תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חיפהחוף הכרמל, שדות יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 382/ 3התנגדות לתוספת בניה, שדות ים - איכר משה
חיפהחוף הכרמל, שדות יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 383/ 3התנגדות ללגליזציה למחסן וכניסה מקורה, שדות ים - וגמן
חיפהחוף הכרמל, שדות יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 384/ 3התנגדות לתכנית שינויים ותוספת פרגולות, שדות ים - וייס
חיפהחוף הכרמל, שדות יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 385/ 3התנגדות לתוספת בקומת קרקע ותוספת קומה, שדות ים - שדה עירית
חיפהחוף הכרמל, שדות יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 386/ 3התנגדות לתוספת בניה, שדות ים - גבע מרסי ודן
חיפהחוף הכרמל, שדות יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 387/ 3התנגדות לתוספת לבית קיים, שדות ים - ניב נאמן
חיפהחוף הכרמל, שדות יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 388/ 3התנגדות לתוספת לבית קיים, שדות ים - ניר צאלה ויאיר
חיפהחוף הכרמלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 9100/ 3תביעת פיצויים מתכנית מת"א 35 ג"ח 10548/40 - אי מתן החלטה
חיפהחוף הכרמלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 9101/ 3תביעת פיצויים מתכנית תמ"א 35 ג"ח 10992/1 - אי מתן החלטה
חיפהחוף הכרמלערר על החלטת ועדה למימי חופין09/ מ/ 1ערר על החלטה הוולחו"ף לתכנית חכ/ 76/ ט - קיבוץ נווה ים
חיפהחוף הכרמל, קיסריהבקשה ועדה מקומית1 - 110/ 31/ 13תכנית שינויים לאוהל הקרנת מיצג - היסטורי
חיפהחוף הכרמל, צרופהבקשה ועדה מקומית1 - 86/ 31/ 13רישוי סככה קיימת - צרופה
חיפהחוף הכרמל, מעין צביבקשה ועדה מקומית1 - 87/ 31/ 13קיבוץ מעין צבי - מאגר חקלאי
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכנית1/ 21/ 2תכנית שיכון ציבורי 2/21/1 - עתלית
חיפהחוף הכרמל, עתליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 020/ 3בקשה לתוספת בניה בית מגורים. מרכז קליטה 136, עתלית (פז גיא)
חיפהחוף הכרמל, קיסריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 036/ 3ערר על דחיית בקשה להקמת משטח עץ ומדרגות לגג דולב 53 קיסריה חיים,נפחי
חיפהחוף הכרמל, קיסריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 038/ 3התנגדות לתכנית שינויים מצב סופי, עם הקלות, אגס 7 קיסריה
חיפהחוף הכרמל, קיסריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 089/ 3תכנית שינויים בבית מגורים בתוספת מרפסת, מדרגות וגדר. שכונה 7 קיסריה
חיפהחוף הכרמל, עתליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 122/ 3בקשה להסדרי תנועה ובטיחות במפגש מסילת ברזל. עתלית (עמיהוד רוטשליד רמות)
חיפהחוף הכרמל, קיסריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 166/ 3התנגדות לבקשה למשטחי דק עץ, פרגולה וקירוי מרפסת, שכ' 7 א' קיסריה
חיפהחוף הכרמל, כרם מהר"לערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 170/ 3התנגדות ללגליזציה ל2 מבני קייט בהקלה, מושב כרם מהר"ל
חיפהחוף הכרמל, בת שלמהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 265/ 3תכנית מצב סופי עם תוספת מדרגות ומשטח בטון, בת שלמה
חיפהחוף הכרמל, קיסריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 309/ 3תכנית שינויים, פנימיים, הגדלת שטח מרתף ושינוי חזית. רח' תמר 10, קיסריה
חיפהחוף הכרמל, עתליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 337/ 3לגליזציה לגדר. רח' משעול גפנים 56, עתלית
חיפהחוף הכרמל, מעין צביערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 379/ 3בקשה להקמת מתקן תקשורת הכולל תורן לאנטנה בגובה 6.5 מ', מעין צבי
חיפהחוף הכרמל, עתליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 398/ 3אי מתן החלטה. נווה שושנה עתלית (מרדכי שכטר
חיפהחוף הכרמל, מעגן מיכאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 8049/ 3היטל השבחה מהיתר , מעגן מיכאל
