תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 09/ 23שינוי הוראות בדבר קווי בניין לבנייה מוצעת-טמרה04/11/2012
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 10/ 05שינוי הוראות קווי בנין, טמרה
צפוןשפלת הגליל, שעבתוכניתשג/ מק/ 10/ 06שינוי הוראות בדבר קווי בנין, שעב
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 10/ 08שינוי קו בנין, תמרה11/12/2011
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתשג/ מק/ 10/ 11איחוד וחלוקה ללא הסכמה, כאבול
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 10/ 16שינוי הוראות קו בנין, טמרה
צפוןשפלת הגליל, שעבתוכניתשג/ מק/ 11/ 03שינוי קו בנין + אייחוד מגרשים בהסכמת הבעלים02/02/2012
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 11/ 04שינוי קווי בניין לבניה קיימת , טמרה08/08/2012
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 11/ 06שינוי בהוראות קווי בנין, תמרה
צפוןשפלת הגליל, שעבתוכניתשג/ מק/ 11/ 08שינוי קווי בניין - שעב
צפוןשפלת הגליל, שעבתוכניתשג/ מק/ 11/ 10תכנית מפורטת לשינוי קווי בניין-שעב
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 11/ 11שינוי קו בנין, טמרה04/11/2012
צפוןשפלת הגליל, שעבתוכניתשג/ מק/ 11/ 13שינוי קווי בניה, שעב02/02/2012
צפוןשפלת הגליל, שעבתוכניתשג/ מק/ 11/ 15שינוי קווי בנין למצב הקיים, שעב02/02/2012
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 11/ 20שינוי הוראות קווי בנין, תמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 11/ 21שינוי בקוי בנייה לפי תשריט מצב מוצע - תמרה
צפוןשפלת הגליל, שעבתוכניתשג/ מק/ 11/ 24שינוי בקוי בניין - שעב
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 11/ 34שינוי קווי בניין והגדלת תכסית קרקע, תמרה06/09/2012
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתשג/ מק/ 11/ 36שינוי בקווי בניין - כאבול04/11/2012
צפוןשפלת הגליל, שעבתוכניתשג/ מק/ 11/ 38שינוי קווי בנין בלא שינוי בזכויות בניה, שעב18/10/2012
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 11/ 4תכנית מפורטת לשינוי בקווי בניין - טמרה
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתשג/ מק/ 11/ 43שינוי קווי בניין בהתאם למצב הקיים04/11/2012
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 11/ 45תכנית מפורטת לשינוי בקווי בניין - טמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 12/ 1תכנית מפורטת לשינוי בקווי בניין - טמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 2001/ 20שינוי קו בנין צדדי ואחורי, תמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 2001/ 21שינוי בקו בנין, תמרה
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתשג/ מק/ 2001/ 31שינוי קו בנין, כאבול13/11/2005
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 2007/ 4שינוי קווי בניין , טמרה
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתשג/ מק/ 5071/ 97/ 2שינוי גודל מגרש , כבול
צפוןשפלת הגליל, כאבול, תמרהתוכניתשג/ מק/ 96/ 1הסדרת תוואי דרך הגישה למחצבת תמרה
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתשג/ מק/ 97/ 1שינוי בגודל מגרש מינמילי, כאבול20/11/1997
צפוןשפלת הגליל, כאבול, שעב, תמרהתוכניתשג/ מק/ 97/ 13קביעת תנאים לאישור תשריטי איחוד וחלוקה בסטיה,01/10/1998
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתשג/ מק/ 97/ 2שינוי גודל מגרש מינימלי , כאבול22/01/1998
צפוןשפלת הגליל, שעבתוכניתשג/ מק/ 97/ 94/ 13שינוי נספח בינוי ותנועה לתכנית מאושרת, שעב
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 98/ 2שיוני בקו בנין , תמרה21/12/1998
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 98/ 3תוכנית שג/ מק/ 98/ 321/12/1998
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 99/ 2שינוי בקו בנין , טמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתשג/ מק/ 99/ 3שינוי בקו בנין, תמרה
צפוןשפלת הגליל, כאבולערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשפ/ 02/ 23/ 2לגיטימציה ליח"ד קיימת + תוספת
צפוןשפלת הגליל, כאבולבקשה ועדה מקומיתשפג/ 20040357הקמת מתקן תקשורת קטן ע"פ תמ"א 36/ א הכולל תורן לאנטנות
צפוןשפלת הגליל, תמרהבקשה ועדה מקומיתשפג/ 20080115שימוש חורג בחממה ומחסן חקלאי למכירת צמחי בית וגו+ כדים לתקופה של 3 שנים.
