תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזעמק חפרתוכניתעח/ 81/ 12אזור התעשיה עמק חפר.24/05/2001
מרכזעמק חפרתוכניתעח/ 81/ 19אורי בלה21/07/2011
מרכזעמק חפר, שושנת העמקיםתוכניתעח/ 81/ 2תוספת שטח לאזור התעשיה22/12/1966
מרכזעמק חפרתוכניתעח/ 81/ 20אזוה"ת, מבנה אירועים - פנינת העמק
מרכזעמק חפרתוכניתעח/ 81/ 21אזו"ת, גן אירועים י.י. (אלבז).
מרכזעמק חפר, שושנת העמקיםתוכניתעח/ 81/ 3הרחבת איזור התעשיה האזורי וחלוקה מחדש18/11/1976
מרכזעמק חפר, שושנת העמקיםתוכניתעח/ 81/ 5וספת שטח לאיזור התעשיה של מפעלי הוד חפר ע"י שינוייעוד קרקע מציבורי פתוח לתעשיה26/11/1987
מרכזעמק חפר, שושנת העמקיםתוכניתעח/ 81/ 6איזור תעשיה עמק חפר28/04/1989
מרכזעמק חפר, שושנת העמקיםתוכניתעח/ 81/ 7אזור תעשיה14/03/1994
מרכזעמק חפר, בית יצחק-שער חפרתוכניתעח/ 82.
מרכזעמק חפר, מכמרתתוכניתעח/ 82/ 1יעוד השטח להקמת בית מלון27/06/1968
מרכזעמק חפר, מכמרתתוכניתעח/ 82/ 2מלון מירמאר.
מרכזעמק חפר, מכמרתתוכניתעח/ 82/ 3.
מרכזעמק חפר, שושנת העמקיםתוכניתעח/ 83שנוי חלוקה קיימת.הפרדת שטחים לבנין בתי הורים12/11/1964
מרכזעמק חפר, כפר חייםתוכניתעח/ 84חלוקת החלקה הנ"ל לפי תשריט מצורף,בהתאם ליעוד השטח16/02/1967
מרכזעמק חפר, אלישיבתוכניתעח/ 85הסדרת הדרך ושנוי יעוד25/03/1965
מרכזעמק חפר, ביתן אהרןתוכניתעח/ 86יעד את השטח כשמורת טבע לפי חוק גנים לאומיים ושמורות טבע28/07/1966
מרכזעמק חפר, מדרשת רופיןתוכניתעח/ 87מדרשה לחקלאות ע"ש רופין19/01/1967
מרכזעמק חפר, מעברותתוכניתעח/ 88שינוי יעוד שטח מבנים חקלאיים לאיזור תעשיה10/11/1966
מרכזעמק חפר, מעברותתוכניתעח/ 88/ 1אזור תעשיה מעברות07/04/1982
מרכזעמק חפר, מעברותתוכניתעח/ 88/ 2.
מרכזעמק חפרתוכניתעח/ 88/ 4הרחבת אזור תעשיה מפעלי מעברות.
מרכזעמק חפר, כפר חייםתוכניתעח/ 89המרת חלקה חקלאית לחלקה מיועדת לבניני משק ודירה, הרחבת דרך קיימת21/12/1967
מרכזעמק חפר, חבצלת השרוןתוכניתעח/ 90הקמת מחנה נופש17/07/1969
מרכזעמק חפר, אביחילתוכניתעח/ 91ליער את השטח כגן לאומי בהתאם לסעיף 69 של חוק התכנון והבניה תשכ"ה-196519/11/1970
מרכזעמק חפר, אביחילתוכניתעח/ 91/ 3גן לאומי נחל אלכסנדר17/05/1998
מרכזעמק חפר, אביחילתוכניתעח/ 91/ 3/ אשינוי יעוד מגן לאומי לדרך מוצעת10/03/1994
מרכזעמק חפר, שושנת העמקיםתוכניתעח/ 92יעוד השטח להקמת בית ספר גבוה למקצועות המשטרה ומרכז חברתי02/11/1967
מרכזעמק חפר, בית חרותתוכניתעח/ 93פתיחת דרכים חדשות והסדרת מרכז הכפר,12/12/1968
מרכזעמק חפר, כפר חייםתוכניתעח/ 94חלוקה למגרשים ופתיחת דרכים חדשות04/10/1968
מרכזעמק חפר, שושנת העמקיםתוכניתעח/ 98רפרצלציה ובטול דרך05/12/1968
מרכזעמק חפר, שושנת העמקיםתוכניתעח/ 99המרת איזור תעשיה ושטח צבורי פתוח למרכז ספורט22/07/1971
מרכזעמק חפר, יד חנהתוכניתעח/ במ/ 151יד חנה06/02/1992
מרכזעמק חפר, יד חנהתוכניתעח/ במ/ 151/ 1יד חנה ישוב קהילתי.16/02/1995
מרכזעמק חפר, שושנת העמקיםתוכניתעח/ במ/ 156אחיטוב, אמץ, חניאל, בורגתא.10/09/1992
מרכזעמק חפר, בורגתהתוכניתעח/ במ/ 156/ 1תעלת ניקוז למי גשם.29/08/1999
מרכזעמק חפר, כפר ויתקיןתוכניתעח/ במ/ 160כפר ויתקין.16/01/1996
מרכזעמק חפר, גן יאשיהתוכניתעח/ במ/ 162הרחבת גן-יאשיה וגאולי-תימן.12/01/1995
מרכזעמק חפר, הדר עםתוכניתעח/ במ/ 163מושב הדר עם, מושב בית חרות.16/03/1995
מרכזעמק חפר, בארותיםתוכניתעח/ במ/ 165מושב בארותיים. ומושב חרב לאת.13/10/1994
מרכזעמק חפר, עלשתוכניתעח/ במ/ 62/ 4הרחבת מושב עולש21/10/1993
מרכזעמק חפר, חופיתתוכניתעח/ מק/ 1/ 20שינוי קו בנין29/07/1999
מרכזעמק חפר, חופיתתוכניתעח/ מק/ 1/ 21שינוי קו בנין18/01/2001
מרכזעמק חפר, אביחילתוכניתעח/ מק/ 10/ 11שינוי קו בניין קידמי11/01/1998
מרכזעמק חפר, אביחילתוכניתעח/ מק/ 10/ 6/ 1הגדלת תכסית הקרקע,הקטנת קו בניין קדמי וצדדי07/06/2006
מרכזעמק חפר, כפר ויתקיןתוכניתעח/ מק/ 131/ 13שינוי קווי בניין01/02/1998
מרכזעמק חפר, כפר ויתקיןתוכניתעח/ מק/ 131/ 17הסדרת קוי בנין24/11/1998
מרכזעמק חפר, כפר ויתקיןתוכניתעח/ מק/ 131/ 18איחוד וחלוקה של נחלות בהסכמה24/02/2002
מרכזעמק חפר, כפר ויתקיןתוכניתעח/ מק/ 131/ 20שינוי קוי בנין24/03/2004
מרכזעמק חפר, כפר ויתקיןתוכניתעח/ מק/ 131/ 26קטע מהרחבה באזור הכ"ג-כפר ויתקין, איחוד וחלוקה12/07/2006
מרכזעמק חפר, כפר ויתקיןתוכניתעח/ מק/ 131/ 27איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים.09/09/2009
מרכזעמק חפר, בית חרותתוכניתעח/ מק/ 132/ 5.31/10/2000
מרכזעמק חפר, אביחילתוכניתעח/ מק/ 136/ 2איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים, שינוי קווי בנין08/12/1998
מרכזעמק חפר, אביחילתוכניתעח/ מק/ 136/ 8חלוקת חלקה חקלאית לשתי חלקות20/09/2000
מרכזעמק חפר, ידידיהתוכניתעח/ מק/ 137/ 8/ 1איחוד וחלוקת מגרשים, הגדלת שטחים, הרחבת דרך חקלאית22/06/2006
מרכזעמק חפר, הדר עםתוכניתעח/ מק/ 138/ 10/ 1איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים.09/09/2008
מרכזעמק חפר, הדר עםתוכניתעח/ מק/ 138/ 12איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים.30/06/2008
מרכזעמק חפר, הדר עםתוכניתעח/ מק/ 138/ 3/ 1איחוד וחלוקה של מגרש מגורים 101,דרך ושצ"פ בהסכמת בעלי הקרקע.19/11/2007
מרכזעמק חפר, הדר עםתוכניתעח/ מק/ 138/ 3/ 3הדר עם - הזזת מגרשים 226-215 בהרחבה ב'.12/09/2011
מרכזעמק חפר, הדר עםתוכניתעח/ מק/ 138/ 4שינוי קו בנין קדמי24/11/1998
מרכזעמק חפר, כפר חייםתוכניתעח/ מק/ 139/ 23כפר חיים - משק ברבר - הסדרת נחלה02/04/2012
מרכזעמק חפר, כפר הרא"התוכניתעח/ מק/ 140/ 13בית אייגנר כפר הרא"ה15/05/2008
מרכזעמק חפרתוכניתעח/ מק/ 140/ 14כפר הרא"ה הרמן משה הקלה מקו בנין בכביש אזורי 58113/01/2010
מרכזעמק חפר, כפר הרא"התוכניתעח/ מק/ 140/ 8איחוד חלקות חקלאיות18/11/1998
מרכזעמק חפר, ביתן אהרןתוכניתעח/ מק/ 141/ 11ביתן אהרון, כיכר כניסה לישוב.18/08/2011
מרכזעמק חפר, ביתן אהרןתוכניתעח/ מק/ 141/ 7/ 1איחוד וחלוקה לפי סימן ז' (פרק ג') לחוק, בהסכמת בעלי הקרקע.29/07/2009
מרכזעמק חפר, ביתן אהרןתוכניתעח/ מק/ 141/ 8קביעת קוי בנין לחלקה חקלאית09/01/2005
מרכזעמק חפר, חבת ציוןתוכניתעח/ מק/ 143/ 4שינוי קוי בנין31/05/2000
מרכזעמק חפר, חבת ציוןתוכניתעח/ מק/ 143/ 5שינויים בקו בנין06/05/2001
