תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 12943ביטול חלק מדרך מס' 2 בעראבה והתויית דרך משולבת
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 12944הגדלת זכויות בניה, ביטול חלק מדרך 29 ושינוי קווי בנין וגודל מגרש בס'חנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 12946שינוי יעוד משטח חקלאי למתקן הנדסי למיון ומיחזור פסולת יבשה, סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 12967הגדלת זכויות בניה ושינוי קו בנין בחלקה 44 בגוש 19283 בצפון סח'נין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 13011הרחבת אזור התעשיה בצפון מזרח סכ'נין, הרחבה לתכנית ג/634219/09/2007
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 13012שינוי תוואי דרך גישה מס' 3 ולגיטימציה למבנה קיים16/06/2003
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 13013שינוי תוואי דרך מס' 24 ולגיטימציה למבנה קקים בצפון מערב סכנין
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 13014הסדרת דרך גישה לשטח מבני ציבור במרכז סכנין27/01/2004
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 13045הגדלת אחוזי בניה ומספר קומות באזור תעשיה , סחנין16/06/2003
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 13046שינוי מערך הדרכים בסח'נין - רביע דרום מערבי (רביע 3)
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 13047התווית דרך גישה וקביעת קוי בניין לחלקה בצמוד לדרך 805, במרכז סחנין.
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 13048איחוד וחלוקה ללא הסכמה והתויית דרך גישה למגרשים, בדרום מזרח, סחנין.27/06/2004
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 13071שנוי יעוד משטח מבני ציבור לשטח מגורים א' והתווית דרך גישה, עראבה18/03/2003
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 13072התווית דרך המקשרת בין דרך מס' 13 לדרך מס' 18 בצפון מזרח, סחנין07/07/2005
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 13073שינוי יעוד משטח חקלאי לתחנת תדלוק, בדיר חנא03/06/2009
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 13124שינוי יעוד משטח למבני ציבור למגורים א' בצפון סח'נין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 13125הגדלת זכויות בנייה ושינוי קו בניין בגוש 19284 חלקה 55 במזרח סח'נין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 13126שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מגורים א' בדרום סח'נין והתווית דרכי גישה
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 13127שינוי יעוד משצ"פ למגורים א' , לגיטימציה למבנה קיים בדרום עראבה
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 13128תוואי דרך מס' 22 בצפון סח'נין22/07/2003
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 13129שינוי יעוד משטח למבני ציבור למגורים א' בצפון מזרח עראבה17/04/2005
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 13130שינוי תוואי דרך בצומת ולגיטימציה למבנה קיים במרכז סח'נין
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 13144שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מגורים א', 7.5 דונם, בצפון הכפר דייר חנא
צפוןלב הגלילתוכניתג/ 13176שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח לשרותי דרך צמוד לדרך 805 בין סכנין ועראבה
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 13188שינוי יעוד משטח מגורים לשטח מסחר ומשרדים, תוספת לתכנית ג/ 3190 בסכנין16/06/2003
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 13210הסטת תוואי דרך מס' 40 ולגיטימציה למבנה קיים, בדרום מערב סכנין27/06/2004
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 13211שינוי יעוד מחקלאי למגורים משולב במסחר, בצפון מזרח סכנין
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 13246שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לשטח מגורים א' 1 במרכז השטח הבנוי בדייר חנא22/07/2003
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 1336שינוי יעוד -דיר חנא
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 1337שנוי יעוד -דיר חנא12/07/1973
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 13379הגדלת אחוזי בניה בח"ח 11 בגוש 19283 במרכז סכנין
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 1338שנוי יעוד חלקה -דיר חנא
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 13380שינוי יעוד משטח תעשיה ומגורים לשטח לתעשיה בצפון מזרח סכנין27/06/2004
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 13395שנוי יעוד משטח חקלאי לשטח למבני ציבור והתווית דרך, בדרום מערב סכנין
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 13396שינוי תוואי דרך מס' 7, הקטנת רוחבה ל - 11 מ' והקטנת קו הבניין, בדרום עראבה22/07/2003
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 1340שנוי יעוד -עראבה -(גניזה)
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 1343בית ספר מקיף -סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 13442הצעת דרך גישה והגדלת אחוזי בניה למתן לגיטימציה נקודתית לבניה בשטח הבנוי בסכנין22/07/2003
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 13443שינוי מערך הדרכים בסכנין - רביע צפון מזרחי
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 13444ביטול קטע מדרך והתויית דרך גישה חלופית22/07/2003
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 13460שינוי יעוד משטח מגורים א' לשטח שב"צ בשכונת כנאענה18/02/2004
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 13461הגדלת אחוזי בנייה, שינוי קווי בנין ומס' קומות ולגיטימציה לקיים במרכז דייר חנא08/02/2005
צפוןלב הגליל, משגב, סח'ניןתוכניתג/ 13482הקמת בית עלמין לישוב סכנין, בשטח שיפוט מוניציפלי מועצה אזורית משגב
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 13514שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים משולב במסחר, לגיטימציה במערב עראבה
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 13515הקטנת רוחב דרך מס' 101 ושינוי קוי בנין, במרכז סכנין26/02/2007
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 13516הגדלת זכויות בניה נקודתית והתאמה לתכנית ג/ 5582 המאושרת, בצפון סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 13539תכנית מתאר לדרכים בסכנין - גיליון 4 - רביע דרום מזרחי
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 13665שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור ספורט, בדרום דייר חנא05/04/2005
