תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חיפהחוף הכרמל, בית חנניהתוכניתחכ/ 19/ זשינוי בגבולות ותוספת מגרשים במושב בבית חנניה.06/01/1998
חיפהחוף הכרמל, בית חנניהתוכניתחכ/ 19/ טקביעת הוראות בניה ושימוש בשטחים במושב בית חנניה28/02/2008
חיפהחוף הכרמל, בית חנניהתוכניתחכ/ 19/ טוהסדרת גבולות נחלה 73 בבית חנניה
חיפהחוף הכרמל, קיסריהתוכניתחכ/ 192מכון טהור לשפכים ובריכות אגירת שפכים בקיסריה דרום16/08/1984
חיפהחוף הכרמל, קיסריהתוכניתחכ/ 197שכונת מגורים בקיסריה מס' 9.29/06/1989
חיפהחוף הכרמל, קיסריהתוכניתחכ/ 198שכונת וילות מס' 10 באיזור הנופש והוילות בצפון קיסריה.
חיפהחוף הכרמל, קיסריהתוכניתחכ/ 199מרכז אזרחי לשכונות הוילות בקיסריה26/09/1984
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתחכ/ 199/ גהפרדה מפלסית ודרך במערב עתלית
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתחכ/ 199/ ג/ 1הפרדה מפלסית ודרך במערב עתלית - סעיף 77-78
חיפהחוף הכרמל, החותריםתוכניתחכ/ 20/ אקיבוץ החותרים, מבנים לצרכי רישום16/08/1984
חיפהחוף הכרמל, החותריםתוכניתחכ/ 20/ בנצול שופכי טירת כרמל, החותרים וכפר גלים (גניזה).
חיפהחוף הכרמל, החותריםתוכניתחכ/ 20/ גקיבוץ החותרים. (גניזה).
חיפהחוף הכרמל, החותריםתוכניתחכ/ 20/ חתכנית מתאר לקיבוץ החותרים.10/03/2008
חיפהחוף הכרמל, החותריםתוכניתחכ/ 20/ ח/ 1איחוד מגרשים - החותרים
חיפהחוף הכרמלתוכניתחכ/ 200שמורת טבע - נחל תות.25/03/1999
חיפהחוף הכרמל, בת שלמהבקשה ועדה מקומיתחכ/ 20070044בקשה ע"ש נוימן גיא במקרקעין באדמות בת שלמה.
חיפהחוף הכרמלבקשה ועדה מקומיתחכ/ 20100374בקשה להיתר לאכסניה למופוני גוש קטיף
חיפהחוף הכרמל, מאיר שפיהתוכניתחכ/ 204מחצבת שפיה א' - בשטחי מוסד שפיה ( גניזה ).
חיפהחוף הכרמל, דורתוכניתחכ/ 206/ אשמורת טבע חרבת דרכמון.02/04/2001
חיפהחוף הכרמל, מעין צביתוכניתחכ/ 21/ בתכנית מפורטת לקבוצת מעין צבי01/04/1976
חיפהחוף הכרמל, מעין צביתוכניתחכ/ 21/ גהרחבת מעין צבי11/08/1977
חיפהחוף הכרמל, מעין צביתוכניתחכ/ 21/ ג/ 1קיבוץ מעין צבי - שכונת ההרחבה.03/11/2005
חיפהחוף הכרמל, מעין צביתוכניתחכ/ 21/ דקיבוץ מעין צבי (גניזה).
חיפהחוף הכרמל, מעין צביתוכניתחכ/ 21/ ומתקן טיהור שפכים מעין צבי17/01/2005
חיפהחוף הכרמל, מעין צביתוכניתחכ/ 21/ ז/ 1מעין צבי
חיפהחוף הכרמל, קיסריהתוכניתחכ/ 210קביעת הוראות בניה להקמת בריכות שחיה בקסריה31/03/1987
חיפהחוף הכרמל, קיסריהתוכניתחכ/ 210/ אקביעת הוראות בניה להקמת בריכות שחיה בקיסריה.24/11/1994
חיפהחוף הכרמל, קיסריהתוכניתחכ/ 219מעגן הספורט ונופש בצפון קיסריה.
חיפהחוף הכרמל, עין אילהתוכניתחכ/ 22/ אתכנית מפורטת למושב עין - אילה.
