תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזאלעדתוכניתאל/ מק/ 195/ 6/ 16שינוי קו בניין חזיתי,לצורך הרחבת מבנה ציבור קיים.
מרכזאלעדתוכניתאל/ מק/ 195/ 6/ 17שינוי קו בנין קדמי.12/02/2009
מרכזאלעדתוכניתאל/ מק/ 195/ 6/ 19איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים ושינוי קו בנין קדמי וצדדי לצורך הרחבת בית כנסת.
מרכזאלעדתוכניתאל/ מק/ 195/ 6/ 7איחוד חלקות המיועדות לבניית בנייני ציבור.30/04/2003
מרכזאלעדתוכניתאל/ מק/ 195/ 6/ 8הקטנת קו בנין אחורי08/09/2003
מרכזאלעדתוכניתאל/ מק/ 195/ 6/ א.
מרכזאלעדתוכניתאל/ מק/ 195/ 6/ דאלעד מתחם D - שינוי קווי בנין צדדי לחניה מקורה31/01/2002
מרכזאלעדתוכניתאל/ מק/ 195/ 6/ ושינוי בחלוקה ובפריסה של מגרשים. הוראות לאיחוד וחלוקה.12/09/2006
מרכזאלעדתוכניתאל/ מק/ 195/ 8/ 1איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים09/01/2005
מרכזאלעדתוכניתאל/ מק/ 195/ 8/ 12הקטנת קו בנין.
מרכזאלעדתוכניתאל/ מק/ 195/ 8/ 3הגדלת שטחים לצרכי ציבור.
מרכזאלעדתוכניתאל/ מק/ 195/ 8/ 4שינוי יעוד קרקע משטח לאזור מגורים לשטח לדרך ציבורית ולהפך.30/06/2008
מרכזאלעדתוכניתאל/ מק/ 195/ 8/ 5איחוד וחלוקה בתחום מתחם מגורים
מרכזאלעדבקשה ועדה מקומיתאלע/ 20070551בקשה להיתר ע"ש חברת מירס תקשורת . תוספת אנטנות תקשורת לתורן חברת פרטנר.
מרכזאלעדישות כלליתג/ 9/ 43גן לאומי מזולאום מזור מתוקף תוכנית גז/ במ/ 195
מרכזאלעדתוכניתגז/ 195/ 6פרוט יעודי הקרקע למטרות:מגורים ב,מגורים ג,ב.צ,מסחר,שרותים עירוניים,מרכז אזרחי.06/04/1997
מרכזאלעדתוכניתגז/ 195/ 8תכנית זו באה לשנות את תכנית המתאר של אלעד,קביעת הוראות בניה,איחוד וחלוקה בהסכמ13/09/2001
מרכזאלעדתוכניתגז/ במ/ 195/ 3רובע A08/12/1998
מרכזאלעדתוכניתגז/ במ/ 195/ 4אלעד רובע B.06/10/1996
מרכזאלעדתוכניתמח/ 229כביש גישה צפוני לאלעד,ליעד את השטח להקמת גשרונים,גשרים,תעלות,גדרות.
מרכזאלעדתוכניתמח/ 248אזור תעסוקה ושירותים עירוניים לישוב אלעד.
מרכזאלעד, דרום השרוןתוכניתמח/ 258הרחבת קטע דרך מס' 4711 צפון - מזרחית לאלעד.
מרכזאלעדבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 610תכנית אב לביוב אלעד
מרכזאלעד, דרום השרון, ראש העיןתוכניתתממ/ 3/ 2/ השמורת נחל שילה