תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזשורקות, גן רוה, גן שורקתוכניתבר/ 278תוכנית בר/ 278
מרכזשורקות, גן רוהתוכניתבר/ 278/ 1קביעת זכויות והוראות בניה בקרקע חקלאית למבנים חקלאיים ולמבנה מגורים.07/07/2005
מרכזשורקות, גן רוה, בית עובדתוכניתבר/ 279בית עובד
מרכזשורקותתוכניתבר/ 280תחנת מיתוג "יבנה".16/07/2012
מרכזשורקות, נחל שורק, יסודותתוכניתבר/ 281לולים במושב יסודות
מרכזשורקות, נחל שורק, חפץ חייםתוכניתבר/ 282יצירת מסגרת תכנונית המאפשרת פיתוח והרחבת הקיבוץ בניית 138 יח"ד.22/07/2003
מרכזשורקות, נחל שורק, חפץ חייםתוכניתבר/ 282/ 1חלוקת אזור המגורים למגרשים, קבוץ חפץ חיים.
מרכזשורקות, נחל שורק, חפץ חייםתוכניתבר/ 282/ 4הרחבת קבוץ חפץ חיים - שכונת גני-טל.26/11/2006
מרכזשורקות, נחל שורקתוכניתבר/ 282/ 4/ 1מרכז גני טל
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ 283מאזור חקלאי לתחנת דלק ושרותי דרך. הוראות בדבר הקמת תחנת תדלוק ציבורית.
מרכזשורקות, גן רוה, בית עובדתוכניתבר/ 284קביעת זכות מעבר וזיקת הנאה על חלקה 37 32 לשארבעלי החלקות12/08/2004
מרכזשורקות, חבל יבנה, צופיהתוכניתבר/ 285תוכנית בר/ 285
מרכזשורקות, ברנרתוכניתבר/ 286לקבוע הנחיות תכנוניות להקמת בריכות01/10/2003
מרכזשורקות, חבל יבנהתוכניתבר/ 287/ 1שיקום אתר סילוק פסולת "רתמים".
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ 288הנחיות ותנאים לבניית מבנים לחוות תוכים מבלי לשנות את יעודי הקרקע.30/05/2006
מרכזשורקות, ברנרתוכניתבר/ 290אזור תעשיה ותעסוקה מיוחד, ש.פ.פ, ש.צ.פ. שטח לרצועת דלק, דרכים.
מרכזשורקות, חבל יבנה, ניר גליםתוכניתבר/ 291אתר למחזור והטמנת פסולת יבשה "שריג".20/02/2008
מרכזשורקות, נחל שורקתוכניתבר/ 292ביטול קטע מסילה קיימת ממזרח למחלף שורק.29/03/2005
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ 293הגדרת תכליות ושמושים עפ"י תממ/3 (מרכז שירותים כפרי דומם).
מרכזשורקות, נחל שורקתוכניתבר/ 294יעוד השטחים לדרך ולשטחים חקלאיים, יעוד שטח הדרך להקמת גשרים גשרונים מנהרות תעל30/04/2007
מרכזשורקותתוכניתבר/ 298שינוי קרקע חקלאית וקביעת אזורי:אחסנה,מסחרי,תחנת תדלוק ומסחר,דרכים,ש.צ.פ.,ש.ב.צ
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ 300התאמה והרחבת בית העלמין הקיים לקבורת נפטרי האזור ונפטרים חסרי דת.26/11/2012
מרכזשורקות, נחל שורק, שערי אברהםתוכניתבר/ 301שערי אברהם - אזור תעשיה, ש.ב.צ, ש.צ.פ, שטח בניני חינוך, תחנת תדלוק ושרותי דרך.
מרכזשורקות, נחל שורקתוכניתבר/ 302אתר הטמנת פסולת יבשה ושיקום - נאות לירן.
