תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתג/ 788עתלית - שכונת בתים טרומיים10/08/1978
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתג/ 788/ אשכונת מגורים ומרכז קליטה מודול בטון בעתלית
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתג/ 917יד לבנים, עתלית
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתג/ 925פעוטון ממ"ד בעתלית
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתג/ 934שכונת הגורן בעתלית.19/03/1981
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתג/ 945שכונת וילות מערבית בעתלית11/02/1982
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתג/ 945/ אשינוי תואי כביש מס' 2 בתכנית ג / 945
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתג/ 985שינוי תואי כביש מס' 10 עתלית01/08/1985
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתג/ 993אתר לאומי מחנה המעפילים בעתלית03/11/1983
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתג/ 994שכונת בתים בודדים בעתלית - דרום, סבוב נוה-ים28/01/1982
חיפהחוף הכרמלישות כלליתג/ חפ/ חכ/ 294גן לאומי הר הכרמל (תיקון, עין חוד)
חיפהחוף הכרמלישות כלליתג/ חפ/ חכ/ 408גן לאומי תל דור
חיפהחוף הכרמלבקשה ועדה מקומיתחי/ 31/ רשגז/ 6021קו גז טבעי חגית תל קשיש
חיפהחוף הכרמלבקשה ועדה מקומיתחי/ 31/ רשגז/ 6040חב' החשמל לישראל - קו גז טבעי אתר חגית
חיפהחוף הכרמלבקשה ועדה מקומיתחי/ 31/ רשגז/ 6041הרחבת שטח תחנת ה- PRMS חגית
חיפהחוף הכרמל, הבוניםתוכניתחכ/ 1/ אתכנית מפורטת במושב הבנים וצרכי הסדר רישום ( גניזה ).
חיפהחוף הכרמל, הבוניםתוכניתחכ/ 1/ דמושב הבונים.08/08/1996
חיפהחוף הכרמל, הבוניםתוכניתחכ/ 1/ ההרחבת מושב הבונים.
חיפהחוף הכרמל, הבוניםתוכניתחכ/ 1/ ה/ 1הרחבה והסדרה תכנונית של מושב הבונים09/07/2006
חיפהחוף הכרמל, הבוניםתוכניתחכ/ 1/ יא/ 1תחנות תדלוק תחת גשר הבונים, כביש מס' 2
חיפהחוף הכרמל, הבוניםתוכניתחכ/ 1/ יגחוף הבונים
חיפהחוף הכרמל, בית ארןתוכניתחכ/ 10יעוד קרקע בגוש 10701, בית אורן ומגדים18/05/1961
חיפהחוף הכרמל, מאיר שפיהתוכניתחכ/ 100כביש גישה לשפיה, קטע ב', ק"מ 1.1-1.5 (גניזה).
חיפהחוף הכרמלתוכניתחכ/ 105/ בשכונת צפונית מערבית באור עקיבא ( גניזה ).
חיפהחוף הכרמל, צרופהתוכניתחכ/ 11צרופה
חיפהחוף הכרמל, צרופהתוכניתחכ/ 11/ אתכנית לצרכי הסדר, במושב צרופה. (גניזה).
חיפהחוף הכרמל, צרופהתוכניתחכ/ 11/ גהרחבת מושב צרופה.01/09/1994
חיפהחוף הכרמל, צרופהתוכניתחכ/ 11/ דתוספת מגרשים במושב צרופה.08/09/1996
חיפהחוף הכרמל, צרופהתוכניתחכ/ 11/ ויעוד שטח למסעדה בצרופה.
חיפהחוף הכרמל, צרופהתוכניתחכ/ 11/ טקביעת הוראות בניה ושימוש בשטחים במושב צרופה14/06/2007
חיפהחוף הכרמל, נוה יםתוכניתחכ/ 119/ אמכרה כורכר נוה-ים דרום (גניזה).
חיפהחוף הכרמל, מגדיםתוכניתחכ/ 12מגדים30/06/1966
חיפהחוף הכרמל, מגדיםתוכניתחכ/ 12/ אתוספת מגרשי בניה במושב מגדים.24/06/1993
חיפהחוף הכרמל, מגדיםתוכניתחכ/ 12/ השינוי בגבולות ותוספת מגרשים לבעלי מקצוע במושב מגדים.09/04/1998
חיפהחוף הכרמל, מגדיםתוכניתחכ/ 12/ חהסדרת שטחים, שימושים, הוראות וזכויות בנייה בנחלות ובשטחי ציבור, מושב מגדים30/04/2007
חיפהחוף הכרמל, מגדיםתוכניתחכ/ 12/ ח/ 2מגדים - דיוק גבולות
חיפהחוף הכרמל, מגדיםתוכניתחכ/ 12/ ח/ 4מגדים - הסדרת לולים והגדלת זכויות לתיירות
חיפהחוף הכרמל, קיסריהתוכניתחכ/ 121מבני ציבור לאזור הוילות בקיסריה ( גניזה ).