מרכזעמק חפר, משמר השרוןתוכניתעח/ מק/ 148/ 4חניה לתחנת הדלק במשמר השרון
מרכזעמק חפר, בית יצחק-שער חפרתוכניתעח/ מק/ 15/ 24/ 1איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמה.26/02/2009
מרכזעמק חפר, בית יצחק-שער חפרתוכניתעח/ מק/ 15/ 27שינוי יעוד ממגורים א' למגורים ב'20/09/1998
מרכזעמק חפר, בית יצחק-שער חפרתוכניתעח/ מק/ 15/ 31/ 1תיקון ס' בתכנית עח/31/15 - הריסת קרוואן
מרכזעמק חפר, בית יצחק-שער חפרתוכניתעח/ מק/ 15/ 36/ 1תכנית מפורטת. איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים.18/08/2009
מרכזעמק חפר, בית יצחק-שער חפרתוכניתעח/ מק/ 15/ 37חלוקת מגרש מגורים מיוחד לשני מגרשים24/02/2002
מרכזעמק חפר, בית יצחק-שער חפרתוכניתעח/ מק/ 15/ 40הגדלת מס' יח"ד,הגדלת שצ"פ,חלוקת מגרשים,שינוי חלוקת שטחי הבניה
מרכזעמק חפר, בית יצחק-שער חפרתוכניתעח/ מק/ 15/ 47איחוד וחלוקה של מגרשים.12/02/2009
מרכזעמק חפר, בית יצחק-שער חפרתוכניתעח/ מק/ 15/ 50איחוד וחלוקה מחדש - בית יצחק,שער חפר, נחלות 138,145.18/08/2010
מרכזעמק חפר, בית יצחק-שער חפרתוכניתעח/ מק/ 15/ 54בית יצחק
מרכזעמק חפר, בת חפרתוכניתעח/ מק/ 151/ 10מחסנים בחצרות הבתים22/07/2004
מרכזעמק חפר, יד חנהתוכניתעח/ מק/ 151/ 3יד חנה28/04/1999
מרכזעמק חפרתוכניתעח/ מק/ 151/ 6בת חפר - ישוב קהילתי31/08/2009
מרכזעמק חפר, בת חפרתוכניתעח/ מק/ 151/ 8שינוי קוי בנין19/08/2004
מרכזעמק חפרתוכניתעח/ מק/ 151/ 9תוכנית עח/ מק/ 151/ 920/07/2000
מרכזעמק חפר, אמץתוכניתעח/ מק/ 156/ 6תכנית מתאר מס' עח/מק/6/15630/01/1997
מרכזעמק חפר, בורגתהתוכניתעח/ מק/ 156/ 7איחוד וחלוקה בהסכמת בעלי הקרקע.27/10/2003
מרכזעמק חפר, כפר ויתקיןתוכניתעח/ מק/ 160/ 1איחוד וחלוקה בהסכמה01/02/1998
מרכזעמק חפר, כפר ויתקיןתוכניתעח/ מק/ 160/ 4כפר ויתקין, שכונת ההרחבה.31/10/2002
מרכזעמק חפר, גבעת חיים מאוחדתוכניתעח/ מק/ 17/ 10איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים,בוסתן קיים המוגדר כתעשיה יוחלף לאזור חקלאי13/02/2007
מרכזעמק חפר, גבעת חיים מאוחדתוכניתעח/ מק/ 17/ 9בי"ס יובלים והסביבה איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים
מרכזעמק חפר, אלישיבתוכניתעח/ מק/ 177/ 3הסדרת קווי בניין נקודתיים לבניה קיים באזור חקלאי מיוחד
מרכזעמק חפר, אלישיבתוכניתעח/ מק/ 177/ 6שינוי קו בנין: צידי דרומי, קדמי מזרחי, צידי צפוני.22/12/2004
מרכזעמק חפר, ידידיהתוכניתעח/ מק/ 188/ 1שינוי יעוד משטח חקלאי לתחנת דלק-קביעת הוראות בניה - תחנת דלק-כפר ידידיה
מרכזעמק חפרתוכניתעח/ מק/ 200/ 23שינוי הוראות בענין קוי בניין ביחס למבני משק חקלאיים12/01/2003
מרכזעמק חפר, בית יצחק-שער חפרתוכניתעח/ מק/ 200/ 24שינוי הוראות בענין קוי בנין ביחס למבני משק חקלאיים לבעלי חיים19/08/2004
מרכזעמק חפר, בית ינאיתוכניתעח/ מק/ 21/ 13עמק חפר
מרכזעמק חפר, בית ינאיתוכניתעח/ מק/ 21/ 3בית ינאי -שינוי שטח מגרש מינימלי למגורים08/01/2004
מרכזעמק חפר, בית ינאיתוכניתעח/ מק/ 21/ 5.19/03/1998
מרכזעמק חפר, בית ינאיתוכניתעח/ מק/ 21/ 7בית ינאי08/09/2003
מרכזעמק חפר, בית ינאיתוכניתעח/ מק/ 21/ 8הקלה מת.מ.א 13 לחוף הים התיכון08/09/2003