תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 10378מגורים בשכונה צפונית, תמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 10412תחנת תידלוק ושירותי דרך ובנין מסחרי, טמרה
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 10462תוספת מגורים ומסחר בכניסה לישוב כאבול12/08/1999
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 10552הרחבת מתאר - כאבול07/09/2004
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 10639תחנת תדלוק - תמרה
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 10962בית אבות בכאבול
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 11061שנוי יעוד ממגורים למגורים משולב במסחר - כאבול21/06/2000
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 11073מתקן למילוי גז, תמרה08/06/2003
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 11177תחנת שאיבה ראשית לשפכים בכאבול16/04/2001
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 11406דרך גישה לתמרה - חבור לדרך גישה למצפה אביב ודרך אזורית 781, מתאר 1
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 1167שנוי יעוד חלק מחלקה -כבול
צפוןשפלת הגליל, שעבתוכניתג/ 11679תחנת שאיבה לביוב27/08/2002
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 11847שינוי יעוד מחקלאי לשרותי דרך ומסחר
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 11917שינוי יעוד מחקלאי לשרותי דרך, נופש ובילוי
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 12004שינוי יעוד מחקלאי לשטח למבנה ציבור27/08/2002
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 12005הגדלת שטח לאזור תעשיה05/11/2002
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 12006שינוי יעוד מחקלאי למגורים
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 12007שינוי יעוד מחקלאי לנופש וספורט
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 12066שינוי יעוד מחקלאי למגורים מעורב במסחר
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 12067מרכז נופש וספורט26/08/2004
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 12068הגדלת שטחים עיקריים על חשבון שטחי שרות
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 12268אזור נופש וספורט, תמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 12269אזור נופש וספורט, תמרה
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 12403שרותי דרך09/03/2004
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 1245תכנית מתאר -תמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 12702תחנות תדלוק בדרגה ב'
צפוןשפלת הגליל, שעבתוכניתג/ 12703תחנת תדלוק מסוג ג'11/05/2004
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 12704מתחם לאזור ספורט
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 12754יעוד שטח למסחר, שרותי דרך ופארק מים
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 12832תחנת תדלוק מדרגה א'
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 12833מרכז לסיוע ושיקום
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 1285תמרה מפעלי תעשיה ומלאכה -תמרה
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 1287שנוי יעוד בכבול
צפוןשפלת הגליל, שעבתוכניתג/ 1288חלוקה -שעב16/03/1972
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 13030הרחבת שטח למגורים, כאבול
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 13074דרך גישה דרומית לטמרה
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 1309שנוי יעוד חלקה -כבול
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 13218שינוי יעוד ממגורים לשטח למבנה ציבור23/05/2004
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 13219שינוי יעוד לשטח למבנה ציבור11/05/2004
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 13220שינוי יעוד לשטח למבנה ציבור26/08/2003
צפוןשפלת הגליל, שעבתוכניתג/ 13232יעוד שטח לתיירות ונופש, שעב
צפוןשפלת הגלילתוכניתג/ 13233שינוי יעוד ממבנה ציבור למגורים
צפוןשפלת הגליל, שעבתוכניתג/ 1325שנוי יעוד -שעב23/11/1972
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 13255יעוד שטח לחקלאי מיוחד - לול - כאבול26/08/2003
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 13286מרכז אזרחי27/11/2007
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 13325מתקן הנדסי - תחנת שאיבה לשפכים28/09/2006
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 13326שינוי יעוד ממגורים לשצ"פ31/08/2005
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 13412הרחבת שטח של תחנת תדלוק
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 13419אתר תירות ונופש " אלעוש", תמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 13451תכנון שכונת מגורים
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 13555לול
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 13631שינוי יעוד משצ"פ לאזור תעשיה ומסחר
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 1365מחצבה -תמרה27/04/1972
