תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 7593שנוי יעוד לתחנת תידלוק, דרגה ב', תמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 7722יעוד שטח מסחרי עבור מסעדה וקיוסק, תמרה (גניזה)
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 7793שנוי יעוד מקרקע חקלאית לאזור מגורים א', כבול (גניזה)
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 7840מחצבת אבן לתעשיית שיש ומוזאיקה, תמרה (גניזה)
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 7892הנחיות בניה למבנה לול לגידול עופות, תמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 7975שנוי יעוד משטח מגורים לשטח מיועד למבני ציבור,תמרה16/03/1997
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 7984כבישים 6, 70, קטע כביש מס' 79 , תמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 8012שנוי יעוד משטח חקלאי לשטח משולב הכולל מוקד תיירותיומסחר, שינוי למתאר, טמרה24/02/2005
צפוןשפלת הגליל, שעבתוכניתג/ 802חלוקת מגרשים בשעב28/08/1969
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 803 - צפוןחלוקת מגרשים בתמרה22/02/1968
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 8047יעוד קרקע לתחנת תידלוק ושירותי דרך, תמרה (גניזה)
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 8128שנוי יעוד לתחנת דלק, תמרה - (גניזה)
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 8149שנוי יעוד משטח חקלאי לשטח לתחנת תידלוק, כבול (גניזה)
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 8225שנוי יעוד משטח חקלאי לשטח מגורים, כבול (גניזה)
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 8231שנוי יעוד משטח חקלאי לשטח מגורים א', שינוי למתאר, כאבול.26/09/1996
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 8267שנוי יעוד משטח חקלאי ומגורים לשטח מגורים א' כבול
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 8298שנוי יעוד משטח מגורים לשטח לבניני ציבור, כאבול31/07/1997
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 8302הסדרת שימוש בבנינים הקיימים ללא היתר, תמרה12/12/1996
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 8323שינוי יעוד לתחנת דלק תמרה.
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 8337שנוי יעוד משטח ציבורי פתוח לשטח למבני ציבור בשטח בנוי, כבול
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 8339שנוי יעוד משטח חקלאי לשטח לתחנת תידלוק ושירותי דרך, תמרה
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 8360שנוי יעוד משטח חקלאי לשטח מגורים, כאבול
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 8456שנוי יעוד משטח המיועד לבית קברות לשטח ציבורי פתוח דרך, ושטח למבני ציבור, שינוי28/02/1996
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 8462שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים ושטחי ציבור, שינוי למתאר, כאבול
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 8496שנוי יעוד משטח חקלאי לאזור נופש וספורט, תמרה
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 8520שינוי יעוד ממגורים ב' לאזור לבניני ציבור, כבול (גניזה)
צפוןשפלת הגליל, שעבתוכניתג/ 8587שינוי יעוד מיתאר חקלאי לשטח תחנת תדלוק ושרותי דרך, שעב.27/08/1995
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 8595שנוי יעוד משטח חקלאי לאזור מגורים. שינוי למתאר, תמרה - (גניזה)
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 8640ליעד שטח מסחרי עבור "תחנת דלק, מסעדה וקיוסק".
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 8649שינוי יעוד לתחנת תדלוק בכניסה לדרך למחצבת נשר טמרה.26/01/1999
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 8686שנוי יעוד ממגורים לתחנת תידלוק, תמרה
צפוןשפלת הגליל, שעבתוכניתג/ 8734שינוי יעוד משטח לתכנון בעתיד ושטח ציבורי פתוח לשטח מבנה ציבור, שינוי למתאר03/06/1997
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 8738הצרת רוחב דרך, שינוי למתאר, כפר כבול. (גניזה)
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 8739שינוי למיתאר, שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח למגורים כפר כבול.
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 8742שינוי תכנית מיתאר מקומית - כאבול שינוי יעוד משטח חקלאי מגורים
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 8819שינוי יעוד השטח מקרקע חקלאית לשטח המיועד לבנייני ציבור והסדרת דרכי גישה, שינו19/09/1997
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 8821יעוד שטח לתחנת תדלוק ומסעדה.20/06/1996
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 8876תחנת תדלוק ושרותי דרך "דור" טמרה19/06/1997
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 8920שינוי יעוד מאיזור חקלאי לאזור תחנת תדלוק ושירותי דרך מדרג ג' תמרה.
