תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 11050תחנת תידלוק, תחנת רחיצה ושטיפה, מסעדה, אולם ארועיםושטח פרטי פתוח המיועד לשוק ל
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 11057שנוי תוואי דרך מס' 5 והסדרת מגרשים - דיר חנא
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 11104שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור מסחר ומלאכה (מפעל פלדה), סכנין01/02/2001
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 11179שנוי יעוד משטח חקלאי לשטח מגורים א', סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 11180שינוי יעוד משטח למגורים א' לשטח ספורט סכנין19/09/2000
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 11203שינוי יעוד משטח מלאכה ותעשיה זעירה לשטח מסחרי משולב במגורים - סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 11312שינוי יעוד משטח פרטי פתוח לשטח למגורים א' סכנין24/01/2007
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 11340שינוי יעוד מגרש 101 בשטח הבנוי בסכנין למגורים ב'
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 11439שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מגורים א' והתווית דרכי גישה סכנין
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 11440שינוי יעוד נקודתי משטח חקלאי לשטח למגורים א דיר חנא
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 11448שינוי יעוד משטח למבני ציבור לשטח מגורים א', סכנין
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 11484שינוי יעוד משטח ביניני ציבור לשטח למגורים א' עראבה ושינוי תוואי דרך24/05/2001
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 11536שינוי יעוד משטח בית קברות לשטח למרכז אזרחי ושינוי תוואי דרך סכנין27/01/2004
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 11601שינוי תוואי דרך גישה בסכנין ללא איחוד וחלוקה.25/06/2001
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 11618שינוי יעוד קטע מכביש מס' 12 לדרך להולכי רגל ולמגורים סכנין12/11/2001
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 11621ביטול דרך גישה קימת והצעת דרך גישה חדשה, איחו ד וחלוקה, סכנין17/05/2001
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 11637שינוי יעוד משטח שב"צ לדרך גישה והרחבת מגרש סכנין12/07/2001
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 11639שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור נופש ותיירות צמוד לדרך 805 עראבה
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 11640הצעת דרך גישה ברוחב 4 מטר דיר חנא
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 11646שינוי יעוד מחקלאי למגורים א', סכנין, מתאר 110/06/2004
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 1165 - צפוןשינוי יעוד חלק מחלקה 29 גוש 19389 - עראבה
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 11690שינוי תוואי דרך מס' 32
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 11736הרחבת דרך מס' 100 ושנוי יעוד ממגורים לשטח למבני צבור
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 11737התויית דרך גישה והצרת שב"צ21/03/2002
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 1174 - צפוןשינוי יעוד - סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 1176 - צפוןשינוי יעוד חלק מחלקה 108, גוש 19313 - סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 11773שנוי יעוד משטח לתעשיה לשטח מגורים א' משולב במסחר ושנוי תוואי דרך
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 11774התויית דרך גישה באזור תעשיה
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 11785שנוי יעוד משטח בנייני ציבור לשטח מגורים13/09/2001
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 11879מתן לגיטימציה למבנים קיימים ללא היתר בתוך תוואי דרך איזורית 805, סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 11880התווית דרך גישה מדרך איזורית 805 למגרשים והצעת חלוקה למגרשים, סכנין21/05/2002
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 11947שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח למסחר בצמוד לתחנת תדלוק קיימת בדרך 804 עראבה
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 1197 - צפוןשינוי יעוד חלקות 131-144 בגוש 19281 - סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 1198שנוי יעוד -סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 12048הקמת שכונת מגורים 'א' משולבת במסחר בצפון מזרח סכנין13/09/2005
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 12049הקמת שכונת מגורים א' בצפון מזרח סכנין באמצעות שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מגורי10/06/2004
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 12050הקמת שכונת מגורים משולבת במסחר בצפון מזרח סכנין, באמצעות שינוי יעוד משטח חקלאי02/02/2004
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 12051הקמת שכונת מגורים בסכנין, באמצעות שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים א', סכנין09/08/2006
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 12052הקמת בית ספר בדרום מזרח סכנין, באמצעות שינוי יעוד משטח חקלאי לשב"צ, סכנין04/02/2002
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 12053הקמת בריכת שאיבה באמצעות שינוי יעוד משטח חקלאי למתקנים הנדסיים, דיר חנא22/03/2004
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 12081שנוי תוואי והרחבת תוואי דרכים בדרום מערב סכנין02/08/2001
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 12127שינוי יעוד נקודתי משטח חקלאי לשטח למגורים במערב סכנין06/04/2003
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 12237שינוי יעוד משטח למגורים א' לשטח לשב"צ, הרחבת מבני ציבור, דיר חנא.
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 12260הקמת שכונה בת 12 יח"ד - שינוי יעןד משטח חקלאי למגורים א' לשצ"פ , ודרך סכנין.