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 13695שינוי יעוד משטח חקלאי לחקלאי מיוחד, לול פיטום, תמרה03/11/2005
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 1371מחצבה -תמרה23/11/1972
צפוןשפלת הגליל, שעבתוכניתג/ 13726שינוי יעוד מבית קברות למגורים
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 13767הצרת דרך מס' 2 מ - 16 ל- 13 מטר
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 13774שינוי יעוד ממגורים לשצ"פ27/03/2006
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 1381יעוד שטח למחצבה -תמרה23/11/1972
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 13881חווה חקלאית, מערבית לתמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 13897ייעוד שטח למבנה ציבור:
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 13898ייעוד שטח למתקנים הנדסיים:
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 13899יעוד שטח למגורים ומסחר:10/07/2008
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 1399שינוי יעוד חלקות -תמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 14036לול-שינוי שטח לחקלאי מיוחד-טמרה:
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 14038תחנת תדלוק - כניסה לתמרה:
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 14098בריכת תמרה05/01/2006
צפוןשפלת הגליל, שעבתוכניתג/ 14099מכון טיפול שלישוני בקולחי מכון כרמיאל05/01/2006
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 1414שנוי יעוד -תמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 14177לול פיטום תמרה
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 14191שינוי יעוד מאזור חקלאי לחקלאי מוחד - לולים לפיטום, כאבול20/08/2006
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 14192תחנת תידלוק דרך 782-טמרה:
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 1423הרחבת תחום -כפר כבול
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 14383ביטול שצ"פ והפיכתו למגורים-תמרה29/03/2007
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 14428חקלאי מיוחד, בית אריזה, תמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 14565אזור גידול בעלי חיים, תמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 14677תכנון שכונת מגורים, תמרה12/12/2007
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 14705חקלאי מיוחד - דיר צאן, כאבול11/09/2007
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 14708שינוי יעוד מתעשיה למתקנים הנדסיים, תמרה
צפוןאצבע הגליל, בית שאן, בקעת בית הכרם, גבעות אלונים, גולן, גלילית מחוז צפון, הגלבוע, הגליל המזרחי, הגליל המרכזי, הגליל העליון, הגליל התחתון, טבריה, יזרעאלים, כרמיאל, לב הגליל, מבוא העמקים, מגדל העמק, מטה אשר, מעלה הגליל, מעלה חרמון, מעלה נפתלי, מרום הגליל, משגב, נהריה, נצרת, נצרת עילית, עכו, עמק הירדן, עמק המעיינות, עפולה, צפת, קצרין, קרית שמונה, שפלת הגלילתוכניתג/ 14728שינוי והשלמה לתכנית מתאר מקומית מספר ג/ 6540 , הוראות למתקני מים בשטחים חקלאים
צפוןשפלת הגליל, שעבתוכניתג/ 14993לגיטימציה למבנים קיימים חורגים, שעב
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 15008הקצאת שטח לחטיבה עליונה, תמרה31/12/2006
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 15012ביטול דרך גישה, טמרה
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 15013הרחבת שטחים למגורים, כאבול
צפוןמשגב, שפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 15056שמורת טבע הר שכניה, ומערת שכניה
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 15149שינוי יעוד משטח למבני ציבור לשטח מבני ציבור ומגורים, כאבול12/01/2009
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 15150יעוד שטח למבני ציבור, תמרה08/11/2007
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 15451יעוד שטח חקלאי למתקן הנדסי, תמרה
צפוןמטה אשר, משגב, שפלת הגליל, כאבול, שעבתוכניתג/ 15452יער שגב
צפוןגבעות אלונים, משגב, שפלת הגליל, כפר מנדא, תמרהתוכניתג/ 15453יער שכניה14/06/2012
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 15477תיירות ונופש, מלאי אלתות, תמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 15491תכנון מחדש בגוש 18559 בתמרה13/03/2007
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 15516יעוד שטח ללוא , טמרה26/12/2007
צפוןשפלת הגליל, שעבתוכניתג/ 15565תכנית מתאר שעב28/04/2010
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 15595יעוד שטח לאזור אחסנה ומלאכה, תמרה
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 15662תכנון מפורט לשטח לתכנון בעתיד, כאבול
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 15679יעוד שטח לחקלאי מיוחד, משתלה, כאבול
צפוןמטה אשר, שפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 15756תוכנית מתאר - טמרה
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 15784איחוד וחלוקה בגוש 19601 ח"ח 38,כאבול
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 15860שינוי יעוד מחקלאי למגורים,כאבול