מרכזשורקותתוכניתבר/ 304אגני שקוע והחדרה "יבנה 4" בתחום שיפוט שורקות
מרכזשורקות, ברנר, גדרות, גן רוה, חבל יבנה, נחל שורקתוכניתבר/ 309הקמת בריכות שחייה בתחום מרחב תכנון שורקות23/02/2011
מרכזשורקות, נחל שורק, חפץ חייםתוכניתבר/ 312הרחבת קבוץ חפץ חיים, החלקות החקלאיות.08/11/2006
מרכזשורקות, נחל שורק, חפץ חייםתוכניתבר/ 312/ 1הקצאת נחלות ליחידות החקלאיות בגני טל/חפץ חיים.22/05/2008
מרכזשורקות, נחל שורקתוכניתבר/ 312/ 1/ 1מגרש 2028 בגני טל
מרכזשורקות, נחל שורק, יסודותתוכניתבר/ 315הרחבת מושב יסודות עבור מפוני חבל עזה - מושב נצר חזני.12/07/2007
מרכזשורקות, ברנר, קדרוןתוכניתבר/ 316/ 1בית עלמין במושב עובדים קדרון28/11/1963
מרכזשורקות, ברנר, קדרוןתוכניתבר/ 316/ 3שינוי יעוד משטח ציבורי למשקי עזר.21/03/1968
מרכזשורקות, חבל יבנה, בני דרוםתוכניתבר/ 320תעשיה בני דרום (פרדס)
מרכזשורקות, גן רוהתוכניתבר/ 322/ 1הקמת חוות סוסים
מרכזשורקות, חבל יבנה, בני דרוםתוכניתבר/ 323מושב בני דרום - זכויות בניה בשטח חקלאי.
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ 324קבוץ גבעת ברנר.
מרכזשורקות, גדרות, כפר אביבתוכניתבר/ 326מושב כפר אביב - תוספת 20 יח"ד
מרכזשורקות, חבל יבנה, בית גמליאלתוכניתבר/ 326/ 1השלמת תקנון לגבי חממות בבית גמליאל16/09/1976
מרכזשורקות, חבל יבנה, בית גמליאלתוכניתבר/ 326/ 2קביעת קווי בניין30/01/1986
מרכזשורקות, חבל יבנה, בית גמליאלתוכניתבר/ 326/ 3תוכנית מס' בר/3/32601/05/1987
מרכזשורקות, נחל שורק, בני ראםתוכניתבר/ 327גשר הולכי רגל בכביש מספר 3
מרכזשורקות, גן רוה, גאליהתוכניתבר/ 329מושב גאליה - בית עלמין
מרכזשורקות, ברנר, בית אלעזריתוכניתבר/ 330שינוי יעוד לתחנת תדלוק - ע"פ תמא/ 18.
מרכזשורקות, ברנרתוכניתבר/ 331/ 1מתחם לוגיסטי "פרדס"
מרכזשורקות, גן רוה, פלמחיםתוכניתבר/ 341/ 1לקבוע איזור מגורים, ילדים, בניני משק, איזור מלאכה ותעשיה.19/08/1965
מרכזשורקות, גן רוה, פלמחיםתוכניתבר/ 341/ 2ביטול דרכים, שינוי ייעוד והתווית דרכים חדשות.07/03/1968
מרכזשורקות, גן רוה, פלמחיםתוכניתבר/ 341/ 3שינוי יעוד מאזור בניני חברה לאזור מגורים23/07/1970
מרכזשורקות, גן רוה, פלמחיםתוכניתבר/ 341/ 4שיפור צומת, ביטול קטע דרך קיימת, התוית דרך חדשה ורחבת חניון.18/12/1969
מרכזשורקות, גן רוה, פלמחיםתוכניתבר/ 341/ 5פלמחים- הוחלט לאשר לפני שנת 73 כולל.
