תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזעמק חפר, בית ינאיתוכניתעח/ מק/ 21/ 9בית ינאי - הקלה מת.מ.א 1308/09/2003
מרכזעמק חפר, אחיטובתוכניתעח/ מק/ 23/ 2שינוי קו בנין23/11/1998
מרכזעמק חפר, אחיטובתוכניתעח/ מק/ 23/ 4שינוי בקו בניין09/12/1999
מרכזעמק חפר, בארותיםתוכניתעח/ מק/ 25/ א/ 3הרחבת דרך מאושרתלשם הכללת תשתית ציבורית בתחום הדרך.15/03/2007
מרכזעמק חפר, שושנת העמקיםתוכניתעח/ מק/ 3/ 15.26/02/1998
מרכזעמק חפר, שושנת העמקיםתוכניתעח/ מק/ 3/ 16.30/06/1999
מרכזעמק חפרתוכניתעח/ מק/ 3/ 19שכונת צוקי ים - שינוי בקוי בנין24/07/2003
מרכזעמק חפרתוכניתעח/ מק/ 3/ 20שינוי קו בנין אחורי27/10/2003
מרכזעמק חפרתוכניתעח/ מק/ 3/ 22משפ' בן יהוד - שושנת העמקים07/09/2010
מרכזעמק חפר, צוקי יםתוכניתעח/ מק/ 3/ 23צוקי ים שינוי הוראות בדבר קוי בנין.03/03/2008
מרכזעמק חפר, גבעת חיים אחודתוכניתעח/ מק/ 31/ 5/ 1גבעת חיים איחוד17/11/2010
מרכזעמק חפר, בית ינאיתוכניתעח/ מק/ 33/ 3תכנון כולל03/09/1998
מרכזעמק חפר, בית ינאיתוכניתעח/ מק/ 33/ 6שינוי גודל מגרש מינ' ושינוי קוי בניין23/03/2000
מרכזעמק חפר, בית הלויתוכניתעח/ מק/ 41/ 7שינויים בקוי בניין הקבועים בתכנית.31/10/2007
מרכזעמק חפר, מכמרתתוכניתעח/ מק/ 43/ 15שינוי קוי בנין22/07/2004
מרכזעמק חפר, כפר הרא"התוכניתעח/ מק/ 48/ 7אלישיב21/12/1999
מרכזעמק חפר, כפר מונשתוכניתעח/ מק/ 52/ 14שינוי קו בניין וגודל מגרש26/08/1999
מרכזעמק חפר, כפר מונשתוכניתעח/ מק/ 52/ 18כפר מונש - שינוי בקוי בנין24/07/2003
מרכזעמק חפר, אלישיבתוכניתעח/ מק/ 53/ 11איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים13/10/2004
מרכזעמק חפר, אלישיבתוכניתעח/ מק/ 53/ 7חלוקה מחדש של מגרשים 78-8023/03/1997
מרכזעמק חפר, עלשתוכניתעח/ מק/ 62/ 4/ 1מושב עולש - שינוי הוראות בינוי ועיצוב אדריכלי08/05/2003
מרכזעמק חפר, עלשתוכניתעח/ מק/ 62/ 5עלש13/05/1997
מרכזעמק חפר, עלשתוכניתעח/ מק/ 62/ 9/ 1שינוי קוי בנין14/12/2004
מרכזעמק חפר, בת חןתוכניתעח/ מק/ 63/ 18בת -חן, איחוד וחלוקה בין שטחים לבנייני ציבור לשטח ציבורי פתוח.13/01/2011
מרכזעמק חפר, אחיטובתוכניתעח/ מק/ 66/ 4פרדסי זיתא09/12/1999
מרכזעמק חפר, העגןתוכניתעח/ מק/ 7/ 8העוגן, או"ח בין מגורים וחקלאי והרחבת אזור ספורט.18/08/2010
מרכזעמק חפר, בחןתוכניתעח/ מק/ 70/ 10שינוי פריסת ייעודי הקרקע בקיבוץ בחן.
מרכזעמק חפר, בחןתוכניתעח/ מק/ 70/ 4בחן10/02/2005
מרכזעמק חפרתוכניתעח/ מק/ 70/ 8אחוד חלקות ומגרשיםבאזור המגורים הקיים, הסדרת המערך הציבורי30/01/2006
מרכזעמק חפרתוכניתעח/ מק/ 81/ 13הסדרת קוי בנין בתאם לבניה קיימת30/06/2005
מרכזעמק חפרתוכניתעח/ מק/ 81/ 14/ 1אזור תעשיה, ארגון נהגי נתניה.27/05/2009
מרכזעמק חפרתוכניתעח/ מק/ 81/ 15פארק התעשיות עמק חפר-איחוד וחלוקה בהסכמת בעלי הקרקע.15/07/2008
מרכזעמק חפרתוכניתעח/ מק/ 81/ 16שינוי של הוראות תכנית בדבר בינוי, שינוי בקו בנין.05/08/2008
מרכזעמק חפרתוכניתעח/ מק/ 81/ 7/ באזור תעסוקה ע"ש חיים בן צבי18/01/2001
מרכזעמק חפרתוכניתעח/ מק/ 81/ 9/ 1אזה"ת עמק חפר - טיב טעם הכרמל בע"מ, שינויים בקו בנין.18/03/2010
מרכזעמק חפר, אחיטובבקשה ועדה מקומיתעח/ ש/ 132בקשה ועדה מקומית עח/ ש/ 132
מרכזעמק חפר, מעברותבקשה ועדה מקומיתעח/ ש/ 13315 יח"ד ק. מעברות תב/1/5/69
מרכזעמק חפר, ביתן אהרןבקשה ועדה מקומיתעח/ ש/ 134הקמת מבנה מסחרי, מזנון ומרפאה במגרש "בית פריימן"
מרכזעמק חפר, מעברותבקשה ועדה מקומיתעח/ ש/ 135שמוש חורג גן אירועים "קו האופק".
