תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חיפהחוף הכרמלתוכניתחכ/ 9/ י/ 3דרך לחוף הים
חיפהחוף הכרמל, מעגן מיכאלתוכניתחכ/ 9/ יא/ חפאג/ 1352מתקן התפלת מים מליחים בקיבוץ מעגן מיכאל12/05/2009
חיפהחוף הכרמל, עין כרמלתוכניתחכ/ 92משרדי המועצה האזורית חוף הכרמל12/06/1980
חיפהחוף הכרמל, דורתוכניתחכ/ 95תחנת דלק סונול ישראל בע"מ על כביש פרדיס ( גניזה ).
חיפהחוף הכרמל, נחשוליםתוכניתחכ/ 97/ אנחשולים - מכרה כורכר26/06/1975
חיפהחוף הכרמל, קיסריהתוכניתחכ/ במ/ 237שינוי לתוכנית מתאר קיסריה .15/09/1991
חיפהחוף הכרמל, קיסריהתוכניתחכ/ במ/ 247שכונות 11, 12 קיסריה.17/06/1993
חיפהחוף הכרמל, קיסריהתוכניתחכ/ במ/ 263שכונת מגורים מס' 13 בקיסריה.30/04/1995
חיפהחוף הכרמל, הבוניםתוכניתחכ/ מק/ 1/ אהחלפת שטחים - מושב הבונים14/10/2010
חיפהחוף הכרמל, הבוניםתוכניתחכ/ מק/ 1/ ה/ 2איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים - מושב הבונים
חיפהחוף הכרמל, הבוניםתוכניתחכ/ מק/ 1/ יאתחנת תדלוק מזרחית לדרך מס' 2 מול מושב הבונים
חיפהחוף הכרמל, צרופהתוכניתחכ/ מק/ 11/ ישינוי קו בניין במגרשים 31, 73, בשכונת ההרחבה במושב צרופה22/02/2005
חיפהחוף הכרמל, צרופהתוכניתחכ/ מק/ 11/ יאהרחבת מגורים - מושב צרופה
חיפהחוף הכרמל, צרופהתוכניתחכ/ מק/ 11/ יבחילופי שטחים - שצ"פ ומגורים בצרופה25/01/2007
חיפהחוף הכרמל, צרופהתוכניתחכ/ מק/ 11/ יגאיחוד וחלוקה ללא הסכמת בעלים בחלקה 36 בצרופה
חיפהחוף הכרמל, מגדיםתוכניתחכ/ מק/ 12/ ח/ 1נחלה 55 במושב מגדים - שינוי הוראות בינוי23/12/2010
חיפהחוף הכרמל, מגדיםתוכניתחכ/ מק/ 12/ יבאיחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים, שינוי גבול בין אזור מגורים ואזור חקלאי בנחלת 9615/07/2008
חיפהחוף הכרמל, קיסריהתוכניתחכ/ מק/ 125/ יאשינוי בקו בניין - מגרש 300 שכונה 7, קיסריה06/04/2006
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתחכ/ מק/ 136/ ושינוי בקווי בניין בגוש 11528 חל' 1028/11/2005
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתחכ/ מק/ 1378/ אשינוי קו בניין במגרש ברח' החרוב 50, עתלית16/06/2011
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתחכ/ מק/ 1459/ אשינוי קו בנין בחלקה 26, במושבה ב' עתלית.27/09/2006
חיפהחוף הכרמל, בת שלמהתוכניתחכ/ מק/ 148/ טאיחוד וחלוקה בבת שלמה
חיפהחוף הכרמל, בת שלמהתוכניתחכ/ מק/ 148/ טזאיחוד וחלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית29/07/2009
חיפהחוף הכרמל, בת שלמהתוכניתחכ/ מק/ 148/ יאיחוד וחלוקת מגרשים ללא שינוי בשטח הכולל של כל מגרש28/01/2010
חיפהחוף הכרמל, בת שלמהתוכניתחכ/ מק/ 148/ יגאיחוד וחלוקה מחדש בהסכמ בבת שלמה
חיפהחוף הכרמל, בת שלמהתוכניתחכ/ מק/ 148/ ידאיחוד וחלוקה מחדש בהסכמת בעלים בבת שלמה31/07/2005
חיפהחוף הכרמל, בת שלמהתוכניתחכ/ מק/ 148/ כשינוי בקו בנין במגרש 30A בת שלמה18/08/2010
חיפהחוף הכרמל, עפרתוכניתחכ/ מק/ 156/ ד/ 1שינוי גבול בין אזור מגורים ואזור חקלאי במושב עופר30/06/2004
חיפהחוף הכרמל, עפרתוכניתחכ/ מק/ 156/ ד/ 7שינוי גבול בין אזור מגורים ואזור חקלאי בנחלה 31 במושב עופר.
