תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזרחובותתוכניתרח/ 264הרחבת דרך קיימת24/02/1977
מרכזרחובותתוכניתרח/ 266הוספה25/03/1976
מרכזרחובותתוכניתרח/ 267/ 1המרת שטח ציבורי פתוח לשטח לבניני ציבור,קביעת שבילים להולכי רגל.29/11/1979
מרכזרחובותתוכניתרח/ 269הריסת מבנים ישנים הקיימים על החלקה.
מרכזרחובותתוכניתרח/ 271הריסת מבנים קיימים. קביעת זכויות בניה.29/04/1977
מרכזרחובותתוכניתרח/ 272המרת שטח באיזור מגורים ב' לאזור של בנינים ציבוריים.
מרכזרחובותתוכניתרח/ 275איחוד החלקות,תוספת מחסנים בקומת המרתף לשימוש דיירי הבית בלבד.22/12/1977
מרכזרחובותתוכניתרח/ 28תוכנית מנדטורית שאושרה07/02/1948
מרכזרחובותתוכניתרח/ 284הריסת מבנה קיים המכיל בתוכו מאפיה עם תנור וחנות למכירה ירקות ופירות.29/06/1976
מרכזרחובותתוכניתרח/ 285/ 1קביעת זכויות בניה.04/01/1979
מרכזרחובותתוכניתרח/ 288המרת שטח מאיזור ציבורי פתוח, לאזור לבנין ציבורי (גן ילדים) .29/12/1977
מרכזרחובותתוכניתרח/ 289בנית בית מגורים משותף של 3 קומות מעל קומת עמודים בחזית 3 קומות מעל קומת עמודים20/10/1977
מרכזרחובותתוכניתרח/ 29תוכנית מנדטורית שאושרה05/02/1948
מרכזרחובותתוכניתרח/ 29/ 1המרת חלק מחלקה , משטח צבורי פתוח לאזור לבנינים צבוריים06/07/1967
מרכזרחובותתוכניתרח/ 30תוכנית מנדט שאושרה - תוכנית חלוקה05/02/1948
מרכזרחובותתוכניתרח/ 30/ 1הרחבת דרכים קיימות, המרת חלקות מאזור מגורים ב' לאזור מגורים ג'.06/07/1967
מרכזרחובותתוכניתרח/ 3000פרסום לפי סעיף 77-78.
מרכזרחובותתוכניתרח/ 32חלוקת קרקע18/05/1949
מרכזרחובותתוכניתרח/ 33תוכנית מוצעת לצרכי מגורים31/03/1955
מרכזרחובותתוכניתרח/ 34תכנון כולל20/07/1949
מרכזרחובותתוכניתרח/ 34/ 1תוי דרך חדשה לשם מתן קשר לתנועה בין 2 רחובות קיימים.12/02/1959
מרכזרחובותתוכניתרח/ 34/ 2הרחבת שביל והמרתו לדרך, הרחבת דרך קיימת ובטול חלק מרחבה קיימת23/05/1963
מרכזרחובותתוכניתרח/ 36דרכים חדשות, אזור מגורים06/07/1949
מרכזרחובותתוכניתרח/ 36/ 1המרת שטח ציבורי פתוח לשטח באיזור מגורים ב' חלוקת החלקה הנ"ל ל-2 מגרשי דיור24/08/1961
מרכזרחובותתוכניתרח/ 37תוכנית מפורטת06/07/1949
מרכזרחובותתוכניתרח/ 38תוכנית מפורטת, תכנון כולל18/05/1949
מרכזרחובותתוכניתרח/ 38/ 1הפיכת איזור חקלאי לאיזור מגורים ב',לאחד את המגרשים 30,28 למגרש אחד.18/02/1960
