תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חיפהחוף הכרמלתוכניתחכ/ 327/ 2דרך מס' 4 , עין הוד, ניר עציון, כפר צבי סטרין, מגדים.
חיפהחוף הכרמלתוכניתחכ/ 327/ 3דרך מס' 4, כרמל, שמורת נחל מערות, עין כרמל.
חיפהחוף הכרמלתוכניתחכ/ 327/ 4דרך מס' 4 , הבונים, צרופה, מרכז אזורי כרם מהר"ל.
חיפהחוף הכרמלתוכניתחכ/ 327/ 5דרך מס' 4, עין אילה, עופר, כרם מהר"ל.
חיפהחוף הכרמל, בית חנניהתוכניתחכ/ 33/ אכביש גישה לגיסר זרקה ולבית חנניה.
חיפהחוף הכרמלתוכניתחכ/ 330תחנת תדלוק צומת עתלית
חיפהחוף הכרמל, נוה יםתוכניתחכ/ 334מגורים במתחם נון (76 יח"ד)
חיפהחוף הכרמל, נחשוליםתוכניתחכ/ 336כפר נופש נחשולים
חיפהחוף הכרמלתוכניתחכ/ 340שמורת טבע חוף גלים29/08/2010
חיפהחוף הכרמל, עפרתוכניתחכ/ 343אתר למגלשות הרים במצפור עופר10/03/2008
חיפהחוף הכרמל, עין הודתוכניתחכ/ 35כפר אמנים עין-הוד09/02/1967
חיפהחוף הכרמל, עין הודתוכניתחכ/ 35/ אכפר אמנים עין הוד30/06/1983
חיפהחוף הכרמל, עין הודתוכניתחכ/ 35/ בשינוי יעוד בחלק מחלקה 9 בגוש 11952 בעין הוד19/01/1986
חיפהחוף הכרמל, עין הודתוכניתחכ/ 35/ גכפר אמנים עין הוד. (גניזה).
חיפהחוף הכרמל, עין הודתוכניתחכ/ 35/ דעין הוד.01/12/1998
חיפהחוף הכרמל, עין הודתוכניתחכ/ 35/ ד/ 4שינוי יעוד של חלק ממגרש למבני ציבור למגרש למגורים בעין הוד
חיפהחוף הכרמל, עין הודתוכניתחכ/ 35/ ט/ 1שינוי יעוד משטח פרטי פתוח לאזור מגורים א' - עין הוד
חיפהחוף הכרמל, כרם מהר"לתוכניתחכ/ 36/ 1שינוי יעוד מתעשיה לאחסנה וקביעת הוראות וזכויות בניה03/11/2011
חיפהחוף הכרמל, קיסריהתוכניתחכ/ 39חוף רחצה קיסריה.
חיפהחוף הכרמל, קיסריהתוכניתחכ/ 39/ אבתי עלמין קיסריה שדות ים
חיפהחוף הכרמל, כרם מהר"לתוכניתחכ/ 4תכנית מפורטת למושב עובדים כרם מהר"ל28/09/1979
חיפהחוף הכרמל, כרם מהר"לתוכניתחכ/ 4/ במושב כרם מהר"ל. (גניזה).
חיפהחוף הכרמל, כרם מהר"לתוכניתחכ/ 4/ גמושב כרם מהר"ל.19/02/1998
חיפהחוף הכרמל, כרם מהר"לתוכניתחכ/ 4/ חשכונות חדשות במושב כרם מהר"ל.28/11/2001
חיפהחוף הכרמל, כרם מהר"לתוכניתחכ/ 4/ ח/ 1קביעת הוראות בניה להקמת בריכת שחייה בכרם מהר"ל
חיפהחוף הכרמל, כרם מהר"לתוכניתחכ/ 4/ ח/ 2מגרש כדורגל כרם מהר"ל
חיפהחוף הכרמל, כרם מהר"לתוכניתחכ/ 4/ יבשינוי תוואי כביש מס' 1 מושב כרם מהר"ל25/01/2006
חיפהחוף הכרמל, כרם מהר"לתוכניתחכ/ 4/ יגהוספת מגרש מס' 326, כרם מהר"ל
חיפהחוף הכרמל, קיסריהתוכניתחכ/ 40/ אמועדון לגולף וספורט בקיסריה31/10/1984
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתחכ/ 400עתלית - מגורי חוף
חיפהחוף הכרמל, בית חנניהתוכניתחכ/ 401מבני משק חקלאי מושב בית חנניה
חיפהחוף הכרמל, בית חנניהתוכניתחכ/ 401/ 1הגדלת שטח למגורים בחלקה א' מושב בית חנניה
חיפהחוף הכרמלתוכניתחכ/ 408גן לאומי ושמורת טבע תל דור26/06/2008
חיפהחוף הכרמלתוכניתחכ/ 409שמורת טבע ברכת תמסח הרחבה12/07/2007
חיפהחוף הכרמל, קיסריהתוכניתחכ/ 41שכונה מס' 2 באיזור הנופש והחולת בקסירה בחוף הכרמל.17/10/1963
חיפהחוף הכרמל, קיסריהתוכניתחכ/ 41/ אשינוי יעוד החלקה מס' 66 בתכנית ב.ע. מס' חכ / 41, קיסריה (גניזה).
