תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןלב הגליל, סח'ניןבקשה ועדה מקומית3/ 19240סככה חקלאית
צפוןלב הגליל, דיר חנאבקשה ועדה מקומית3/ 19428לגיטמציה לבית קיים
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים301/ 05/ 2תכנית שינויים ולגיטימציה לבניין קיים
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים302/ 05/ 2פסיקת שמאי מכריע
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים304/ 04/ 2לגיטימציה לבנין קיים ותוספת יחידת דיור
צפוןלב הגליל, דיר חנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים306/ 04/ 02התנגדות לבניה
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים306/ 10/ 2חניות למסחר קמעונאי - ומקומות חניה מסככות
צפוןלב הגליל, סח'ניןבקשה ועדה מקומית32/ 19389תוספת מגורים לבנין קיים
צפוןלב הגליל, סח'ניןבקשה ועדה מקומית33/ 19280תוספת מגורים
צפוןלב הגליל, דיר חנאבקשה ועדה מקומית37/ 19430בית מגורים
צפוןלב הגליל, עראבהבקשה ועדה מקומית3ב/ 19356בית מגורים
צפוןלב הגליל, סח'ניןבקשה ועדה מקומית40/ 19282תוספת מגורים
צפוןלב הגליל, סח'ניןבקשה ועדה מקומית41/ 19267שוק עירוני
צפוןלב הגליל, סח'ניןבקשה ועדה מקומית43/ 19315בית מגורים
צפוןלב הגליל, עראבהבקשה ועדה מקומית5/ 19353בית מגורים
צפוןלב הגליל, סח'ניןבקשה ועדה מקומית6/ 19315בית מגורים
צפוןלב הגליל, עראבהבקשה ועדה מקומית60/ 19419בית מגורים
צפוןלב הגליל, סח'ניןבקשה ועדה מקומית62/ 19320בית מגורים
צפוןלב הגליל, עראבהבקשה ועדה מקומית65/ 19354סלקום ישראל בע"מ
צפוןלב הגליל, עראבהבקשה ועדה מקומית71/ 19379בנין חדש מסחרי של קומה אחת
צפוןלב הגליל, סח'ניןבקשה ועדה מקומית75/ 19314תוספת מגורים לבנין קיים
צפוןלב הגליל, עראבהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים810/ 12/ 2ערר על שמאי מכריע בהיטל השבחה בגין תכניות ג'/10137,ג'/12970
צפוןלב הגליל, עראבהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים8105/ 10/ 2ערר היטל השבחה בגין תוכניות ג/4014 , ג/12970 , ג/6761
צפוןלב הגליל, עראבהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים822/ 10/ 2ערר על פטור מחובת בהיטל השבחה
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים839/ 12/ 2ערר בגין שומה מכרעת היטל השבחה תכנית ג'/12452
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים840/ 12/ 2ערר על שומה מכרעת בגין תכנית ג'/12452
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים845/ 11/ 2ערר היטל השבחה בגין תוכניות ג/668,ג/9169,ג/12906
צפוןלב הגליל, סח'ניןבקשה ועדה מקומית85/ 19290בית מגורים
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים860/ 11/ 2ערר על שמאי מכריע בגין תוכנית ג/14636
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים871/ 10/ 2ערר על היטל השבחה בגין תכנית ג'/12048
צפוןלב הגליל, עראבהבקשה ועדה מקומית88/ 19391בית מגורים חדש
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים896/ 11/ 2ערר על החלטת שמאי מכריע בתכנית ג'/12049
צפוןלב הגליל, עראבהבקשה ועדה מקומית9/ 19354תוספת קומת מגורים
צפוןלב הגליל, עראבהבקשה ועדה מקומית9/ 19384לגיטמציה לבנין קיים
צפוןלב הגליל, עראבהבקשה ועדה מקומית9/ 19385תוספת מגורים
צפוןלב הגליל, דיר חנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים902/ 10/ 2פיצויים מתכנית ג/לג/38/97/1232
צפוןלב הגלילערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים906/ 10/ 2תביעת פיצויים מתכנית ג/12051
צפוןלב הגליל, דיר חנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים907/ 07/ 2דחיית תביעת פיצויים
צפוןלב הגליל, עראבהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים99/ 04/ 2לגיטימציה לבנין קיים
צפוןלב הגליל, עראבהבקשה ועדה מקומיתא1/ 19382לגיטמציה לבנין קיים.
צפוןלב הגליל, עראבהבקשה ועדה מקומיתב1/ 19382בית מגורים
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 10003שינוי יעוד משטח חקלאי לתחנת תידלוק ושרותי דרך ס כ נ י ן
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 10004שינוי יעוד משטח מגורים א' לשטח למסחר, שינוי למתאר,סכנין
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 10006שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח למלאכה ושרותי דרך ושטח ציבורי פתוח - דיר חנא
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 10007שינוי יעוד משטח בית קברות למגורים, שינוי למתאר, דיר חנא09/08/2001
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 10008ביטול חלק מכביש 7 והפיכתו לאיזור מלאכה ותעשיה, שינוי למתאר, סכנין14/05/2000
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 10009שינוי יעוד ממגורים ב' לשטח לבניני ציבור, שינוי למתאר, עראבה
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 10010שינוי תוואי דרך גישה מס' 13, שינוי למתאר, סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 10011שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח לתעשיה ומלאכה זעירה, שינוי למתאר, סחנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 10012שינוי יעוד משטח לבניני ציבור לשטח מגורים א', שינוילמתאר, סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 10013שינוי תוואי כביש מס' 30 ושינוי יעוד ח"ח 84 לשטח לבניני ציבור, שינוי למתאר, ס
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 10021הקטנת רוחב דרך, שינוי למתאר, סכנין
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 1003 - צפוןשינוי יעוד חלק מחלקה 21 בגוש 19412 - דיר חנא06/07/1971
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 10104שינוי יעוד למגורים, שטחים ציבוריים ודרכים, שינוי למתאר, דייר חנא.23/10/2000
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 10106הקטנת רוחב דרך מס' 18 והקטנת קו בנין ל0-, שינוי למתאר, סכנין.
