תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזגזרבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 470התכנית עברה למח/ 259 מאגר גזר
מרכזגזר, שעלביםבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 497ק.שעלבים שפכי הקבוץ למט"ש איילון, שכונת הבנים.
מרכזגזרבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 508תחנת שאיבה נשר.
מרכזגזר, חלדה, כרמי יוסף, משמר דודבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 530תכנית ביוב לגוש כרמי יוסף, חולדה, משמר דוד.
מרכזגזר, נעןבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 530/ אהולכת ביוב מישובי המועצה אל מט"ש איילון - קטע נען.
מרכזגזר, מצפה אפק, באר יעקב, נצר סרניבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 535רשת אסוף שפכים, נצר סירני באר יעקב.
מרכזגזר, שעלביםבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 576תחנת שאיבת לביוב נוף איילון
מרכזגזר, נצר סרניתוכניתממ/ 884נצר סרני27/04/1972
מרכזגזרבקשה ועדה מקומיתמר/ גז/ רשגז/ 2004מתקני גז טבעי, קו אשדוד - גזר לודים.
מרכזגזרבקשה ועדה מקומיתמר/ גז/ רשגז/ 2004/ 1גז טבעי - גזר
מרכזגזרבקשה ועדה מקומיתמר/ גז/ רשגז/ 2004/ בהקמת תחנת הגז "יסודות".
מרכזגזרבקשה ועדה מקומיתמר/ גז/ רשגז/ 2004/ ב/ 1תחנת הגז - "יסודות"
מרכזגזרבקשה ועדה מקומיתמר/ גז/ רשגז/ 2004/ גהקמת תחנת הגז "נשר".
מרכזגזרבקשה ועדה מקומיתמר/ גז/ רשגז/ 2007תחנת הכח גזר בקשה להיתר בניה לצנרת גז טבעי.
מרכזגזרבקשה ועדה מקומיתמר/ גז/ רשגז/ 2007/ 1תחנת שסתומים, שינוי להיתר.
מרכזגזרבקשה ועדה מקומיתמר/ גז/ רשגז/ 2008/ 1רשות הגז הקמת תחנה לגז טבעי נשר-מתקני גז צנרת גז.
מרכזגזרבקשה ועדה מקומיתמר/ גז/ רשגז/ 2009בקשה להיתר להקמת מתקן גז טבעי - הולכה - נשר
מרכזגזרבקשה ועדה מקומיתמר/ גז/ רשגז/ 2009/ 2הוסת ציוד וצנרת בתחנת PRMS
מרכזגזרבקשה ועדה מקומיתמר/ גז/ רשגז/ 2010קו גז טבעי - יסודות מסילת ציון
מרכזגזרבקשה ועדה מקומיתמר/ גז/ רשגז/ ח/ 02היתר לגז אזור גזר
מרכזגזרבקשה ועדה מקומיתמר/ גז/ רשגז/ ח/ 03היתר לגז
מרכזגזרבקשה ועדה מקומיתמר/ גז/ רשגז/ ח/ תע/ 05רשת חלוקה לגז טבעי נמוך מסטריה עד רמת אהרון
מרכזגזרבקשה ועדה מקומיתמר/ לה/ רשגז/ 2008תחנת הכח נשר - היתר בניה לצינור גז.
מרכזגזר, שעלביםתוכניתמשמ/ 1שינוי משבצות חקלאיות01/12/1986
מרכזגזר, ישרשתוכניתמשמ/ 116שינוי משבצות חקלאיות25/09/1988
מרכזגזרתוכניתמשמ/ 120שינוי משבצות חקלאיות02/07/1989
מרכזגזר, משמר אילוןתוכניתמשמ/ 121שינוי משבצות חקלאיות29/07/1990
מרכזגזר, שעלביםתוכניתמשמ/ 129שינוי משבצות חקלאיות30/06/1991
מרכזגזר, סתריהתוכניתמשמ/ 55/ גזשינוי משבצות חקלאיות25/10/1987
מרכזגזר, כפר ביל"ותוכניתמשמ/ 78שינוי משבצות חקלאיות21/11/1995
מרכזגזר, רמות מאירתוכניתמשמ/ 79שינוי משבצות חקלאיות17/01/1991
מרכזגזר, גני יוחנןתוכניתמשמ/ 80שינוי משבצות חקלאיות25/09/1988
מרכזגזר, גני יוחנןתוכניתמשמ/ 80/ גזתכנית מפורטת מס' משמ/80(גז)25/08/1988
מרכזגזר, יציץתוכניתמשמ/ 81שינוי משבצות חקלאיות09/11/1989
מרכזגזר, יציץתוכניתמשמ/ 81/ גזמושב יציץ09/11/1988
מרכזגזרתוכניתמשמ/ 83שינוי משבצות חקלאיות07/03/1989
מרכזגזרתוכניתמשמ/ 83/ גזתרש"צ07/03/1989
מרכזגזר, נצר סרניתוכניתמשמ/ 84/ גזנצר סירני07/03/1989
מרכזגזר, חלדהישות כלליתשלט/ גז/ ש/ 25קבוץ חולדה ירוק על המים
מרכזגזר, משמר דודתוכניתתגפ/ 319תכנית מס' תגפ/31928/02/1952
מרכזגזרתוכניתתגפ/ 342תכנית מפורטת מס' תגפ/34214/02/1952
מרכזגזר, כפר ביל"ותוכניתתגפ/ 357כפר בילו ב'06/03/1952
מרכזגזר, מצליחתוכניתתגפ/ 382מושב מצליח05/07/1962
מרכזגזרתוכניתתגפ/ 405לתכנן כפר לשיקום פליטים ערביים ע"י התווית דרכים וחלוקת הקרקע למגרשים למשקי עזר13/03/1958
מרכזגזרתוכניתתמא/ 10/ ב/ 7תכנית מיתאר ארצית חלקית לתחנות כח ורשת החשמל - תחנת כח פנים ארצית גזר17/03/1996
מרכזגזר, חבל מודיעין, עמק לודתוכניתתמא/ 3/ 47תכנית מתאר ארצית לדרכים -שינוי מס' 47- דרך מס' 45 מבן שמן ועד מודיעים.02/01/1997
מרכזגזר, חבל מודיעין, עמק לודתוכניתתמא/ 31/ א/ 10תכנית מיתאר ארצית לדרך מספר 45 קטע מבן שמן עד מודיעין02/01/1997
מרכזגזר, דרום השרון, חבל מודיעין, עמק לוד, ראש העיןתוכניתתמא/ 31/ א/ 13תכנית מתאר ארצית - דרך מס' 6 - מכפר דניאל ועד קסם30/04/1995
מרכזגזרבקשה ועדה מקומיתתתל/ 2009/ 1קו יניקה לתחנת חולדה (תת קרקעי)
מרכזגזרבקשה ועדה מקומיתתתל/ 2009/ 2קו מים תחנת חולדה - כפר אוריה קטע א', קו מקביל וקו חולדה - נחשון (תת קרקעיים)
ירושלים, מרכזגזר, הראל, ירושלים, מטה יהודהתוכניתתתל/ 24מערכת מים חמישית לירושלים29/01/2009
מרכזגזר, חבל מודיעין, לוד, עמק לוד, רמלהתוכניתתתל/ 3/ 9פרוזדור מסילת ברזל לוד - באר שבע בקטע לוד נען29/12/2004