חיפהחוף הכרמל, קיסריהתוכניתחכ/ 41/ גכ/
חיפהחוף הכרמל, שומרון, קיסריהתוכניתחכ/ 412/ ש/ 1166שמורת טבע חרובי קיסריה
חיפהחוף הכרמלתוכניתחכ/ 414/ תשמורת טבע ביצת נחל דליה08/02/2010
חיפהחוף הכרמלתוכניתחכ/ 415/ תשמורת טבע שפך נחל דליה08/11/2010
חיפהחוף הכרמל, שומרון, ג'סר א-זרקא, מעגן מיכאלתוכניתחכ/ 416/ ש/ 1201/ אמערך כניסה לשמורת טבע נחל תנינים
חיפהחוף הכרמל, קיסריהתוכניתחכ/ 42/ אשכונה מס' 3 באזור הנופש והוילות בצפון קיסריה18/10/1979
חיפהחוף הכרמל, קיסריהתוכניתחכ/ 42/ בשכונה מס' 3 באזור הנופש והחוילות בצפון קיסריה01/03/1988
חיפהחוף הכרמל, קיסריהתוכניתחכ/ 42/ גשכונה מס' 3 בצפון קיסריה (שינוי)29/03/1990
חיפהחוף הכרמל, קיסריהתוכניתחכ/ 42/ חשכונה מס' 3 באזור הנופש והוילות בצפון קסריה.
חיפהחוף הכרמל, קיסריהתוכניתחכ/ 42/ טומגרש 39 שכונה 3 - קיסריה
חיפהחוף הכרמל, קיסריהתוכניתחכ/ 42/ טזשינוי הוראות בניה ברח' ליבנה 35, שכונה 3, קיסריה
חיפהחוף הכרמל, קיסריהתוכניתחכ/ 42/ יאשכונה 3, קיסריה
חיפהחוף הכרמל, קיסריהתוכניתחכ/ 42/ יא/ 1שינוי יעוד למגורים בקיסריה
חיפהחוף הכרמל, קיסריהתוכניתחכ/ 42/ ידשינוי בקווי בניין ותוספת אחוזי בניה, שכונת 3, קיסריה
חיפהחוף הכרמל, בת שלמהתוכניתחכ/ 43/ גהחלפת שטחים במגרש מס' 26 בין חקלאי למגורים - בת שלמה24/04/2012
חיפהחוף הכרמל, קיסריהתוכניתחכ/ 43/ ג/ 462אזור הנופש והוילות, קיסריה.02/10/1963
חיפהחוף הכרמל, קיסריהתוכניתחכ/ 44שכונה מס' 8 באיזור הנופש והחווילות בצפון קיסריה08/07/1965
חיפהחוף הכרמל, קיסריהתוכניתחכ/ 44/ אשינוי לתכנית ב.ע. מפורטת מס' חכ / 44, קיסריה20/02/1975
חיפהחוף הכרמל, קיסריהתוכניתחכ/ 44/ בשכונה מס' 8 באזור הנופש והוילות בצפון קיסריה13/03/1975
חיפהחוף הכרמל, נחשוליםתוכניתחכ/ 5קיבוץ נחשולים03/06/1982
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתחכ/ 50(ג / 646) - שמורת טבע עתלית13/05/1971
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתחכ/ 500שכונת מגורים בגוש 10533, במזרח עתלית
חיפהחוף הכרמל, מעגן מיכאלתוכניתחכ/ 51שמורת טבע מעגן מיכאל15/02/1968
חיפהחוף הכרמל, שדות יםתוכניתחכ/ 52דרכי גישה לתיאטרון הרומי ולשדות-ים (גניזה).
חיפהחוף הכרמל, בית ארןתוכניתחכ/ 56דרך גישה לפרדסי בית אורן15/08/1968
חיפהחוף הכרמל, קיסריהתוכניתחכ/ 57גן לאומי עתיקות קיסריה22/02/1968
חיפהחוף הכרמל, עין הודתוכניתחכ/ 58/ אאפיתיאטרון עין-הוד (גניזה).
חיפהחוף הכרמל, כרם מהר"לתוכניתחכ/ 59אתר לחיצוב בגושים 12000 - 12004, 12045, 12046 (גניזה).
חיפהחוף הכרמל, דורתוכניתחכ/ 6שטח פתוח לרחצה ונופש חוף דור ( גניזה ).
חיפהגלילית - מחוז חיפה, חוף הכרמל, שומרון, זכרון יעקב, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפהתוכניתחכ/ 600/ ש/ 1212/ ג/ 1328מתחם יער חוף כרמל
חיפהחוף הכרמל, מעגן מיכאלתוכניתחכ/ 61שמורת טבע - נחל התנינים07/01/1971
חיפהחוף הכרמלתוכניתחכ/ 61/ אשמורת טבע נחל תנינים ( השלמה ) ( גניזה ).
חיפהחוף הכרמל, מעין צביתוכניתחכ/ 63שנוי יעוד למטרת הקמת מוסך אזורי (גניזה).
חיפהחוף הכרמל, מעין צביתוכניתחכ/ 67מכרה כורכר מעין צבי ( גניזה ).
חיפהחוף הכרמלתוכניתחכ/ 69מכרה כורכר הבונים
חיפהחוף הכרמל, הבוניםתוכניתחכ/ 69/ אמכרה כורכר הבונים13/04/1978
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתחכ/ 705מתחם לב עתלית - התחדשות עירונית26/03/2009
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתחכ/ 706הסדרת בנייה קיימת - עתלית
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתחכ/ 707תחנת תדלוק בעתלית
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתחכ/ 707/ איעוד שטח לתחנת תדלוק זעירה עתלית
חיפהחוף הכרמל, בית ארןתוכניתחכ/ 71קיבוץ בית אורן
חיפהחוף הכרמל, בית ארןתוכניתחכ/ 71/ אקיבוץ בית אורן16/04/1981
חיפהחוף הכרמלתוכניתחכ/ 71/ בהרחבת קיבוץ בית אורן
חיפהחוף הכרמל, בית ארןתוכניתחכ/ 71/ גהרחבת קיבוץ בית אורן
חיפהחוף הכרמל, בית ארןתוכניתחכ/ 71/ ותכנית מפורטת לקיבוץ בית אורן. (גניזה).
חיפהחוף הכרמל, בית ארןתוכניתחכ/ 71/ חתוספת אחוזי בניה באזור בית הארחה של קיבוץ בית אורן(גניזה).
חיפהחוף הכרמל, בית ארןתוכניתחכ/ 71/ טתכנית מפורטת לאזור המגורים והקהילה בקבוץ בית אורן
חיפהחוף הכרמלתוכניתחכ/ 73מסעף של כביש ואדי מילק עם כביש חיפה- חדרה ( גניזה ).
חיפהחוף הכרמל, נוה יםתוכניתחכ/ 76קיבוץ נוה ים
חיפהחוף הכרמל, נוה יםתוכניתחכ/ 76/ ד"שכונת מגורים בקיבוץ נוה ים".
חיפהחוף הכרמל, נוה יםתוכניתחכ/ 76/ טקיבוץ נווה ים29/08/2010
חיפהחוף הכרמלתוכניתחכ/ 77שכונת מגורים בפרדיס ( גניזה ).
חיפהחוף הכרמל, עין אילהתוכניתחכ/ 78/ אמחצבת מפעלי סיד מאוחדים בעין אילה26/11/1981
חיפהחוף הכרמל, עין אילהתוכניתחכ/ 78/ במחצבת מפעלי סיד מאוחדים עין אילה (הרחבה)19/10/1985
חיפהחוף הכרמל, עין אילהתוכניתחכ/ 78/ גמחצבת מפעלי סיד מאוחדים, עין איילה.
חיפהחוף הכרמלתוכניתחכ/ 8/ המרכז בטחון - חוף הכרמל
חיפהחוף הכרמל, הבוניםתוכניתחכ/ 84/ אשמורת טבע חוף דור - הבונים20/09/1979
חיפהחוף הכרמלתוכניתחכ/ 86מזבלה אזורית05/02/1976
חיפהחוף הכרמל, קיסריהתוכניתחכ/ 88מכון טיהור וסילוק השפכים משותף לאור עקביא ופיתוח קסרי.
חיפהחוף הכרמל, מעגן מיכאלתוכניתחכ/ 9תכנית מפורטת לישוב קבוצי - מעגן מיכאל
חיפהחוף הכרמל, מעגן מיכאלתוכניתחכ/ 9/ אתכנית מפורטת מעגן מיכאל, הוראות בניה בקיבוץ. (גניזה).
חיפהחוף הכרמל, מעגן מיכאלתוכניתחכ/ 9/ גאזור תעשיה ומלאכה מעגן מיכאל.10/06/2004
חיפהחוף הכרמל, מעגן מיכאלתוכניתחכ/ 9/ יקיבוץ מעגן מיכאל21/01/2010
חיפהחוף הכרמל, מעגן מיכאלתוכניתחכ/ 9/ י/ 2החלפת מיקום שטחי תעשיה, מבני משק ושטח חקלאי.