תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 17240לגיטימציה לבריכת המים ודרך גישה, דיר חנא21/06/2010
צפוןלב הגליל, משגב, סח'ניןתוכניתג/ 17343הקמת בית קברות, סכנין
צפוןלב הגליל, משגב, סח'ניןתוכניתג/ 17402שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים ב' דרום מזרח, סחנין
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 1746שנוי יעוד -דיר חנא
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 17504תחנת תדלוק בין דיר חנא ועראבה
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 17618ביטול חלק מדרך והצעת שטח ציבורי פתוח, סכנין
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 17641תכנית מפורטת לשינוי יעוד משטח חקלאי וש.צ.פ למגורים ב', דרכים וש.צ.פ,
צפוןלב הגליל, משגב, סח'ניןתוכניתג/ 17642תכנית מפורטת לשינוי יעוד משטח חקלאי למגורים ב'. ש.צ.פ, ודרכים בסכנין.
צפוןלב הגליל, משגב, סח'ניןתוכניתג/ 17652תכנית מפורטת לשינוי יעוד משטח חקלאי למגוריפ ב',ש.צ.פ, ודרכים
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 17664שכונת בי"ס תיכון, עראבה10/04/2011
צפוןלב הגליל, משגב, סח'ניןתוכניתג/ 17738שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים ב' דרום מזרח סכנין22/07/2009
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 17745שנוי תוואי דרך מס' 54, סכנין21/06/2010
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 1778שנוי יעוד חלקה לאזור תעשיה ומלאכה - סכנין
צפוןלב הגליל, משגב, הרריתתוכניתג/ 17838תוכנית מתאר הררית - יחד22/08/2012
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 17844שנוי יעוד משטח חקלאי למגורים והסדרת דרך ושטחים פתוחים, סכנין
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 17847הסדרת מערך הדרכים מערב עראבה- עראבה
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 17868שנוי יעוד מחקלאי למגורים והסדרת דרך גישה ושטחים פתוחים, סכנין16/12/2010
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 17900שנוי יעוד מחקלאי לחקלאי מיוחד, סכנין15/05/2011
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 17929שנוי יעוד מחקלאי למגורים ב', סכנין
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 18024שינוי יעוד מחקלאי לתעשיה, מסחר ודרכים, עראבה
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 18025שינוי יעוד ממגורים א' לצורך הקמת בית אבות והגדלת תכסית, סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 18251ביטול חלק מדרך, הרחבת צומת ושנוי קווי בנין, סכנין17/03/2011
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 18253שינוי מחקלאי למגורים ב', שצ"פ ודרכים, סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 18255מגורים, תעשיה קלה מלאכהומסחר, סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 18282הרחבה בצפון סחנין
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 18361הסדרת דרך, העתקת חניון, שנוי משצ"פ למגורים ב' והקטנת קווי בנין, דיר חנא
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 18362שנוי יעוד לאזור למבנים ומוסדות ציבור והגדלת אחוזי בניה, סכנין
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 1838שינוי יעוד עראבה
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 1839שינוי יעוד להקמת בי"ס - עארבה
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 1850שנוי יעוד חלקה -דיר חנא
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 18504אזור מגורים ב', שצ"פ ודרכים, סכנין
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 1851שנוי יעוד -עארבה
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 18571שנוי יעוד ממגורים א' למסחר ותחבורה, מגורים ומסחר, סכנין
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 18601שנוי תוואי דרך מס' 100, עראבה01/12/2011
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 1867שנוי יעוד -עראבה
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 18694שנוי יעוד מחקלאי למגורים, שצ"פ ודרכים, סכנין26/01/2012
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 18700ביטול דרכים ושנוי יעוד למגורים, עראבה
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 18739הסדרת מערך הדרכים ושנוי יעוד קרקע, דרום מערב עראבה
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 18748הגדלת אחוזי בניה תכסית בניה ומספר יח"ד, סכנין10/08/2011
צפוןלב הגליל, משגב, סח'ניןתוכניתג/ 18757שנוי בהוראות וזכויות בניה, סכנין21/07/2011
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 1879שנוי יעוד -עראבה -(גניזה)
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 18797שנוי יעוד משטח לבנייני ציבור למגורים ב', סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 18845שנוי יעוד ממגורים א' למוסדות ציבור ושנוי בהוראות וזכויות בניה, סכנין10/08/2011
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 18855שינוי בהוראות וזכויות בניה, דיר חנא01/12/2011
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 18880ביטול דרכים ושנוי יעוד למגורים, עראבה
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 18890שנוי יעוד ממגורים א' לבנייני ציבור ומגורים ושנוי קו בניין קדמי, עראבה
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 18891ביטול ו/או שנוי תוואי דרך והצעת דרכים חלופיות ושנויים ביעדים, עראבה
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 18976שנוי יעוד מתעשיה ומלאכה לתעשיה ומלאכה זעירה ומעל מגורים, סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 18977שנוי יעוד ממגורים א' לשטח מבנים ומוסדות ציבור, סכנין06/08/2012
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 18979שנוי ואיחוד הוראות בניה באזורי מגורים ותעשיה ומלאכה זעירה, עראבה
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 19066שנוי יעוד ממגורים א' לבנייני ציבור ומגורים ושינוי קו בניין, עראבה
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 19075שינוי יעוד מחקלאי לספורט ונופש, סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 19076שינוי בקווי בניין בהתאם למסומן בתשריט והגדלת אחוזי בנייה, סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 19089הגדלת אחוזי בניה, מספר קומות וגובה בניין, סכנין
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 19104שכונה מספר 10 בעראבה מזרח- הודעה לפי סעיף 77-78 לחוק התכנון והבניה.
