תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 3546יעוד שטחים למגורים וחלוקה למגרשים -עראבה03/01/1984
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 3552שנוי יעוד לתעשיה, סכנין - (גניזה)
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 3603שנוי יעוד למגורים -עראבה
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 3604שנוי יעוד למגורים -עארבה - (גניזה)
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 3631שנוי יעוד למגורים וחלוקה -עראבה - (עארבה)
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 3668שנוי יעוד למגורים, סכנין - (גניזה)
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 3669שנוי יעוד לתחנת דלק, סכנין - (גניזה)
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 3696שנוי יעוד למגורים, סכנין
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 3821שינוי יעוד לתחנת תידלוק -דיר חנא05/01/1984
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 3822שינוי יעוד למגורים גוש 19428 חל' 1-3 דיר חנא
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 3823שנוי יעוד למגורים, דיר חנא
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 3827שנוי יעוד לתעשיה, סכנין - (גניזה)
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 3842שנוי יעוד למגורים13/06/1991
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 3866שנוי יעוד למגורים עראבה
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 3936שנוי יעוד למגורים -סכנין - (גניזה)
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 3943שנוי יעוד למגורים -עראבה - (גניזה)
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 3965שנוי יעוד מחקלאי למגורים, עראבה03/03/1983
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 3966שנוי יעוד מחלקאי למגורים, עראבה03/03/1983
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 4014תכנית מתאר עראבה22/01/1987
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 4086שנוי יעוד למגורים, דיר חנא
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 4088שנוי יעוד לתחנת דלק, סכנין - (גניזה)
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 4100שינוי יעוד למלאכה ותעשיה - (גניזה)
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 4217שנוי יעוד למגורים, סכנין
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 4287שנוי יעוד לתחנת תידלוק גוש 19418 חלקה 7א דיר חנא (גניזה)
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 4303הרחבת תחום בניה בדיר חנא - (גניזה)
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 4351שינוי יעוד לתעשיה - (גניזה)
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 4767שנוי יעוד לתעשיה, סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 4893שינוי יעוד לבנין צבורי
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 4898שנוי יעוד למלאכה, דיר חנא - (גניזה)
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 4936שנוי יעוד למוסדות צבור, מגורים ותעשיה זעירה עראבה
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 498 - צפוןתחום בניה - עראבה04/04/1963
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 5063שנוי יעוד למגורים, סכנין - (גניזה)
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 5092שנוי יעוד למגורים, סכנין - (גניזה)
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 515תחום בניה -דיר חנא
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 5243שינוי יעוד למבני ציבור ומגורים
צפוןלב הגליל, משגבתוכניתג/ 5302דרך מס' 805, קטע יובלים אשחר27/05/2003
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 5314שנוי יעוד למגורים, עראבה - (גניזה)
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 5343מכון טיהור לשפכים ומגאר לקולחים
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 5378שינוי יעוד למגורים - (גניזה)
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 5422הקטנת קו בנין מציר דרך מס' 805 ל- 40 מטר, שינוי למתאר, עראבה.02/09/1997
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 5582הגדלת אחוזי בניה, סכנין10/03/1994
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 5735שנוי יעוד למגורים, סכנין - (גניזה)
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 5754שנוי יעוד למגורים - (גניזה)
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 5755שנוי יעוד למגורים, דיר חנא - (גניזה)
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 5762שינוי יעוד לשטח ציבורי , גוש 19279 חל' ,51 סכנין21/11/1991
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 5763שנוי יעוד למגורים
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 5859שנוי יעוד למגורים, סכנין
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 5860תחנת תידלוק ושרותי דרך - עראבה29/08/1999
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 5886שנוי יעוד למגורים, עראבה - (גניזה)
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 6021שנוי יעוד לתעשיה (בית בד), סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 6027שינוי יעוד למוסך ולמבנה שרות
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 6060יעוד שטח למגורים סכנין - (גניזה)
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 6061יעוד שטח למגורים, סכנין16/04/2001
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 6112שינוי יעוד למגורים - (גניזה)
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 6136שנוי יעוד למגורים, סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 6137שינוי יעוד למגורים סכנין - (גניזה)
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 6143שינוי יעוד למגורים עראבה - (גניזה)
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 6194יעוד שטח למגורים, סכנין - (גניזה)
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 6195יעוד שטח לבית קברות
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 6209שנוי יעוד למגורים, סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 6210שנוי יעוד מתעשיה למגורים, סכנין - (גניזה)
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 6264שינוי יעוד למגורים - (גניזה)
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 6267דיר חנא צפונית18/11/2008
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 6272שינוי יעוד לשרותי דרך - (גניזה)
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 628סכנין דרום09/12/1965
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 629 - צפוןחלוקה בחלקה 50 בגוש 19274 - סח'נין15/07/1965
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 6294שינוי יעוד למגורים
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 6298שנוי יעוד למגורים, סכנין - (גניזה)
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 6299הצעת דרך מעבר
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 632 - צפוןחלוקת מגרשים בסכנין הכפר22/07/1965
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 6332שנוי יעוד למגורים, סכנין - (גניזה)
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 6333שנוי יעוד למגורים, סכנין - (גניזה)
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 6337תיקון תוואי כביש - דיר חנא
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 6342אזור מלאכה תעשיה וספורט -סכנין15/09/1991
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 6343שנוי יעוד לתעשיה, סכנין - (גניזה)
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 6344שנוי יעוד למגורים - (גניזה)
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 6345שנוי יעוד למגורים - (גניזה)
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 6370שינוי יעוד למגורים, דיר חנא08/08/1996
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 6371שינוי יעוד למגורים ודרך -סכנין01/03/2001
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 6379שינוי יעוד למגורים - (גניזה)
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 6386מגורים ומבני ציבור סכנין28/01/1993
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 6390שנוי יעוד למגורים, סכנין - (גניזה)
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 6438שנוי יעוד למגורים - (גניזה)
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 6468שינוי יעוד למגורים
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 6483שינוי תוואי דרך מוצעת - (גניזה)
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 6486שנוי יעוד למגורים -(גניזה)
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 652עראבה הדרומית22/07/1965
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 654חלוקת מגרשים בדיר חנא10/02/1966
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 655 - צפוןמגרשים בדיר חנא המערבית21/07/1966
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 6552שינוי יעוד לתעשייה עראבה.
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 6622שינוי יעוד מחקלאי למגורים
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 6626שינוי יעוד מחקלאי למגורים והרחבת דרך גישה עראבה - (גניזה)
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 6630שינוי יעוד למגורים - (גניזה)
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 6671יעוד שטחים למגורים , מבני ציבור ודרכים.16/03/1995
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 6672שינוי יעוד למגורים
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 6673שינוי יעוד למגורים - (גניזה)
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 6674שינוי יעוד למגורים - (גניזה)
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 668תכנית מתאר סכנין30/04/1992
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 6702שינוי יעוד למגורים
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 6730שינוי יעוד לתעשייה - (גניזה)