חיפהחוף הכרמל, עין אילהתוכניתחכ/ 22/ בעין איילה.08/06/1999
חיפהחוף הכרמל, עין אילהתוכניתחכ/ 22/ ב/ 3/ 1נחלה 22 עין איילה
חיפהחוף הכרמל, עין אילהתוכניתחכ/ 22/ דאיחוד וחלוקה בהסכמת בעלים, עין איילה.20/07/2000
חיפהחוף הכרמל, עין אילהתוכניתחכ/ 22/ האיחוד וחלוקה בהסכמת בעלים, עין איילה.20/07/2000
חיפהחוף הכרמל, עין אילהתוכניתחכ/ 22/ ועין אילה תוספת 3 מגרשים
חיפהחוף הכרמל, עין אילהתוכניתחכ/ 22/ זעין איילה21/03/2002
חיפהחוף הכרמל, עפרתוכניתחכ/ 22/ יאבריכת עין איילה 405/06/2008
חיפהחוף הכרמל, כרם מהר"לתוכניתחכ/ 220שמורת טבע טוף כרם מהר"ל.01/02/1998
חיפהחוף הכרמל, קיסריהתוכניתחכ/ 226מוזיאון ליאון והרי רקנאטי קסריה.28/01/1990
חיפהחוף הכרמל, קיסריהתוכניתחכ/ 227מגורי נופש "כוכב הימים" בקיסריה. (גניזה).
חיפהחוף הכרמל, קיסריהתוכניתחכ/ 227/ אמגורי נופש - כוכב הימים קיסריה.08/10/1992
חיפהחוף הכרמל, קיסריהתוכניתחכ/ 227/ במגורי נופש - "כוכב הימים".
חיפהחוף הכרמל, קיסריהתוכניתחכ/ 227/ גמגורי נופש "כוכב הימים".14/12/1995
חיפהחוף הכרמל, קיסריהתוכניתחכ/ 228יעוד שטח לבית כנסת בקיסריה.15/11/1990
חיפהחוף הכרמל, גבע כרמלתוכניתחכ/ 23גבע כרמל05/03/1981
חיפהחוף הכרמל, גבע כרמלתוכניתחכ/ 23/ אתוכנית מפורטת גבע כרמל לצורכי הסדר רישום.
חיפהחוף הכרמל, גבע כרמלתוכניתחכ/ 23/ ההרחבת מושב גבע כרמל .09/04/1998
חיפהחוף הכרמל, גבע כרמלתוכניתחכ/ 23/ ותוספת מגרשים למושב גבע כרמל.
חיפהחוף הכרמל, גבע כרמלתוכניתחכ/ 23/ נקביעת הוראות בניה ושימוש בשטחים במושב גבע כרמל14/06/2007
חיפהחוף הכרמל, גבע כרמלתוכניתחכ/ 23/ נאתיקון גבול מגורים בנחלות10/06/2012
חיפהחוף הכרמל, גבע כרמלתוכניתחכ/ 23/ נבהסדרת נחלה 73 גבע כרמל
חיפהחוף הכרמל, צרופהתוכניתחכ/ 230/ אגן אירועם צרופה
חיפהחוף הכרמל, קיסריהתוכניתחכ/ 231יעוד שטח לחוות סוסים בקיסריה. (גניזה).
חיפהחוף הכרמל, נוה יםתוכניתחכ/ 233אתר לאיסוף פסולת נוה-ים דרום.
חיפהחוף הכרמל, קיסריהתוכניתחכ/ 236אזור מלונאות ונופש ליד הגולף בקיסריה.12/09/1991
חיפהגלילית - מחוז חיפה, חוף הכרמל, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, קיסריה, קיסריה .תוכניתחכ/ 236/ השכונה 236, קיסריה
חיפהחוף הכרמל, קיסריהתוכניתחכ/ 237/ במשכונות 7א' ו10-, קיסריה. (שינוי לתוכ' מתאר, קיסריה).15/09/1991
חיפהחוף הכרמל, עין אילהתוכניתחכ/ 241שרותי דרך בעין איילה.02/01/1996
חיפהחוף הכרמל, עין אילהתוכניתחכ/ 244שינוי יעוד שטח לשירותי דרך, מושב עין איילה.02/01/1996
חיפהחוף הכרמל, מאיר שפיהתוכניתחכ/ 249מחצבת שפיה ג' - תכנית שינוי יעוד ותכנית חיצוב.26/06/2003
חיפהחוף הכרמל, שדות יםתוכניתחכ/ 25תכנית מפורטת של קב' שדות-ים22/08/1985
חיפהחוף הכרמל, שדות יםתוכניתחכ/ 25/ אחופשונית (קייט ושייט) - קיבוץ שדות-ים.15/04/1992
חיפהחוף הכרמל, שדות יםתוכניתחכ/ 25/ בשינוי יעוד קרקע בשדות ים.
חיפהחוף הכרמל, שדות יםתוכניתחכ/ 25/ דשדות ים - אירוח בקיבוץ
חיפהחוף הכרמל, שדות יםתוכניתחכ/ 25/ הקיבוץ שדות ים.11/07/2012
חיפהחוף הכרמל, שדות יםתוכניתחכ/ 25/ ה/ 1שדות ים - כיף ים
חיפהחוף הכרמל, שדות יםתוכניתחכ/ 25/ ו"מזנון השער" קיבוץ שדות ים.24/07/2001
חיפהחוף הכרמל, שדות יםתוכניתחכ/ 25/ חמרכז ספורט ימי, ספורט ונופש, שדות ים26/12/2007
חיפהחוף הכרמל, עין כרמלתוכניתחכ/ 252תחנת תדלוק, מסחר ושרותי דרך, קבוץ עין כרמל.30/11/1995
חיפהחוף הכרמלתוכניתחכ/ 254פארק טכנולוגי ומשרדים בחוף כרמל.
