תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןלב הגליל, עראבהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים134/ 04/ 2התקנת מתקן שידור
צפוןלב הגליל, עראבהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים135/ 12/ 2ערר על תשריט חלוקה 92/96-1
צפוןלב הגליל, דיר חנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים136/ 03/ 2מגורים בשטח של 308 מ"ר
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים138/ 04/ 2תביעת פיצויים
צפוןלב הגליל, סח'ניןבקשה ועדה מקומית139/ 19315בית מגורים
צפוןלב הגליל, סח'ניןבקשה ועדה מקומית14/ 19270מגרש כדורגל בסכנין
צפוןלב הגליל, דיר חנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים141/ 08/ 2תוספת מרפסת ומדרגות לבניין קיים
צפוןלב הגליל, עראבהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים141/ 09/ 2תוספת לבניין קיים
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים142/ 05/ 2לגיטימציה לסגירת קומת עמודים
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים142/ 11/ 2תוספת יחידת מגורים לבניין קיים
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה144/ 11/ 2ערר על תכנית גלג/85/08/12906
צפוןלב הגליל, דיר חנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים146/ 04/ 2בנית בנין חדש בן 3 קומות
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים147/ 02/ 2תביעת פיצויים
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים148/ 02/ 2תביעת פיצויים
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים148/ 11/ 2תוספת בניין מוצע +חד שירות+ גדר מוצע
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים149/ 02/ 2בקשה לתוספת קומת מגורים לשתי קומות קיימות
צפוןלב הגליל, סח'ניןבקשה ועדה מקומית15/ 19287תוספת מגורים
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים155/ 02/ 2התנגדות להקמת דיר צאן + מתבן + מחסן חקלאי
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים155/ 03/ 2לגיטימציה לבנין קיים
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים155/ 10/ 2בניין מוצע בן 3 קומות
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים156/ 02/ 2לגיטימציה לבנין קיים
צפוןלב הגליל, עראבהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים156/ 08/ 2תוספת לבנין קיים
צפוןלב הגליל, עראבהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים157/ 08/ 2תוספת לבנין קיים
צפוןלב הגליל, עראבהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים158/ 08/ 2תוספת בניה
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים159/ 04/ 2תשריט חלוקה
צפוןלב הגליל, עראבהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים159/ 09/ 2בניין מוצע למגורים
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים161/ 03/ 2הקמת מתקן תקשורת קטן
צפוןלב הגליל, דיר חנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים162/ 02/ 2תביעת פיצויים בגין תכנית ג/9631
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים167/ 06/ 2התנגדות לתוספת מוצעת לבניין קיים למגורים בשטח של 89 מ"ר
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים168/ 03/ 2בנין לעבוד שיש
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים173/ 02/ 2תביעת פיצויים, עקב אישור תכנית למאגר
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים175/ 09/ 2תוספת למבנה קיים בהיתר
צפוןלב הגליל, דיר חנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים176/ 04/ 2תביעת פיצויים
צפוןלב הגליל, עראבהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים176/ 10/ 2ערר בעיניין תשריט חלוקה
צפוןלב הגליל, דיר חנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים177/ 04/ 2תביעת פיצויים
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים177/ 07/ 2היתר בניה לבנין למגורים
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים179/ 08/ 2בניה ללא היתר
צפוןלב הגליל, עראבהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים180/ 05/ 2תוספת שתי קומות
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים180/ 11/ 2לגיטימציה לבניין קיים
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים184/ 11/ 2לגיטימציה לסגירת קומת עמודים למבנה קיים
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים185/ 03/ 2תוספת לבניין גג רעפים
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים186/ 10/ 2לגטימציה לפעוטונים
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים188/ 08/ 2בקשה להיתר
צפוןלב הגליל, סח'ניןבקשה ועדה מקומית19/ 19281לגיטמציה לגדר בטון
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים190/ 06/ 2לגיטימציה לשינוי בבניינים קיימים
צפוןלב הגליל, דיר חנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים191/ 09/ 2מבנה דו קומתי ודו משפחתי
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים191/ 11/ 2תשריט לאיחוד וחלוקה
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים193/ 10/ 2בניין מוצע למגורים +חדר שירות+מרפסת+גדר
צפוןלב הגליל, עראבהבקשה ועדה מקומית19347/ 64שימוש חורג למשחטה לתקופה של 3 שנים בעראבה
צפוןלב הגליל, עראבהבקשה ועדה מקומית19382/ 1לגיטימציה לפי סעיף 137 לחוק התיכנון והבניה בערבה
צפוןלב הגליל, עראבהבקשה ועדה מקומית19382/ 1אבקשה לפי סעיף 137
