תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 02/ 44שינוי קו בנין, תמרה10/10/2005
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 02/ 45שינו קו בנין , תמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 02/ 6שינוי קו בנין, תמרה
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתשג/ מק/ 03/ 01שינוי בקו בנין, כאבול
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 03/ 03שינוי קו בנין ואיחוד וחלוקה, ושינוי גודל מגרש מינימלי, תמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 03/ 10הרחבת שטח למבני ציבור, תמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 03/ 11שינוי קו בנין, תמרה02/11/2004
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 03/ 12שינוי קו בנין, תמרה02/11/2004
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 03/ 13שינויקו בנין, תמרה26/07/2010
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתשג/ מק/ 03/ 14שינוי קו בנין, כאבול12/08/2004
צפוןשפלת הגליל, שעבתוכניתשג/ מק/ 03/ 15שינוי קו בנין, שעב09/08/2004
צפוןשפלת הגליל, שעבתוכניתשג/ מק/ 03/ 16שינוי קו בנין, שעב24/06/2007
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 03/ 23הרחבת דרך, תמרה12/09/2006
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 03/ 24שינוי קו בנין, תמרה17/12/2006
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתשג/ מק/ 03/ 26שינוי קו בנין, כאבול
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 03/ 27שינוי קו בנין, תמרה24/06/2007
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 03/ 28איחוד וחלוקה שטח מגורים ומבנה ציבור, תמרה28/12/2011
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתשג/ מק/ 03/ 29שינוי קו בנין, כאבול
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתשג/ מק/ 03/ 36שינוי גודל מגרש מינימלי, קו בנין ותכסית, כאבול09/01/2006
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 03/ 7שינוי קו בניין , טמרה
צפוןשפלת הגליל, שעבתוכניתשג/ מק/ 04/ 01שינוי קו בנין, שעב17/07/2005
צפוןשפלת הגליל, שעבתוכניתשג/ מק/ 04/ 02שינוי קו בנין, שעב10/10/2005
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 04/ 09שינוי קו בנין , תמרה26/04/2006
צפוןשפלת הגליל, שעבתוכניתשג/ מק/ 04/ 13שינוי קווי בניין , שעב05/07/2007
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתשג/ מק/ 04/ 16שינוי קו בנין, כאבול28/06/2006
צפוןשפלת הגליל, שעבתוכניתשג/ מק/ 04/ 17שינוי קו בנין, שעב20/02/2007
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 04/ 18שינוי תוואי דרך גישה תמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 04/ 19איחוד וחלוקה שטח מגורים ומבני ציבור, תמרה10/10/2005
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתשג/ מק/ 04/ 21שינוי קו בנין, כאבול26/04/2006
צפוןשפלת הגליל, שעבתוכניתשג/ מק/ 04/ 23שינוי קו בנין , שעב24/06/2007
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 04/ 24שינוי קו בנין, תמרה09/11/2006
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתשג/ מק/ 05/ 02איחוד וחלוקה , כאבול
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 05/ 03תוכנית שג/ מק/ 05/ 03
צפוןשפלת הגליל, שעבתוכניתשג/ מק/ 05/ 08שינוי קו בנין, שעב24/06/2007
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 05/ 12שינוי הוראות קווי בנין, תמרה05/07/2007
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 05/ 13שינוי הוראות קווי בנין, תמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 05/ 16שינוי קו בנין, תמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 05/ 23שינוי קו בנין, תמרה
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתשג/ מק/ 05/ 24שינוי הוראות קווי בניה ואיחוד וחלוקה, כאבול
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 05/ 26קביעת קווי בניין חדשים בהתאם לקיים בשטח , טמרה
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתשג/ מק/ 05/ 27שינוי קו בניין , כאבול07/02/2008
צפוןשפלת הגליל, שעבתוכניתשג/ מק/ 05/ 30שינוי הוראות קווי בניין , שעב
צפוןשפלת הגליל, שעבתוכניתשג/ מק/ 05/ 37שינוי קו בנין, שעב24/06/2007
צפוןשפלת הגליל, שעבתוכניתשג/ מק/ 05/ 44שינוי קו בנין, שעב
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתשג/ מק/ 05/ 45תוכנית שג/ מק/ 05/ 45
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתשג/ מק/ 05/ 48שינוי קו בניין , כאבול
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתשג/ מק/ 05/ 49שינוי קו בניין , כאבול24/06/2007
צפוןשפלת הגליל, שעבתוכניתשג/ מק/ 05/ 51שינוי קו בניין , שעב
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתשג/ מק/ 05/ 52שינוי קו בנין , כאבול24/06/2007
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתשג/ מק/ 06/ 04שינוי הוראות קווי בנין אחרוי וצדדי, גודל מגרש מינימלי ותכסית, כאבול19/02/2009
צפוןשפלת הגליל, שעבתוכניתשג/ מק/ 06/ 05שינוי קו בנין , שעב17/11/2010