חיפהחוף הכרמל, הבוניםתוכניתחכ/ 255מנחת הבונים, מועדון ובי"ס לצניחה חופשית22/03/2004
חיפהחוף הכרמל, הבוניםתוכניתחכ/ 255/ במנחת הבונים
חיפהחוף הכרמל, בית חנניהתוכניתחכ/ 256/ אאמת התנינים - אתר תיירותי
חיפהחוף הכרמל, בית חנניהתוכניתחכ/ 256/ גאמת התנינים - אתר תיירות ונופש30/04/2008
חיפהחוף הכרמל, עין כרמלתוכניתחכ/ 26תכנית מפורטת ימין אוורד
חיפהחוף הכרמל, ניר עציוןתוכניתחכ/ 26/ המוסד חינוכי ימין אורד07/10/2010
חיפהחוף הכרמל, שדות יםתוכניתחכ/ 260מזח - במפרץ אדם - קיבוץ שדות ים.04/09/2003
חיפהחוף הכרמל, קיסריהתוכניתחכ/ 263/ דהעברת זכויות ממגרש 953 "אתר למבנה ציבור" למגרשים 955, 950
חיפהחוף הכרמל, מעין צביתוכניתחכ/ 268פארק הדייג, מעין צבי.23/07/1998
חיפהחוף הכרמלתוכניתחכ/ 272אזור מסחרי בגוש 10937 צפונית לפרדיס.
חיפהחוף הכרמל, בית ארןתוכניתחכ/ 273חוית הרוכבים, פארק רכיבה על סוסים, ליד בית אורן.20/03/1997
חיפהחוף הכרמל, דורתוכניתחכ/ 274יעוד שטח לבית עלמין במושב דור.
חיפהחוף הכרמל, דורתוכניתחכ/ 28/ השינוי גבולות מגרשים והרחבת מושב דור.07/09/1999
חיפהחוף הכרמל, דורתוכניתחכ/ 28/ חבית עלמין - מושב דור.
חיפהחוף הכרמל, דורתוכניתחכ/ 28/ יגאזור תיירות ונופש מושב דור
חיפהחוף הכרמל, דורתוכניתחכ/ 28/ כאקביעת זכויות והוראות בניה למבני קייט בנחלות - מושב דור21/10/2010
חיפהחוף הכרמל, דורתוכניתחכ/ 28/ כבמדגה אינטנסיבי - מושב דור
חיפהחוף הכרמלתוכניתחכ/ 282/ ג/ 1196שמורת טבע, הר הכרמל הרחבה נחל חרובים נחל מהר"ל.26/07/1999
חיפהחוף הכרמל, מעין צביתוכניתחכ/ 284/ במעין צבי - מסחר ומלאכה.15/11/2005
חיפהחוף הכרמלתוכניתחכ/ 294הסדרת ושינוי גבולות פארק הר הכרמל ומתן מעמד קבע והכרה ביישוב עין חוד.18/02/2004
חיפהחוף הכרמל, קיסריהתוכניתחכ/ 298קרית חינוך למועצה האיזורית חוף הכרמל.12/11/1998
חיפהחוף הכרמל, קיסריהתוכניתחכ/ 298/ אמועדון נוער מרכז קיסריה01/12/2011
חיפהחוף הכרמל, דורתוכניתחכ/ 3תכנית מתאר חוף דור
חיפהחוף הכרמל, בית חנניהתוכניתחכ/ 308/ אתחנת תדלוק מושב בית חנניה
חיפהחוף הכרמל, נוה ים, עתליתתוכניתחכ/ 312/ מכ/ 299/ אבי"חר נון, נוה ים
חיפהחוף הכרמל, דורתוכניתחכ/ 313מוקד חוף דור.
חיפהחוף הכרמל, בית חנניהתוכניתחכ/ 314בית עלמין במושב בית חנניה.13/09/2001
חיפהחוף הכרמל, עפרתוכניתחכ/ 318אזור קייט ונופש ליד משתלת עופר.
חיפהחוף הכרמלתוכניתחכ/ 321תחנת תדלוק מצפון לדרך מס' 72119/12/2002
חיפהחוף הכרמל, כרם מהר"לתוכניתחכ/ 323/ בחוות מקורה.05/01/2004
חיפהחוף הכרמלתוכניתחכ/ 327/ 1דרך מס' 4 החותרים - טירת הכרמל.