תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 6757שנוי לתקנון תכנית מתאר -דיר חנא05/03/1992
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 6761שנוי לתקנון תכנית מתאר -עראבה01/09/1994
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 6780שנוי יעוד למגורים, סכנין - (גניזה)
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 6804השכונה המזרחית
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 6813ביטול איחוד וחלוקה שאיננה מתאימה למציאות סכנין
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 6866שינוי יעוד למגורים בגוש 19346 ובחלקי חלקות ,10 11 עראבה
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 6891שנוי יעוד מחקלאי למגורים עראבה
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 6947שנוי יעוד למגורים שנוי למתאר -סכנין03/02/2003
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 6952שנוי יעוד מאזור חקלאי לאזור מסחרי ושירותי דרך - סכנין - (גניזה)
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 6970שנוי תואי דרך מס' 22 -עראבה06/02/1994
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 6971שינוי יעוד מחקלאי למוסך ומבנה שירות שינוי למתאר -סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 7004בתים אפורים -סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 7005בתים אפורים סכנין
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 7007בתים אפורים עראבה.
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 7016שנוי מחקלאי לאזור מגורים א' , דיר חנא
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 7019שנוי יעוד מחקלאי למלאכה, דיר חנא.
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 7024שינוי יעוד מחקלאי לתחנת תידלוק, עראבה. (גניזה)
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 7026שינוי יעוד לאזור תעשיה, סכנין.26/08/1993
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 7125שינוי יעוד ממגורים א' לבניני ציבור -עראבה
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 7126שינוי יעוד מחקלאי למגורים שינוי למתאר סחנין (גניזה)
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 7135שינוי יעוד מאיזור מגורים לאיזור לבניני ציבור סכנין16/04/2001
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 7142ביטול כביש מוצע שינוי למתאר,סכנין30/04/1992
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 7191שינוי החלוקה בגוש 19412 חלקה 10 ,דיר חנא (גניזה)
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 7210שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לשטח לתחנת תידלוק עראבה - (גניזה)
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 7240שינוי לתכנית המתאר מספר ג / 4041 - עראבה.01/04/2004
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 7279הנחיות לבנית מבנה לול לגידול עופות לבשר -סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 7345הזזת כביש -סכנין27/08/1995
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 7366שינוי יעוד ממבני ציבור למגורים-עארבה
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 7371ביטול כביש מס'40 ברוחב 12 מ'-סכנין07/09/1995
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 7442שנוי יעוד משטח מגורים למבני ציבור, סכנין (גניזה)
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 7452הקטנת רוחב דרך מס' 67 , סכנין16/12/1993
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 7460הזזת תואי כביש מס' ,33 סכנין14/11/1993
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 7462הזזת כביש והתאמת צומת, סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 7494ביטול דרך גישה והצעה לדרך אחרת, סכנין03/02/2003
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 7514שינוי לתקנון תכנית המתאר - סכנין27/08/1995
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 7538יעוד שטח למגורים והקטנת רוחב כביש מס' 15 , סכנין21/06/2000
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 7574שנוי יעוד משטח חקלאי לשטח למלאכה ותעשיה זעירה , שינוי למתאר, סכנין.21/03/2002
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 7586הצעת דרך גישה, ביטול חלק מכביש, סכנין25/12/1994
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 7595ביטול דרך להולכי רגל, סכנין30/12/1993
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 7637הזזת חלק מתואי כביש מוצע, סכנין06/02/1994
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 7650שנוייעוד משטח חקלאי לשטח לשירותים הנדסיים (תחנת מעבר), עראבה16/12/2010
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 7654שינוי יעוד מחקלאי למרכז ספורט בגוש 19378 חלקה 25 שינוי למתאר עראבה.18/02/2004
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 7656שנוי יעוד מאזור מגורים לשטח לבניני ציבור, דיר חנא
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 7657שנוי יעוד מאזור תעשיה לאזור מגורים, שרותי דרך ודרכים, דיר חנא
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 7712שנוי יעוד מאזור חקלאי לאזור ספורט, דיר חנא
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 7716ביטול דרך מוצעת בהצעת דרך חלופית, סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 7720שנוי יעוד למגורים, כבישים ושטח לבניני ציבור, סכנין31/10/1999
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 7750הפיכת קטע מכביש מס' 12 , סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 7795ביטול דרך מוצעת והצעת דרך חליפית, סכנין04/08/1994
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 780שנוי יעוד חל' 80 -עראבה07/09/1978
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 7824תכנון השטח מחדש על מנת לפתור בעיות גישה לכל הבתים דיר חנא
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 7825תכנון השטח מחדש על מנת לפתור בעיות גישה לכל הבתיםדיר חנא
