תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזשהםתוכניתשה/ שה/ 69/ 112תוכנית שה/ שה/ 69/ 11224/03/2003