תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 2504חלוקת חלקה למגרשי בניה -תמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 2505חלוקת מגרשים -תמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 2517חלוקת מגרשים -תמרה18/10/1979
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 2627יעוד שטח לתחנת תידלוק -תמרה22/11/1979
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 2628שינוי יעוד השטח למגורים בכפר כבול29/06/1978
צפוןשפלת הגליל, שעבתוכניתג/ 2671שינוי יעוד קרקע - שעב
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 2672הסדר דרכים ויעוד למגורים, תמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 2706חלוקת מגרשים -בתמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 2707שנוי יעוד לתחנת תידלוק -בתמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 2720חלוקת מגרשים לבניה בכפר תמרה22/11/1979
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 2763חלוקת מגרשים -תמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 2775חלוקת מגרשים לבניה, תמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 2833מחצבות תמרה נשר24/11/1977
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 2834חלוקת מגרשים לתעשייה ומלאכה - תמרה28/09/1979
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 2860שנוי יעוד לבי"ס ומגרש ספורט -כפר תמרה18/10/1979
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 2869חלוקת מגרשים, כבול
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 2913ללא שם
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 2948חלוקת מגרשי בניה -תמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 2987חלוקת חלקה -תמרה
צפוןשפלת הגליל, שעבתוכניתג/ 3018שכונה מערבית -מגרשי בניה -שעב
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 3061שנוי יעוד למגורים -תמרה
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 3079שנוי יעוד למגורים, כבול
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 3287שינוי יעוד למגורים- כבול
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 3407שנוי יעוד למגורים, כבול
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 3432תחנת דלק, כבול - (גניזה)
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 3465שנוי יעוד לתחנת דלק, דמון (כבול)26/03/1981
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 3509שנוי יעוד למלאכה זעירה -כבול
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 3551חלוקת מגרשים לבניה -כבול20/08/1989
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 3572מחצבה בכפר תמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 360מתאר תמרה
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 3664חלוקת מגרשים כבול
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 3693שנוי יעוד למבני צבור -כבול14/02/1991
צפוןשפלת הגליל, שעבתוכניתג/ 371שכון בכפר שעב
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 3824שנוי יעוד למגורים, כבול - (גניזה)
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 3848שנוי יעוד למגורים בשטח בנוי -טמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 4015חלוקת מגרשים השכונה המערבית, טמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 4027שנוי יעוד למבנה צבורי (מסגד), כלת שריף, תמרה (גניזה)
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 4089שנוי יעוד להרחבת תחנת דלק, טמרה - (גניזה)
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 4164שינוי יעוד לתעשיית בלוקים - (גניזה)
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 4165שינוי יעוד לתחנת תידלוק -(גניזה)
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 4233שינוי יעוד למגורים - תמרה30/08/1984
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 4348שנוי יעוד למסעדת גן לתיירות, תמרה
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 4356שנוי יעוד למגורים, כבול - (גניזה)
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 4363חלוקת מגרשים26/04/1984
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 4565שינוי יעוד למגורים, כבול
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 4688חלוקת מגרשים לבניה30/11/1987
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 477תחום בניה -תמרה08/12/1966
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 4881חלוקת מגרשים לבניה, טמרה - (גניזה)
צפוןשפלת הגליל, שעבתוכניתג/ 4933מחצבת יבור בשעב08/02/1989
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 495תחום בניה תמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 5006שינוי יעוד לתעשיה - (גניזה)
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 5035מפעל מוזאיקה ומגרשים לבטון, טמרה14/07/1989
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 5071כפר כבול23/09/1993
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 5124כפר תמרה - מזרח14/07/1989
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 517תחום הבניה -כאבול
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 5198חלוקת מגרשים שכונה צפונית מערבית, תמרה - (גניזה)
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 5231תחנת תידלוק - (גניזה)
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 5269ליעד שטחים למגורים, שב"צ, שצ"פ ודרכים.08/04/1987
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 5470יעוד שטח למסחר שווק תוצרת חקלאית-תמרה10/01/1991
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 5520תחנת תידלוק - (גניזה)
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 5651שינוי יעוד למגורים
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 5673שינוי יעוד למסחר ולמסעדה -תמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 5787שנוי יעוד לשטח החסנה ושרותי מסחר-תמרה31/07/1991
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 5805שינוי יעוד לציבורי מרכז להכשרה מקצועית
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 5826שנוי תואי דרך מוצעת לאזור מגורים
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 5827שנוי תואי דרך מוצעת מס' 21 לאזור מגורים, תמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 5856שנוי תואי דרך מס'1 טמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 5986שינוי יעוד למסחרי ( היפרשוק ) - תמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 6010שנוי חלק מתואי דרך מס'3 - תמרה - (גניזה)
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 6220שנוי יעוד למסחרי, תמרה18/06/1992
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 6295שנוי יעוד למגורים, כבול - (גניזה)
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 6301שינוי יעוד למבנה ציבורי מרפאה - תמרה09/05/1991
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 6334שנוי יעוד למגורים, טמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 6341שינוי ייעוד לאזור ציבורי - תמרה.
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 6513יעוד שטח לחיצוב אבן למוזאיקה תמרה26/12/1991
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 6571שנוי יעוד למגורים - (גניזה)
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 6572שנוי יעוד לשטח צבורי כבול
צפוןשפלת הגליל, שעבתוכניתג/ 6769שנוי לתקנון תכנית מתאר -שעב28/01/1993
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 6803שנוי לתקנון תכנית מתאר -תמרה31/12/1992
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 6805שנוי יעוד למתקנים הנדסיים -כבול21/11/1991
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 6819שינוי יעוד מצבורי פתוח למגורים -תמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 6854הסדרי לחלקות , תמרה07/01/1993
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 6856שנו יעוד מחקלאי לתעשיה - (גניזה)
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 6886תחנת תידלוק כבול19/03/1992
צפוןשפלת הגליל, שעבתוכניתג/ 6948תכנית מתאר -שעב21/11/2001
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 6956תכנית מתאר ג / 695623/07/1995
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 6957חלוקת מגרשים דרומי מערבי-תמרה05/10/1995
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 6958חלוקת מגרשים צפוני מערבי-תמרה03/12/1995
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 6980שינוי יעוד מאדמה חקלאית לשטח לאספקה תוצרת חקלאית ומסחר שנוי למתאר תמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 7076שינוי יעוד למגורים בשטח הבנוי-תמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 7141שינוי תואי דרך ושינוי מיקום בית הקברות שינוי למתאר,תמרה -(גניזה)
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 7194שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח למתקנים הנדסיים שינוי למתאר כאבול
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 7195שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח לתחנת תידלוק ושרותי דרך -תמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 7230הקטנת גודל מגרש מינימאלי -תמרה05/11/1992
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 7370שינוי יעוד מקרקע חקלאית לתחנת תידלוק -תמרה (גניזה)
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 7378שינוי יעוד משטח חקלאי למגרש מיוחד להקמת תחנת תידלוק ושירותי דרך-כבול10/08/1995
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 7422שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח לתחנת תידלוק ושרותי דרך ומסעדה - תמרה (גניזה)
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 7458אזור מלאכה ותעשיה, תמרה19/05/1999
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 7479שנוי יעוד משטח חקלאי לאזור תחנת תידלוק ושירותי דרך, טמרה. (גניזה)
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 7496שנוי תואי דרכים מס' 10 ו16- , טמרה