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 7826שנוי יעוד משטח חקלאי למלאכה ותעשיה זעירה ושירותי דרך, דיר חנא03/05/2001
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 7857שנוי יעוד מקרקע חקלאית למגורים, סכנין16/01/2003
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 7894שנוי יעוד מדרך לאזור מגורים א', עראבה (גניזה)
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 7896הזזת דרך מספר 75 בין כבישים ראשיים מספר 16, 15, שינוי למתאר, כפר סכנין.18/06/1996
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 7897שנוי יעוד להקמת בריכת מי שתיה סגורה, עראבה21/12/1998
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 7899הקטנת רוחב כביש, סכנין04/08/1994
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 7917שנוי יעוד משטח חקלאי ליעודים אחרים, עראבה
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 8000הפיכת קטע מכביש מס' 42 לדרך להולכי רגל , סכנין06/07/1995
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 8006שנוי יעוד משטח חקלאי לשטח לתעשיה ושירותי דרך עראבה
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 8007שנוי יעוד מאזור חקלאי לאזור תיירות ונופש, סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 8013הקטנת תוואי דרך מס' 10 ל- 6 מ' , סכנין
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 8046שנוי תוואי דרך מס' 8 ושנוי קו בנין, עראבה28/07/1994
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 8111הזזת כביש ושנוי יעוד, סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 8164שנוי יעוד משטח חקלאי לתחנת תידלוק, סכנין01/09/1996
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 8185ביטול חלק מכביש מס' 43 סכנין12/10/1995
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 8195שנוי יעוד מאזור חקלאי לאזור מגורים א', סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 8205הקטנת שטח ציבורי והפיכתו למגורים, סכנין23/08/1994
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 8230שנוי תואי דרך ברוחב 2 מ', סכנין23/02/1995
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 8247יעוד לשטח מגורים, סכנין17/05/2001
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 8249יעוד שטח למכון טיהור שפכים, עראבה
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 8296שנוי יעוד מקרקע חקלאית לתחנת תידלוק ושירותי דרך עראבה
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 8299שנוי יעוד משטח למגורים לשטח למבני ציבור, סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 8301יעוד השטח להקמת בית ספר והקצאת חלק למגורים, סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 8335שנוי יעוד משטח חקלאי לשטח חקלאי מיוחד, סכנין
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 8338שנוי יעוד משטח חקלאי להקמת רפת, דיר חנא08/09/1996
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 8363שנוי יעוד משטח חקלאי לשטח מגורים א', דיר חנא (גניזה)
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 8389שנוי יעוד משטח חקלאי לשטח לתחנת תידלוק, עראבה16/02/1997
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 8399שינוי יעוד משטח לבניני ציבור לשטח לבניני ציבור ומגורים, עראבה18/11/1998
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 8400שנוי יעוד משטח חקלאי לשטח מגורים א', דיר חנא (גניזה)
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 8413תכנית מספר ג / 8413 דרך גישה לחלקה מספר 97 שינוי למתאר סכנין.
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 8444שינוי קו דרך גישה מספר 6 סכנין. - (גניזה
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 8464שינוי יעוד מאזור חקלאי לבניני צ יבור, עראבה
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 8485שינוי יעוד השטח ממגורים א' לאיזור לתכנון בעתיד בגוש 19272 בחל' 10, שינוי למ
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 8493ביטול חלק מכביש מס' 94 ושינוי יעוד למגורים, שינוי למתאר, סכנין - (גניזה
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 8502שינוי יעוד ממגורים לשטח לבניני ציבור, שינוי למתאר סכנין18/06/1996
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 8503ביטול חלק מכביש מספר 54 והצעת המשכיות לכביש מספר 55 בגוש 19287 בחלק מ26-, 27,
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 8506ביטול כביש מס' 51 שעל בתים קיימים והצעת דרכים חלופיות, שינוי למתאר, דיר חנ
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 8553ביטול כביש מס' 25 והצעת דרך גישה, סכנין21/07/1996
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 8568שנוי יעוד מחקלאי לשרותי דרך, עראבה - (גניזה) (גניזה)
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 8586שינוי רוחב כביש מס' 1 , והצעת דרך גישה , סכנין
צפוןלב הגליל, דיר חנאתוכניתג/ 8626שינוי מע' כבישים ע"מ להקטין הנזק הנגרם לחלקות. (גניזה)
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 8633שינוי יעוד מחקלאי לאזור ספורט והצעת דרך גישה. שינוי למתאר - כפר סכנין.18/06/1996
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 8653ביטול חלק מדרך קיימת מס' 1 גוש 19290 והפיכתו למגורים א'.14/07/1996
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 8689שינוי יעוד ממגורים א' לשטח ציבורי כפר סכנין
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 8735שינוי למתאר, סכנין, הקטנת רוחב כביש מס' 20.18/06/1996
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 8737הקטנת רוחב דרך מס' 61 וקו בנין אפס וביטול חלק מדרךוהפיכתה למגורים א', שינוי למ
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 8743שינוי יעוד ממגורים א' לשטח פרטי פתוח, כפר סכנין.15/08/1996
צפוןלב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 8744שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לשטח מלאכה ותעשיה כפר סכנין. - (גניזה)