תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןשפלת הגלילתוכניתג/ 15878תחנת תדלוק צומת מצפה אביב
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 15895בית בד בשטח תעשיה ומסחר, תמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 15896יעוד שטח ללול, בגוש 18570 חל' 98,תמרה21/06/2010
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 15928שינוי יעוד ממגורים למבנה ציבור, תמרה03/03/2009
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 15929יעוד שטח למוסד דת, תמרה12/01/2009
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 15930יעוד שטח למתקן הנדסי, כאבול
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 15931אזור משולב מסחר ומשרדים, דרום מערב, תמרה
צפוןמטה אשר, משגב, שפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 16001תכנית מתאר, כאבול
צפוןגבעות אלונים, יזרעאלים, משגב, שפלת הגליל, אעבלין, ביר אל-מכסור, עמק יזרעאל, שפרעם, תמרהתוכניתג/ 16130יער שפרעם
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 1627הרחבת התחום -בתמרה
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 16372שינוי יעוד מחקלאי למגורים, כאבול
צפוןשפלת הגליל, שעבתוכניתג/ 1645הרחבת תחום כפר שעב
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 16479הרחבת שרותי דרך , כאבול
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 16753לגיטימציה למצב קיים - כביש 25 ומבנה מגורים , כאבול14/09/2009
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 16946תחנת תדלוק, כאבול
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 1699פתיחת שביל גישה בשטח בנוי -תמרה05/06/1975
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 17021יעוד שטח ללול, תמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 17022תחנת שאיבה לביוב, תמרה03/06/2009
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 17023אזור תעשיה, מגורים ומסחר, טמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 1708חלוקת שטח קרקע למגרשי בניה -כפר טמרה
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 17112תחנת תדלוק, כבול
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 17114שרותי דרך, כבול
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 17118בית ספר יסודי, תמרה
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 17204תחנת תדלוק, מגורים ומסחר, כאבול
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 1723תקון למתאר תמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 17305קדוח אבליים 1, סמוך למצפה אביב21/05/2012
צפוןשפלת הגליל, שעבתוכניתג/ 17466בית אריזה "פקעות יודפת", שעב
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 17491הרחבת אזור תעשיה, טמרה
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 17543תחנת תדלוק, כאבול
צפוןמשגב, שפלת הגליל, כאבול, תמרהתוכניתג/ 17565מחצבת נשר, טמרה26/09/2011
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 17576לגיטימציה לבית מגורים, טמרה
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 17674שינוי יעוד מחקלאי למגורים והסדרת דרך גישה, כאבול
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 17687שנוי הוראות ואחוזי בניה ומספר קומות בשטח בנוי, תמרה14/06/2011
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 17696מחסן לחמרי בניה "טמבור", תמרה
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 1779הרחבת תחום הבניה -כבול
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 1790מחצבה -תמרה
צפוןשפלת הגליל, שעבתוכניתג/ 17906שנוי לג/ 1933 וג/ 6769, שעב23/02/2011
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 18027תחנת דלק סונול באזור תעשיה, טמרה
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 18072שינוי והרחבה לתכנית ג/ 12067, כאבול
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 18137תחנת תדלוק, כאבול
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 18340שינוי יעוד משטח חקלאי למסחר בצפון כאבול
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 18371שנוי יעוד קרקע מחקלאי למסחר ותחנת תדלוק, כאבול
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 18407שנוי יעוד מחקלאי למגורים, לגיטימציה לבניה קיימת, כאבול
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 18438מתחם הכניסה לעיר - טמרה
צפוןשפלת הגליל, שעבתוכניתג/ 18701בית אריזה "פקעות יודפת", שעב
צפוןשפלת הגליל, שעבתוכניתג/ 18749שעב- שכונה מערבית שלב א'
צפוןשפלת הגליל, שעבתוכניתג/ 18753שכונה מערבית שלב א', שעב01/11/2012
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 18766שנוי יעוד מחקלאי למגורים והצעת דרכים, טמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 1880חלוקת חלקה -טמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 1881מחצבה -תמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 18840אזור מגורים ב' משולב במסחר, גריפאת מזרח, תמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 18841שנוי יעוד מחקלאי לחקלאי מיוחד, תמרה
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 18881הכנת תוכנית לפי סעיף 77,78 לחוק התכנון והבניה - כאבול
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 18918מרכז מסחרי חדש, תמרה
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 1895שינוי יעוד בכבול
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 19015הגדלת אחוזי בניה ושנוי קו בניין, שכונה מערבית, טמרה
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 1915חלוקת מגרשים -כבול
צפוןמשגב, שפלת הגליל, שעבתוכניתג/ 19201בית אריזה פקעות, יודפת
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 1926יעוד חלקה למגורים -כבול
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 1932שנוי יעוד -כבול
צפוןשפלת הגליל, שעבתוכניתג/ 1933תכנית מתאר שעב01/07/1982
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 19398הגדלת אחוזי בניה והקטנת קווי בנין שכונה מערבית טמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 19444הסדרת יעודי קרקע במתחם הכניסה לטמרה, טמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 1960חלוקת חלקה 19 תמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 1961חלוקת חלקה, תמרה20/08/1981
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 1963שנוי יעוד חלקה 13, להקמת מרפאה בתמרה01/12/1977
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 19677שינוי יעוד קרקע למגורים כאבול
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 1976שנוי תוואי דרך , תמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 1977חלוקת חלקה, תמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 19811הסדרת תוואי דרך טמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 19813תמרה-הרחבה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 1982מחצבת "נשר" בכפר תמרה02/12/1976
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 19927שינוי ייעוד קרקע משטח חקלאי לשטח חקלאי מיוחד.
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 2011חלוקת חלקה -תמרה
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 20115שינוי יעוד מחקלאי למסחר תיירות ודרכים, כאבול
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 2057מוסדות חנוך, תמרה - (גניזה)
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 2073שנוי יעוד -תמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 2118חלוקה בתמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 2129שנוי יעוד, למוקד תיירות, תמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 2143שנוי יעוד -תמרה מרכז ספורט - (גניזה)
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 2187שנוי כביש מס' 3, תמרה
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 2218מחצבה -כבול
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 2219חלוקת מגרשים לבניה -כבול
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 2222חלוקת מגרשים לבניה -תמרה24/01/1980
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 2232שנוי יעוד חלקהלתחנת בנזין -תמרה20/07/1978
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 2233חלוקת מגרשים לבניה -תמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 2248תכנון בית ספר -תמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 2249שנוי יעוד השטח מחקלאי לתעשיה -תמרה28/10/1976
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 2271חלוקת חלקה, תמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 2272חלוקת חלקה 19 , תמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 2273שנוי יעוד, תמרה28/02/1980
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 2298חלוקת מגרשי בניה -כבול
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 2302שנוי יעוד, תמרה
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 2309גישה לחלקה, כבול01/12/1977
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 2310חלוקת מגרשים לבניה, תמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 2356חלוקה למגורים - תמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 2366חלוקת מגרשים לבניה -תמרה - (גניזה)
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 2393חלוקת מגרשים לבניה -תמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 2394חלוקת מגרשים לבניה -כפר תמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 2395כביש גישה למחצבת נשר -תמרה09/06/1977