג/ 13183שינוי יעוד מחקלאי - למסחר מעורב במגורים
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכניתג/ 13184הצרה נקודתית של דרך11/05/2004
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 13185החלפת שטחים והגדלת שטחים למגורים
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 13186ביטול שטח ציבורי פתוח
צפוןהגליל המזרחי, יזרעאלים, מבוא העמקים, אל בטוף, משהד, עמק יזרעאלתוכניתג/ 13192תכנית מתאר לרומת אל הייב08/06/2005
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 13238תכנון שכונת מגורים של כ - 140 יח"ד18/05/2005
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכניתג/ 13239תכנון שכונת מגורים דרומית29/03/2005
צפוןמבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 13240שינוי יעוד ממגורים ושצ"פ למבנה ציבור
צפוןמבוא העמקיםתוכניתג/ 13241הסטת תוואי דרך
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 13242שינוי יעוד מחקלאי לאתר בילוי ונופש, יפיע
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 13243הרחבת שטח למגורים והסדרת מערכת דרכים
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכניתג/ 13249ביטול דרך גישה
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 13250שינוי תוואי דרך06/08/2003
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 13251הרחבת שטח למגורים14/11/2004
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 13252שינוי בהוראות וזכויות בניה29/09/2005
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתג/ 13254הרחבת שטח למגורים על חשבון שצ"פ
צפוןמבוא העמקיםתוכניתג/ 13290שינוי יעוד משצ"פ למגורים
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכניתג/ 13304שינוי תוואי דרך נקודתית והקטנת שטחים ציבוריים
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 13329שכונה צפונית ריינה07/03/2010
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 1334שנוי יעוד -רינה
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 13362שינוי יעוד משצ"פ למגורים15/04/2004
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 13378מתחם מגורים מסחר וחניון רכב כבד
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכניתג/ 13382הגדלת אחוזי בניה ושינוי קו בנין
צפוןמבוא העמקים, נצרת עילית, כפר כנאתוכניתג/ 13384הרחבת שטח למגורים
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 13385הגדלת אחוזי בניה ומס קומות16/11/2003
צפוןיזרעאלים, מבוא העמקים, אכסאל, עמק יזרעאלתוכניתג/ 13390שכונת מגורים מערבית - 351 יח"ד איכסאל16/09/2010
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 13397הרחבת שטח למגורים30/11/2004
צפוןמבוא העמקים, אכסאלתוכניתג/ 13409פרסום לפי 77 ו- 78 לשכונת מגורים בכניסה לאיכסאל
צפוןמבוא העמקים, כפר כנא, משהדתוכניתג/ 13411תכנון שכונת מגורים
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 13438תחנת תדלוק - דרך 79 ריינה
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 13439מתקן גפ"ם רינה
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתג/ 13440שינוי תוואי דרך וחלוקה למגרשים
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתג/ 13441הרחבה נקודתית למגורים
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 13453הרחבת שטח מגורים
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 13456הרחבת שטח לתעשיה03/05/2005
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 13457ביטול שצ"פ ושינוי מקומי בתוואי הדרך
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 13458הרחבת שטח לתעשיה והסדרת מערכת דרכים22/03/2004