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 9170שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח לבנייני צבור (בי"ס יסודי), מגורים והסדרת דרכים,15/07/2002
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 9312שנוי יעוד משטח חקלאי לשטח מגורים ומסחר, כבול
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 9324שינוי יעוד משטח למבני ציבור לשטח למגורים א'. שינוי למתאר, כאבול.
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 9345שנוי יעוד משטח חקלאי לתחנת תידלוק מדרגה א', תמרה
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 9387שינוי יעוד משטח למבני ציבור ומגורים לשטח למגורים, שינוי למתאר, כאבול.
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 9460שינוי תוואי דרך מס' 24 , כאבול
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 9503שינוי יעוד למלונאות ונופש ודרך גישה, שינוי למתאר, טמרה.
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 9519שינוי יעוד לשטח מסחר, תעשיה ועסקים, כאבול.
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 9681פרסום סעיף 77 על שטח תכנית ג / 2834 - אזור תעשיה, שינוי למתאר, טמרה.
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 9797שכונה מערבית, טמרה20/02/2000
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 9806שנוי יעוד מקרקע חקלאית לתחנת תידלוק מדרגה ג', תמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 9820שינוי יעוד קרקע חקלאית לשטח תיירות נופש וספורט, טמרה.
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 9956שינוי יעוד מקרקע חקלאית למגורים ולמבני ציבור, שינוי למתאר, כבול09/06/1999
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 9957שנוי יעוד משטח חקלאי לשרותי דרך ומסחר, כבול
צפוןאצבע הגליל, בית שאן, בקעת בית הכרם, גבעות אלונים, גולן, גלילית מחוז צפון, הגלבוע, הגליל המזרחי, הגליל המרכזי, הגליל העליון, הגליל התחתון, טבריה, יזרעאלים, כרמיאל, מבוא העמקים, מגדל העמק, מטה אשר, מעלה הגליל, מעלה חרמון, מעלה נפתלי, מרום הגליל, משגב, נהריה, נצרת, נצרת עילית, עכו, עמק הירדן, עמק המעיינות, עפולה, צפת, קצרין, קרית שמונה, שפלת הגליל, הגילבוע, מקומי - מחוזי מחוז הצפוןתוכניתג/ 9999מבנים חקלאיים בשטחים חקלאיים
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתגנ/ 15770שינוי תוואי דרך מס 14
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתגנ/ 16840הגדלת אחוזי בניה ויח"ד , כאבול01/06/2010
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתגנ/ 18454הסדרת דרך גישה, כאבול
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתגנ/ 18529הרחבת שטח למגורים בשנוי קרקע מחקלאי למגורים, כאבול
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתגנ/ 18552שנוי יעוד מקרקע חקלאית למגורים ב'2, כאבול
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתגנ/ 18632שנוי יעוד משטח חקלאי למגורים, כאבול
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתגר/ מק/ 2395תכנית מפורטת מקומית מספר גר/מק/239512/01/1997
צפוןשפלת הגליל, תמרהבקשה ועדה מקומיתחצ/ 205348אישור הקמת רשת חשמל - ליד תמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהבקשה ועדה מקומיתטמרה 2006/ 002בקשה לשימוש חורג "מכירת צמחי בית וגן + כדים"
צפוןשפלת הגליל, תמרהבקשה ועדה מקומיתטמרה 2008/ 0115בקשה לשימוש חורג מכירת צמחי בית וגן + כדים
צפוןשפלת הגליל, תמרהבקשה ועדה מקומיתטמרה 2008/ 0217בקשה לשימוש חורג מכירת צמחי בית וגן + כדים
צפוןשפלת הגליל, תמרהבקשה ועדה מקומיתטמרה 2009/ 0077שימוש חורג ממתבן לסככה למיון זיתיים
צפוןשפלת הגליל, תמרהבקשה ועדה מקומיתטמרה2009 / 0141דיר צאן לבשר בשטח של 754 מ"ר +מתבן בשטח של 247 מ"ר +מחסן חקלאי בשטח של 30 מ"ר
צפוןשפלת הגליל, כאבולבקשה ועדה מקומיתכאבול 2005/ 0106הקמת סככה חקלאית בשטח של 250 מ"ר בנוסף למחסן חקלאי קיים
צפוןשפלת הגליל, תמרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםלמחיקה 7770.