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 13682שינוי תוואי דרך מס' 1 במרכז סחנין
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 13683הקטנת רוחב דרך מס' 2 והרחבת דרך ל-6 מטר, מרכז עראבה
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 13684הקטנת תוואי חלק מדרכים 32 ו- 20 ל - 6 מטר, צפון עארבה
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 13686שינוי יעוד משב"צ לשטח מגורים ב' ושינוי תוואי דרך, מרכז סכנין
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 13687התווית דרך ברוחב 6 מטר והתחברות לדרך איזורית 805 בצפון מערב עראבה
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 13688ביטול חלק מדרך מס' 2 והתווית דרך גישה, בדרום מערב עראבה
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 13689שינוי תוואי דרך מס' 18 במערב עראבה
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 13693שינוי תוואי דרך מס' 26 בדרום עראבה
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 13694שינוי תוואי דרך מס' 2, מרכז עראבה
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 13699שינוי יעודמשטח למסחר לשטח לתעשיה ומלאכה, באזור התעשיה בסכנין27/06/2004
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 1378שנוי יעוד -עארבה
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 13855שינוי יעוד משטח לשב"צ לשטח מגורים א' בדר' - מע' סכנין:
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 13856תכנון הסדרי תנועה וחיבורים לדרך 805 בסכנין:
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 13857שינוי תוואי דרך מס' 18 בעראבה והצעת תוואי חלופי :
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 13858שינוי תוואי בצומת דרכים 9 ו 4 במזרח הכפר עראבה:
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 13859שינוי תוואי דרכים מס' 50 ו - 55 ומתן לגיטימציה למבנים במזרח עראבה:
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 13860שינוי תוואי בצומת דרכים 18 ו - 24 במערב עראבה:
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 13861שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח ספורט ונופש, סחנין
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 13862שינוי תוואי דרך מס' 8 והצרתו, במערב עראבה:07/07/2005
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 13863שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מגורים והתווית דרך, במזרח סחנין:
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 13864ביטול חלק מצומת בין דרכים 23 ו - 27 בצפון מזרח סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 13865ביטול רדיוס של צומת בין דרכים 11 ו - 19 מעל בניין קיים בצפון מזרח סכנין
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 13866שינוי תוואי דרך מס' 43 ולגיטימציה למבנים בדרום עראבה
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 13867שינוי תוואי דרך מס' 53 והסדרת הצומת במרכז עראבה
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 13868הצרת תוואי דרך מס' 23 בצפון מזרח עראבה
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 13869הרחבת סכנין לצפון - הקמת שכונה בת כ- 110 יח"ד בצפון סכנין
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 13886שמורת טבע בריכת דיר חנא04/09/2006
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 13925ביטול חלק מצומת דרכים מס' 3 8 ו - 25 בעראבה:
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 1393שנוי יעוד חלקה -עראבה -(גניזה)
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 13950הגדלת זכויות בניה, הקטנת קו בניין לדרך 805 במרכזס סכנין:
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 13951שינוי תוואי דרך מס' 27 בצפון עראבה:
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 13952שינוי תוואי דרך מס' 100 בצפון-מזרח עראבה:
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 13953שינוי תוואי דרך מס' 31 בצפון מערב עראבה:
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 13954שינוי תוואי דרך מס' 21 בצפון עראבה
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 13955שינוי תוואי דרך מס' 29 ולגיטימציה במרכז דייר חנא:
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 13956שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מגורים א', צפון מערב דיר חנא:
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 13957שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים א' והתויית דרך - דיר חנא:
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 13958הגדלת אחוזי בניה, שינוי קו בניין קידמי במרכז סכנין:24/07/2005
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 13959שינוי תוואי מס' 13 במרכז דיר חנא:08/02/2005
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 13960שינוי יעוד משטח חקלאי ומגורים א' לתחנת תדלוק במערב עראבה:
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 14017הגדלת זכויות בניה בשטח מסחר משולב במגורים, והסדרת חניה, בדרום מערב עראבה:
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 14018הגדלת זכויות בניה נקודתית בשטח שב"צ משולב במגורים, מרכז עראבה:
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 14019הגדלה נקודתית של זכויות בניה במרכז סכנין צמוד לדרך 805:12/08/2004
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 14020הצרת תוואי דרך מס' 39 בצומת דרכים 14 ו - 39 בצפון סכנין:
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 14021שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מגורים א', שכ' בת 16 דונם, 130 יח"ד
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 1403שנוי יעוד -דיר חנא
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 14227שינוי יעוד ממגרשים למגורים ליעוד שב"צ, שכונה צפון-מערבית סכנין:27/06/2004
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 14228שינוי יעוד משטח למגורים לשטח לשב"צ צפון מערב סחנין:27/06/2004
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 14229שינוי יעוד ממגרשים למגורים, ליעוד שב"צ ושצ"פ, דרום סח'נין:27/06/2004
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 14230שינוי יעוד ממגרשי מגורים למגרש שב"צ, דרום מערב סחנין:27/06/2004
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 14231הגדלת זכויות בניה, איחוד וחלוקה בהסכמה, קווי בנין ותכסית במרכז סכנין:12/12/2006
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 14232הגדלת זכויות בניה, הקטנת קו בניין במרכז עראבה: