תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזטירהתוכניתטר/ מק/ 5098קביעת קו בנייה, קביעת חניה מקורהוקביעת הוראות בניה05/10/2006
מרכזטירהתוכניתטר/ מק/ 5099/ 1תחנת דלק02/02/2012
מרכזטירהתוכניתטר/ מק/ 5101שינוי יעוד משטח בינייני ציבור לדרך משולבת.
מרכזטירהתוכניתטר/ מק/ 5108בית מגורים בטירה, הקטנת קו בנין קדמי ואחורי.
מרכזטירהתוכניתטר/ מק/ 5109יצירת מסגרת תכנונית להקמת שטח מגורים.11/06/2009
מרכזטירהתוכניתטר/ מק/ 5111תכנית לאשור מצב קיים.
מרכזטירהתוכניתטר/ מק/ 5112שינוי יעוד קרקע מגורים ג' לאזור תחנת תדלוק דרגה א.
מרכזטירהתוכניתטר/ מק/ 5115תכנית לאישור מצב קיים.
מרכזטירהתוכניתטר/ מק/ 5117שכונה מערבית לעיר טירה.
מרכזטירהתוכניתטר/ מק/ 5119איחוד וחלוקה בהסכמה למתחם מגורים בטירה ואישור המצב הקיים18/08/2011
מרכזטירהתוכניתטר/ מק/ 5120שינוי יעוד חלק קרקע מגורים ג' לשטח בניני ציבור.
מרכזטירהתוכניתטר/ מק/ 5123קביעת הוראות בניה
מרכזטירהתוכניתטר/ מק/ 5124קביעת הוראות בניה28/06/2012
מרכזטירהתוכניתטר/ מק/ 5126החלפת שטחים
מרכזטירהתוכניתטר/ מק/ 5127תכנית מפורטת לקביעת קוי בנין.
מרכזטירהבקשה ועדה מקומיתטר/ ש/ 71בקשה לשמוש חורג מחסן מסחרי
מרכזטירהבקשה ועדה מקומיתטר/ ש/ 72שמוש חורג מחקלאי לתעשיה ומסחר.
מרכזטירהבקשה ועדה מקומיתטר/ ש/ 73הקמת תחנת תדלוק.
מרכזטירהבקשה ועדה מקומיתטר/ ש/ 74מפעל לעיבוד מתכות ופירוק מפעלים.
מרכזטירהבקשה ועדה מקומיתטר/ ש/ 75ש. חורג אחסנת בלוני גז.
מרכזטירהבקשה ועדה מקומיתטר/ ש/ 79שמוש חורג הקמת נגריה בשטח חקלאי.
מרכזטירהבקשה ועדה מקומיתטר/ ש/ 80שמוש חורג מחקלאי לאחסנת פירות וירקות למחסן קיים.
מרכזטירהבקשה ועדה מקומיתטר/ ש/ 82שמוש חורג אחסון כלי עבודה.
מרכזטירהבקשה ועדה מקומיתטר/ ש/ 83תחנת מילוי גז.
מרכזטירהבקשה ועדה מקומיתטר/ ש/ 84מכירת חומרי הדברה חקלאיים.
מרכזטירהבקשה ועדה מקומיתטר/ ש/ 85בקשה ועדה מקומית טר/ ש/ 85
מרכזטירהבקשה ועדה מקומיתטר/ ש/ 86שמוש חורג אולם אירועים
מרכזטירהבקשה ועדה מקומיתטר/ ש/ 87שמוש חורג לפארק מוטורי.
מרכזטירהבקשה ועדה מקומיתטר/ ש/ 88מפעל גריסה
מרכזטירהבקשה ועדה מקומיתטר/ ש/ 90ש.חורג להקמת תחנת תדלוק גז לרכב
מרכזטירהבקשה ועדה מקומיתטר/ ש/ 91שמוש חורג הדרכות נהיגה וספורט מוטורי
מרכזטירהבקשה ועדה מקומיתטר/ ש/ 92אחסון פרות וירקות - שמוש חורג
מרכזטירהבקשה ועדה מקומיתטר/ ש/ 93שמוש חורג מסככה חקלאית לאולם שמחות
מרכזטירהבקשה ועדה מקומיתטרה/ 5051שימוש חורג למחסן+ משרד למכירת חומרי הדברה חקלאיים
מרכזדרום השרון, חבל מודיעין, טירה, כפר סבא, לב השרון, לוד, מזרח השרון, עמק חפר, שורקותתוכניתמח/ 224מוביל מים וקולחים ארצי - פרוייקט 6150 התוואי: מחדרה דרך ראש העין עד יסודות.
מרכזדרום השרון, טירה, לב השרוןתוכניתמח/ 281תכנית מתאר לעיר אל טירה
מרכזדרום השרון, טירה, רמת הכובשתוכניתמח/ 299שיפור דרך גישה לרמת הכובש וטירה
מרכזטירהבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 443ת"ש מרכזית לביוב - טירה
מרכזטירהתוכניתממ/ 1027הקטנת רוחב שביל מס' 6מ' ל-3 מ' וקביעת בנין אפס למבנה קיים.20/02/1975
מרכזטירהתוכניתממ/ 1048הוחלט לאשר לפני שנת 1978 כולל.
מרכזטירהתוכניתממ/ 1048/ 2ביטול דרכים קיימות והתווית דרכים חדשות.24/08/1978
מרכזטירהתוכניתממ/ 1070טירה. בעלות שלטון.30/07/1982
מרכזטירהתוכניתממ/ 1071הוחלט לאשר לפני שנת 1978 כולל.
מרכזטירהתוכניתממ/ 1077הוחלט לאשר לפני שנת 1978 כולל.
מרכזטירהתוכניתממ/ 1078הוחלט לאשר לפני שנת 1978 כולל.
מרכזטירהתוכניתממ/ 1139הוחלט לאשר לפני שנת 1978 כולל.
מרכזטירהתוכניתממ/ 1178הוחלט לאשר לפני שנת 1978 כולל.
מרכזטירהתוכניתממ/ 1198שינוי מקום שביל ליצירת קו בנין חוקי, קביעת קו בנין למבני קיים.16/08/1979
מרכזטירהתוכניתממ/ 1209תכנית מס' ממ/120927/11/1980
מרכזטירהתוכניתממ/ 1244הוחלט לאשר לפני שנת 1978 כולל.
מרכזטירהתוכניתממ/ 920/ 1קביעת יעודי קרקע ותכליות מותרות בתחום המועצה המקומית טירה10/10/1977
מרכזטירהתוכניתממ/ 920/ 1/ אשינוי הוראות הבניה באזור מגורים ג'.13/04/1978
מרכזטירהתוכניתממ/ 968הוחלט לאשר לפני שנת 1978 כולל.
מרכזטירהתוכניתממ/ טר/ 1243קביעת חזית מסחרית, איחוד שתי חלקות והכל לפי התשריט.27/08/1981
מרכזטירהתוכניתממ/ טר/ 920/ 1/ בהקטנת קו בנין בחזית מסחרית, קומת חנויות 3.0 מ' קומה א' ב' 2.0 מ'.21/06/1981
מרכזטירהנושאמת/ טירהמרחב תכנון טירה
מרכזדרום השרון, טייבה, טירה, לב השרון, עמק חפרתוכניתתמא/ 31/ א/ 15תכנית מתאר ארצית 31 - שינוי מס' א 15 - דרף מס' 6 קטע מאייל ועד טול כרם16/02/1995
מרכזדרום השרון, טירה, לב השרוןתוכניתתממ/ 3/ 21/ 23טירה