תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזגזר, גני יוחנןתוכניתגז/ 25/ 5/ אגני יוחנן29/12/1996
מרכזגזר, גני יוחנןתוכניתגז/ 25/ בגני יוחנן16/06/1983
מרכזגזר, גני יוחנןתוכניתגז/ 25/ גשינוי תכנית מיתאר מקומית מס' גז/25/ג31/10/1988
מרכזגזר, גני יוחנןתוכניתגז/ 25/ דשינוי תקנון
מרכזגזר, פתחיהתוכניתגז/ 27מושב פתחיה16/08/1979
מרכזגזר, פתחיהתוכניתגז/ 27/ 1מושב פתחיה20/05/1982
מרכזגזר, פתחיהתוכניתגז/ 27/ 1/ אשינוי תכנית מיתאר מקומית מס' גז/1/27/א31/10/1988
מרכזגזר, פתחיהתוכניתגז/ 27/ 1/ בשינוי תקנון
מרכזגזר, פתחיהתוכניתגז/ 27/ 13פתחיה04/11/1997
מרכזגזר, פתחיהתוכניתגז/ 27/ 22פיצול מגרש במשק עזר למגרש ביעוד מגורים א'
מרכזגזר, פתחיהתוכניתגז/ 27/ 7תחנת תדלוק29/07/1999
מרכזגזר, שעלביםתוכניתגז/ 28שעלבים
מרכזגזר, שעלביםתוכניתגז/ 28/ 1שעלבים13/09/1973
מרכזגזר, שעלביםתוכניתגז/ 28/ 21/ אתחנת תדלוק מסוג ג' ושרותי דרך.
מרכזגזר, שעלביםתוכניתגז/ 28/ 22אורחן שעלבים מערב, תחנת עזרה ראשונה ומקום תפילה, תחנת תדלוק.
מרכזגזר, שעלביםתוכניתגז/ 28/ 24בית עלמין21/08/2002
מרכזגזר, שעלביםתוכניתגז/ 28/ 26שעלבים הרחבה קהילתית29/03/2005
מרכזגזר, שעלביםתוכניתגז/ 28/ 29הוספת שטח עיקרי.17/01/2005
מרכזגזר, שעלביםתוכניתגז/ 28/ 32הוספת שטח עיקרי - 6.16 מ"ר.
מרכזגזר, שעלביםתוכניתגז/ 28/ 39הגדלת זכויות בניה בשלב א ו- ב' בנוף איילון
מרכזגזר, שעלביםתוכניתגז/ 28/ 7/ 1שעלבים29/10/1989
מרכזגזר, נעןתוכניתגז/ 29נען
מרכזגזר, נעןתוכניתגז/ 29/ 1נען18/11/1965
מרכזגזר, נעןתוכניתגז/ 29/ 10בעלות פרטית - מועצה אזורית גזר30/10/1980
מרכזגזר, נעןתוכניתגז/ 29/ 12קיבוץ נען14/06/1979
מרכזגזר, נעןתוכניתגז/ 29/ 14נען27/10/1985
מרכזגזר, נעןתוכניתגז/ 29/ 15נען23/08/1984
מרכזגזר, נעןתוכניתגז/ 29/ 17/ אקבוץ נען29/03/1990
מרכזגזר, נעןתוכניתגז/ 29/ 2נען- הוחלט לאשר לפני שנת 73 כולל.
מרכזגזר, נעןתוכניתגז/ 29/ 23"גני כנען"
מרכזגזר, נעןתוכניתגז/ 29/ 24הכשרת קרקע חקלאית כריית חול והטמנת פסולת יבשה-נען.26/12/2007
מרכזגזר, נעןתוכניתגז/ 29/ 28/ אגן אירועים בנען
מרכזגזר, נעןתוכניתגז/ 29/ 3קיבוץ נען30/04/1970
מרכזגזר, נעןתוכניתגז/ 29/ 4קיבוץ נען16/09/1976
מרכזגזר, נעןתוכניתגז/ 29/ 5נען- הוחלט לאשר לפני שנת 73 כולל.
