תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזעמק חפר, אלישיבתוכניתעח/ 49לחלק את שטח התכנית לשם הרחבת השכון הקיים ע"י הישיבה החקלאית21/02/1957
מרכזעמק חפר, שושנת העמקיםתוכניתעח/ 49/ 1הפרדת חלקה לצורך בנין -תכנון הרחבת דרך לגישה נוחה לחלקה הנוספת23/01/1964
מרכזעמק חפר, בית יצחק-שער חפרתוכניתעח/ 49/ 2המרת חלקה משטח לבנינים ציבוריים לשטח סיעוד למבוגרים, וביצוע הפרדה בשטח23/07/1964
מרכזעמק חפר, שושנת העמקיםתוכניתעח/ 49/ 3חלוקה מחדש ופתיחת דרך31/01/1974
מרכזעמק חפר, כפר מונשתוכניתעח/ 5/ 1כפר מונש24/04/1957
מרכזעמק חפר, כפר מונשתוכניתעח/ 5/ 2כפר מונש10/01/1966
מרכזעמק חפר, כפר הרא"התוכניתעח/ 51חלוקת השטח למגרשים, קביעת אזור מגורים והתווית דרכים.18/02/1960
מרכזעמק חפר, כפר הרא"התוכניתעח/ 51/ 1שינוי קטע שטח, הגבלת שטח, הכללה לשטח יעודי06/05/1968
מרכזעמק חפר, כפר מונשתוכניתעח/ 52/ 13הרחבה שלב "ב" - כפר מונאש.27/03/2006
מרכזעמק חפר, כפר מונשתוכניתעח/ 52/ 18/ 1מגרש 66 כפר מונאש
מרכזעמק חפר, כפר מונשתוכניתעח/ 52/ 5שינוי יעוד,חלק מחלקה חקלאית.29/08/1991
מרכזעמק חפר, כפר מונשתוכניתעח/ 52/ 6שינוי מיקום השטח המיועד לבנית הבית לבן הממשיך בתחום הנחלה החקלאית05/07/1992
מרכזעמק חפר, כפר מונשתוכניתעח/ 52/ 8תכנית כוללת מושב מונש02/07/1995
מרכזעמק חפר, אלישיבתוכניתעח/ 53חלוקת השטח למגרשים,קביעת אזור המגורים והתוית דרכים31/01/1957
מרכזעמק חפר, אלישיבתוכניתעח/ 53/ 1רפרצלציה ושינוי תואי של דרך10/01/1966
מרכזעמק חפר, אלישיבתוכניתעח/ 53/ 2מפת"ן (מפעל בתעסוקת נוער)19/08/1971
מרכזעמק חפר, אלישיבתוכניתעח/ 53/ 4אלישיב הגבעה (חרפוף)07/01/1990
מרכזעמק חפר, בחןתוכניתעח/ 530/ 1.
מרכזעמק חפר, נעוריםתוכניתעח/ 54/ 1פתוח וחלוקת השטח,הכלול בתשריט,בהתאם לאזורים26/06/1969
מרכזעמק חפר, נעוריםתוכניתעח/ 54/ 3שנוי יעוד של קטע מתכנית מאזור מגורי חניכים +שטח פרט פתוח +דרכים וחניה03/02/1977
מרכזעמק חפר, עין החורשתוכניתעח/ 55.
מרכזעמק חפר, עין החורשתוכניתעח/ 55/ 1התאמת התכנית המפורטת לתכנית הבינוי22/12/1966
מרכזעמק חפר, עין החורשתוכניתעח/ 55/ 2קביעת אזורים ועתודות קרקע לשימושים שונים בתחום התכנית04/11/1982
מרכזעמק חפר, עין החורשתוכניתעח/ 55/ 4עין החורש גבעת חיים מאוחד מעברות חוגלה17/09/1989
מרכזעמק חפר, עין החורשתוכניתעח/ 55/ 5שינוי ייעוד מאזור מגורים ודרך לאזור מלאכה.21/08/1997
מרכזעמק חפר, עין החורשתוכניתעח/ 55/ 7איחוד וחלוקה בהסכמה21/02/2001
מרכזעמק חפר, עין החורשתוכניתעח/ 55/ 9הרחבת קיבוץ עין החורש.
מרכזעמק חפר, משמר השרוןתוכניתעח/ 56חלוקת השטח מחדש ובטול דרך13/06/1957
מרכזעמק חפר, משמר השרוןתוכניתעח/ 58תכנון כולל19/07/1962
מרכזעמק חפר, משמר השרוןתוכניתעח/ 58/ 1שינוי תוי הדרך ויעוד השטח, משמר השרון12/11/1964
מרכזעמק חפר, משמר השרוןתוכניתעח/ 58/ 2תוספת שטח צבורי ומגרש חניה22/12/1966
מרכזעמק חפר, משמר השרוןתוכניתעח/ 58/ 5שינוי תכנית מתאר עח / 200 ושינוי תכנית מפורטת26/08/1986
מרכזעמק חפר, משמר השרוןתוכניתעח/ 58/ 6.משמר השרון - איזור התעשיה.11/06/1992
מרכזעמק חפר, משמר השרוןתוכניתעח/ 58/ 7שינוי יעוד מקרקע חקלאית לאזור תעשיה ומלאכה,התווית דרכים12/12/2006
מרכזעמק חפר, משמר השרוןתוכניתעח/ 58/ 8גן אירועים15/07/2002
מרכזעמק חפר, משמר השרוןתוכניתעח/ 58/ 9הרחבת שטח המגורים בקיבוץ משמר השרון.
מרכזעמק חפר, שושנת העמקיםתוכניתעח/ 59מימוש חלוקה קיימת לצרכי רישום -חלוקה לחלקות דיור ע"י ביטול חלוקה קיימת וחלוקה28/11/1957
מרכזעמק חפר, שושנת העמקיםתוכניתעח/ 59/ 1.
מרכזעמק חפר, שושנת העמקיםתוכניתעח/ 59/ 2רפרצלציה של השטח ופתיחת דרך חדשה06/01/1966
מרכזעמק חפר, ידידיהתוכניתעח/ 59/ 3שנוי חלוקה קיימת ,אחוד חלקות וחלוקה מחדש בהתאם למציאות של המשקים23/07/1970
מרכזעמק חפר, מדרשת רופיןתוכניתעח/ 6מדרשה לחקלאות-מרכז תרבות וחינוך אזורי12/12/1968
מרכזעמק חפר, מדרשת רופיןתוכניתעח/ 6/ 2מדרשת רופין18/11/1986
מרכזעמק חפר, המעפילתוכניתעח/ 60תיחום שטח פיתוח של קבוץ המעפיל26/04/1962
מרכזעמק חפר, המעפילתוכניתעח/ 60/ 1תיחום שטח פיתוח של קבוץ המעפיל05/02/1981
מרכזעמק חפר, המעפילתוכניתעח/ 60/ 2תוספת שטח לאזור התעשיה של המשק ע"י שינוי יעוד קרקע מחקלאות לתעשיה20/01/1988
מרכזעמק חפר, בית יצחק-שער חפרתוכניתעח/ 61המוביל הארצי28/01/1960
מרכזעמק חפר, בית יצחק-שער חפרתוכניתעח/ 61/ 1המוביל הארצי09/01/1964
מרכזעמק חפר, עלשתוכניתעח/ 62תכנון כולל15/01/1959
מרכזעמק חפר, עלשתוכניתעח/ 62/ 1עלש01/07/1965
מרכזעמק חפר, עלשתוכניתעח/ 62/ 3שטח בריכת שחיה.04/02/1993
מרכזעמק חפר, עלשתוכניתעח/ 62/ 6חלוקת מגרש מגורים18/04/2000
מרכזעמק חפר, עלשתוכניתעח/ 62/ 8תוספת 17 מגרשי מגורים חד-משפחתיים להרחבה ע"י שינוי מש.צ.פ. למגורים ולדרכים.03/03/2009
מרכזעמק חפר, ביתן אהרןתוכניתעח/ 63ביתן אהרון28/01/1965