מרכזרחובותתוכניתרח/ 38/ 2המרת שטח מאזור מגורים א' לאזור צבורי (תוספת לבי"ס קיים).20/10/1977
מרכזרחובותתוכניתרח/ 40תוכנית מנדטורית מאושרת - דרך חדשה18/05/1949
מרכזרחובותתוכניתרח/ 40/ 1חלוקת החלקה לשלושה מגרשי דיור באזור מגורים ב',מגרש אחד לבנין ציבורי31/08/1961
מרכזרחובותתוכניתרח/ 400תכנון כולל24/09/1981
מרכזרחובותתוכניתרח/ 400/ 1קביתע זכויות בניה וקווי בנין הפקעת שטח להרחבת רח' בעל שם טוב.16/08/1979
מרכזרחובותתוכניתרח/ 400/ 10שינוי יעוד מאזור מגורים ב' ישן לאזור מגורים ב',הרחבת דרכים.30/08/1984
מרכזרחובותתוכניתרח/ 400/ 11שינוי יעוד שטח התכנית מאזור מגורים ב ישן למגורים ב' והרחבת דרכים27/10/1985
מרכזרחובותתוכניתרח/ 400/ 12שינוי יעוד של חלק מחלקה מהשטח לבניני צבור לאזור מגורים א'30/08/1984
מרכזרחובותתוכניתרח/ 400/ 13שינוי יעוד חלקה לאזור מגורים ב'.הפקעת דרך להרחבת רח' בעל שם טוב.02/02/1984
מרכזרחובותתוכניתרח/ 400/ 14קביעת הגדלת בתים קיימים לשפור תנאי מגורים ללא הגדלת מס' יחידות הדיור.29/05/1986
מרכזרחובותתוכניתרח/ 400/ 15קביעת בתים לשיפור תנאי מגורים,הגדלת דירות קיימות לפי תכנית בינוי.26/08/1984
מרכזרחובותתוכניתרח/ 400/ 15/ אקביעת הבתים לשיפור תנאי המגורים,הגדלת הדירות הקימות עפ"י תוכנית הבינוי המצורפת20/05/1988
מרכזרחובותתוכניתרח/ 400/ 17איחוד וחלוקת המגרשים בהתאם לסעיף ז' לחוק ללאהסכמת הבעלים ובהתאם לתשריט05/06/1988
מרכזרחובותתוכניתרח/ 400/ 19קביעת קו בנין צדדי (בחלק מהבית) 1.90 מ' כמצוין בתשריט.19/12/1991
מרכזרחובותתוכניתרח/ 400/ 20קביעת אזור מגורים א' מיוחד,קביעת שטח לבנייני ציבור והתווית שבילים03/07/1988
מרכזרחובותתוכניתרח/ 400/ 22שינוי יעוד ואיחוד וחלקוה מחדש של חלקות14/05/1992
מרכזרחובותתוכניתרח/ 400/ 23קביעת זכויות בנייה באזור מגורים ב' וקביעת שטח ציבורי פתוח.08/09/1988
מרכזרחובותתוכניתרח/ 400/ 24שינוי יעוד של החלקות משטח לבנין ציבורי ושצ"פ לאיזור מגורים א'01/03/2000
מרכזרחובותתוכניתרח/ 400/ 25חלוקת המגרשים,זכויות בניה של 2 יח"ד בקווי בניין עם אפשרות זכות מעבר ברוחב 3 מ'31/01/1989
מרכזרחובותתוכניתרח/ 400/ 27מוסדות ציבור מסחריים - בית אבות "גן דוד".28/03/1994
מרכזרחובותתוכניתרח/ 400/ 29רח/29/400
מרכזרחובותתוכניתרח/ 400/ 3הפקעת שטח לצורך הרחבת רחוב הצנחניםקביעת זכויות בניה.29/05/1980