צפוןשפלת הגלילבקשה ועדה מקומיתשפג/ 20080217שימוש חורג בסככה חקלאית לפי היתר מס' 31/05 למשתלה לתקופה של 3 שנים סה"כ
צפוןאצבע הגליל, בית שאן, בקעת בית הכרם, גבעות אלונים, גולן, גלילית מחוז צפון, הגלבוע, הגליל המזרחי, הגליל המרכזי, הגליל העליון, הגליל התחתון, טבריה, יזרעאלים, כרמיאל, לב הגליל, מבוא העמקים, מגדל העמק, מטה אשר, מעלה הגליל, מעלה חרמון, מעלה נפתלי, מרום הגליל, משגב, נהריה, נצרת, נצרת עילית, עכו, עמק הירדן, עמק המעיינות, עפולה, צפת, קצרין, קרית שמונה, שפלת הגלילתוכניתתמא/ 19/ 4תכנית מתאר ארצית לבתי עלמין - שינוי מס' 4 - שינוי בהוראות התכנית
צפוןאצבע הגליל, בית שאן, בקעת בית הכרם, גבעות אלונים, גולן, הגלבוע, הגליל המזרחי, הגליל המרכזי, הגליל העליון, הגליל התחתון, טבריה, יזרעאלים, כרמיאל, לב הגליל, מבוא העמקים, מגדל העמק, מטה אשר, מעלה הגליל, מעלה חרמון, מעלה נפתלי, מרום הגליל, משגב, נהריה, נצרת, נצרת עילית, עכו, עמק הירדן, עמק המעיינות, עפולה, צפת, קצרין, קרית שמונה, שפלת הגלילתוכניתתמא/ 22/ 4תכנית מתאר ארצית ליער וייעור - שינוי מס' 4 - שינוי כללי בהוראות21/07/2008
צפוןאצבע הגליל, בית שאן, בקעת בית הכרם, גבעות אלונים, גולן, הגלבוע, הגליל המזרחי, הגליל המרכזי, הגליל העליון, הגליל התחתון, טבריה, יזרעאלים, כרמיאל, לב הגליל, מגדל העמק, מעלה הגליל, מרום הגליל, משגב, נהריה, נצרת, נצרת עילית, עכו, עמק הירדן, עמק המעיינות, עפולה, צפת, קצרין, קרית שמונה, שפלת הגלילתוכניתתמא/ 23/ 23תכנית מתאר ארצית למסילות ברזל - שינוי בהוראות התכנית21/07/2008
צפוןאצבע הגליל, בית שאן, בקעת בית הכרם, גבעות אלונים, גולן, הגלבוע, הגליל המזרחי, הגליל המרכזי, הגליל העליון, הגליל התחתון, טבריה, יזרעאלים, יקנעם עילית, כרמיאל, לב הגליל, מבוא העמקים, מגדל העמק, מטה אשר, מעלה הגליל, מעלה חרמון, מעלה נפתלי, מרום הגליל, משגב, נהריה, נצרת, נצרת עילית, עכו, עמק הירדן, עמק המעיינות, עפולה, צפת, קצרין, קרית שמונה, שפלת הגלילתוכניתתמא/ 31/ א/ 7תכנית מתאר ארצית מפורטת לדרך מס' 6 ממחלף יוקנעם עד מחלף תל קשיש22/11/2011
צפון, תל-אביבאור יהודה-אזור, אצבע הגליל, בית שאן, בני ברק, בקעת בית הכרם, בת ים, גבעות אלונים, גבעתיים, גולן, גלילית מחוז צפון, גלילית מחוז תל אביב, הגלבוע, הגליל המזרחי, הגליל המרכזי, הגליל העליון, הגליל התחתון, הרצליה, חולון, טבריה, יזרעאלים, יקנעם עילית, כרמיאל, לב הגליל, מבוא העמקים, מגדל העמק, מטה אשר, מעלה הגליל, מעלה חרמון, מעלה נפתלי, מרום הגליל, משגב, נהריה, נצרת, נצרת עילית, עכו, עמק הירדן, עמק המעיינות, עפולה, צפת, קצרין, קרית אונו, קרית שמונה, רמת גן, רמת השרון, שפלת הגליל, תל אביב-יפותוכניתתמא/ 37/ 1תכנית מתאר ארצית לקטעי מערכת הולכת הגז הטבעי שינוי מס' 117/10/2012
צפוןאצבע הגליל, בית שאן, בקעת בית הכרם, גבעות אלונים, גולן, הגלבוע, הגליל המזרחי, הגליל המרכזי, הגליל העליון, הגליל התחתון, טבריה, יזרעאלים, יקנעם עילית, כרמיאל, לב הגליל, מבוא העמקים, מגדל העמק, מטה אשר, מעלה הגליל, מעלה חרמון, מעלה נפתלי, מרום הגליל, משגב, נהריה, נצרת, נצרת עילית, עכו, עמק הירדן, עמק המעיינות, עפולה, צפת, קצרין, קרית שמונה, שפלת הגלילתוכניתתמא/ 37/ ב/ 6תכנית מתאר ארצית לחיבור אזור תעשייה רמת גבריאל למערכת הקו הטבעי (מפעל נילית)
צפוןשפלת הגליל, שעבתוכניתתממ/ 2/ 57תכנית מתאר מחוזית, מחוז הצפון, תמ"מ 2, שינוי מס' 57 - הרחבת הישוב שעב28/06/2007
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתתממ/ 2/ 62תכנית מתאר מחוזית, מחוז הצפון, תמ"מ 2, שינוי מס' 62 - הרחבת הישוב טמרה24/10/2007