צפוןשפלת הגלילישות כלליתמח/ 60208הרשאה לביצוע קו חשמל
צפוןאצבע הגליל, בית שאן, בקעת בית הכרם, גבעות אלונים, גולן, הגלבוע, הגליל המזרחי, הגליל המרכזי, הגליל העליון, הגליל התחתון, טבריה, יזרעאלים, כרמיאל, לב הגליל, מבוא העמקים, מגדל העמק, מטה אשר, מעלה הגליל, מעלה חרמון, מעלה נפתלי, מרום הגליל, משגב, נהריה, נצרת, נצרת עילית, עכו, עמק הירדן, עמק המעיינות, עפולה, צפת, קצרין, קרית שמונה, שפלת הגלילנושאמחוז-צפוןנושא כללי
צפוןאצבע הגליל, בית שאן, בקעת בית הכרם, גבעות אלונים, גולן, הגלבוע, הגליל המזרחי, הגליל המרכזי, הגליל העליון, הגליל התחתון, טבריה, יזרעאלים, כרמיאל, לב הגליל, מבוא העמקים, מגדל העמק, מטה אשר, מעלה הגליל, מעלה חרמון, מעלה נפתלי, מרום הגליל, משגב, נהריה, נצרת, נצרת עילית, עכו, עמק הירדן, עמק המעיינות, עפולה, צפת, קצרין, קרית שמונה, שפלת הגלילנושאמחוז-צפון(3)מערכת הביוב
צפוןשפלת הגליל, תמרהישות כלליתעתמ/ 08/ 351עו"ד לואי דיאב נגד ועדה מחוזית לתו''ב צפון
צפוןשפלת הגליל, תמרהישות כלליתעתמ/ 08/ 742אחמד מוסטפא דיאב נגד ועדה מחוזית, עיריית טמרה, ועדה מקומית שפלת הגליל
צפוןשפלת הגליל, שעבישות כלליתעתמ/ 09/ 2142106ג'אנם פיאד נגד ו. מחוזית צפון וכו'
צפוןשפלת הגליל, שעבתוכניתשג/ מק / 04/ 23שינוי קו בנין מערבי צפוני, שעב
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 00/ 4תוכנית שג/ מק/ 00/ 425/02/2001
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתשג/ מק/ 00/ 8שינוי קו בנין וגודל מגרש מינימלי, כאבול
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 01/ 14שינוי בקו בנין, תמרה01/10/2002
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 01/ 15שינוי בקו בנין, תמרה15/07/2003
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 01/ 16שינוי בקו בנין,תמרה07/05/2006
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 01/ 25שינוי בקו בנין, תמרה28/02/2005
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 01/ 26שינוי בקו בנין, טמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 01/ 3הרחבת שטח למבנה ציבור13/11/2005
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 01/ 4הרחבת שטח למבני ציבור15/07/2003
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 01/ 6הרחבת שטח למבני ציבור , תמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 01/ 7הגדלת שטח למבנה ציבור, תמרה15/07/2003
צפוןשפלת הגליל, שעבתוכניתשג/ מק/ 02/ 15איחוד וחלוקה מחדש של שטח למבני ציבור ושצ"פ, שעב.
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתשג/ מק/ 02/ 2שינוי קו בנין, כאבול07/02/2006
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 02/ 20שינ וי קו בנין והקטנת גודל מגרש מינימלי, תמרה05/08/2004
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 02/ 22שינוי הוראות בדבר קווי בנין בלבד, תמרה16/05/2008
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 02/ 23איחוד וחלוקה, טמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 02/ 24שינוי קו בנין, טמרה05/08/2004
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 02/ 25שינוי קו בנין, תמרה08/05/2003
צפוןשפלת הגליל, שעבתוכניתשג/ מק/ 02/ 3שינוי קו בנין, שעב
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתשג/ מק/ 02/ 31שינוי קו בנין, כאבול16/05/2006
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 02/ 36שינוי הוראות בדבר קווי בנין, תמרה
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתשג/ מק/ 02/ 38שינוי קו בנין וחלוקה בהסכמה, כאבול09/01/2006
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 02/ 39שינוי קו בנין ואיחוד מגרשים, תמרה15/07/2003
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתשג/ מק/ 02/ 40שינוי בקו בנין, כאבול