חיפהחוף הכרמלתוכניתחכ/ 123הרחבת הכביש לזכרון יעקב ( גניזה ).
חיפהחוף הכרמל, קיסריהתוכניתחכ/ 125שכונות מס' 7.6.5.4 באזור הנופש והוילות בצפון קיסריה,21/07/1977
חיפהחוף הכרמל, קיסריהתוכניתחכ/ 125/ אשכונה 7 באיזור הנופש והוילות צפון קיסריה.31/01/1991
חיפהחוף הכרמל, קיסריהתוכניתחכ/ 125/ גתוספת תוכנית מפורטת חכ/ 125 בקיסריה ( גניזה ).
חיפהחוף הכרמל, קיסריהתוכניתחכ/ 125/ השינוי יעוד שטח משצ"פ לדרך, קיסריה.30/10/1994
חיפהחוף הכרמל, ניר עציוןתוכניתחכ/ 126ניר עציון09/07/1981
חיפהחוף הכרמל, ניר עציוןתוכניתחכ/ 126/ בהוראות בניה להקמת מפעל ארוחות בניר עציון.24/06/1991
חיפהחוף הכרמל, ניר עציוןתוכניתחכ/ 126/ דהרחבת מושב ניר עציון.11/09/2007
חיפהחוף הכרמל, ניר עציוןתוכניתחכ/ 126/ המתקן טיהור שפכים - ניר עציון09/11/2004
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתחכ/ 126/ ח/ אתחנת משנה (תחמ"ש) עתלית
חיפהחוף הכרמלתוכניתחכ/ 128שטחי לחציבה מחצבת שפיה ב'.
חיפהחוף הכרמל, דורתוכניתחכ/ 13שמורת טבע באיי החוף דור ומעגן מיכאל24/01/1963
חיפהחוף הכרמל, בת שלמהתוכניתחכ/ 131כביש מס' 114 (בת שלמה - יקנעם) שפור התואי ה2.500- - 7.65025/03/1982
חיפהחוף הכרמל, קיסריהתוכניתחכ/ 135/ א(ג / 850 א') - רמות קיסריה (גניזה).
חיפהחוף הכרמלתוכניתחכ/ 136שכונת מגורים, עתלית דרום סיבוב נווה ים ( גניזה ).
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתחכ/ 136/ בסביוני עתלית.
חיפהחוף הכרמלתוכניתחכ/ 136/ השינוי יעוד משטח מסחרי למגורים ב' בשכונת סביוני עתלית15/03/2005
חיפהחוף הכרמל, כרם מהר"לתוכניתחכ/ 143;חווה חקלאית במושב הכרמל מהר"ל ( גניזה ).
חיפהחוף הכרמל, נוה יםתוכניתחכ/ 145"נון" תעשיה שימורים בע"מ
חיפהחוף הכרמל, בת שלמהתוכניתחכ/ 148/ במושב בת שלמה30/01/1986
חיפהחוף הכרמל, בת שלמהתוכניתחכ/ 148/ גבת שלמה. (גניזה).
חיפהחוף הכרמל, בת שלמהתוכניתחכ/ 148/ טאיחוד וחלוקה מחדש בבת שלמה15/01/2005
חיפהחוף הכרמל, קיסריהתוכניתחכ/ 149מלונות דן קיסריה01/11/1979
חיפהחוף הכרמל, קיסריהתוכניתחכ/ 149/ במלון דן קיסריה.08/02/1996
חיפהחוף הכרמל, בית חנניהתוכניתחכ/ 15הרחבת בית חנניה (גניזה).