חיפהחוף הכרמל, עין כרמלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 9065/ 3תביעת פיצויים מתכנית תמ"א 35 ותמ"א 34/ב/3 - חוף הכרמל, משפ' ביטון
חיפהחוף הכרמל, עין כרמלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 9067/ 3תביעת פיצויים מתכנית תמ"א 35, תמ"א 34/ב/3, חוף הכרמל - משפ' ביטון
חיפהחוף הכרמל, עין כרמלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 9068/ 3תביעת פיצויים מתכנית תמ"א 35, תמ"א 34/ב/3, חוף הכרמל - משה הדר
חיפהחוף הכרמל, עין כרמלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 9069/ 3תביעת פיצויים מתכנית תמ"א 35, תמ"א 34/ב/3, חוף הכרמל - משה הדר
חיפהחוף הכרמל, הבוניםערר על החלטת ועדה למימי חופין10/ מ/ 3ערר על החלטה ועדה מחוזית חיפה בתכנית חכ/ 1/ יג - חוף הבונים
חיפהחוף הכרמל, בית חנניהבקשה ועדה מקומית100/ 31/ 13תחנת תדלוק פנימית, בית חנניה
חיפהחוף הכרמל, כרם מהר"לבקשה ועדה מקומית101/ 31/ 13תחנת תדלוק פנימית, כרם מהר"ל
חיפהחוף הכרמל, מעגן מיכאלבקשה ועדה מקומית102/ 31/ 13תחנת תדלוק פנימית, מעגן מיכאל
חיפהחוף הכרמל, עפרבקשה ועדה מקומית103/ 31/ 13תחנת תדלוק פנימית, מושב עופר
חיפהחוף הכרמל, עין כרמלבקשה ועדה מקומית104/ 31/ 13תחנת תדלוק פנימית, קיבוץ עין כרמל
חיפהחוף הכרמל, צרופהבקשה ועדה מקומית105/ 31/ 13אשורי אברהם, צרופה 66, צרופה
חיפהחוף הכרמל, צרופהבקשה ועדה מקומית106/ 31/ 13לוליאן אברהם, משק 70, מושב צרופה
חיפהחוף הכרמל, הבוניםבקשה ועדה מקומית107/ 31/ 13שימוש חורג להסדרת חניות, חוף הבונים
חיפהחוף הכרמל, בית חנניהבקשה ועדה מקומית109/ 31/ 13בקשה להיתר תעסוקה בלתי חקלאית - לויתן נתן
חיפהחוף הכרמל, קיסריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים11/ 063/ 3שטח גלילי, חוף זהב קיסריה ערר על החלטת ועדה מחוזית חיפה חלקה 28 גוש 10645
חיפהחוף הכרמל, מגדיםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים11/ 071/ 3תוכנית שינויים ומצב סופי לבית מגורים קיים.הרחבה 16 מגדים.
חיפהחוף הכרמל, כרם מהר"לערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים11/ 091/ 3תכנית שינויים ומצב סופי בבית קיים מושב כרם מהר"ל
חיפהחוף הכרמלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים11/ 121/ 3בקשה להקמת מרפסת ודק במחסן חקלאי, מוא"ז חוף הכרמל (איוב אמיר)
חיפהחוף הכרמל, קיסריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים11/ 142/ 3בקשה ללגליזציה רח' המגדל 3, קיסריה (מבקש ההיתר-הצובאי זיסי)
חיפהחוף הכרמל, כרם מהר"לערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים11/ 311/ 3תוכנית שינויים,תוספת שטחי בנייה כרם מהר"ל
חיפהחוף הכרמל, בת שלמהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים11/ 327/ 3לגליזציה למבנים שימור ושיחזור מבנים בת שלמה 9
חיפהחוף הכרמל, קיסריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים11/ 366/ 3בקשה לתוכנית שינויים רח' אגס 7 קיסריה
חיפהחוף הכרמלערר על החלטת ועדת מחוזית11/ 37ערר על החלטה ועדה מחוזית חיפה בתכנית חכ/ 1/ יא/ 1 - גשר הבונים
חיפהחוף הכרמל, עין הודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים11/ 378/ 3הקמת בית חד משפחתי,דו קומתי,עין הוד
חיפהחוף הכרמלערר על החלטת ועדת מחוזית11/ 38ערר על החלטה ועדה מחזית חיפה בתכנית חכ/ 1/ יא/ 1 - גשר הבונים
חיפהחוף הכרמל, כרם מהר"לערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים11/ 401/ 3בקשה להקמת בית חד משפחתי מושב כרם מהר"ל
חיפהחוף הכרמל, קיסריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים11/ 403/ 3הריסת בית קיים והקמת בית מגורים חד משפחתי,דו קומתי.רח' הליבנה 5 קיסריה
חיפהחוף הכרמל, קיסריהבקשה ועדה מקומית110/ 31/ 13אוהל להקרנת מיצג היסטורי
חיפהחוף הכרמל, מגדיםבקשה ועדה מקומית111/ 31/ 13סבן עמנואל, שימוש חורג ללולים לפיטום
חיפהחוף הכרמל, בת שלמהבקשה ועדה מקומית112/ 31/ 13נוימן גיא - בניית דיר
חיפהחוף הכרמל, בת שלמהבקשה ועדה מקומית113/ 31/ 13משפ' אפשטיין - לבניית לול ומבנה שירות
חיפהחוף הכרמל, צרופהבקשה ועדה מקומית114/ 31/ 13לוליאן יעקב - סככה ללול