חיפהחוף הכרמל, עפרתוכניתחכ/ מק/ 156/ חשינוי גבול בין אזור מגורים ואזור חקלאי, מושב עופר15/05/2007
חיפהחוף הכרמל, עפרתוכניתחכ/ מק/ 156/ יהחלפת שטחים בנחלה 4 א - מושב עופר24/03/2009
חיפהחוף הכרמל, בת שלמהתוכניתחכ/ מק/ 167/ באתר לאומי המושבה הותיקה מושב בת שלמה22/08/2005
חיפהחוף הכרמל, בת שלמהתוכניתחכ/ מק/ 167/ גהסדרת איזור הכניסה בבת שלמה הותיקה
חיפהחוף הכרמל, עין כרמלתוכניתחכ/ מק/ 17/ ו/ אקיבוץ עין כרמל09/09/2009
חיפהחוף הכרמל, עין כרמלתוכניתחכ/ מק/ 17/ ו/ א/ 1שינוי קו בנין באזור המגורים ושינוי גודל מגרש מינימלי באזור התעשיה עין כרמל18/10/2012
חיפהחוף הכרמל, מאיר שפיהתוכניתחכ/ מק/ 18/ וכפר הנוער מאיר שפיה - איחוד וחלוקה28/01/2010
חיפהחוף הכרמל, בית חנניהתוכניתחכ/ מק/ 19/ טזפיצול מגרש למגורים מנחלה 59, מושב בית חנניה13/01/2010
חיפהחוף הכרמל, בית חנניהתוכניתחכ/ מק/ 19/ ישינוי בקו בניין בחלקה 40 - בית חנניה11/12/2008
חיפהחוף הכרמל, בית חנניהתוכניתחכ/ מק/ 19/ יאפיצול נחלה מס' 13 בבית חנניה18/08/2010
חיפהחוף הכרמל, בית חנניהתוכניתחכ/ מק/ 19/ יבאיחוד וחלוקה ושינוי בקווי בניין בבית חנניה01/07/2010
חיפהחוף הכרמל, בית חנניהתוכניתחכ/ מק/ 19/ ידחלקה מס' 12 מושב בית חנניה - שינוי בקו בנין26/07/2010
חיפהחוף הכרמל, החותריםתוכניתחכ/ מק/ 20/ ח/ 1איחוד מגרשים - החותרים
חיפהחוף הכרמל, מעין צביתוכניתחכ/ מק/ 21/ ג/ 1שכונת ההרחבה - קיבוץ מעין צבי
חיפהחוף הכרמל, עין אילהתוכניתחכ/ מק/ 22/ ב/ 5עין איילה15/04/2007
חיפהחוף הכרמל, עין אילהתוכניתחכ/ מק/ 22/ ב/ 6מושב עין איילה
חיפהחוף הכרמל, עין אילהתוכניתחכ/ מק/ 22/ יבאיחוד וחלוקה בהסכמת בעלים28/02/2011
חיפהחוף הכרמל, עין אילהתוכניתחכ/ מק/ 22/ יגהקלה מכביש 2 למבנה קיים - עין אילה20/11/2012
חיפהחוף הכרמל, עין אילהתוכניתחכ/ מק/ 22/ נשינוי גבול בין המגורים לחקלאי בנחלה26/07/2010
חיפהחוף הכרמל, קיסריהתוכניתחכ/ מק/ 226/ אהקטנת קוי בניין, קיסריה16/06/2004
חיפהחוף הכרמל, גבע כרמלתוכניתחכ/ מק/ 23/ נ/ 1פיצול מגרש למגורים מנחלה 57 חלקה 26 מושב גבע כרמל13/01/2011
חיפהחוף הכרמל, גבע כרמלתוכניתחכ/ מק/ 23/ נאשינוי גבול בין אזור מגורים ואזור חקלאי, מושב גבע כרמל22/06/2006
חיפהחוף הכרמל, גבע כרמלתוכניתחכ/ מק/ 23/ נבהרחבת מגורים - מושב גבע
חיפהחוף הכרמלתוכניתחכ/ מק/ 238/ ד/ 1הוראות קו בנין למגרש 72 פארק תעשיה צפוני אור עקיבא08/09/2003
חיפהחוף הכרמלתוכניתחכ/ מק/ 238/ ד/ שקביעת קו בנין חדש לחל' 72, אור עקיבא12/05/2002
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתחכ/ מק/ 243/ א/ 1נווה הפרחים - עתלית
חיפהחוף הכרמל, הבוניםתוכניתחכ/ מק/ 255/ אמנחת הבונים07/02/2008
