תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חיפהגלילית - מחוז חיפה, חוף הכרמל, מרחב תכנון מחוזי-חיפהתוכניתחפאג/ ד/ 1227/ חכ/ 326מחלף זכרון יעקב15/03/2005
חיפהגלילית - מחוז חיפה, חוף הכרמל, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, בת שלמהתוכניתחפאג/ ד/ 1309/ חכ/ 341דרך מס' 70 - שינוי לאורך תוואי הדרך בקטע בת שלמה מערב05/06/2008
חיפהחוף הכרמל, מנשה-אלונה, שומרון, אלונהתוכניתמ/ 407/ חכ/ 900/ ש/ 1404פארק אלונה - יערות ושמורות אלונה19/11/2012
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתמכ/ 11שינוי תואי כביש מס' 2 בתכנית ג/ 945 - עתלית16/08/1984
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתמכ/ 11/ ארשימת בנינים חורגים בתכנית
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתמכ/ 13הוראות בדבר תוספות לבתי מגורים בני קומה אחת, שתי קומות ושלש קומות בעתלית.22/11/1984
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתמכ/ 130שכונת מגורים ומרכז קליטה מודול בטון עתלית.19/07/1984
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתמכ/ 196כרמל כימיקלים - עתלית.17/03/1996
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתמכ/ 199שכונת בולני עתלית. (גניזה).
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתמכ/ 199/ אשכונת בולני, עתלית.22/06/1999
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתמכ/ 201הוראות בדבר צורת חישוב שטחי בניה במרחב תכנון מקומי מורדות הכרמל19/01/1986
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתמכ/ 213תיקון לתכנית ג / 80731/03/1987
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתמכ/ 239שכונת מגורים דרום עתלית13/08/1989
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתמכ/ 24שכונה מזרחית - עתלית.01/08/1985
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתמכ/ 243מושבה ב', עתלית29/10/1989
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתמכ/ 243/ אמושבה ב' עתלית.17/04/1997
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתמכ/ 248גבעה דרומית - עתלית29/06/1989
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתמכ/ 248/ אסביוני עתלית. (גניזה).
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתמכ/ 260שכונת הגורן, עתלית.25/04/1991
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתמכ/ 277מרכז מסחרי תחנת הרכבת עתלית.08/02/1999
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתמכ/ 278תנאים להקמת בריכות שחיה פרטיות באזור מגורים.24/11/1994
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתמכ/ 280תנאים להקמת מבנה אחד דו משפחתי במגרשים מסויימים12/06/1988
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתמכ/ 288שטח הגורן19/03/1992
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתמכ/ 29שכונה מזרחית - עתלית.01/08/1985
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתמכ/ 291חורבת קרתא27/01/1994
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתמכ/ 3שינוי לתכנית ג / 555 בדבר אפשרות הוצאת היתרי בניה וסימון שטחי צבור בעתלית.
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתמכ/ 304אתר לאומי מוזיאון פתוח מחנה המעפילים ואתר המעברות, עתלית27/03/2006
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתמכ/ 318תחנת תדלוק ומרכז מסחרי - עתלית.13/05/1993
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתמכ/ 325קביעת שטח מגרש מינימלי למבנה דו משפחתי בעתלית.30/01/1992
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתמכ/ 326שכונת נוה פרחים בעתלית.19/05/1994
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתמכ/ 330אזור מגורים א' מערב עתלית.14/10/1999
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתמכ/ 342חלוקת חלקה משדרות גשרי בעתלית.11/08/1994
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתמכ/ 343כרמל כימיקלים, עתלית.27/07/1997
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתמכ/ 344כביש מס' 3, צפון עתלית.03/06/1993
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתמכ/ 362/ אמתחם הרכס - עתלית.06/08/2012
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתמכ/ 363מגורים סמוך למסילת הרכבת, עתלית.05/12/1996
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתמכ/ 371הסדרת בינוי בעתלית.26/12/1993
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתמכ/ 376סביוני עתלית.23/11/2005
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתמכ/ 377אזור התעשיה מחלף עתלית .
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתמכ/ 378שכונת המחתרות - עתלית29/01/1995
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתמכ/ 380שכונת מגורים בגוש 10540 בעתלית.23/07/1998
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתמכ/ 381אזור תעסוקה - מחלף עתלית.27/10/1998
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתמכ/ 391הסדרת בינוי במגרש 30 בגוש 10562, עתלית.02/01/1996
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתמכ/ 407שינוי יעוד מדרך ומוסד ציבורי לאיזור מגורים א' שצ"פ, והרחבת דרך, עתלית.17/03/1996
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתמכ/ 447"גבעת סלע", עתלית.08/02/1999
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתמכ/ 456איחוד וחלוקה בגוש 10561 חל' 43, 45, 69
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתמכ/ 460ח.א. 34 במרכז קליטה בעתלית.09/07/1998
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתמכ/ 492הגדלת יחידות דיור קיימות , עתלית.31/10/1999
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתמכ/ 505הרחבת שכונת ותיקי עתלית.05/06/2000
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתמכ/ 505/ אשינוי הסדרי תנועה במערב שכונת ותיקי עתלית.07/03/2002
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתמכ/ 506/ חכ/ 17/ השכונת מגורים מדרום לעתלית - מתחם עין כרמל.
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתמכ/ 517תחנת רכבת עתלית.