מרכזגזר, נעןתוכניתגז/ 29/ 6קיבוץ נען21/07/1983
מרכזגזר, נעןתוכניתגז/ 29/ 7נען
מרכזגזר, נעןתוכניתגז/ 29/ 8קיבוץ נען10/06/1982
מרכזגזר, יד רמב"םתוכניתגז/ 3/ 1שינוים כללים בתכנון המושב
מרכזגזר, יד רמב"םתוכניתגז/ 3/ 10יד רמב"ם29/11/1992
מרכזגזר, יד רמב"םתוכניתגז/ 3/ 12חממות לגידול צמחים במושב יד רמב"ם.10/06/1993
מרכזגזר, יד רמב"םתוכניתגז/ 3/ 13מושב יד רמבם19/05/1994
מרכזגזר, יד רמב"םתוכניתגז/ 3/ 15יד רמב"ם, מגרש 8623/06/1994
מרכזגזר, יד רמב"םתוכניתגז/ 3/ 18פיצול מגרש מס.111 לשני מגרשים:09/04/1998
מרכזגזר, יד רמב"םתוכניתגז/ 3/ 2התוויית דרך גישה ליד רמב"ם
מרכזגזר, יד רמב"םתוכניתגז/ 3/ 20פיצול מגרש 80 ל- 4 מגרשים04/11/1997
מרכזגזר, יד רמב"םתוכניתגז/ 3/ 21פיצול מגרש מס' 93 לשני מגרשים 1093 ו- 1193.24/05/2009
מרכזגזר, יד רמב"םתוכניתגז/ 3/ 22חלוקת מגרש לשלושה מגרשים02/04/2001
מרכזגזר, יד רמב"םתוכניתגז/ 3/ 23תוכנית גז/ 3/ 23
מרכזגזר, יד רמב"םתוכניתגז/ 3/ 24שינוי ייעוד למגורים והתוית שטחים לדרכים25/06/2001
מרכזגזר, יד רמב"םתוכניתגז/ 3/ 27חלוקת מגרשים בהסכמה12/03/2001
מרכזגזר, יד רמב"םתוכניתגז/ 3/ 3יד רמבם-הוחלט לאשר לפני שנת 73 כולל.
מרכזגזר, יד רמב"םתוכניתגז/ 3/ 31חלוקה בהסכמה של מגרשים מס' 241,58,21 ביעד אזור מגורים בישוב חקלאי לשני מגרשים.31/10/2004
מרכזגזר, יד רמב"םתוכניתגז/ 3/ 39פיצול נחלה 8, הפרדתה ממגרש נספח 74 והוספת יחידת דיור לנחלה.
מרכזגזר, יד רמב"םתוכניתגז/ 3/ 7שינוי יעוד.. ממקצועי לחקלאי, שינוי ייעוד ..מחקלאי למקצועי ושינוי גבולות...
מרכזגזר, יד רמב"םתוכניתגז/ 3/ 8יד רמב"ם והסביבה06/10/1983
מרכזגזר, יד רמב"םתוכניתגז/ 3/ 8/ אהקמת מרתפים31/10/1988
מרכזגזר, יד רמב"םתוכניתגז/ 3/ 8/ בשינוי תקנון
מרכזגזר, יד רמב"םתוכניתגז/ 3/ 9פיצול מגרש מס' 85 לשני מגרשים (85 א' ו-85 ב') והתרת בנית יחידת דיור בכל מגרש08/10/1992
מרכזגזר, יד רמב"םתוכניתגז/ 3/ איד רמב"ם- הוחלט לאשר לפני שנת 73 כולל.
מרכזגזר, נעןתוכניתגז/ 30שטח לתחנת תדלוק ושרותי דרך.13/09/2005
מרכזגזרתוכניתגז/ 307סרפנד אל עמר20/08/1959
מרכזגזרתוכניתגז/ 307/ 1סרפנד- ביה"ח לצנורות19/08/1965
מרכזגזרתוכניתגז/ 307/ 2צריפין-מפעל צינורות סרפנד05/01/1967
מרכזגזרתוכניתגז/ 307/ 6שטח תעשיה במפעל צינורות- צריפין29/12/1983
מרכזגזרתוכניתגז/ 31תכנית דרך28/08/1958
מרכזגזר, נצר סרניתוכניתגז/ 315כפר ביר סלים- נצר סירני12/07/1951
מרכזגזרתוכניתגז/ 33/ 1מתקן טיפול וסילוק שפכיםלשם ניצולם להשקייה חקלאית אגנים לטיפול ראשוני ומשני וא23/06/1994
מרכזגזרתוכניתגז/ 33/ 2/ איעוד השטח להקמת מתקני טיפול וסילוק שפכים.29/05/1997
מרכזגזר, בית עזיאלתוכניתגז/ 34בית עוזיאל27/11/1958
מרכזגזר, בית עזיאלתוכניתגז/ 34/ 1. .23/10/1967
מרכזגזר, בית עזיאלתוכניתגז/ 34/ 1/ בבית עוזיאל16/06/1983
מרכזגזר, בית עזיאלתוכניתגז/ 34/ 1/ גבית עוזיאל31/10/1988
מרכזגזרתוכניתגז/ 34/ 14שינוי יעוד משטח חקלאי וש.צ.פ למגורים וש.צ.פ.11/11/2008
מרכזגזר, בית עזיאלתוכניתגז/ 34/ 7בית עוזיאל19/04/1991
מרכזגזרתוכניתגז/ 342/ 1סרפנד אל עמר- הוחלט לאשר לפני שנת 73 כולל
מרכזגזרתוכניתגז/ 342/ 3מחסני סוכנות- צריפין21/10/1976
מרכזגזרתוכניתגז/ 342/ 5צריפין, מחסני הסוכנות היהודית04/02/1993
מרכזגזרתוכניתגז/ 342/ 6צריפין23/06/1994
מרכזגזר, נעןתוכניתגז/ 35קו מוצרי דלק מאשדוד לנען.
מרכזגזר, כפר ביל"ותוכניתגז/ 357/ 1כפר בילו04/02/1965
מרכזגזר, סתריהתוכניתגז/ 4סתירה. תכנית מספר- 404/10/1962
מרכזגזר, סתריהתוכניתגז/ 4/ 10בנה ביתך.
מרכזגזר, סתריהתוכניתגז/ 4/ 11קריה אזורית במושב סתריה.23/10/2001
מרכזגזר, נען, סתריהתוכניתגז/ 4/ 12כביש גישה חלופי לנען (נען סתריה).
מרכזגזר, סתריהתוכניתגז/ 4/ 2סתירה13/05/1965
מרכזגזר, סתריהתוכניתגז/ 4/ 6מושב סתירה07/02/1991
מרכזגזר, סתריהתוכניתגז/ 4/ 6/ א.
מרכזגזר, סתריהתוכניתגז/ 4/ 9.29/09/2005
מרכזגזר, סתריהתוכניתגז/ 4/ אסתירה22/08/1965
מרכזגזר, סתריהתוכניתגז/ 4/ בסתריה16/06/1983
מרכזגזר, סתריהתוכניתגז/ 4/ גשינוי תכנית מיתאר מקומית מס' גז/4/ג31/10/1988
מרכזגזר, נעןתוכניתגז/ 42נען17/09/1959
מרכזגזרתוכניתגז/ 48גזר24/01/1963
מרכזגזר, פדיהתוכניתגז/ 5פדיה23/08/1962
מרכזגזר, פדיהתוכניתגז/ 5/ 10איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים30/03/2000
מרכזגזר, פדיהתוכניתגז/ 5/ 11איחוד וחלוקה בהסכמה שינוי מציבורי למגורים18/05/2005
מרכזגזר, פדיהתוכניתגז/ 5/ 12ביטול איחוד חלקות קיימות וחלוקתן מחדש
מרכזגזר, פדיהתוכניתגז/ 5/ 3ביטול ואיחוד חלקות קיימות וחלוקתן מחדש02/06/1985
מרכזגזר, פדיהתוכניתגז/ 5/ 3/ אשינוי תכנית מיתאר מקומית מס' גז/3/5/א31/10/1988