חיפהחוף הכרמל, הבוניםתוכניתחכ/ מק/ 255/ במנחת הבונים - מושב הבונים
חיפהחוף הכרמל, קיסריהתוכניתחכ/ מק/ 263/ דהעברת מגרש (953) "אתר למבנה ציבור" משכ' 13 לאזור קריית החינוך בקיסריה
חיפהחוף הכרמל, מעין צביתוכניתחכ/ מק/ 268/ בפארק הדייג - מעין צבי.05/05/2002
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתחכ/ מק/ 289/ אאיחוד וחלוקה ושינוי הוראות בניה01/07/2010
חיפהחוף הכרמל, קיסריהתוכניתחכ/ מק/ 295איחוד מגרשים ושינוי קווי בנין, קיסריה26/11/2006
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתחכ/ מק/ 325/ אשינוי הוראות בדבר גודל מגרש לבית דו-משפחתי
חיפהחוף הכרמל, הבוניםתוכניתחכ/ מק/ 331הרחבת בית עלמין מושב הבונים ומושב עין אילה.14/07/2002
חיפהחוף הכרמל, עין הודתוכניתחכ/ מק/ 35/ ד/ 2מתחם תיירות עין הוד12/09/2011
חיפהחוף הכרמל, עין הודתוכניתחכ/ מק/ 35/ יתכנית איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים ושינוי במגרש 208 - עין הוד30/09/2009
חיפהחוף הכרמל, עין הודתוכניתחכ/ מק/ 35/ יאשינוי קווי בניין בעין הוד
חיפהחוף הכרמל, עין הודתוכניתחכ/ מק/ 35/ יבשינוי בקווי הבניין הקבועים בתכנית מפורטת עין הוד31/10/2007
חיפהחוף הכרמל, כרם מהר"לתוכניתחכ/ מק/ 4/ ח/ 1קביעת הוראות בניה להקמת בריכת שחייה בכרם מהר"ל19/10/2006
חיפהחוף הכרמל, כרם מהר"לתוכניתחכ/ מק/ 4/ ח/ 2החלפת שטחים בין שצ"פ למגורים16/06/2008
חיפהחוף הכרמלתוכניתחכ/ מק/ 400"קרית חינוך אורות צפון", אור עקיבא.15/07/2003
חיפהחוף הכרמל, קיסריהתוכניתחכ/ מק/ 42/ יבאיחוד וחלוקה שכ' 3, קיסריה31/08/2009
חיפהחוף הכרמל, בת שלמהתוכניתחכ/ מק/ 43/ אהחלפת שטחים במגרש מס' 12 בין חקלאי למגורים , בת שלמה14/10/2010
חיפהחוף הכרמל, בת שלמהתוכניתחכ/ מק/ 43/ בהחלפת שטחים בייעוד חקלאי ומגורים ללא שינוי בשטחים10/11/2011
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתחכ/ מק/ 656/ 1תחנת טרנספורמציה בעתלית15/12/2009
חיפהחוף הכרמל, קיסריהתוכניתחכ/ מק/ 709הקטנת קוי בניין בעתלית22/01/2009
חיפהחוף הכרמל, נוה יםתוכניתחכ/ מק/ 76/ זתחנת תדלוק שירותי דרך, נוה ים
חיפהחוף הכרמל, עפרתוכניתחכ/ מק/ 8/ במרכז מיר"ב - חוף הכרמל31/10/2007
חיפהחוף הכרמל, נחשוליםתוכניתחכ/ מק/ 8/ גשינוי קווי בניין באזור המגורים בקיבוץ נחשולים30/09/2009
חיפהחוף הכרמל, נחשוליםתוכניתחכ/ מק/ 8/ דשינויים במפעל תפן ואזור המגורים בקיבוץ נחשולים12/04/2011
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתחכ/ מק/ 9/ א/ 1ביטול זכות מעבר בחלקה 8 בעתלית18/08/2011
חיפהחוף הכרמל, מעגן מיכאלתוכניתחכ/ מק/ 9/ טדרך ליד מפעל צורון במעגן מיכאל.05/05/2002