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 12261הקמת 4 יח"ד באמצעות שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים א' ודרך גישה בסכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 12294הקמת מרכז מסחרי בצמוד לדרך 805 בסכנין10/07/2003
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 12301שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים א', והתווית דרכים, בדרום מזרח סכנין
צפוןלב הגליל, משגב, עראבהתוכניתג/ 12314שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח בנייני ציבור18/03/2003
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 1232 - צפוןתכנית מתאר דיר חנא28/02/1985
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 12332הגדלת זכויות וגודל מגרש ךתחנת תדלוק מאושרת בדרך 805
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 12352הקמת תחנת תדלוק ואזור מגורים משולב במסחר,בצמוד לדרך אזורית 805
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 12354שינוי תוואי דרכים ושינוי מיקום שצ"פ ושב"צ בתחום שכונה מערבית
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 12355הרחבת שכונה דרומית שנוי יעוד מחקלאי למגורים והתויית דרך
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 12425שנוי יעוד משטח מגורים ותעשיה מעורב למסחר
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 12427שנוי יעוד ותיקון תכניות מתאר מפורטות בצפון מזרח דיר חנא09/03/2004
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 12452תכנית מתאר לדרום מזרח סכנין - אזור ד'03/03/2005
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 12453שינוי יעוד משטח מגורים ומלאכה זעירה למרכז אזרחי, סכנין16/01/2003
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 12454שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מתקן הנדסי - תחנת שאיבה בדיר חנא
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 12455הצרת דרך מס' 23 בעראבה מ- 16 מ' ל- 12 מ'.
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 12456הגדלת זכויות בנייה במבנה מגורים קיים במערב דיר חנא
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 12457שינוי יעוד משטח למגורים א' לשטח בנייני ציבור בצפון מערב סחנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 12458שינוי יעוד משטח למגורים א' לשטח מבני ציבור , בצפון סכנין
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 12459שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח ספורט, דיר חנא
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 12460תכנית מתאר לדרום מזרח סכנין - אזור ג/216/02/2006
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 12461תכנון מחדש של הגלעין ההיסטורי בעיר סכנין
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 1248תכנית מתאר עראבה
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 12492שינוי יעוד משצ"פ למגורים א' צפון סכנין19/12/2002
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 12493שינוי יעוד מקודתי משטח מגורים לשטח מגוים א' בצפון מערב סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 12494שינוי משטח חקלאי לשטח שב"צ, מזרח סכנין16/06/2003
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 12495שינוי תוואי דרך מס' 33 והצרת תוואי דרך מס' 34 בצפון סכנין
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 12496שינוי נקודתי בזכויות הבניה ובקו הבנין בעראבה05/05/2003
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 12497שינוי תוואי והסדרת הצומת בין הדרים ע"ס 3,2 בצפון העיר סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 12498שינוי יעוד ממגורים א' לשטח למבני ציבור בדרום סכנין
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 12584שינוי יעוד מחקלאי לנופש ומסעדה, צמוד לדרך 806 מצפון לעראבה
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 12592שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח תעשיה ומסחר צמוד לדרך 805 במרכז סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 12640שינוי יעוד משטח למגורים לשטח למבני ציבור בדרום מערב סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 12708שינוי יעוד משטח מסחר משולב במגורים ומשטח חקלאי לשטח ספורט
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 12709הגדלת זכויות בניה וקוי בנין בחלקה 97 גוש 191419 במרכז דיר חנא19/12/2002
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 12710שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מגורים א' והתווית דרך בצפון מערב סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 12711שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח למבני ציבור, בדרום מזרח סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 12732קביעת גודל מגרש מינימלי וקו בניין בדרום מערב סחנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 12733הרחבת דרך גישה והתווית דרך גישה בדרום מזרח סכנין.
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 12734הקטנת קו בניין במגרש לא בנוי צמוד לדרך 805 לקו בניין אפס, במרכז סכנין.
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 12735הסדרת מערכת הדרכים העירונית בסכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 12736שינוי יעוד משטח לבנייני ציבור לשטח מגורים א' במרכז העיר סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 12743הגדלת אחוזי בניה , קביעת קוי בנין בצמוד לדרך אזורית 805 בסכנין.
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 12744הרחבת שטח למבני ציבור, הגדלת זכויות בניה וביטול תוואי דרך, בדרום מערב סכנין20/08/2007
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 12745ביטול חלק מדרך מס' 30 והתוית דרך מס' 19 בצפון דייר חנא13/02/2003
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 12788הסדרת התכנון מתחת לקו מתח עליון בשכונה הצפונית בעראבה.
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 12827ביטול שטח למבני ציבור ויעוד השטח למגורים א' ודרך גישה - מזרח סח'נין.
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 12828ביטול קטע מדרך מס' 25 ממזרח לשטח הבנוי והצרת יתרת הדרך לרוחב 8 מטר בסכנין.
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 12856שינוי נקודתי מאזור מגורים ב' לאזור מגורים א' וחלוקה בהתאם לקיים בדיר חנא
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 12860שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח ספורט צפונית לעראבה ליד דרך 804
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 12861שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים א' בדרום סחנין27/03/2006
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 12862ביטול דרך מס' 52 בסכנין והתויית דרך גישה כתחליף
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 12863הגדלת אחוזי בניה במגרש 10 בשטח הבנוי בעראבה
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 12906שינוי תקנון לישוב סכנין30/11/2004
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 12907שינוי תקנון לישוב עראבה15/03/2005
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 12908שינוי תקנון לישוב דייר חנא20/10/2003
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 12941הגדלת זכויות בניה, קוי בנין,גודל מגרש וחלוקה בחלקה 26 גוש 19316 בס'חנין24/01/2007