צפוןשפלת הגליל, שעבתוכניתשג/ מק/ 06/ 08תוכנית שג/ מק/ 06/ 0817/11/2011
צפוןשפלת הגליל, שעבתוכניתשג/ מק/ 06/ 10שינוי קו בנין, שעב
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 06/ 11שינוי קווי בנין, תמרה29/07/2009
צפוןשפלת הגליל, שעבתוכניתשג/ מק/ 06/ 12שינוי הוראות קווי בניין , שעב26/03/2008
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 06/ 15שינוי קווי בניין , טמרה05/07/2007
צפוןשפלת הגליל, שעבתוכניתשג/ מק/ 06/ 17שינוי הוראות בדבר קווי בניין, שעב
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 06/ 18שינוי קווי בניין , טמרה05/07/2007
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתשג/ מק/ 06/ 19שינוי קו בניין , כאבול
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתשג/ מק/ 06/ 23שינוי הוראות בדבר קויי בניין לבנייה קיימת בלבד , כאבול16/04/2008
צפוןשפלת הגליל, שעבתוכניתשג/ מק/ 06/ 24שינוי קווי בניין , שעב15/01/2008
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 06/ 27שינוי קווי בניין , טמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 06/ 31הרחבת תחנת דלק , טמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 06/ 33שינוי הוראות בדבר קווי בנין לגבי בניה קיימת , תמרה18/08/2009
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 06/ 38שינוי קווי בניין ואיחוד וחלוקה בהסכמה , טמרה
צפוןשפלת הגליל, שעבתוכניתשג/ מק/ 06/ 40שינוי הוראות בדבר קווי בנין לבניה קיימת , שעב
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 07/ 01שינוי הוראות בקו בניין לבניה קיימת בלבד, תמרה11/09/2008
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 07/ 03שינוי קו בנין, טמרה31/08/2009
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 07/ 07שינוי בהוראות בדבר קווי בנין, טמרה28/05/2008
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 07/ 11שינוי קווי בנין, תמרה09/09/2009
צפוןשפלת הגליל, שעבתוכניתשג/ מק/ 07/ 13שינוי הוראות קווי בנין, שעב16/04/2008
צפוןשפלת הגליל, שעבתוכניתשג/ מק/ 07/ 17שינוי הוראות קווי בניין, שעב18/08/2009
צפוןשפלת הגליל, שעבתוכניתשג/ מק/ 07/ 20שינוי בהוראות קווי בנין, שעב
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 07/ 22שינוי הוראות קו בניין , תמרה
צפוןשפלת הגליל, שעבתוכניתשג/ מק/ 07/ 23שינ וי בהוראות קו בנין, שעב
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 07/ 24שינוי הוראות בדבר קווי בנין , תמרה
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתשג/ מק/ 07/ 33שינוי הוראות קווי בניין, כאבול
צפוןשפלת הגליל, שעבתוכניתשג/ מק/ 08/ 09שינוי קווי בנין, שעב
צפוןשפלת הגליל, שעבתוכניתשג/ מק/ 08/ 10שינוי הוראות בדבר קווי בנין, שעב10/05/2012
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 08/ 11שינוי הוראות בדבר קווי בנין - תמרה04/11/2012
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתשג/ מק/ 08/ 21שינוי קווי בנין, כאבול31/08/2009
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 08/ 22שינוי הוראות קו בנין עבור בניה קיימת, תמרה29/07/2009
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 08/ 23שינוי קו בנין, תמרה14/06/2010
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 08/ 24שינוי הוראות בניה בקווי בנין, טמרה18/03/2010
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 08/ 25שינוי קו בנין והקלות באחוזי בניה, טמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 08/ 27שינוי תוואי דרך וקווי בנין, תמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 08/ 28שינוי הוראות בדבר קווי בנין, תמרה07/09/2010
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 08/ 29שינוי הוראות בדבר קווי בנין, טמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 08/ 30שינוי הוראות קווי בניין - תמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 08/ 33שינוי הוראות בדבר קווי בין עבור בניה קיימת , תמרה28/12/2009
צפוןשפלת הגליל, שעבתוכניתשג/ מק/ 08/ 34שינוי קו בנין, שעב15/12/2009
צפוןשפלת הגליל, שעבתוכניתשג/ מק/ 08/ 35שינוי בקווי בניין לפי תשריט מצב מוצע - שעב
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 09/ 03שינוי קו בנין, טמרה31/08/2009
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 09/ 04שינוי קו בנין, תמרה31/08/2009
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 09/ 07תוכנית שג/ מק/ 09/ 07
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתשג/ מק/ 09/ 09שינוי קו בנין, כאבול28/12/2009
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתשג/ מק/ 09/ 10שינוי הוראות בדבר קווי בנין, כאבול02/02/2012
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתשג/ מק/ 09/ 18שינוי הוראות בדבר קווי בנין, כאבול
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתשג/ מק/ 09/ 20תוכנית שג/ מק/ 09/ 20
צפוןשפלת הגליל, שעבתוכניתשג/ מק/ 09/ 21שינוי הוראות בדבר קווי בניה, שעב