מרכזעמק חפר, בית יצחק-שער חפרתוכניתעח/ 63/ 1שנוי חלוקה ויעור השטח,בטול דרך ופתיחת קול דה סקיה15/08/1963
מרכזעמק חפר, שושנת העמקיםתוכניתעח/ 63/ 10חלוקת מגרש 107 לשני חלקים, קביעת גודל מינימלי של חלקה 0.680 ד'07/05/1992
מרכזעמק חפר, ביתן אהרןתוכניתעח/ 63/ 11בית אבות ומגרשי מגורים.02/03/1995
מרכזעמק חפר, ביתן אהרןתוכניתעח/ 63/ 12שינוי יעוד24/06/1999
מרכזעמק חפר, שושנת העמקיםתוכניתעח/ 63/ 13חלוקת חלקה 16 ל- 2 מגרשים למגורים שמיספורם א'16 ב'16 עם יחידת דיור כל אחת29/12/1996
מרכזעמק חפרתוכניתעח/ 63/ 14תוספת שטחים עיקריים למגורים, הוראות בינוי לבריכת שחיה, הוראות בינוי לגדרות.12/12/2007
מרכזעמק חפרתוכניתעח/ 63/ 16הגדלת שטח בניה,שינויים נקודתיים בקוי בנין לבניה עיקרית.05/05/2003
מרכזעמק חפר, ביתן אהרןתוכניתעח/ 63/ 3שינוי תוכנית מפורטת09/03/1967
מרכזעמק חפר, חבצלת השרוןתוכניתעח/ 63/ 4הקצאת שטח להקמת תחנת דלק16/03/1967
מרכזעמק חפר, חבצלת השרוןתוכניתעח/ 63/ 5חלוקה והתוית דרך19/09/1971
מרכזעמק חפר, ביתן אהרןתוכניתעח/ 63/ 7שינוי יעוד השטח מאיזור חקלאי לאיזור של מגורים ,כמוכן לקבוע בו מגרש למבני ציבור20/12/1979
מרכזעמק חפר, ביתן אהרןתוכניתעח/ 63/ 7/ אשנוי יעוד השטח מאיזור חקלאי לאיזורשל מגורים,דרכים חדשות,שטח צבורי פתוח20/08/1981
מרכזעמק חפר, שושנת העמקיםתוכניתעח/ 63/ 8להתוות דרכי גישה לשטח בית האבות בבת חן27/12/1990
מרכזעמק חפר, שושנת העמקיםתוכניתעח/ 63/ 9קביעת קו בנין אפס במגרשים 43, 44 למבני עזר(מוסכים)10/03/1994
מרכזעמק חפר, חרב לאתתוכניתעח/ 64תום-מוסד לתורה ומקצוע18/09/1963
מרכזעמק חפר, חרב לאתתוכניתעח/ 64/ 1הקצאת שביל מעבר מחרב לאת לבית הקברות28/11/1963
מרכזעמק חפר, חרב לאתתוכניתעח/ 64/ 2פתיחת דרך גישה לבית קברות במקום השביל הקיים26/06/1969
מרכזעמק חפר, חרב לאתתוכניתעח/ 64/ 3מוסד תום מ.א.עמק חפר.23/05/1989
מרכזעמק חפר, שושנת העמקיםתוכניתעח/ 66/ 1בטול שלושה שטחים צבוריים פתוחים,ביטול חלק מדרך.16/12/1965
מרכזעמק חפר, שושנת העמקיםתוכניתעח/ 66/ 2התווית דרך חדשה,ביטול שביל וחלוקת מגרשים22/12/1966
מרכזעמק חפר, שושנת העמקיםתוכניתעח/ 66/ 3שינוי יעוד וחלוקה25/04/1969