חיפהחוף הכרמל, מעגן מיכאלתוכניתחכ/ מק/ 9/ י/ 1שכונת אנפה מעגן מיכאל28/10/2010
חיפהחוף הכרמל, מעגן מיכאלתוכניתחכ/ מק/ 9/ י/ 2החלפת מיקום שטחי תעשיה, מבני משק ושטח חקלאי
חיפהחוף הכרמל, מעגן מיכאלתוכניתחכ/ מק/ 9/ יגתכנית איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים - מפעל פלסאון מעגן מיכאל16/08/2007
חיפהחוף הכרמל, עין כרמלתוכניתחכ/ מק/ 92/ אמשרדי המועצה האזורית חוף הכרמל17/11/2010
חיפהחוף הכרמל, בת שלמהבקשה ועדה מקומיתחכר/ 20050379הקמת מתקן שידור סוללרי בגובה של 60 מ'
חיפהחוף הכרמל, עתליתבקשה ועדה מקומיתחכר/ 20070147שיקום מזח שאיבה, חברת המלח עתלית.
חיפהחוף הכרמלבקשה ועדה מקומיתחכר/ 20070438שימוש חורג לגן אירועים פתוח בשטח המיועד לקייט
חיפהחוף הכרמלבקשה ועדה מקומיתחכר/ 20080352בקשה להקמת מתקן תקשורת (אנטנה) לחב' פרטנר תקשורת בע"מ וחב' פלאפון, בגובה 54 מ'
חיפהחוף הכרמל, מעגן מיכאלבקשה ועדה מקומיתחכר/ 20090056הקמת מתקן תקשורת בבריכות דגים מעגן מיכאל.
חיפהגלילית - מחוז חיפה, חוף הכרמל, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, קיסריה, קיסריה .תוכניתחפאג/ 1256/ א/ חכ/ 263/ אשכונה 13 - קיסריה
חיפהגלילית - מחוז חיפה, חוף הכרמל, שומרון, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, קיסריה .תוכניתחפאג/ 1256/ חכ/ 263/ א/ ששכונה 13, קיסריה
חיפהגלילית - מחוז חיפה, חוף הכרמל, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפהתוכניתחפאג/ 1265/ חכ/ 282/ אנחל מהר"ל הרחבה05/02/2006
חיפהגלילית - מחוז חיפה, חוף הכרמל, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, כרם מהר"לתוכניתחפאג/ 1326/ חכ/ 282/ בנחל מהר"ל05/06/2008
חיפהגלילית - מחוז חיפה, חוף הכרמל, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, קיסריה ., שדות יםתוכניתחפאג/ 1363/ חכ/ 25/ טחוף ים קיסריה - שדות ים
חיפהגלילית - מחוז חיפה, חוף הכרמל, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, עתליתתוכניתחפאג/ 304עתלית " ב".
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתחפאג/ 646שמורת טבע עתלית חכ/ 5013/05/1971
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתחפאג/ 807(חכ / 136) - עתלית דרום סיבוב נוה ים09/08/1979
חיפהגלילית - מחוז חיפה, חוף הכרמל, שומרון, אור עקיבא, מרחב תכנון מחוזי-חיפהתוכניתחפאג/ ד/ 1161/ חכ/ 306מחלף אור עקיבא25/01/2006
חיפהגלילית - מחוז חיפה, חוף הכרמל, שומרון, בנימינה-גבעת עדה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, עתליתתוכניתחפאג/ ד/ 1167הרחבת פרוזדור מסילת הברזל עתלית בנימינה.02/04/2008