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתמכ/ 528שכונת מגורים בעתלית.24/07/2005
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתמכ/ 553"מרכז סלע הרדוף", עתלית.09/04/2002
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתמכ/ 558הסדרת בינוי במגרש 38 בנים ממשיכים עתלית.05/11/2000
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתמכ/ 576הוראות בדבר שינוי יעוד נקודתי - צומת הזית והחרוב
חיפהחוף הכרמל, מורדות הכרמל, טירת כרמל, החותריםתוכניתמכ/ 582/ חכ/ 20/ ד/ אמתחם החותרים - טירת הכרמל
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתמכ/ 592/ אהרחבת שכונת נווה הפרחים, עתלית15/10/2002
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתמכ/ 595שינוי יעוד שטח ממסחר ליעוד מסחרי אזרחי.
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתמכ/ 627שטח נופש חוות אהרונסון, עתלית.
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתמכ/ 634הסדרת בינוי בחל' 48 גוש 10541 עתלית.26/06/2003
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתמכ/ 656יעוד שטח לתחנת טרנספורמציה בעתלית.20/12/2005
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתמכ/ 662"פתרון בעיה - מרכז עתלית"27/03/2006
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתמכ/ 9/ אעתלית מושבה א'.14/07/1996
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתמכ/ במ/ 334"רמות יצחק עילית"30/05/1991
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתמכ/ במ/ 384שכונת מגורים במזרח עתלית31/03/1998
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתמכ/ מק/ 199/ בשכונת בולני, עתלית10/02/2003
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתמכ/ מק/ 318/ אתחנת תדלוק ומרכז מסחרי עתלית.12/06/2003
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתמכ/ מק/ 648שינוי הוראות בנוגע לבתים דו משפחתיים, עתלית09/02/2004
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתמכ/ מק/ 676שינוי הוראות בינוי, שכונת נווה משה, עתלית09/03/2005
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתמכ/ מק/ 9/ א/ 1שינוי קווי בניין - עתלית14/05/2009
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתמכ/ מק/ 9/ בשינוי הוראות בדבר מרווחים והוראות עיצוב ארכיטקטוני, במושבה א, עתלית04/12/2001
חיפהחוף הכרמל, גבע כרמלתוכניתמק/ חכ/ 23/ ט/ 1פיצול נחלה 42, בגבע כרמל.09/08/2000
חיפהחוף הכרמל, מעגן מיכאלתוכניתמק/ חכ/ 9/ דהרחבת בית עלמין מעגן מיכאל.26/10/2000
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתמק/ מכ/ 403הסדרת קו בנין בשטח, עתלית.30/03/1997
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתמק/ מכ/ 457שינוי הוראות בניה על חלקה 1 בגוש 10557 עתלית.23/01/1997
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתמק/ מכ/ 459חלקה 26 במושבה ב' בעתלית.17/04/1997
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתמק/ מכ/ 482שינוי בקוי בנין בעתלית.
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתמק/ מכ/ 503שינוי קו בנין, שכונת מגורים מרכז קליטה עתלית.09/11/1999
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתמק/ מכ/ 578הוראות בינוי בחלקות 14-15 ברחוב הנרקיסים, מושבה ב' עתלית.12/10/2000
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתמק/ מכ/ 579הוראות לבית דו משפחתי רח' לילך בעתלית.10/07/2001
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתמק/ מכ/ 585שינוי הוראות בינוי ברח' הרקפת - עתלית26/07/2001
חיפהחוף הכרמל, עין אילהתוכניתמשח/ 11(חכ / 22) - תכנית לצרכי רישום:נחשולים-עין אילה04/07/1985
חיפהחוף הכרמל, גבע כרמלתוכניתמשח/ 16(חכ / 23) - גבע כרמל04/07/1985
חיפהחוף הכרמל, גבע כרמלתוכניתמשח/ 16/ 1גבע - כרמל
חיפהחוף הכרמל, צרופהתוכניתמשח/ 17(חכ / 11 א') - מושב צרופה04/07/1985
חיפהחוף הכרמל, עין כרמלתוכניתמשח/ 18(חכ / 17) - עין כרמל04/07/1985
חיפהחוף הכרמל, מעגן מיכאלתוכניתמשח/ 19(חכ / 9) - מעגן מיכאל והסביבה04/07/1985
חיפהחוף הכרמל, מעגן מיכאלתוכניתמשח/ 19/ 2קיבוץ מעגן מיכאל21/02/2001
חיפהחוף הכרמל, דורתוכניתמשח/ 2(חכ / 28 ב') - דור והסביבה04/07/1985
חיפהחוף הכרמל, הבוניםתוכניתמשח/ 20(חכ / 1) - הבונים והסביבה04/07/1985
חיפהחוף הכרמל, מגדיםתוכניתמשח/ 24(חכ / 12) - מושב מגדים והסביבה15/09/1985
חיפהחוף הכרמל, בית ארןתוכניתמשח/ 35אדמות בית אורן והסביבה06/09/1987
חיפהחוף הכרמל, כרם מהר"לתוכניתמשח/ 36כרם מהר"ל והסביבה25/10/1987
חיפהחוף הכרמל, כרם מהר"לתוכניתמשח/ 36/ 1מושב כרם מהר"ל02/07/1989
חיפהחוף הכרמל, נוה יםתוכניתמשח/ 37קבוץ נוה-ים29/01/1987
חיפהחוף הכרמל, שדות יםתוכניתמשח/ 39שדות-ים18/12/1986
חיפהחוף הכרמל, ניר עציוןתוכניתמשח/ 4(חכ / 126) - ניר עציון והסביבה04/07/1985
חיפהחוף הכרמל, בת שלמהתוכניתמשח/ 43בת שלמה והסביבה.10/11/1996
חיפהחוף הכרמל, בית חנניהתוכניתמשח/ 5(חכ / 19,א,ב,ג) - בית-חנניה והסביבה04/07/1985