מרכזעמק חפר, כפר ויתקיןתוכניתעח/ 67חלוקת השטח למגרשים,קביעת אזור לעבוד חקלאי15/09/1960
מרכזעמק חפר, כפר ויתקיןתוכניתעח/ 68חלוקת השטח למגרשים מחדש ובטול דרך15/09/1960
מרכזעמק חפר, מעברותתוכניתעח/ 69מעברות קיבוץ16/07/1964
מרכזעמק חפר, מעברותתוכניתעח/ 69/ 1תוספת שטח לאזור מלאכה לשם הקמת מפעל30/01/1969
מרכזעמק חפר, מעברותתוכניתעח/ 69/ 4ביטול דרך.הפיכת שטח פרטי פתוח לאזור מגורים,14/01/1993
מרכזעמק חפר, מעברותתוכניתעח/ 69/ 5שינוי יעוד מקרקע חקלאית לאזור מגורים ומגרש חניה28/03/1994
מרכזעמק חפר, מעברותתוכניתעח/ 69/ 6הוספת שטחי מגורים,שינוי מחקלאי למגורים,להרחבת דרך,לשפ.פ.,לשטח לשמור משאבי טבע
מרכזעמק חפר, מעברותתוכניתעח/ 69/ 7שינוי תקנון עח/5/69 לעניין אישור תכנית בינוי - מעברות.20/03/2008
מרכזעמק חפר, העגןתוכניתעח/ 7העגן (קיבוץ)27/08/1959
מרכזעמק חפר, העגןתוכניתעח/ 7/ 2העגן (קיבוץ)05/08/1965
מרכזעמק חפר, העגןתוכניתעח/ 7/ 3העגן (קיבוץ)09/01/1969
מרכזעמק חפר, העגןתוכניתעח/ 7/ 6בית עלמין לצרכי קבוץ העוגן.16/11/2000
מרכזעמק חפר, העגןתוכניתעח/ 7/ א/ 4העגן (קיבוץ)23/10/1981
מרכזעמק חפר, העגןתוכניתעח/ 7/ א/ 5העגן (קיבוץ)04/07/1985
מרכזעמק חפר, בחןתוכניתעח/ 70/ 3תכנון כולל21/02/2001
מרכזעמק חפר, בחןתוכניתעח/ 70/ 5שינו יעוד מאזור מגורים, דרך, ש.פ.פ ואזור חקלאי לאזור לבית ספר.
מרכזעמק חפר, בחןתוכניתעח/ 70/ 9אתר לתיירות חקלאית בקיבוץ בחן
מרכזעמק חפר, שושנת העמקיםתוכניתעח/ 73לבטל חלוקה ודרכים לקבוע אזור חקלאי,לפתוח דרך חדשה,הכל בהתאם לתשריט המצורף10/02/1966
מרכזעמק חפר, בית יצחק-שער חפרתוכניתעח/ 74חלוקת שטח חקלאי לעיבוד ולנטיעת פרדסים27/02/1964
מרכזעמק חפרתוכניתעח/ 75חלוקה פרדסי מהדרין17/01/1963
מרכזעמק חפר, כפר ויתקיןתוכניתעח/ 76שינוי החלוקה והסדרת הדרך.30/01/1964
מרכזעמק חפר, כפר ויתקיןתוכניתעח/ 77הסדרת צומת דרכים בכביש כניסה לכפר ויתקין12/03/1964
מרכזעמק חפר, בית יצחק-שער חפרתוכניתעח/ 79"חלוקת פרדסי פרי חפר בע"מ"12/11/1964
מרכזעמק חפר, כפר הרא"התוכניתעח/ 80פתיחת דרך גישה לתחנת דלק פנימית23/12/1965
מרכזעמק חפר, שושנת העמקיםתוכניתעח/ 81קביעת אזור תעשיה אזורי,פתיחת רחובות חדשים,הרחבת דרך קיימת09/04/1964
מרכזעמק חפרתוכניתעח/ 81/ 10פארק התעשיות ע"ש חיים בן-צבי.19/11/2012