חיפהחוף הכרמלתוכניתחכ/ 150/ אתוכנית אב מתאר למועצה אזורית חוף כרמל
חיפהחוף הכרמל, עפרתוכניתחכ/ 156/ דתכנית מתאר למושב עופר.15/10/2002
חיפהחוף הכרמל, עפרתוכניתחכ/ 156/ ד/ 1הסדרת מגרש 306 - מושב עופר16/05/2012
חיפהחוף הכרמל, עפרתוכניתחכ/ 156/ ד/ 4קביעת מגרש חדש - מושב עופר
חיפהחוף הכרמל, עפרתוכניתחכ/ 156/ ההתווית דרך גישה למושב עופר
חיפהחוף הכרמל, עפרתוכניתחכ/ 156/ והגדלת שטח נחלה מס' 59, מושב עופר
חיפהחוף הכרמל, עפרתוכניתחכ/ 156/ זקביעת שטח חקלאי מזרחית למושב עופר
חיפהחוף הכרמל, עפרתוכניתחכ/ 156/ חנחלות מיועדות 18, 91, 9208/11/2010
חיפהחוף הכרמל, עפרתוכניתחכ/ 156/ יאשינוי הוראות בניה במושב עופר לפיתוח תיירות כפרית
חיפהחוף הכרמל, מעגן מיכאלתוכניתחכ/ 157שמורת טבע חוטם הכרמל - הרחבה.25/10/1999
חיפהחוף הכרמל, בית צביתוכניתחכ/ 16כפר צבי סיטרין02/06/1977
חיפהחוף הכרמל, בית צביתוכניתחכ/ 16/ אהרחבת אזור מלאכה בכפר צבי סיטרין23/07/1978
חיפהחוף הכרמל, קיסריהתוכניתחכ/ 162קייט ושיט קיסרה בע"מ ( גניזה ).
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתחכ/ 1633שכונת "מרגלות הרכס" בעתלית.
חיפהחוף הכרמל, בת שלמהתוכניתחכ/ 164תחנת דלק בכביש 114 ע"י בת שלמה16/04/1981
חיפהחוף הכרמל, בת שלמהתוכניתחכ/ 167/ אאתר לאומי, בגרעין הישן של המושבה בת שלמה .01/05/1984
חיפהחוף הכרמל, בת שלמהתוכניתחכ/ 167/ דהמושבה הותיקה בת שלמה
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתחכ/ 1684הוראות בינוי, רח' הנרקיסים מושבה ב', עתלית22/03/2007
חיפהחוף הכרמלתוכניתחכ/ 17תכנית בנין ערים עין כרמל ( גניזה ).
חיפהחוף הכרמל, עין כרמלתוכניתחכ/ 17/ אקיבוץ עין כרמל21/01/1982
חיפהחוף הכרמל, החותריםתוכניתחכ/ 17/ בעין כרמל לדרכי הסדר רישום ( גניזה ).
חיפהחוף הכרמל, עין כרמל, עתליתתוכניתחכ/ 17/ ה/ אשכונת מגורים דרום עתלית ובשטחי עין כרמל22/07/2012
חיפהחוף הכרמל, עין כרמלתוכניתחכ/ 17/ ותכנית מתאר לקיבוץ עין כרמל13/03/2007
חיפהחוף הכרמל, עין הודתוכניתחכ/ 171מוזיאון ינקו, עין הוד16/04/1982
חיפהחוף הכרמל, קיסריהתוכניתחכ/ 175בית איברי בקסריה14/07/1983
חיפהחוף הכרמל, מעין צביתוכניתחכ/ 178חצר משק מעין צבי ( גניזה ).
חיפהחוף הכרמל, מאיר שפיהתוכניתחכ/ 18מאיר שפיה
חיפהחוף הכרמל, מאיר שפיהתוכניתחכ/ 18/ בכפר הנוער מאיר שפיה14/02/1985
חיפהחוף הכרמל, עין אילהתוכניתחכ/ 180מחפרות כורכר ליד עין אילה ( גניזה ).
חיפהחוף הכרמלתוכניתחכ/ 181מכרה כורכר דור המזרח ( גניזה ).
חיפהחוף הכרמלתוכניתחכ/ 185/ במבקרים נחל המערות22/08/1985
חיפהחוף הכרמל, בית חנניהתוכניתחכ/ 19/ אשכון בנים ממשיכים במושב בית חנניה
חיפהחוף הכרמל, בית חנניהתוכניתחכ/ 19/ בבית חנניה לצרכי הסדר רשום ( גניזה )
חיפהחוף הכרמל, בית חנניהתוכניתחכ/ 19/ גבית חנניה, תוספת יחידות משק
חיפהחוף הכרמל, בית חנניהתוכניתחכ/ 19/ דתוספת מגרשים במושב בית חנניה.10/08/1995
חיפהחוף הכרמל, בית חנניהתוכניתחכ/ 19/ התוספת מגרשי בניה במושה בית חנניה - שלב ב'.11/07/1999
חיפהחוף הכרמל, בית חנניהתוכניתחכ/ 19/ ויעוד שטח לבית עלמין למושב בית חנניה.