מרכזרחובותתוכניתרח/ 400/ 30קביעת מגרש לאזור מגורים מיוחד קביעת קוי בנין הבתאם לתשריט הרצ"ב.03/06/1990
מרכזרחובותתוכניתרח/ 400/ 31שיפור תנאי מגורים רח' הנוטר.10/01/1991
מרכזרחובותתוכניתרח/ 400/ 32שינוי יעוד מאיזור מגורים א' לאיזור מגורים א' מיוחד25/07/1991
מרכזרחובותתוכניתרח/ 400/ 33שינוי יעוד החלקות מאזור מגורים ב' לאזור מגורים ב' מיוחד.13/12/1990
מרכזרחובותתוכניתרח/ 400/ 36שינוי יעוד מאזור מגורים ב' לאזור מגורים ב' מיוחד. בנין בן 8 יח"ד של 100 מ"ר.23/12/1993
מרכזרחובותתוכניתרח/ 400/ 38שינוי יעוד קרקע09/02/2000
מרכזרחובותתוכניתרח/ 400/ 39תוספת אולם הרצאות.12/01/1995
מרכזרחובותתוכניתרח/ 400/ 40רחובות
מרכזרחובותתוכניתרח/ 400/ 41לאפשר הגדלת דירות קיימות במסגרת שיקום שכונות.16/03/1997
מרכזרחובותתוכניתרח/ 400/ 42שינוי יעוד מאזור מגורים א' לאזור מגורים א' מיוחד לבניית 4 יח"ד למגרש.20/06/1996
מרכזרחובותתוכניתרח/ 400/ 45הגדלת שטחי הבניה המותרים, קביעת קוי בנין חדשים,קביעת זכויות והוראות בניה.16/06/2003
מרכזרחובותתוכניתרח/ 400/ 49תוספת מרפסות מקורות לדירה מאושרת ליח"ד אחורית בלבד, לא ניתן לפצל הדירה לשניים.20/08/2007
מרכזרחובותתוכניתרח/ 400/ 5בניית בית דירות משותף בן 3 קומות מעל קומת עמודים.ביעת שטח צבורי פתוח.09/04/1981
מרכזרחובותתוכניתרח/ 400/ 51השומרים 55
מרכזרחובותתוכניתרח/ 400/ 8שינוי יעוד המגרש מאזור פיתוח ר/6 לאזור מגורים ב',קביעת שטח להרחבת רחוב ההגנה.12/08/1981
מרכזרחובותתוכניתרח/ 400/ אלהסדיר ולמסד תוכניות בנין עיר שונות בתחום התוכנית29/12/1983
מרכזרחובותתוכניתרח/ 400/ א/ 1קביעת המגרש המיועד כאזור מגורים ב' לבנות 6 יח"ד על מגרש.11/09/1988
מרכזרחובותתוכניתרח/ 400/ א/ 10איחוד חלקות,הפקעה למטרת שטח ציבורי.קביעת שטח מגורים מעורב,קביעת קומת חניה.04/11/1997
מרכזרחובותתוכניתרח/ 400/ א/ 10/ 2ההגנה פינת סירני, רחובות
מרכזרחובותתוכניתרח/ 400/ א/ 17שינוי יעוד מאזור מגורים ב' למגורים ב' מיוחד11/03/1999
מרכזרחובותתוכניתרח/ 400/ א/ 20שינוי יעוד ממגורים ב' למגורים ג' מיוחד10/12/2001
מרכזרחובותתוכניתרח/ 400/ א/ 22תוספת לשטח העיקרי לדירה העליונה.12/12/2006
מרכזרחובותתוכניתרח/ 400/ א/ 23ממגורים ב' לג' מיוחד,הגדלת מס' יח"ד,שינוי בקו בנין קדמי למרפסות לא מקורות לחזי15/02/2007
מרכזרחובותתוכניתרח/ 400/ א/ 25הנוטר 24 - "כלילת היופי.05/02/2009