צפוןלב הגליל, עראבהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים196/ 05/ 2לגיטימציה לבנין קיים
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים197/ 05/ 2בנית קיר תומך + לגיטימציה לקירות קיימים
צפוןלב הגליל, עראבהבקשה ועדה מקומית1א/ 19382לגיטמציה לבנין קיים
צפוןלב הגליל, סח'ניןבקשה ועדה מקומית2006/ 0534רפת בסכנין
צפוןלב הגליל, דיר חנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים201/ 04/ 2מגורים
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים202/ 08/ 2תוספת 2 יח' מגורים מעל בנין קיים
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים204/ 03/ 2התנגדות לשינוי יעוד
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים207/ 04/ 2ערר על שמאות מכרעת
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים208/ 3/ 2הצבת מתקן תקשורת קרקעי בשטח פתוח
צפוןלב הגליל, דיר חנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים209/ 03/ 2הקמת מתקן אנטינה לסלקום על תורן קיים
צפוןלב הגליל, דיר חנאערר על החלטת ועדת ערר217/ 03/ 2מבנה חדש לגיטימציה למבנה קיים
צפוןלב הגליל, סח'ניןבקשה ועדה מקומית22/ 19318סגירת קומת עמודים+ תוספת מגורים
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים225/ 08/ 2תוספת ממדים למבנה קיים
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים225/ 11/ 2היתר בניה לא חוקי
צפוןלב הגליל, עראבהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים226/ 02/ 2בקשה להקמת בית מגורים שלוש קומות + קומת מרתף
צפוןלב הגליל, עראבהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים227/ 02/ 2בקשה להקמת שתי יחידות דיור מעל קומת מרתף
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים228/ 06/ 2התנגדות לתוספת לבניין קיים
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים230/ 02/ 2בקשה ללגטימציה לתוספת לבנין קיים
צפוןלב הגליל, עראבהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים232/ 06/ 2תוספת שתי יח"ד מעל קומת קרקע
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים235/ 08/ 2תוספת לבניין קיים
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים238/ 06/ 2בניין מוצע - שני קוטגים צמודים באותו מגרש
צפוןלב הגליל, דיר חנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים238/ 07/ 2התנגדות לבנין מגורים
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים239/ 08/ 2בניין מוצע מ-2 קומות מגורים
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים242/ 05/ 2לגיטמציה לבנין קיים
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים245/ 04/ 2ערר על החלטת שמאי מכריע
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים246/ 08/ 2בניין מגורים
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים247/ 04/ 2לגיטימציה לבניין קיים
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים253/ 05/ 2הצעת שתי יחידות דיור מעל קיים
צפוןלב הגליל, עראבהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים256/ 03/ 2סככה חקלאית בשטח 200 מ"ר
צפוןלב הגליל, דיר חנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים262/ 03/ 2בנין מוצע למגורים בשטח של 458 מ"ר
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים262/ 05/ 2תביעת פיצויים
צפוןלב הגליל, עראבהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים262/ 11/ 2איושר תשריט חלוקה
צפוןלב הגליל, עראבהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים263/ 03/ 2לגיטימציה לבניין קיים לפי היתר על הקיים
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים263/ 05/ 2תביעת פיצויים
צפוןלב הגליל, דיר חנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים265/ 07/ 2התנגדות לתוספת קומה מעל בניין קיים
צפוןלב הגליל, עראבהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים266/ 06/ 2לגיטימציה לבניין קיים
צפוןלב הגליל, עראבהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים267/ 03/ 2לגיטימציה לסגירת קומת עמודים
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים268/ 06/ 2התנגדות לבניין מוצע מגורים "קוטג"
צפוןלב הגליל, דיר חנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים271/ 07/ 2התנגדות לתוספת לבניין קיים
צפוןלב הגליל, עראבהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים275/ 04/ 2תוספת יחידות קוטג' מעל בנין קיים
צפוןלב הגליל, סח'ניןבקשה ועדה מקומית28/ 19280לגיטמציה לבית קיים
צפוןלב הגליל, סח'ניןבקשה ועדה מקומית28/ 19291בית מגורים
צפוןלב הגליל, עראבהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים284/ 04/ 2דחיית בקשה להיתר לסככה חקלאית
צפוןלב הגליל, עראבהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים287/ 04/ 2לגיטימציה לבנין קיים
צפוןלב הגליל, עראבהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים287/ 05/ 2התנגדות לתוספת בניה
צפוןלב הגליל, דיר חנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים287/ 07/ 2בנין מוצע
צפוןלב הגליל, דיר חנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים287/ 09/ 2תוספת קומה מעל קיים
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים289/ 10/ 2ערר על היתר בניה
צפוןלב הגליל, עראבהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים290/ 04/ 2התקנת מתקן שידור קטן