מרכזשורקות, גן רוה, פלמחיםתוכניתבר/ 341/ 6הלשמת תקנון לגבי חממות16/09/1976
מרכזשורקות, חבל יבנהתוכניתבר/ 353תכנית מסודרת של הקרקעות שנועדו להקמת המושב-כפר בשיט.09/08/1952
מרכזשורקות, גדרות, כפר מרדכיתוכניתבר/ 353/ 10תוכנית בר/ 353/ 1015/01/1970
מרכזשורקות, גדרות, שדמהתוכניתבר/ 353/ 13להפריש ממגרש חקלאי שגודלו 16.785 דונם מגרש בגודל דונם30/04/1971
מרכזשורקות, גדרות, עשרתתוכניתבר/ 353/ 14שינוי יעוד מאזור מגורים למגרש מיוחד27/11/1986
מרכזשורקות, גדרות, עשרתתוכניתבר/ 353/ 17תכנית מס' בר/17/35319/08/1973
מרכזשורקות, גדרות, משגב דבתוכניתבר/ 353/ 18חלוקה מחדש של חלקות 81-74 ויצירת חלקות נוספות, כולל דרכי גישה אליהן.19/06/1975
מרכזשורקות, גדרות, מישרתוכניתבר/ 353/ 2התווית דרך ציבורית לכפר-מישר.11/07/1963
מרכזשורקות, גדרות, כפר מרדכיתוכניתבר/ 353/ 21חלוקת שטח (ב) מחדש. שינוי יעוד שטחים24/02/1977
מרכזשורקות, גדרות, מישרתוכניתבר/ 353/ 23מישר16/09/1976
מרכזשורקות, גדרות, מישרתוכניתבר/ 353/ 24חלוקה מחדש של קטע תכנית ב' ל-6 חלקות:01/01/1976
מרכזשורקות, גדרות, עשרתתוכניתבר/ 353/ 25השלמת תקנון לגבי חממות16/09/1976
מרכזשורקות, גדרות, עשרתתוכניתבר/ 353/ 26לחלק את מגרש 13 לשני מגרשים תוך מתן זכות מעבר למגרש 13ב'01/07/1971
מרכזשורקות, גדרות, שדמהתוכניתבר/ 353/ 27חלוקה מחדש של המגרשים 120-105 לפי מצב קיים בשטח ומדידה.31/08/1978
מרכזשורקות, גדרות, עשרתתוכניתבר/ 353/ 28חלוקה למגרשים, קביעת יעדים ואזורים והתווית דרכים ושבילים
מרכזשורקות, גדרות, עשרתתוכניתבר/ 353/ 29שינוי ייעוד משטח חקלאי של בית ספר , לאזור מגורים03/11/1977
מרכזשורקות, גדרות, כפר מרדכיתוכניתבר/ 353/ 30שינוי יעוד חלקה 214 מ"שטח חקלאי" ל"מגורים בשטח חקלאי".26/06/1977
מרכזשורקות, גדרות, עשרתתוכניתבר/ 353/ 33שינוי ייעוד מאזור מגורים למבנה ציבור08/09/1977
מרכזשורקות, גדרות, עשרתתוכניתבר/ 353/ 35תכנון מפורט של השטח המיועד לתכנון בעתיד בתכנית תכנון עיר מפורטת...
מרכזשורקות, גדרות, עשרתתוכניתבר/ 353/ 36שינוי בתוואי הדרך, איחוד וחלוקה של מגרשים בהם נוגע השינוי.27/04/1980
מרכזשורקות, גדרות, עשרתתוכניתבר/ 353/ 37שינוי יעוד משטח לתכנון בעתיד ושטח צבורי פתוח לאזור בניני צבור ואזור ספורט.30/11/1978
מרכזשורקות, גדרות, עשרתתוכניתבר/ 353/ 38ביטול הוראות בניה של תכנית מס' בר/4/353 והמרתן בהוראות חדשות20/05/1982
מרכזשורקות, גדרות, עשרתתוכניתבר/ 353/ 4לשנות את התכנון של מרכז בשיט ולקבוע את תכנונו:17/09/1964
מרכזשורקות, גדרות, כפר מרדכיתוכניתבר/ 353/ 41שינוי יעוד מאזור חקלאי למגרש מגורים בשטח חקלאי13/06/1985
מרכזשורקות, גדרות, עשרתתוכניתבר/ 353/ 42שינוי יעוד משטח לתכנון בעתיד למרכז אזורי ומגרש חניה.24/06/1982
מרכזשורקות, גדרות, עשרתתוכניתבר/ 353/ 49שינוי בטבלת האזורים בסעיף "שרותים חקלאיים" המאפשר בניה לגובה.07/06/1984
מרכזשורקות, גדרות, שדמהתוכניתבר/ 353/ 5להפריש 3 מגרשים כמגרש מגורים וחצר משק23/01/1964
מרכזשורקות, גדרות, כפר מרדכיתוכניתבר/ 353/ 51כפר מרדכי03/07/1988
מרכזשורקות, גדרות, עשרתתוכניתבר/ 353/ 52תכנית מס' בר/52/353
מרכזשורקות, גדרות, משגב דבתוכניתבר/ 353/ 53שינוי יעוד של שטח מחצית מחלקה 93 מאזור לבניני ציבור למגורים09/04/1989
מרכזשורקות, גדרות, עשרתתוכניתבר/ 353/ 54שינוי יעוד משטח לתכנון בעתיד לאזור למוסד ציבורי15/11/1990
מרכזשורקות, גדרות, עשרתתוכניתבר/ 353/ 54/ 1התאמת תוואי כבישים פנימיים לטופוגרפיה על פי מדידה עדכנית.22/11/1992
מרכזשורקות, גדרות, עשרתתוכניתבר/ 353/ 54/ 1-למחיקה.22/11/1992
מרכזשורקות, גדרות, עשרתתוכניתבר/ 353/ 54/ 2הקטנת קוי בנין צדדים מ- 3.5 מ' ל-3.0 מ'.13/11/1994
מרכזשורקות, גדרות, מישרתוכניתבר/ 353/ 55שנוי יעוד מגרש מס' 73 מאזור חקלאי לאזור מגורים (שכון בנים).08/10/1992
מרכזשורקות, גדרות, עשרתתוכניתבר/ 353/ 56חלוקת מגרש 83 לשני מגרשים ורשומם בספרי האחוזה.14/09/1993
מרכזשורקות, גדרות, כפר מרדכיתוכניתבר/ 353/ 57בר/57/35330/07/1992
מרכזשורקות, גדרות, כפר מרדכיתוכניתבר/ 353/ 57/ 1כפר מרדכי10/10/1996
מרכזשורקות, גדרות, כפר מרדכיתוכניתבר/ 353/ 58שינוי יעוד קרקע מאזור למגורים בנחלה חקלאית לאזור מגורים לא חקלאי03/02/1994
מרכזשורקות, גדרות, כפר מרדכיתוכניתבר/ 353/ 59חלוקת נחלה 80 לשני מגרשים (80 א, 80 ב) ורשומם בספרי האחוזה.19/05/1994
מרכזשורקות, גדרות, עשרתתוכניתבר/ 353/ 6ליצור שטח ציבורי פתוח לגינון ומגרש לבנייני ציבור, בית מרחץ מקוה,23/01/1964
מרכזשורקות, גדרות, עשרתתוכניתבר/ 353/ 60חלוקת מגרש מס' 70 לשני מגרשים.28/03/1994
מרכזשורקות, גדרות, כפר מרדכיתוכניתבר/ 353/ 61משק 4611/06/1995
מרכזשורקות, גדרות, כפר מרדכיתוכניתבר/ 353/ 62.
מרכזשורקות, גדרות, כפר מרדכיתוכניתבר/ 353/ 63שינוי יעוד קרקע מאזור חקלאי משקי לאזור מגורים22/10/1998
מרכזשורקות, גדרות, כפר מרדכיתוכניתבר/ 353/ 64שינוי יעוד מחקלאי למגורים בנחלה01/03/2000
מרכזשורקות, גדרות, עשרתתוכניתבר/ 353/ 67תוכנית בר/ 353/ 67
מרכזשורקות, גדרות, עשרתתוכניתבר/ 353/ 6914 מגרשי מגורים - עשרת07/11/2011
מרכזשורקות, גדרות, עשרתתוכניתבר/ 353/ 8הקטנת רוחב כבישים פנימיים (מ-12 מ' -ל-11 מ')23/10/1967
מרכזשורקות, גדרות, עשרתתוכניתבר/ 353/ 9חלוקה חדשה למגרשים, שינוי יעוד מתעשיה שקטה לתעשיה קלה12/09/1968
מרכזשורקות, גן רוה, גאליהתוכניתבר/ 362/ 1לא קיימת מטרה בתקנון18/09/1963