חיפהחוף הכרמל, כרם מהר"לבקשה ועדה מקומית115/ 31/ 13בראון אלי - חווה לגידול סוסים
חיפהחוף הכרמל, קיסריהבקשה ועדה מקומית116/ 31/ 13הצבת שלט פרסומות בשכונה 13 קיסריה
חיפהחוף הכרמל, דורבקשה ועדה מקומית117/ 31/ 13מדגה אינטנסיבי - מושב דור
חיפהחוף הכרמל, בת שלמהבקשה ועדה מקומית118/ 31/ 13שוורצמן זיו - הקמת מכלאות וסככה מפולשת
חיפהחוף הכרמלבקשה ועדה מקומית119/ 31/ 13שימוש חורג לגן אירועים - פרידיס
חיפהחוף הכרמל, עתליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים12/ 010/ 3תוספת ממ"ד וחניה לבית מגורים רח' המייסדים 10 עתלית
חיפהחוף הכרמל, בת שלמהבקשה ועדה מקומית120/ 31/ 13שוחט אייל והלן, הקמת מבנה חקלאי
חיפהחוף הכרמל, בת שלמהבקשה ועדה מקומית121/ 31/ 13שוחט אייל - בקשה לפרגולה, גדר ושער
חיפהחוף הכרמל, בת שלמהבקשה ועדה מקומית1-89/ 31/ 13דורית קמחי פיתוח שטח ריצוף
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכנית2/ 21/ 2תכנית שיכון ציבורי 2/21/2 - עתלית
חיפהחוף הכרמלבקשה ועדה מקומית2-64/ 31/ 13פז עתלית - חדד רחמים
חיפהחוף הכרמל, גבע כרמלתוכנית303-0070854שינוי קווי בנין משק 73 גבע כרמל
חיפהחוף הכרמלבקשה ועדה מקומית88/ 31/ 13תחנת שאיבה בעין חוד
חיפהחוף הכרמל, בת שלמהבקשה ועדה מקומית89/ 31/ 13דורית קמחי ריצוף וגינון
חיפהחוף הכרמלבקשה ועדה מקומית93/ 31/ 13ימין אורד
חיפהחוף הכרמל, כרם מהר"לבקשה ועדה מקומית94/ 31 / 13חיון משה
חיפהחוף הכרמל, מעגן מיכאלבקשה ועדה מקומית95/ 31/ 13אתר הנצחה - קיבוץ מעגן מיכאל
חיפהחוף הכרמל, קיסריהבקשה ועדה מקומית96/ 31/ 13מזנון בשטח הגן הלאומי, קיסריה
חיפהחוף הכרמל, צרופהבקשה ועדה מקומית97/ 31/ 13אלחנתי אלי, גוש 12005 חל' 1, מושב צרופה
חיפהחוף הכרמל, הבוניםבקשה ועדה מקומית98/ 31/ 13הקמת מבנים ארעיים בחוף הבונים
חיפהחוף הכרמל, בית ארןבקשה ועדה מקומית99/ 31/ 13תחנת תדלוק פנימית, בית אורן
חיפהחוף הכרמל, קיסריהתוכניתבע/ 382ג / 382 - חוף רחצה קיסריה21/08/1958
חיפהחוף הכרמל, בית ארןישות כלליתג/ 1/ 32/ אגן לאומי הר הכרמל (תיקון לפי תכנית חכ/ 71/ ב - בית אורן
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתג/ 1018שינוי קו בנין בדרך מס. 8 בעתלית31/03/1987
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתג/ 1029שינוי לתכנית ג / 771 א' בעתלית08/11/1984
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתג/ 1054מרכז אזרחי מסחרי, עתלית29/12/1983
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתג/ 1058חלקות 1,2 בגוש 10557, עתלית (משקי עזר)03/11/1983
חיפהגלילית - מחוז חיפה, חוף הכרמל, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, קיסריה, קיסריה .תוכניתג/ 1251/ חכ/ 335שכונת מגורים רוויה
חיפהחוף הכרמלישות כלליתג/ 16/ 32גן לאומי קיסריה
חיפהחוף הכרמל, קיסריהתוכניתג/ 322/ א/ ש/ 316אזור תעשיה קיסריה11/06/1989
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתג/ 471חלוקת משנה בגוש 10529 - עתלית06/09/1962
חיפהחוף הכרמל, בת שלמהתוכניתג/ 511חלוקת שטחים חקלאיים בת-שלמה22/08/1963
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתג/ 535ייעוד שטח להקמת בית-חולים למחלות כרוניות, עתלית
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתג/ 535/ אייעוד שטח להקמת בית-חולים למחלות כרוניות, עתלית25/11/1965
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתג/ 555תכנית מתאר עתלית23/02/1978
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתג/ 576שנוי ייעוד קרקעות בגוש 1053820/01/1966
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתג/ 582תכנית חלוקת חלקה 13 בגוש 10532 בעתלית07/03/1968
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתג/ 695עתלית - שכונת בתים טרומיים30/04/1971
חיפהחוף הכרמל, נוה יםתוכניתג/ 758נוה-ים, כביש גישה לשדות
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתג/ 771מגורים בגוש 10562, עתלית24/09/1974
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתג/ 771/ אמגורים בגוש 10562 עתלית (שינוי)30/09/1980