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 10107שינוי תוואי חלק מכבישים מס' 51, 59, שינוי למתאר, סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 10130הזזת תוואי דרך מס' 16 משטח מגורים לדרך קיימת, שינוי למתאר, סכנין.27/05/2003
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 10137שינוי לתכנית מתאר עראבה27/08/2002
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 10148שינוי יעוד מחקלאי חמגורים, שינוי למתאר, סכנין.
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 10281שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח למגורים א' ובנייני צבור והתווית דרכים, שינוי למ
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 10290ביטול דרך שבתחומה בתים קיימים ותכנון דרכי גישה, שינוי למתאר, עראבה09/02/2000
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 10309שינוי יעוד משטח לבנייני ציבור לשטח למגורים א', שינוי למתאר, סכנין
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 10326הסדרת כביש גישה למגרשים בשכונת בית א-זעתר, שינוי למתאר, עראבה02/02/2004
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 10327ביטול דרך מס' 200 והזזת דרך מס' 33 והצעת דרכי גישהשינוי למתאר, סחנין
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 10328שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח נופש וספורט, שינוי למתאר, דיר חנא.
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 10345שינוי תווי דרך גישה פנימית ברוחב 6 מ'12/07/2001
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 10387שנוי יעוד מבית קברות ושטח חקלאי לשטח לבנייני ציבורוהתוית דרך, שינוי למתאר, ערא08/02/2001
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 10407שינוי יעוד משטח למגורים א' לשטח חקלאי וביטול חלק מדרך, שינוי למתאר, סכנין
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 10408שינוי יעוד משטח למגורים א' לדרך, והקטנת קו בנין לאפס, שינוי למתאר, דיר חנא
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 10444שנוי יעוד משטח למגורים א' לתחנת תידלוק ושרותי דרך ומסחר, סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 10446שינוי יעוד משטח למגורים א' לחקלאי, שינוי למתאר, סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 10447הקטנת רוחב כביש מס' 14, שינוי למתאר, סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 10469שינוי יעוד מחקלאי למגורים א' ודרך גישה, שינוי למתאר, סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 10519שינוי יעוד מחקלאי לבנייני ציבור ומגורים א', שינוי למתאר, סכנין.
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 10520שינוי יעוד מחקלאי למלאכה ותעשיה זעירה, שינוי למתאר, סכנין.
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 10522שינוי יעוד ממגורים א' לחניון, שינוי למתאר, סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 10584שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח לבנייני ציבור - בית אבות גריאטרי, שינוי למתאר, ס
צפוןלב הגליל, משגב, עראבהתוכניתג/ 10598הרחבה לתכנית מתאר עראבה22/08/2012
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 10601שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח בית קברות, שינוי למתאר, סכנין.
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 10603שנוי יעוד משטח פרטי פתוח לשטח למגורים א' והזזת תוואי דרך מס' 17, שינוי למתא23/11/2000
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 10607שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מגורים א', שינוי למתאר, סכנין.
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 10608שינוי יעוד מחקלאי למגורים א', שינוי למתאר, סחנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 10704שנוי יעוד משטח למגורים א' למבני ציבור והזזת תוואי דרך, סכנין09/02/2000
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 10705הקטנת קו בנין בכביש מס' 29, דיר חנא16/04/2001
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 10706שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מסחרי משולב במגורים, שינוי למתאר, סכנין
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 10708שינוי יעוד משטח חקלאי לדרך, ביטול דרך קיימת ומגורים, שינוי למתאר, עראבה16/01/2003
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 10709שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח חקלאי מיוחד, עראבה
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 10710שינוי יעוד מחקלאי לתחנת תדלוק ושרותי דרך, שינוי למתאר, עראבה
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 10807שינוי יעוד משטח למגורים א' לשטח לתחנת תדלוק שרותי דרך ומסחר - סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 10852שינוי יעוד מדרך גישה למגורים ב', שינוי למתאר, סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 10854שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים א' והתווית דרך גישה,שינוי למתאר, סכנין
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 10857שינוי יעוד משטח חקלאי ובית קברות - לבית קברות ושטח מגורים א' והתווית דרכים
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 10867שינוי יעוד ממגורים א' למבני ציבור, שינוי למתאר, סכנין21/12/1999
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 10868שינוי יעוד מבנייני ציבור למגורים א', שינוי למתאר, סכנין
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 10970שינוי יעוד קרקע מחקלאי למגורים א', שצ"פ והתווית דרכים, דיר חנא
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 10978שינוי יעוד קרקע משטח חקלאי לשטח למגורים א' והתווית דרך, סכנין
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 11032שינוי יעוד ממרכז אזרחי ל מגורים א' והסדרת דרכי גישה - דיר חנא
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 11033שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח למגורים א' - דיר חנא
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 11034שינוי יעוד משטח לתעשיה ומלאכה זעירה לשטח למרכז אזרחי - סכנין
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 1104שנוי יעוד חלק מחלקה -דיר חנא04/06/1971