מרכזרחובותתוכניתרח/ 400/ א/ 26הנוטר 10 - "כלילת היופי II"24/09/2009
מרכזרחובותתוכניתרח/ 400/ א/ 27רח' הבעל שם טוב 24 , רחובות05/01/2012
מרכזרחובותתוכניתרח/ 400/ א/ 28"יפה נוף"09/07/2012
מרכזרחובותתוכניתרח/ 400/ א/ 30הצנחנים 20
מרכזרחובותתוכניתרח/ 400/ א/ 32הנוטר 13
מרכזרחובותתוכניתרח/ 400/ א/ 33גורודסקי פינת סירני
מרכזרחובותתוכניתרח/ 400/ א/ 4שינוי למגורים ב' מיוחד.22/04/1993
מרכזרחובותתוכניתרח/ 400/ א/ 5שינוי יעוד מאזור מגורים ב' לבנין ציבורי13/02/1994
מרכזרחובותתוכניתרח/ 400/ א/ 6שינוי יעוד מגרש מאזור מגורים ב' עם חזית מסחרית לאזור מגורים ב' מיוחד, 7 יח"10/08/1995
מרכזרחובותתוכניתרח/ 400/ א/ 7שפור תנאי דיור
מרכזרחובותתוכניתרח/ 401שינוי יעוד הקרקע,קביעת איחוד וחלוקה,חלוקת השטח למגרשים17/06/1986
מרכזרחובותתוכניתרח/ 401/ 2הקצאת שטח לשביל להולכי רגל,הקצאת שטח לבנין צבורי.קביעת זכויות בניה.15/09/1985
מרכזרחובותתוכניתרח/ 401/ 2/ אתכנית מתאר מקומית מס' רח/2/401/א
מרכזרחובותתוכניתרח/ 401/ 3שינוי יעוד הקרקע ,איחוד וחלוקה של החלקות .29/03/1990
מרכזרחובותתוכניתרח/ 401/ 3/ 1.
מרכזרחובותתוכניתרח/ 401/ 3/ 2/ אשינוי יעוד קרקע משטח מסחרי מיוחד, דרך ושצ"פ לאזור מגורים16/05/2012
מרכזרחובותתוכניתרח/ 401/ 4שינוי יעוד מאזור מגורים 6-R לאזור מגורים ב', קביעת שטח ציבורי פתוח ושטח להרחבת
מרכזרחובותתוכניתרח/ 401/ 7קביעת הוראות בניה באזור מגורים ב' על-פי זכויות בניה פרוגרסיבית.תיקונים ושינויי09/05/1991
מרכזרחובותתוכניתרח/ 402לשנות ולבטל תכנית מפורטת רח/26.2.לקבוע וליעד שטחים לפי שימושים שונים08/05/1983
מרכזרחובותתוכניתרח/ 402/ בתוכנית מס' רח/ 402/ ב
מרכזרחובותתוכניתרח/ 402/ גקביעת אזור מגורים ג', קביעת אזו מגורים א' מיוחד, קביעת אזור מגורים מיוחד א-1.26/03/1989
מרכזרחובותתוכניתרח/ 42/ 1המרת חלק משטח צבורי לאזור מגורים ב'04/06/1959
מרכזרחובותתוכניתרח/ 42/ 1/ אהגדלת הדירות הקיימות עפ"י תכנית בינוי המצורפת26/11/1987
מרכזרחובותתוכניתרח/ 43/ 1קביעת שטחים לבנינים ציבוריים פתוחים חדשים, אזור תעשיה12/11/1964
מרכזרחובותתוכניתרח/ 43/ 2קביעת אזור תעשיה עתירת מדע23/03/1978
מרכזרחובותתוכניתרח/ 43/ 2/ ביעוד השטח כאתר לאומי לענין חוק גנים לאומיים, שמורות טבע ואתרי הלאום01/11/1985
מרכזרחובותתוכניתרח/ 43/ 3קביעת אישור בית אריזה ואחסנה,הרחבת דרך ראשית.קוי בנין.26/01/1978