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 19179שנוי תוואי דרך מס' 19, והקטנת קווי בניין, דיר חנא13/03/2012
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 19251שטח לתעשיה ומלאכה זעירה ומעליו מגורים, סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 1943שנוי יעוד -סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 1944קביעת שטח למגורים -סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 19448תוספת שטח למגורים, במערב סכנין, סכנין11/09/2012
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 19478שינוי יעוד מתעשיה ומלאכה זעירה למגורים ומסחר, סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 19511הגדלת אחוזי בניה , מס' קומות וגובה הבנין, תכסית קרקע ושינוי קווי בנין, סכנין22/08/2012
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 19563הגדלת אחזוי בניה תכסית בניה ומספר יח"ד סכנין19/11/2012
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 19586שינוי יעוד מדרך לביל הולכי רגל - סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 19598הגדלת אחוזי בניה מס' יח"ד ותכסית הבניה סכנין
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 19606שינוי קווי בנין לפי המסומן בתשריט והוראות נוספות דיר חנא
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 19624שינוי יעוד מבניני ציבור למגוריים ב' סכנין
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 1964שנוי יעוד חלק 8 , עראבה
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 19682שינוי במערך הדרכים וקביעת קווי בנין - סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 19689שינו יעוד משטח חקלאי לשטח ספורט ונופש סכנין
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 19712שינוי יעוד ממבני ציבור למגורים ומבני ציבור דיר חנא
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 19725שינוי תוואי דרכים מס' 39 - ו 35 סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 19727תוספת שטח למגורים בדרום סכנין.
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 19758הגדלת אחוזי בניה ל - 120% במקום 100% ושינוי קווי בנין דיר חנא
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 19791ביטול קטע דרך הרחבת צומת ושינוי קווי בנין וגודל מגרש מינימלי עראבה
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 19861שינוי יעוד מחקלאי למסחר,תעשיה,שצ"פ ודרכים - סכנין
צפוןלב הגליל, משגב, סח'ניןתוכניתג/ 19876מתחם צפון - מזרח סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 19889קרית חינוך - סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 19916הגדלת אחוזי בנייה שינוי קווי בניין ,הגדלת מס' קומות וגובה הבניין סכנין
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 19920תוכנית מפורטת להסדרת מערך הדרכים ושינוי יעוד קרקע דרום מערב עראבה
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 19928שינוי תוואי דרך והסדרת קווי בניין .
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 19957הגדלת זכויות בניה ותכסית קרקע והקטנת קווי בניה סכנין
צפוןלב הגליל, משגב, סח'ניןתוכניתג/ 19958שינוי יעוד מחקלאי למגורים שצ"פ והזזת דרך, סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 19965הגדלת אחוזי בנייה,שינוי תכליות ושינוי גודל מגרש מינמאלי, סכנין .
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 19987הצרת דרך מס' 12 , סכנין .
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 19990הגדלת אחוזי בנייה,מספר קומות וגובה הבניין, סכנין .
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 20011איחוד וחלוקה מחדש ללא הסכמת הבעלים - סכנין21/05/2012
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 20042שינוי יעוד משטח לבניני ציבור למגורים ב' דרכים ושצ"פ
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 20051שינוי יעוד משטח לבניני ציבור למגורים ב ושינוי קווי בנין בהתאם למסומן, סכנין
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 20070שכונה מזרחית עראבה - שכונת ואדי חוסיין, עראבה
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 20113ביטול ושינוי תוואי דרך ותוספת זכויות בניה - עראבה
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 20149איחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים והצעת דרך משולבת סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 20161הגדלת אחוזי בניה תכסית ויח"ד והקטנת קווי בניה, סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 20162הגדלת אחוזי בניה, גובה המבנה, מס' קומות ושינוי בקווי בניה, סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 20189תוספת שטח למגורים בדרום סכנין, סכנין
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 20191שינוי במערך הדרכים וקווי בנין, במערב עראבה
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 2023חלוקת מגרשים, עראבה -(גניזה)
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 20250תוכנית מפורטת לשינוי תוואי דרך מס' 100 בדיר - חנא.
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 2028שנוי יעוד -עראבה - גניזה)
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 2033יעוד חלקה -דיר חנא15/06/1978