מרכזעמק חפר, משמר השרוןבקשה ועדה מקומיתעח/ ש/ 137שמוש חורג מגרש לכלי רכב.
מרכזעמק חפר, בית יצחק-שער חפרבקשה ועדה מקומיתעח/ ש/ 138שמוש חורג ממחסן ליבוש פרחים למחסן מסחרי.
מרכזעמק חפר, מעברותבקשה ועדה מקומיתעח/ ש/ 139תכנית בינוי 18 יח"ד שכונת הציפורים.
מרכזעמק חפרבקשה ועדה מקומיתעח/ ש/ 140תב/6/2/4 ת.בינוי רופין מעונות מרכז אקדמי.
מרכזעמק חפרבקשה ועדה מקומיתעח/ ש/ 141בינוי מבואות ים הקמת קמפוס ללמודי ים מרכז רופין.
מרכזעמק חפר, מעברותבקשה ועדה מקומיתעח/ ש/ 142בינוי, 3 יחידות שכ' הצפורים.
מרכזעמק חפר, כפר ויתקיןבקשה ועדה מקומיתעח/ ש/ 143תב/ 191/ 4 לולי רביה
מרכזעמק חפר, מעברותבקשה ועדה מקומיתעח/ ש/ 144תב/ 69/ 5/ 2 מחסנים לציוד חקלאי ולחמרי אריזה.
מרכזעמק חפר, אמץבקשה ועדה מקומיתעח/ ש/ 145בינוי לולי רביה באדמת המושב.תב/ 191/ 3
מרכזעמק חפר, מעברותבקשה ועדה מקומיתעח/ ש/ 146שמוש חורג למועדון ריקודים וגן אירועים קו האופק
מרכזעמק חפרבקשה ועדה מקומיתעח/ ש/ 147תחנת תדלוק ומסחר - בנ/2/7/81
מרכזעמק חפר, מעברותבקשה ועדה מקומיתעח/ ש/ 148בינוי תב/6/5/69 בריכת שחיה, מעברות.
מרכזעמק חפרבקשה ועדה מקומיתעח/ ש/ 149בינוי מבואות ים, בית ספר תיכון רמות חפר.
מרכזעמק חפרבקשה ועדה מקומיתעח/ ש/ 150תכנית בינוי מבואות ים תב/3/1/38
מרכזעמק חפרתוכניתעח/ שגפ/ 107תוכנית מפורטת למושב עובדים - דרום קאקון24/04/1952
מרכזעמק חפר, בית יצחק-שער חפרבקשה ועדה מקומיתעחפ/ 20000557בקשה לשימוש חורג- ממחסן ליבוש פרחים מסחרי
מרכזעמק חפר, משמר השרוןתוכניתצש/ 0/ 2/ 0.27/05/1990
מרכזעמק חפר, אביחילתוכניתצש/ בת/ 62/ 2פארק תעשיתי לב השרון.18/08/1994
מרכזעמק חפר, יד חנהתוכניתשגפ/ 103יד חנה קיבוץ26/11/1951
מרכזעמק חפר, בורגתהתוכניתשגפ/ 110תכנית מס' שגפ/11031/12/1953
מרכזדרום השרון, טייבה, טירה, לב השרון, עמק חפרתוכניתתמא/ 31/ א/ 15תכנית מתאר ארצית 31 - שינוי מס' א 15 - דרף מס' 6 קטע מאייל ועד טול כרם16/02/1995
מרכזעמק חפר, בת חפרתוכניתתמא/ 31/ א/ 16/ 4דרך מס' 5714 בחציית דרך מס' 6(בת חפר)10/02/2003
מרכזעמק חפר, בת חפרתוכניתתמא/ 31/ א/ 16/ 6תכנית מתאר ארצית ברמה מפורטת לדרך מילוט לבת-חפר-גשר מעל דרך מס' 628/10/2004
מרכזעמק חפרתוכניתתממ/ 3/ 27תכנית מתאר מחוזית מחוז המרכז-שינוי מס' 27-נחל אלכסנדר14/04/2005
מרכזעמק חפרתוכניתתממ/ 3/ 27/ 1תכנית מתאר מחוזית לצפון רצועת נחל אלכסנדר - שינוי מס' 131/12/2007
מרכזעמק חפרתוכניתתתל/ 26/ 23הפרדה מפלסית כפר ויתקין02/05/2007
מרכזעמק חפרתוכניתתתל/ 26/ 24הפרדה מפלסית אביחיל16/08/2007
חיפה, מרכזחדרה, חוף הכרמל, עמק חפר, שומרון, אור עקיבא, ג'סר א-זרקאתוכניתתתל/ 31דרך מס' 2 בקטע מחלף חבצלת - מחלף זיכרון יעקב
חיפה, מרכזחדרה, מנשה-אלונה, עמק חפר, שרונים, אליכין, מנשהתוכניתתתל/ 4/ 3/ 6כביש 907/09/2005
חיפה, מרכזדרום השרון, חדרה, חוף השרון, כפר סבא, לב השרון, נתניה, עמק חפר, רעננה, שרונים, אבן יהודה, כפר יונה, פרדסיה, צורן קדימה, תל מונדתוכניתתתל/ 43כביש 4 בין רעננה דרום לנחל חדרה