תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 20362שינוי בהוראות וזכויות בניה ושינוי יעוד ממגורים למגורים ומסחר, סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 20536הקטנת קווי בנין, סכנין
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 2054בית ספר, עראבה
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 2072שנוי יעוד, סכנין31/03/1986
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 2105שנוי יעוד -דיר חנא28/10/1976
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 2109שנוי יעוד חלקה -להקמת בית ספר -עראבה - (גניזה)
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 2110שינוי יעוד למגורים-עראבה
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 2120שנוי יעוד, דיר חנא נחל צלמון - (גניזה)
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 2124שנוי יעוד, סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 2128חלוקת חלקה, סכנין - (גניזה)
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 2131שנוי יעוד חלקה -עראבה - (גניזה)
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 2132שנוי יעוד חלקה -עראבה
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 2133שנוי יעוד חלקה -עראבה
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 2134שנוי יעוד למגורים -עראבה
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 2148חלוקת חלקה -סכנין
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 2150חלוקת השטח למגרשי מגורים.
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 2158יעוד חלקות למגורים -דיר חנא
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 2184שינוי יעוד לתחנת תידלוק -סכנין23/05/1985
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 2220חלוקת מגרשים לבניה -סכנין
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 2288שינוי יעוד חלקה -עראבה - (גניזה)
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 2335חלוקה -עראבה
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 2336שנוי יעוד למגורים -עראבה
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 2354חלוקת חלקה - דיר חנא
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 2355שינוי יעוד חלקה למגורים - עראבה -(גניזה)
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 2378חלוקת חלקה -דיר חנא08/06/1978
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 2385חלוקת מגרשים לבניה -סכנין - (גניזה)
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 2387חלוקת מגשים לבניה -עראבה
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 2388חלוקת מגרשים לבניה -עראבה -(גניזה)
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 2389חלוקת מגרשים לבניה -עראבה -(גניזה)
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 2390חלוקת מגרשים לבניה -עראבה -(גניזה)
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 2398שינוי יעוד חלק מחלקה 95 - דיר חנא30/08/1984
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 2440חלוקת חלקה למגרשים, עראבה
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 2502חלוקת מגרשים -סכנין09/05/1996
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 2522חלוקת מגרשים, עראבה -(גניזה)
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 2530שנוי יעוד למגורים -דיר חנא04/01/1979
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 2536חלוקת חלקה -סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 2600חלוקת חלקה -סכנין
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 2674שנוי יעוד למגורים, עראבה
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 2675שינוי יעוד למגורים - עראבה30/03/1978
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 2705חלוקת חל' למגרשי בניה -דיר חנא
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 2759חלוקת מגרשים לבניה -דיר חנא
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 2761חלוקת מגרשים לבניה -עראבה
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 2769חלוקת מגרשים לבניה -סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 2773חלוקת מגרשים לבניה, סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 2782חלוקת מגרשים, סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 2783חלוקת מגרשים, סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 2790חלוקת חלקה, סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 2791חלוקת מגרשים לבניה, סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 2792חלוקת מגרשים לבניה -סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 2793חלוקת מגרשים -סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 2794חלוקת מגרשים לבניה, סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 2846חלוקת מגרשים, סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 2847חלוקת מגרשים לבניה -סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 2848חלוקת מגרשים, סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 2849חלוקת מגרשים סכנין - (גניזה)
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 2865שנוי יעוד לבית ספר ומגרש לכדורגל -דיר חנא12/02/1981
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 2873חלוקת מגרשים -סכנין
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 2884שנוי יעוד למגורים -עראבה02/08/1988
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 2906חלוקת מגרשים -סכנין
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 2909שנוי יעוד לבית ספר בכפר עראבה09/08/1979
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 2910שנוי יעוד למגורים, עראבה
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 2933חלוקת מגרשים לבניה -דיר חנא
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 2935שינוי יעוד למגרש כדורגל -סכנין
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 2949חלוקת מגרשי בניה -דיר חנא
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 2950חלוקת מגרשי בניה -דיר חנא
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 2951חלוקת מגרשים לבניה -דיר חנא09/03/1980
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 2964חלוקת מגרשים לבניה, סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 2965חלוקת מגרשים לבניה, סכנין
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 2980חלוקת מגרשים - דיר חנא
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 2984שינוי יעוד מחקלאי למלאכה - סכנין25/03/1982
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 2985חלוקת מגרשים לבניה -סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 2995חלוקת מגרשים לבניה -סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 2996חלוקת מגרשים לבניה -סכנין
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 3011שנוי יעוד למגורים, דיר חנא
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 3013כביש מס' 235 ראמה צלמון, עראבה09/03/1980
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 3042שנוי יעוד למגורים -דיר חנא - (גניזה)
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 3090שנוי יעוד למגורים -דיר חנא
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 3091שנוי יעוד וחלוקה למגרשי בניה -דיר חנא23/02/1984
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 3139שנוי יעוד למגורים, עראבה - (גניזה)
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 3144שנוי יעוד למגורים, סכנין
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 3145שנוי יעוד למגורים, עראבה -(גניזה)
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 3146שנוי יעוד למגורים, עראבה
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 3166שינוי יעוד למלאכה - סכנין17/06/1982
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 3190שנוי יעוד לתחנת תידלוק -סכנין14/04/1983
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 3217חלוקת מגרשים לבנית מגורים -סכנין14/07/1989
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 3299שנוי יעוד למגורים -דיר חנא
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 3321שנוי יעוד למגורים -סכנין
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 3322שנוי יעוד וחלוקה למגורים -עראבה
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 3350שנוי והרחבה תווי דרך -דיר חנא - (גניזה)
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 3354יעוד שטח למגורים -סכנין - (גניזה)
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 3356שנוי יעוד למגורים -עראבה - (גניזה)
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 3435שינוי יעוד חלקה - עראבה - (גניזה)
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 3463שנוי יעוד למגורים, סכנין - (גניזה)
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 3492שנוי יעוד למגורים ותעשיה זעירה-דיר חנא דרומית17/12/1992
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 3494שינוי יעוד למגורים - סכנין11/05/1987
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 3496שנוי יעוד למגורים, עראבה
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 3497שנוי יעוד למגורים, עראבה
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 3523שנוי יעוד למגורים, דיר חנא - (גניזה)
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 3544שנוי יעוד למגורים -סכנין06/02/1986
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 3545יעוד שטח לחלוקה -עראבה